SkyscraperCity banner

101 - 120 of 169 Posts

·
Registered
Joined
·
158 Posts
-2 verdiepingen eraf bij Stella. Nieuwe hoogte 70m
-Sloop huidig gebouw eind dit jaar
-Planning start bouw Stella maart 2021 (onder voorbehoud)
-De bouw zal overlappen met de bouw van Frank is een Binck en OndeMilkyway

Hierbij een WeTransfer link voor een presentatie met de laatste tekeningen van terrein en gebouw Stella (via Borghese):
 

Attachments

·
Registered
Joined
·
2,837 Posts
Dat staat in het verslag ^
Over Stella, de ontwikkeling tussen de woontoren en ontwikkeling van One Milky WayisBRECOD uitvoerig in gesprek met de gemeenteen met VORM, de ontwikkelaar van One Milky Way. Zodra hier meer over bekend iszullen omwonenden hierover geïnformeerd worden.
 

·
Registered
Joined
·
809 Posts
De top was al niet veel en is nu nog minder geworden.
Duidelijk gevalletje van meer opbrengsten (verhuurdbaar bvo) op de bovenste etages.
Al met al nog steeds geen slecht ontwerp en weer en leuke verdichting.
Ben wel benieuwd hoe dit gebied er over pak hem beet 5 jaar uitziet met al die beoogde horeca in de plinten.
 

·
Unregistered User
Joined
·
4,231 Posts
Voldoet zonder bekroning dus niet aan Eyeline & Skyline. Verder is het best een aardig ontwerp.
 
  • Like
Reactions: peterdrijver

·
Registered
The Hague High-Rise
Joined
·
509 Posts
Afgelopen donderdag is hier de omgevingsvergunningaanvraag ingediend ^

Omgevingsvergunning - Aangevraagd, Maanplein 110 te Den Haag

Algemene informatie
Het realiseren van een woongebouw met 183 woningen, commerciele ruimten en een ondergrondse parkeergarage ter plaatse van Maanplein 110 alsmede het kappen van 10 bomen.
382815
 

·
Registered
The Hague High-Rise
Joined
·
509 Posts
4 Maanplein 110
Wcie 20201014/202012905
Bouwen: het realiseren van een woongebouw met 183 woningen, commerciele ruimten en een ondergrondse parkeergarage ter plaatse van Maanplein 110 alsmede het kappen van 10 bomen.

Niet akkoord
Het bouwplan is getoetst aan de Welstandsnota.

Maanplein 110 betreft een woontoren op een horecaplint aan de rand van het Maanplein complex, op de kop van de haven. Het gebouw staat goed op zijn plek. De volumecompositie met twee sprongen en de robuuste rastergevel zijn een sterk concept, passend naast de bestaande bebouwing van het Maanplein, passend op de kop van de haven en passend in de Binckhorst. De lichte, transparante balkons zijn door de doorlopende smalle banden voldoende onderdeel van het volume.

De gepresenteerde robuustheid mist nog op onderdelen in de ingediende detaillering. Deze is op sommige punten nog te veel een optelsom van verschillende materialen (zoals ter plaatse van de ophanging van de luifel) of laat het gebouw nog onvoldoende landen (zoals ter plaatse van de aansluiting van de pui in het maaiveld). Detaillering van de luifel mist nog. De commissie benadrukt het belang van een waarachtige en consequente detaillering.

Onduidelijk is of en tot waar het landschap onderdeel van de aanvraag is. De commissie mist informatie over de aansluiting van het gebouw aan het dek, van het dek op de trappen, over verlichting en vraagt zich af of er rolcontainers aan de buitenzijde van het gebouw zullen worden gestald. Het is niet af te leiden uit de details of het getoonde ambitieniveau van het landschap geborgd is in voldoende gronddekking voor hagen en bomen.
 

