SkyscraperCity banner

1 - 20 of 1962 Posts

·
Registered
Joined
·
2,005 Posts
Discussion Starter #1 (Edited)
Den Haag: kleine(re) projecten.

Op deze plek wil ik een aantal projecten verzamelen die weliswaar niet hoger zijn dan ca. 10 verdiepingen (zoals het Lindoduin) of die een spraakmakende architectuur hebben (zoals de Baljurk) maar die toch het vermelden waard zijn. Projecten dus die landelijk niet in het nieuws komen maar die toch interessant zijn of iets aan stedelijkheid toevoegen.

Tot nu toe heb ik er 18, maar suggesties zijn van harte welkom!A. Catsheuvel
Veel info heb er ik niet over, maar grappig is hieraan dat eerst gesloopt werd om kort erop weer herbouwd te worden.


Bron: http://www.statenkwartier.net en http://www.schreuder.nl.B. Thorbeckelaan: 'Onder het Lommer'

Een goede verdichting: aan een brede laan op de plek van een kerkje wordt druk gebouwd aan appartementen-complex met 7 lagen.


Op de huidige locatie van de Petrakerk aan de Thorbeckelaan/Albardastraat gaat Heijmerink 53 appartementen en een bedrijfsruimte realiseren inclusief een ondergrondse parkeergarage. Van de 53 appartementen zijn er 20 bestemd voor verhuur en 33 voor vrije verkoop.
De appartementen komen te liggen aan een groene laan, vandaar de naam 'Onder het Lommer'. Zee en duinen zijn vlak in de buurt. De appartementen zijn royaal van opzet. De gemiddelde grootte is circa 121 m2.

Het ontwerp is gemaakt door Niels Pabbruwee. De architect heeft met de portiekontsluitingen, de brede raampartijen en de donkerrode baksteen langs de Thorbeckelaan een harmonieuze aansluiting gevonden op de bestaande bebouwing met de zo gewaardeerde architectuur van voor de oorlog. De parkeerplaatsen worden aan het oog onttrokken door een dak waarop een daktuin wordt aangebracht.
Bron: http://www.heijmerink.nl/default.asp?pageid=214

De Thorbeckelaan met rechts een verdichting uit de jaren '90.


Links de Albardastraat, rechts de Thorbeckelaan.


Links weer een verdichting uit de jaren 90, nu aan de Albardastraat.
C. Nieuwbouw Raad van State
Met dank aan spartannl voor de tip!

De Raad van State zetelt sinds 1982 in het gebouwencomplex aan de Kneuterdijk in de historische binnenstad van Den Haag. Dit complex bestaat uit een combinatie van monumenten met het Witte paleisje uit het begin van de 18de eeuw als oudste onderdeel, en als jongste een karakteristieke nieuwbouw (Sleeswijkcomplex) uit 1982.

De voorgevel zoals die ongeveer was:


De voorgevel zoals die is:

Beide foto's zijn van Chris-12: http://historie.denhaag.org/parkst.htm

De Rgd heeft in 1999 de vrijkomende buurpanden aan de Parkstraat aangekocht. In overleg met de Raad is toen begonnen aan een plan voor adequate huisvesting van de Raad van State. Drie redenen lagen hieraan toen ten grondslag. De personele omvang van de Raad was en is groeiende. De huidige huisvesting is dringend aan renovatie toe. Voor de panden aan de Parkstraat was het bouwkundig en financieel niet verantwoord om op te knappen. De derde reden ligt in het feit dat de Raad over vier locaties in Den Haag is verspreid. Dat belemmert niet alleen een efficiënte werkwijze, maar is in verhouding ook duur.De toenmalige Rijksbouwmeester Wytze Patijn heeft na een Europese architectenselectie het Amsterdamse architectenbureau Merkx + Girod gevraagd om een ontwerp voor de nieuwbouw te maken. Merkx + Girod heeft veel ervaring met interieurarchitectuur (onder meer inrichting Trêveszaal) en inpassingen in een monumentale omgeving (onder meer Concertgebouw).

Het project bestaat uit nieuwbouw, herinrichting en restauratie vindt plaats in twee fasen: eerst de Parkstraat (fase 1), daaropvolgend het Sleeswijkcomplex uit 1982 en het Witte Paleisje uit de achttiende eeuw.

