SkyscraperCity banner

61 - 80 of 104 Posts

·
Registered
Joined
·
828 Posts
Ik hoorde dat 60% nog steeds niet is verkocht en dat de plannen daarom deels zijn aangepast (een deel wordt kleiner en goedkoper dan gepland). Bron kan ik zo snel niet terugvinden.
Het zou me niets verbazen. En dan kun je het project nog zo een kekke naam geven als je wilt, maar je bouwt wel heel dicht op een van de drukkere spoorverbindingen in NL. Dan vraag je er welhaast om.
 

·
Moderator
Joined
·
45,974 Posts
Discussion Starter #63

·
Unregistered User
Joined
·
4,231 Posts
Welstandscommissie wijst ontwerp eigen voorzitter af

Boekweitkamp 19

Wcie 20190220/201820187

Bouwen (beginselaanvraag): het oprichten van 36 woningen
ter plaatse van de te slopen brandweerkazerne Boekweitkamp 19.

Bij dit agendapunt was Jaap van den Bout plaatsvervangend voorzitter.
Rens Schulze heeft aan de advisering over dit agendapunt niet deelgenomen.

Niet akkoord

De commissie adviseert opnieuw negatief over de voorgestelde nieuwbouw aan de
Boekweitkamp ter plaatse van de te slopen brandweerkazerne.

De Boekweitkamp en het verlengde daarvan vormen een grens tussen verschillende
bebouwingstypen. De nieuw te bebouwen locatie maakt deel uit van de zijde waarin de
bebouwing zich kenmerkt door vrijstaande, alzijdige woningen/bouwblokken in een veld.
De opzet is ten aanzien van het eerdere voorstel iets gewijzigd, de blokken zijn iets
minder diep. Daardoor staan ze iets verder uit elkaar, zit er meer lucht tussen de blokken,
maar door de opzet, vormgeving en inpassing van de blokken is er geen sprake van
bebouwing in een veld die een relatie aangaat met het ruime groen eromheen.
De voor deze locatie atypische woningtypologie en het bouwsysteem dicteren de
ontwerpoplossing. Daardoor wordt verre van optimaal gebruik gemaakt van de kwaliteiten
op deze prachtige, ecologisch waardevolle locatie en ontstaat er geen logische
bebouwingsstructuur en architectuur op deze plek.

De blokken zijn niet alzijdig, de gevels zijn gesloten en vlak. De inrichting van het
maaiveld is niet als structureel onderdeel van het plan
, niet in samenhang met de
bebouwing
ontworpen. De landing van de bebouwing is niet vanzelfsprekend, de ruimte
tussen de gebouwen slibt dicht
en de parkeerruimte is onderdeel van het bebouwingsgrid
in plaats van integraal of landschappelijk opgelost
. De eenvoud in ongenaakbare
architectuur en inpassing kan krachtig zijn, maar slaat in dit geval te ver door.
De commissie vraagt om dit plan in samenhang met (de ideeën voor) het ontwerp van de
ontwikkeling ernaast waarmee het een ensemble vormt te presenteren, om het in die
volledigheid te kunnen beoordelen.
Als ik de gronden van de afwijzing lees, kan ik concluderen:
Ook welstandscommissieleden laten hun principes varen als het om de eigen praktijk/portemonnee gaat.
 
  • Like
Reactions: Joz

·
Unregistered User
Joined
·
4,231 Posts
Het lijkt wel een gevangeniscomplex te worden, met een gracht, een muur én een hek.
 

·
Moderator
Joined
·
45,974 Posts
Discussion Starter #73
Heembouw en Haag Wonen sluiten overeenkomst voor realisatie 36 beneden- bovenwoningen

https://www.heembouw.nl/nieuws-blog...aign=nieuws&utm_content=beneden-bovenwoningen

In opdracht van woningcorporatie Haag Wonen gaat Heembouw 36 beneden- bovenwoningen realiseren aan de Boekweitkamp in Den Haag. Haag Wonen en Heembouw hebben hiervoor 13 juni een aannemingsovereenkomst gesloten. De bouw begint in oktober 2019. De 36 woningen worden naar verwachting medio 2020 opgeleverd.

Het plan voor de nieuwbouw is tot stand gekomen in samenwerking met de Haagse architect Geurst & Schulze. Het ontwerp sluit naadloos aan op de omliggende ecologische zone, welke integraal is ontworpen met de bebouwing. Habeon architecten is verantwoordelijk voor de technische uitwerking en de omgevingsvergunning.
 

·
Unregistered User
Joined
·
4,231 Posts
Mariahoeve, ooit opgezet volgens een geprezen stedenbouwkundig plan, dat garant moest staan voor een gezonde leefomgeving. Het is inmiddels een stedenbouwkundige rommel waar elk stuk groen wordt dichtgebouwd.
 

·
Unregistered User
Joined
·
4,231 Posts
Boekweitkamp 19

Wcie 20201028/202016278

Bouwen (beginselaanvraag): het oprichten van een woongebouw met 36
appartementen en 15 stallingsplaatsen aan de Boekweitkamp ongenummerd (Fase 2) ter
plaatse van de voormalige brandweerkazerne Boekweitkamp 19.

Akkoord

De commissie adviseert in beginsel positief over de opzet van het
appartementengebouw, over de architectuur en over het palet van materialen. Voor de
uitwerking naar bouwplan benoemt zij enkele aandachtspunten met betrekking tot het
gevelontwerp en de inpassing in de groene omgeving.

De commissie waardeert het gebouw als onderdeel en sluitstuk van de herontwikkeling
van deze locatie. Met de twee inmiddels gerealiseerde blokjes grondgebonden woningen
ontstaat een reeks die goed reageert op de vorm van de kavel, de bebouwing in de
omgeving en de groene context. De sprong in het volume, gecombineerd met het
wisselen van de positionering van de balkon, is een slimme zet die zorgt voor een
overtuigende samenwerking van bebouwing en groen.

De commissie ziet nog enkele verbeter- en aandachtspunten.

• De positie van de entree van het appartementengebouw is vanzelfsprekend, maar
maakt de entree gedrukt en afwezig. De entree zou zichtbaarder en prominenter
moeten;

• De bestaande en te behouden bomen zijn kwetsbaar, tijdens de bouw en in de
definitieve situatie. Van elk van de bomen zou minimaal de huidige kroonprojectie
vrij van bebouwing moeten blijven.
 

·
Registered
Joined
·
345 Posts
Invulproject haverkamp. Van 2 lagen studios naar vier lagen huurappartementen.

Wel jammer is gebrek aan visie voor herontwikkeling in deze straat. Nu afzonderlijk drie kleine projecten ipv een samenhangend plan.
Probeer zo even een een plaatje toe te voegen.

IMG_20210105_163805.jpg
IMG_20210105_163801.jpg
 

·
Registered
Joined
·
345 Posts
Hieronder de drie kort op elkaar volgende projecten.
Blauw oude school vervangen door rijtjeswoningen nu een paar jaar opgeleverd.
Paars studio's die nu 2 jaar zijn gesloopt en vervangen worden door appartementen.
Geel oud buurtwinkelcentrum. Wordt nu gewerkt aan sloop en nieuwbouw van kleine torens van 5 a 6 verdiepingen.

Als dat iets meer als 1 geheel was uitgevoerd denk ik dat er meer mogelijk was qua inrichting, groen en parkeren. En dan ook hogere dichtheid. Zit op 100 meter van een tramhalte.
Gemiste kans van onze stedenbouwers.
Screenshot_20210105_165321.jpg
 
61 - 80 of 104 Posts
Top