SkyscraperCity Forum banner

Den Haag: Huis voor Democratie en Rechtsstaat

33933 Views 245 Replies 35 Participants Last post by  The Hague Rules
Uit het NRC van vandaag.

Den Haag, 10 mei. Den Haag is vanaf aankomend schooljaar een Huis voor democratie en rechtsstaat rijker.

Het Huis is bedoeld om jongeren meer te betrekken bij de Nederlandse democratie en om kennis over de democratische rechtsstaat op een (inter)actieve manier over te dragen. Het programma moet ruimte bieden aan 25 duizend jongeren per jaar.

Het kabinet liet gisteren weten de oprichting van het Huis te steunen. Tot 2012 stelt de regering 3,5 miljoen euro beschikbaar. In dat jaar moet de gewenste vorm van het huis zijn bereikt.

Hoe het Huis inhoudelijk vorm krijgt is gedeeltelijk nog onbekend. Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) stuurt daarover deze week een brief naar de Tweede Kamer.

Het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), bekend van de stemwijzer, is een van de belangrijkste partners bij de oprichting van het Huis. Directeur Nel van Dijk is „erg blij” dat het Huis er „na jaren van discussie” eindelijk komt.

Plannen voor het Huis liggen al sinds 2000 op tafel, zegt Van Dijk. Ter Horst verklaart dat de trage besluitvorming vooral met ingewikkeld overleg tussen verschillende bewindspersonen te maken heeft. Naast het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn ook de ministeries van Justitie en Algemene Zaken betrokken bij de financiering.

De Haagse Tribune, een programma van het IPP waarbij scholieren een dag op het Binnenhof rondlopen en „vertrouwd raken met de werking van de parlementaire democratie”, zal een prominente plek innemen in het Huis. Van Dijk zegt dat het „opschalen” van dit project de eerste activiteit zal zijn.

Daarnaast heeft het IPP subsidie gekregen om een jongerensite op te richten, simulatiespellen te ontwikkelen en ook de provinciale en lokale politiek een rol te geven in het Huis.

De gemeente Den Haag meldt „enthousiast” te zijn over de komst van het Huis. Of de gemeente financiële steun verleent of hulp bij het vinden van een locatie is nog onbekend.
Ach, het is wel leuk voor die kinderen denk ik.
1 - 20 of 246 Posts
Waar komt het? Aangezien het vanaf komend schooljaar (augustus/september) af moet zijn lijkt het me dat het in een bestaand pand gehuisvest wordt.
Van Regering.nl

Het kabinet steunt de oprichting van een Huis voor democratie en rechtsstaat. Als bijdrage in de exploitatie stelt het kabinet hiervoor structureel 3,5 miljoen euro beschikbaar. Andere partijen worden uitgenodigd te helpen de opzet verder uit te breiden. [..]
In de periode tot en met 2012 wordt het Huis binnen het beschikbare budget opgeschaald totdat het de gewenste vorm heeft bereikt. Inzet is dat het Huis een fysieke vestiging in Den Haag zal krijgen, nabij het Binnenhof.
Voorlopig heeft het Huis nog geen Huis.
...

Zoals het er nu naar uitziet wordt het huis in 2012 ondergebracht in een nieuw gebouw op de hoek van het Spui en de Kalvermarkt. Tot die tijd komt het in een tijdelijk onderkomen in de buurt van het Binnenhof. De bedoeling is dat er nu al wel programma’s worden ontwikkeld voor 25.000 scholieren per jaar en met online-activiteiten.

...
Bron: http://www.ad.nl/denhaag/2281723/Start_Huis_van_de_Democratie.html

Het lijkt uiteindelijk dus op de locatie te moeten komen waar het NHM was gepland.
Bron: http://www.ad.nl/denhaag/2281723/Start_Huis_van_de_Democratie.html

Het lijkt uiteindelijk dus op de locatie te moeten komen waar het NHM was gepland.
Dat is een fors pand hoor. Om daar iets neer te zetten met een totaal budget van 3,5 miljoen per jaar, lijkt me knap lastig.
Off topic jongens, maar hoort deze thread niet gewoon bij de nieuwtjes thuis?

BTW, het NHM was toch in alternatieve zin ook voor het OMA pand op het Kon. Julianaplein gepland?

En dan ten aanzien van het onderwerp in kwestie:

1) Belachelijk en getuigend van minachting t.o.v. weldenkend & stemmend NL vind ik het dat dit vage substituut voor het NHM er politiek doorheen wordt gedrukt, terwijl er zelfs nog geen definitief vastgesteld idee is van wat het eigenlijk moet gaan omvatten/inhouden. Natuurlijk wordt hier wel vast gemeenschapsgeld voor ingezet. Makkelijk hoor, op die manier geld uitgeven. Probeer als burger op zo'n (zelfs als budgetneutrale) basis maar eens bij een bank een krediet te krijgen. Je wordt uitgelachen!