Bron: http://www2.vrom.nl/pagina.html?id=5712&projectid=32&pagenr=9526D. Nieuwe BeeklaanAan het begin van de Beeklaan bij het kruispunt met de Loosduinseweg wordt het project Nieuwe Beeklaan gerealiseerd. Deze nieuwbouw geeft de Beeklaan een heel nieuw gezicht. De vijf appartementengebouwen van de Nieuwe Beeklaan tussen Loosduinseweg en de Vinkensteynstraat doen denken aan de Haagse grandeur van weleer.
Het biedt de bewoners een comfortabele, veilige en levendige basis in Den Haag. Het is direct bij een knooppunt van het openbaar vervoer, op slechts tien minuten fietsen van het Haagse centrum en in de nabijheid van alle soorten winkels.Op de hoek met de Loosduinseweg verrijst een torentje met daaraan vast een statig gebouw dat zes verdiepingen telt. De overige vier blokken hebben ieder vier verdiepingen. Daarin komen appartementen die een levendig uitzicht aan de Beeklaanzijde combineren met een rustige en zonnige achterkant. De bebouwing in de zijstraten, bij de Noorderbeekstraat en de Teijlerstraat, is lager. Daar verschijnen eengezinswoningen die - net als de appartementen - een parkeerplaats op eigen terrein hebben. De gevel is uitgewerkt in voor de buurt kenmerkende architecttonische elementen: een combinatie van rood metselwerk met witten banden en versieringen rond de kozijnen. De begane grond biedt mogelijkheden aan winkels en bedrijven en is uitgewerkt in wit stucwerk.

Bron: http://www.nieuwebeeklaan.nlE. Viaduct De Put

Geschiedenis
De wegonderdoorgang Vaillantlaan is rond 1925 gebouwd om een verbinding te maken onder de sporen door naar de - in die tijd - nieuwe ontwikkelingsgebieden van Laak. Om onder het spoor door te komen moesten ook de Vaillantlaan en de Parallelweg worden verdiept, vandaar vermoedelijk de naam De Put.

Nu we bijna 80 jaar verder zijn voldoet de onderdoorgang niet meer. De stad is gegroeid en de hoeveelheid autoverkeer is sinds 1925 enorm toegenomen. De Put is nu onderdeel van de CentrumRing, die een verdeelfunctie heeft voor het autoverkeer. De Put is één van de plaatsen op de CentrumRing waar het verkeer niet goed kan doorstromen.
Daar komt nog bij dat er ook regelmatig ongelukken gebeuren op de kruispunten aan weerszijden van de onderdoorgang en dat de onderdoorgang is te laag voor een deel van het vrachtverkeer. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft 17 januari 2006 het voorlopig ontwerp vastgesteld.Onderdoorgang aangepast
Een studie naar varianten heeft uitgewezen dat de onderdoorgang het beste vervangen kan worden door een nieuwe onderdoorgang. Het nieuwe viaduct wordt korter waardoor de nu nog donkere onderdoorgang verandert in een viaduct met veel licht. Dit draagt bij aan een betere sociale veiligheid. De onderdoorgang wordt breder zodat er voor het autoverkeer drie rijstroken per richting mogelijk zijn. Nu zijn dat er nog twee per richting. Daarnaast komt er een vrijliggend fietspad. Ook wordt het viaduct hoger zodat het vrachtverkeer er onder door kan. Groot vrachtverkeer hoeft dan niet meer om te rijden.Kruispunten overzichtelijker
De kruising Parallelweg-Vaillantlaan is een onoverzichtelijk kruispunt. Meermalen per jaar gebeuren er ongelukken. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt de kruising daarom groter en overzichtelijker gemaakt voor zowel het auto- als fietsverkeer. In de onderdoorgang worden aparte linksaf opstelstroken voor het autoverkeer gemaakt. Fietsers krijgen op de kruising meer opstelruimte. Om de doorstroming van het verkeer te bevorderen wordt op de Vaillantlaan zelf richting de Parallelweg een linksafverbod ingesteld. Dit is nodig omdat op de Vaillantlaan geen ruimte is voor een aparte rijstrook voor linksaf. Op de Parallelweg komt wel een extra rijstrook voor verkeer dat linksaf de onderdoorgang in gaat. De keermuur aan de kant van Hollands Spoor wordt hiervoor opgeschoven. Daarbij gaan geen parkeerplaatsen verloren.
De kruising Calandstraat-Waldorpstraat wordt eveneens groter en overzichtelijker. Zo komt er meer ruimte voor fietsers, voetgangers en autoverkeer. De linksaf-rijstrook vanaf de Calandstraat naar de Waldorpstraat wordt verlengd waardoor het verkeer beter doorstroomt.
Bron: www.denhaag.nlF. Parkzicht

