SkyscraperCity Forum banner

Den Haag: Hubertustunnel

29690 Views 139 Replies 54 Participants Last post by  marcobruls
Reeds eerder genoemd, maar toch...www.denhaag.nl/hubertustunnel

Ingang Hubertuspark:


Werkzaamheden Hubertuspark
Ingang Landscheidingsweg:


werkzaamheden Landscheidingsweg:
121 - 140 of 140 Posts
^ Zeker in het geval van een geboorde tunnel. Een bredere weg door de tunnel vraagt om een grotere diameter. De tunnel zal dan waarschijnlijk ook nog eens dieper aangelegd moeten worden.
Mooie tunnel, grote vooruitgang, maar ik moet me altijd inhouden niet 70 te gaan rijden. Ik zie echt niet waarom je hier maar 50 mag... :(
Ik ga er ook echt met 70 doorheen, dat inhouden daar lukt me gewoon niet.. Mooie tunnel inderdaad.
Mooie stedelijke weg die goed is ingepast! Verderop in het trace zijn ook tunnels gepland.
Mooie stedelijke weg die goed is ingepast! Verderop in het trace zijn ook tunnels gepland.
verderop zijn al tunnels
Nee de andere kant op. De Sijtwendetunnels zijn al klaar. Bij het Congresgebouw moet een tunnel komen en ook onder de Segbroeklaan. In de Stadsvisie is daar meer over te lezen.
Ik ben benieuwd hoeveel verzet er tegen de tunnel onder de Segbroeklaan zal komen. Ik krijg (als bewoner van de Bloemenbuurt) eens in de zoveel tijd een blaadje (Wijkwijs) in de bus en daar doet men niets anders dan klagen over de voorgenomen plannen. Ook is er al de nodige juridische bijstand ingevlogen om de plannen te dwarsbomen. Persoonlijk ben ik groot voorstander van de tunnels en ik vraag me dan ook wel eens af of die mensen nooit de wijk (of stad) uit hoeven...
Da's lekker, borden met radiofrequenties bij de ingang van een tunnel van 2 landmijl. Daar ga je niet lang van genieten.
De radiostations op dat bord doen het ook in de tunnel. Andere zenders niet.
dinsdag 26 mei 2009

Tunnelkennis naar Limburg

Door PETER KOOP

DEN HAAG - Het succes van de Hubertustunnel in Den Haag is ook bij andere overheden opgevallen.

De Hubertustunnel van binnen. FOTO ANP
De gemeente is door Rijkswaterstaat gevraagd expertise te delen om de veiligheid van de tunnels van de rijksweg A73 bij Roermond op orde te krijgen.

Volgens een woordvoerster van wethouder Smit (VVD, verkeer) zijn er al gesprekken geweest met ambtenaren van Rijkswaterstaat die zich bezighouden met de tunnels in de A73. "Het rijk had zelf aangegeven graag gebruik te willen maken van de goede ervaringen en opgedane inzichten bij de Hubertustunnel. In deze gesprekken ging het vooral om het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van besturingssystemen en tunnels.''

Sinds begin 2008, toen de tunnels van de A73-Zuid gedeeltelijk werden opengesteld, is de autosnelweg honderden keren afgesloten geweest. De tunnels bleven in deze periode van anderhalf jaar gemiddeld een halfuur per dag gesloten. In de meeste gevallen kwam dat door te hoge vrachtwagens. De autosnelweg had op 1 januari 2008 volledig open moeten gaan, maar door problemen met de veiligheidssystemen werd de opening vertraagd.

De ingenieurs van Rijkswaterstaat kunnen op dat gebied wellicht nog het een en ander opsteken van hun Haagse collega's. Op de vraag waarom het bij de Hubertustunnel allemaal zo voorspoedig is verlopen, zegt de woordvoerster: "Goed projectmanagement en een goed projecteam. Niet alleen aan de gemeentelijke kant, maar ook aan de kant van de aannemer.'' De Hubertustunnel werd het afgelopen jaar vrijwel binnen het gestelde schema opgeleverd. Ook de kosten bleven nagenoeg binnen de begroting.

De belangstelling van Rijkswaterstaat is een opsteker voor Den Haag, dat na het fiasco met de tramtunnel wel wat goed nieuws kon gebruiken. Dat project kende tegenslag na tegenslag en werd in 2004 met een jarenlange vertraging opgeleverd.
^^^ Waarom reageer je op een draadje dat al 2 jaar over datum is?
Deze persoonlijkheidsstoornis is overal vervelend aan het doen
Iets met een "z", een "w", een "0", een "3", en een "8" neem ik aan...
^^ Het zou zomaar kunnen. :(
Die bolle uit Zwolle
121 - 140 of 140 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top