Én 2) waaraan een zieltogend instituut als het "Instituut voor Publiek en Politiek (IPP)" (bekend van het voor een volwassen democratie volstrekt infantiele product "de Stemwijzer") dus met een ook op kosten van de gemeenschap te bouwen & beheren eigen pand haar bestaansrecht (mede) op zal gaan baseren... Een bodemloze subsidieput noem ik dat. Denk daar maar eens aan als bijv. de verpakkings- of vliegtuigtax weer in rekening wordt gebracht...

Én 3) een praktijkvoorbeeld van (s)links cliëntelisme, zie ook de achtergrond van directeur Nel van Dijk (CPN/Groenlinks) en haar "spending partner" in deze, Guusje ter Horst (PvdA).

Én tot slot, het gegeven dat bijv. het Museon een wellicht veel goedkoper en op veel korte(re) termijn te ontwerpen en realiseren programma zou kunnen huisvesten, gegeven hun ervaring in o.a. programma/expositie-ontwerp en didactiek. Ook gegeven de doelgroep en doelstelling ("...de democratische rechtsstaat op een (inter)actieve manier over te dragen. Het programma moet ruimte bieden aan 25 duizend jongeren per jaar..."). Ook waar een dergelijk programma/expositie weer efficiënt kan worden uitgefaseerd als de belangstelling hiervoor te miniem blijkt/teveel budget opslurpt. Ook zonder dan meteen weer een geheel pand/of deel daarvan te moeten opdoeken, waarvoor dan weer een wellicht gesubsidieerd gebruik zou moeten worden verzonnen...:eek:hno:

Ik ga even op mijn balkon tot 10 tellen, met een koud pilsje... ;)
See less See more
Daarentegen vind ik elk plan waarbij die hoek Spui/Kalvermarkt gesloopt wordt bij voorbaat een goed idee :D
Verdomme, de belastingen vliegen omhoog en waar gaat het geld naar toe? Naar een zinloze instelling, een zinloos huis en bovendien, alweer naar Den Haag. Nee dit noem je geen democratie, als men zomaar een nutteloze instelling gaat oprichten. Zeker betaald van de nieuwe zogenaamde `Verpakkingsbelasting`. Nee, daar wordt ik niet goed van.

Democratie heeft zijn weg inmiddels wel gevonden via het internet.
Van mij mag Leeuwarden hem zo hebben hoor.
"Democratie en Rechtsstaat", goede God. Heeft Postbus 51 dit verzonnen of zo?
nee leeuwarde mag het nie hebbe alles naar den haag:banana::banana::nuts:
Verdomme, de belastingen vliegen omhoog en waar gaat het geld naar toe? Naar een zinloze instelling, een zinloos huis en bovendien, alweer naar Den Haag. Nee dit noem je geen democratie, als men zomaar een nutteloze instelling gaat oprichten. Zeker betaald van de nieuwe zogenaamde `Verpakkingsbelasting`. Nee, daar wordt ik niet goed van.

Democratie heeft zijn weg inmiddels wel gevonden via het internet.
Pardon... u zegt?... Het Nationaal Historisch Museum ging aan de neus van Den Haag voorbij en komt in Arnhem! Was u dat misschien even vergeten?

Dit museum past maar op één plek... in Den Haag, samengevoegd met het huis voor democratie en rechtsstaat. Lijkt me logisch dat dit totaalmuseum had moeten komen in de stad waar alles draait om democratie en (inter)nationale besluiten.

De gemeente Den Haag had het NHM al perfect uitgewerkt. Het concept, het idee, de methodes, de bouwplannen, de kosten-batenanalyse... noem maar op. In Arnhem hebben ze over 10 jaar nog steeds geen flauw idee wat ze er nou mee aan moeten! Gelukkig is de tijd gekomen dat Den Haag zich meer en meer gaat profileren als hoofdstad!

:banana::banana::banana::banana::banana::banana:
Plannen voor het Huis voor Democratie en Rechtsstaat liggen al sinds 2000 op tafel, zegt Van Dijk. Ter Horst verklaart dat de trage besluitvorming vooral met ingewikkeld overleg tussen verschillende bewindspersonen te maken heeft.
Op z'n Hollands: een plan voor een huis voor de democratie gaat ten onder aan geouwehoer. Hoe typerend wilde je het hebben... :eek:hno:
Huis voor de Democratie tijdelijk boven Dudok