Speciaal voor spartannl een woningproject uit Wateringse Veld:


Bron: Bouwfonds


G. Nieuw Rozenburg

De vruchtenbuurt ligt ten zuidwesten van het centrum van Den Haag en is tussen 1928 en 1940 aangelegd en gebouwd als woonwijk voor de middenstand. De wijk is gelegen in een voormalig tuinbouwgebied langs de Loosduinse Vaart, tot in de 20e eeuw de belangrijkste aan- en afvoerroute tussen het Westland en het centrum van Den Haag. Deze vaart is in de loop van de 20e eeuw gedempt nabij de Thorbeckelaan. De vruchtenbuurt is ondanks de ontwikkeling in kleine eenheden homogeen van karakter. Dit komt door een indertijd goede samenwerking tussen particuliere bouwondernemers en woningcorporaties. Het thans vergevorderde plan is om hier 312 woningen/appartementen, een parkeergarage ten behoeve van wonen alsmede een 1000 m2 commerciële ruimte te realiseren.


Bron: MadevinH. Serviceflats Arendsdorp

Op de site van LIAG staat nu een andere versie van Arendsdorp, die er een stuk goedkoper uitziet:

I. Drentse Hoek Fase 2Het betreft een markant gebouw op de hoek van de Dedemsvaartweg en de Hengelolaan. Het appartementencomplex valt meteen op door het overstekende, bijna zwevende gedeelte op de hoek.
Er komen 85 appartementen beschikbaar.
Bron: HaagWonenJ. De 10 Prinsen, Jan Hendrikstraat
Voor info, zie deze PDF.
Bron: Lammertink-GroepK. De nieuwe maria's


Voor bescheiden info, zie deze site.L. Park SandHaghe


Voor verdere info, zie deze site.M. Het Nationaal Automobielmuseum

Weet niet of dit de goede thread is maar dit las ik op rtvwest:
http://denhaag.rtvwest.nl/nieuwsitem/10392

DEN HAAG - Het Nationaal Automobielmuseum mag verhuizen van het Noord-Brabantse Raamsdonksveer naar het landgoed Reigersbergen in Den Haag.

De Raad van State heeft bepaald dat er planologisch gezien geen bezwaren meer zijn tegen de vestiging in het groengebied. Volgens een woordvoerder van de bestuursrechter is met de uitspraak een 'belangrijke hobbel' genomen.

Met de uitspraak komt een einde aan een jarenlange juridische strijd tegen het museum. Een groot aantal natuur- en milieuorganisaties wilde de voorbereidingen voor het museum laten stopzetten, omdat het een aantasting zou zijn van een beschermd stadsgezicht.
^^ Ontwerp is van Graves, het wordt een soort laagbouw Castalia. Ik vrees dat het nogal kitsch gaat worden. Naar mijn mening hadden ze beter op de Binckhorst een plekje kunnen zoeken en daar voor een stoer ontwerp gekozen.


N. Mr. L.E. Visserhuis
Op de plaats van de oude international school wil Vestia Scheveningen graag een nieuw verzorgingstehuis voor het Mr. L.E. Visserhuis bouwen. Het huidige Mr. Visserhuis is gevestigd aan de Doorniksestraat en kampt al jaren met ruimtekort.Het nieuwe verzorgingstehuis biedt ruimte aan een wooncomplex met 5 groepswoningen, 36 zelfstandige aanleunwoningen, een sportcentrum met zwembad, een kinderdagverblijf en een (ondergrondse) parkeergarage.
Bron: www.DenHaag.nl
Zie ook: www.RietveldArchitects.comO. Lokatie EuroCinema
Op een centrale plek in Den Haag Zuidwest, aan de kop van winkelcentrum Leyweg, wil de gemeente de mogelijkheid scheppen voor nieuwe woningen. Op de locatie van de voormalige Eurocinema bioscoop moeten appartementen komen voor starters. Om de woningen te kunnen bouwen, moet eerst het bestemmingsplan worden aangepast. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 november ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Het plangebied ligt op een markante plek in het grote herstructureringsgebied Den Haag Zuidwest. Rondom het plein bevinden zich horeca, zakelijke dienstverlening en winkels.Prijsvraag 'wonen voor de jonge stedeling'
De mogelijkheden voor deze locatie zijn onderzocht door middel van een door Bouwfonds MAB en de gemeente uitgeschreven ontwerpprijsvraag voor jonge architecten 'Smart Start'. Het winnende ontwerp (van het ontwerpteam IN/OP) heeft als basis gediend voor het ontwerpbestemmingsplan. Door de nabijheid van winkelcentrum De Leyweg en het Zuiderpark is het plein een zeer geschikte locatie voor de jongere stedeling.
Bron: www.DenHaag.nl, zie ook: www.SMART-START.nuP. Het baken van Ypenburg

