Skyscraper City Forum banner
1 - 16 of 16 Posts

·
Registered
Joined
·
35,085 Posts
^^ Een hele mooie serie prachtige plaatjes. :)
 

·
Registered
Joined
·
3,513 Posts
Misschien een idee om deze serie ook op het fotoforum te zetten. Dat verdiend deze serie wel. :)
 

·
Registered
Joined
·
1,022 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Thx

Ik weet niet of dat zo gewaardeerd wordt om een fotodraad op twee plekken tegelijkertijd te openen. Kan een moderator misschien deze complete draad verplaatsen?
 

·
Registered
Joined
·
35,085 Posts
^^ Als je de Mod (Iffis) even een PM stuurt, is het verzoek meestal heel snel ingewilligd. Maar ik denk niet dat hij er een probleem van zou maken om de foto's in twee threads te hebben hier.

Niet iedereen bezoekt een stadsforum, terwijl vele andere leden van het forum vaak de foto-threads doorlopen. ;)
 
1 - 16 of 16 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top