Als het aan de gemeente Den Haag ligt, wordt het Huis voor de Democratie tijdelijk
gevestigd op de hoogste verdieping van het pand Hofweg 1, boven grand
café Dudok.
...
Het Haagse college van B en W stelt de komende vijf jaar elk jaar € 75.000 beschikbaar
voor deze tijdelijke huisvesting, omdat Den Haag er veel waarde aan hecht
dat het Huis van meet af aan op een zichtbare locatie nabij het Binnenhof gevestigd
is. Aanvankelijk zag het ernaar uit dat het Huis voor de Democratie voorlopig onderdak
zou vinden aan het Plein.
...
Het onderkomen aan de Hofweg is echter per direct beschikbaar. Op de onderliggende
verdiepingen zijn onder meer de Haagse redactie van de NOS en de Geassocieerde
Pers Diensten (GPD) gevestigd.
De gemeente Den Haag stelt dat bezoekers van het Huis voor democratie en
rechtsstaat, zoals het nu wordt genoemd, hier straks een schitterend uitzicht hebben
op ondermeer het Binnenhof.
Bron: Den Haag Centraal; nummer 57, bladzijde 3.
See less See more
Hopelijk komen Democratie en Rechtsstaat in die huis wonen. De laatste jaren lijken het erop dat Democratie en Rechtsstaat een beetje verloren zijn in Nederland ;)
NRC Handelsblad

Den Haag: ambassade VS kan museum zijn
Gepubliceerd: 12 september 2008 14:30 | Gewijzigd: 12 september 2008 16:01
Door onze correspondent Brian van der Bol
Den Haag, 12 sept. De gemeente Den Haag wil de Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout voor de stad behouden, bijvoorbeeld door er een museum in te huisvesten. Dat zegt de voor monumenten verantwoordelijke wethouder Marnix Norder (PvdA). Het is voor het eerst dat de gemeente zich uitspreekt over de toekomst van het door de Hongaars-Amerikaanse architect Marcel Breuer ontworpen gebouw uit 1959. De ambassade krijgt op zijn vroegst in 2012 een nieuw onderkomen in Wassenaar. Na de verhuizing wordt het gebouw van de gemeente.

Vooral sinds de terreuraanslagen van 11 september 2001 wordt de ambassade zwaar beveiligd. Er is een rij met palen die moeten voorkomen dat auto’s op het gebouw inrijden, daarachter staan hoge hekken en achter de onderste rij ramen bevinden zich tralies. Bovendien zijn er rond het gebouw altijd meerdere agenten aanwezig. Veel Hagenaars associëren de ambassade met een soort gevangenis, weet Norder. „Dat is een drama voor de stad.”

De wethouder dacht in eerste instantie aan slopen. Maar daar is hij anders over gaan denken nadat hij een historische studie naar het gebouw liet uitvoeren. Daaruit bleek onder meer dat de eerste buitenlandse post van de Verenigde Staten in 1782 in Den Haag werd geopend. Het gebouw van Breuer (1902-1981) „staat symbool voor de goede transatlantische band” die er in de jaren ’50 was, zegt Norder. Hij voelt zich daarin gesteund door de keuze voor een beroemde architect.

Al speelde daarbij toeval ook een rol, zegt onderzoeker Wijnand Galema. Volgens hem werd Breuer mede gekozen omdat hij toch al in Nederland werkte aan een van zijn bekendste ontwerpen: de Bijenkorf in Rotterdam. Breuer, die docent was bij het Bauhaus, geniet verder veel bekendheid vanwege zijn stalenbuizenstoel, vernoemd naar kunstenaar Wassily Kandinsky.

Norder denkt dat Breuers ontwerp een goede kans maakt om te worden aangewezen als rijksmonument. Hergebruik als museum ligt voor de hand. Het nieuwe Huis van de Democratie zou er volgens Norder goed passen.
See less See more
Jammer dat ze er niet meer over na willen denk om 'm af te breken en de oorspronkelijke historische panden weer terug te plaatsen. Datum van constructie daargelaten vind ik het huidige pand weinig architectonisch-historische waarde hebben.
^^Aan de andere kant, moeten wij nu alles slopen wat wij NU niet mooi vinden..... doen we dan niet hetzelfde als de mensen in de jaren '60 '70 '80 die ook dachten alle wijsheid in pacht te hebben.
Dat ben ik niet met je eens; ik zou ervoor stemmen om de oorspronkelijke historische gebouwen weer terug te brengen omdat het stadshart van Den Haag al eeuwen een statige, mooie uitstraling heeft. Daar moeten we zuinig(er) op zijn. Of er elders een lelijk jaren '70 gebouw staat zal me een zorg zijn. Smaak is persoonlijk.
^^Hoe wou je dat doen dan? een retro gebouwtje neergooien en dan net doen alsof? nee laat die puist maar staan dan en mischien is het wel over 60jaar net zo'n onderdeel van het Voorhout als de andere panden,ondanks dat het een achterlijk misplaatste misbaksel is.

Een retro gebouw op het voorhout uit 2009 is een belediging.
1 - 20 of 246 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top