Q. Wijndaelerplantsoen
Het plan bestaat uit 61 sociale huur-, 65 vrije sector- en 62 koopwoningen voor senioren. Circa 20 woningen zijn bestemd voor de Vereniging Groepswonen door Ouderen, circa 18 minder validen woningen voor Steinmetz zorg en onderwijs.
De woningen worden ontwikkeld in opdracht van de Stichting Woonzorg Nederland, de grootste landelijke corporatie voor seniorenhuisvesting.


Bron: www.wijndaelercentrum.nl.R. Groen van Prinsterer
Aan de Groen van Prinstererlaan 270-272 komen 86 koopappartementen met parkeerplaatsen op eigen terrein. Het huidige schoolgebouw op die plek wordt na de zomer van 2008 gesloopt. Zie verder: www.denhaag.nl.
De verkoopsite is nog weinig informatief.


Bron: Borgdorff MakelaarsS. Helena aan Zee
In Scheveningen, op de hoek van de Gevers Deynootweg en de Rotterdamsestraat, komt appartementencomplex 'Helena aan zee'.


Bron: www.niki.nl


T. Middachtenweg
Plan voor Moerwijk (Middachtenweg)


bron: Tovatt Architects and Planners


U. Erasmusparktoren
Erasmusparktoren als afsluiting van het gelijknamige Erasmuspark, totaal 380 woningen.

Hoek Erasmusweg / Vrederustlaan


V. The Hague University Campus


Betreft
Renovatie en vervangende nieuwbouw in de binnenstad van Den Haag.

Opdrachtgever
Universiteit Leiden vastgoed

Omvang
ca. 5000 m²

Fase
Geplande oplevering: 2011

Bron: LIAG Architecten
 

·
Registered
Joined
·
8,323 Posts
haha daar bezorg ik mijn post :) als het goed is komt er een Fortis op de beganegrond...


Er zijn trouwens zat projecten in de stad ....hey had je niet ff een foto kunnen maken van de toren en de flat van het winkelcentrum?:)
 

·
Registered
Joined
·
8,323 Posts
Ja de Fortis zat aan de overkant ,als het goed was het de bedoeling om te verkassen naar die nieuwbouw....of dat nog doorgaat .....dooie boel straks geen postkantoor ING weg en Fortis weg...terwijl er in de wijk veel oudgeld is...de oudjes klagen steen en been ...maar ja .

De banken komen altijd met het gezwets dat er fillialen dicht gaan omdat internetbankieren zo populair is...maar het is om dat er fillialen dicht gaan dat mensen wel moeten internetbankieren.

Oh bedankt voor de link.
 

·
HHF user
Joined
·
2,138 Posts
Goeie actie Beholder deze verzamelplaats voor niet-hoogbouw projecten! Maar dan hopelijk wel alleen voor architectonisch enigzins interessante projecten, want ik denk niet dat er veel mensen zitten te wachten op het eerstvolgende rijtjeshuizenproject in Wateringen oid.

@ Marco, wat wel interessant is om te weten is dat in Engeland nu een omgekeerde beweging gaande is, waarbij een bank (ben de naam ff kwijt) juist weer wel kiest voor meer lokale vestigingen, omdat dat deel uitmaakt van een lokale gemeenschap dus met een lokale, sociale functie, zoals ook een bakker en slager dat bijv. zijn.

Overigens is het verdwijnen van lokale vestigingen van banken denk ik een wisselwerking, of liever een zichzelf versterkend fenomeen: de banken laten ze verdwijnen omdat er steeds meer via internet wordt gebankierd, de voormalige klanten worden daardoor gestimuleerd via internet te gaan bankieren, de banken zien een verdere toename in internetbankieren, dus sluiten nog meer lokale vestigingen en ga zo maar door...

