SkyscraperCity banner

721 - 740 of 803 Posts

·
Registered
Resident Residence
Joined
·
942 Posts
596540


Zand in de motor met sloop en verdere voortzetting bouw
596542


596545


596549


Prullenbakken met een blauwe mondkap tegen de blafhik.
596550


596553


596555


596556


596570


596572


596576


De frisse kleuren geel groen rood wit blauw
596664596566


Atlantic Wall
596582


596585


Hier begint binnenkort de start van de appartementen, hotel zal niet al te lang meer op zich laten wachten voor een opwaardering
596590


Deze geliefde en intieme samenkomstparkeerplaats kan onder de grond voortgezet worden.
596595
 

·
Registered
Forum Hadriani
Joined
·
6,077 Posts
Bedankt voor de foto's, maar wanneer zouden ze nu beginnen met de verdere sloop?
 

·
Registered
Resident Residence
Joined
·
942 Posts
^
Jan/feb was de omgevingsvergunning binnen.

TconcepT is verheugd om te vermelden dat, na een succesvolle presentatie aan de welstand van gemeente Den Haag, vandaag de omgevingsvergunning voor Kijkduin Beach Area fase 2 is verleend.

TconcepT Bericht inmiddels offline
De aanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming (Stikstof en soortenbescherming) is losgekoppeld van de aanvraag om omgevingsvergunning en is vooruitlopend hierop verleend.
Inmiddels tien jaar verder hebben voortschrijdend inzicht en veranderende behoeften op de woningmarkt gemaakt dat thans aan meer, maar kleinere woningen, behoefte bestaat. Door ontwikkelingen op de retailmarkt is er verder voor gekozen om minder commerciële functies te maken in het plan Nieuw Kijkduin dan conform bestemminsplan is toegestaan (17.000 m2 bruto vloeroppervlak).

Voor de financiële haalbaarheid van het plan is het programma dat wordt gerealiseerd verhoogd met 40 woningen in het middensegment (van 215 naar in totaal 255 woningen). Het bebouwde oppervlak of het bouwvolume verandert niet ten opzichte van dat wat ruimtelijk mogelijk is.
Zie verder de bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing van het gebouw Sirocco (hieronder rood omlijnd de situatie van Sirocco in het totaalproject).
Zoals vermeld wordt het bouwplan na bespreking in uw commissie ter inzage gelegd. Een bewoner uit het verderop gelegen woningbouwcomplex ‘Zeehaghe’ heeft op voorhand een zienswijze ingediend. De indiener is het niet eens met de overschrijding van het woningbouwprogramma en wil meer ruimte creëren door verschuiving van bouwblokken (gebouw E laten vervallen in ruil voor blok D Sirocco).

Deze zienswijze wordt meegenomen met het antwoord op eventuele andere zienswijzen naar aanleiding van de terinzagelegging. Rekening moet worden gehouden met reeds afgegeven omgevingsvergunningen (blok E) en de mogelijkheden die het geldende bestemmingsplan biedt.

602592
Raadsinformatie
 

·
Unregistered User
Joined
·
4,231 Posts
Ach, zelfs het droom eiland van vele miljoenen mensen, waar bijna alle reisbureaus mee adverteren het 'paradijs Zakynthos' ziet er in de wintermaanden maar troosteloos uit.

Met een zonnetje en blauwe lucht is nou eenmaal alles mooier op de wereld. :)
Dat slaat natuurlijk nergens op.
 

·
the double dude!
Joined
·
1,947 Posts
Zuiderduinen en finest of Ockenburgh
Beide top ! Mooi werk
Schapenatjesduin : bagger,
bij mekaar geraapte teringzooi
 
721 - 740 of 803 Posts
Top