·
Registered
The Hague High-Rise
Joined
·
509 Posts
Kan iemand btw de topictitel wijzigen van Stella+Luna > Maanplein 110?
Volgende week (weer) in de welstand:

Maanplein 110
5Maanplein 110
Wcie 20201125/2020129052
Bouwen:het realiseren van een woongebouw met 183 woningen, commerciele ruimten en een ondergrondse parkeergarage ter plaatse van Maanplein 110 alsmede het kappen van 10 bomen.
Hoekblok
4Hoek Maanplein ongenummerd en Maanweg ongenummerd
Wcie 20201125/201915492
Bouwen:het bouwen van 164 woningen, detailhandel en een parkeergarage hoek Maanplein ongenummerd en de Maanweg ongenummerd (Maanplein hoekblok)
 

·
Registered
The Hague High-Rise
Joined
·
509 Posts
5 Maanplein 110Wcie 20201125/202012905
Bouwen: het realiseren van een woongebouw met 183 woningen, commerciele ruimten en een ondergrondse parkeergarage ter plaatse van Maanplein 110 alsmede het kappen van 10 bomen.

Akkoord
Het bouwplan is getoetst aan de Welstandsnota.De commissie adviseert positie over het gebouwontwerp en de landschappelijke inpassing in aansluiting op het Maanplein.De op 14 oktober 2020 genoemde aandachtspunten zijn overtuigend opgepakt en opgelost. Het gebouw is robuuster geworden door een vereenvoudiging van de detaillering, door de toevoeging van een kloeke plint onder de beganegrondpuien en door de industriële luifel aan de zijde van de Melkwegstraat. De commissie vraagt aandacht voor de rooilijn aan de zijde van het Maanplein. Op verschillende tekeningen zijn verschillende posities ten opzichte van de omringende bebouwing getekend.

4 hoek Maanplein ongenummerd en de Maanweg ongenummerd
Wcie 20201125/201915492 Bouwen: het bouwen van 164 woningen, detailhandel en een parkeergarage hoek Maanplein ongenummerd en de Maanweg ongenummerd (Maanplein hoekblok).

Niet akkoord
Het bouwplan is getoetst aan de Welstandsnota.
De commissie adviseert positief over de hoofdopzet van het ontwerp, maar ziet nog belangrijke en substantiële aandachtspunten in de vormgeving van zowel het gebouw op zichzelf, als de inpassing in en aansluiting op de omringende buitenruimte.
De hoofdopzet van een kloeke betonnen plint en een gemetselde bovenbouw, subtiel gescheiden door een iets ingesnoerde vierde verdieping maakt het gebouw een onderdeel van het Maanpleinensemble. Het gebouw is geen kopie van het bestaande Maanplein, maar heeft wel eenzelfde schaal en stevigheid.
In de uitwerking mist de commissie de samenhang met (de kwaliteit van) de omringende bebouwing en – breder – met de sfeer en de ambitie van de Binckhorst. De materialen en de detaillering hebben nog niet de robuustheid en de duurzame kwaliteit om het gebouw een hoogwaardige toevoeging aan het Maanplein en aan de Binckhorst te maken.
Van de betonnen plint ontbreken belangrijke details, waaronder de aansluiting op het omringende (verhoogde) maaiveld. Daarnaast vraagt de commissie aandacht voor de detaillering en de afwerking van het beton. Met de nu voorgestelde detaillering en afwerking is kwaliteit op de lange termijn, een mooie veroudering twijfelachtig.Dit geldt ook voor de bovenbouw. Wat is de duurzame kwaliteit van het “metselwerkachtige” materiaal, wanneer toegepast op deze schaal en naast het metselwerk van het Maanplein? De commissie mist informatie over akoestische maatregelen en over de installaties op het dak.
Ook de landschappelijke inpassing is nog niet volledig. Zo is de aansluiting van de luie trap aan de zijde van de Maanweg op de plint van het gebouw niet opgelost. Informatie over de aansluiting van het verhoogde maaiveld op het gebouw en over de maakbaarheid van dat maaiveld ontbreekt.De commissie maakt bezwaar tegen de zeer gesloten, defensieve oplossing van het hoogteverschil aan de zijde van de Regulusweg.
 
101 - 120 of 169 Posts
Top