Ik denk dat het een goede zaak is, zoals ik ook graag (pure) slagerijen en bakkerszaken tegenkom, dat er lokale vestigingen van banken blijven bestaan, desnoods deel uitmakend van een gemeentelijk of wijkgebonden kleinschalig "facilitair commercieel centrum" of een wijkgebouw. Vooral ook voor de oudere medeburgers die te vaak in de vaart der volkeren worden vergeten...
 

·
Registered
Joined
·
2,005 Posts
Discussion Starter #11
by Michiel
Die Catsheuvel kopie is wel erg merkwaardig.

Een kopie van een gebouw maken is een merkwaardig fenomeen, maar wat is er (extra) merkwaardig aan deze kopie?
 

·
HHF user
Joined
·
2,138 Posts
Dit is de stand van zaken van een maandje of wat geleden op de hoek tussen Stationsweg en Oranjeweg.


Niet veel is veranderd behalve de hoogte van het pad op de achtergrond ;)
Maar ook voor dit braakliggende stuk is nu een plan bekend. Uit "Hollands Spoor", nr. 4, december 2006-januari 2007:

 

·
Registered
Joined
·
2,005 Posts
Discussion Starter #15
@Michiel: Catsheuvel was niet het mooiste woonhotel (iets typisch Haags), maar blijkbaar was het woonhotel genoeg om herbouwd te worden.

Bedankt verder voor je bijdrage (specifiek voor de link naar het Baken, maar ook al voor al die fraaie foto's) maar toen ik zocht naar gevelimpressies vond ik deze site. Niet heel erg hoopgevend... Overigens is het wel een vrij hoog gebouw (buiten het centrum) voor Den Haag.

@[email protected]: mooi dat enkele projecten je aanspreken! Ik heb even iets over spekbanden opgezocht: "Spekbanden worden gebruikt als sierband in de gevel en kunnen ook aansluitend op de standaard raamdorpels en muurafdekbanden worden afgestemd." Gaat het dan om de 'Beeklaan' of de 'Haagweg'?

@spartannl: ook hier bedankt voor het scannen! Ik vroeg me al af wat er op de plek van die berg puin zou herrijzen. Overigens kan ik het alleen maar met je edit eens zijn! Hoe kun je een project als Wilhelmina laten bouwen? :bash: Vele andere projecten zijn nauwelijks origineler... :eek:hno:
 

·
Registered
Joined
·
2,005 Posts
Discussion Starter #17
^^ Het meeste puin bij de Oranjeweg is nu wel meegenomen. Normaal ben ik dan blij, want de bouw start dan snel, maar nu heb er liever die open ruimte!


Dit is geen superhoogbouw en geen nieuwbouw, maar toch een in het oog springend project door de vernieuwing van de gevels: het Drentheplantsoen.


Tussen de enige 'hoogbouw' in de wijde omtrek is zelfs nog wat laagbouw neergeplant.


Het vinden van de goede flat is voor niet-bewoners veel simpeler, tenminste als je de goede kleur weet!
 

·
Banned
Joined
·
1,698 Posts
Dit zijn de eerste flats in Nederland die door middel van glijbekisting zijn gebouwd.
Dus de bovenste verdieping was eerst begane grond, en zo verder opgekrikt.
Zijn wel mooi geworden.
Kijk met weemoed naar deze flats ... ben er opgegroeid en een mooie tijd gehad.:)
 

·
HHF user
Joined
·
2,138 Posts
^^ ^^ men is inmiddels, sinds begin deze week, begonnen met de bouw op de hoek Stationsweg / Oranjelaan... Sad but true, maar dit gaat de Stationsweg écht niet 'upgraden', iets wat de gemeente met dit Quartier Latin wel voor ogen had... Jammer!

^^ Met een kleurtje wordt het er ook bepaald niet mooier op... Brrr...
 

·
Registered
Joined
·
2,005 Posts
Discussion Starter #20
^^ Bij de Stationsstraat waren ze vandaag nog een oude fundering aan het blootleggen; maar de nieuwe fundering zal wel snel volgen, helaas...

Het kan toch best gezellig zijn bij het Drentheplantsoen!

Bron: JFB
 
1 - 20 of 1962 Posts
Top