SkyscraperCity Forum banner

Den Haag Mei 2012

1981 Views 9 Replies 8 Participants Last post by  Racingfreak
Ik ben pas in Den haag geweest, hier zijn de foto's.2.
5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.
See less See more
30
1 - 10 of 10 Posts
Ik ben echt onder de indruk van deze serie. Mooi dat je af en toe een close up laat zien. :eek:kay:
Mooie serie,toppertjes allemaal.......bedankt :cheers:
Foto 2 wordt het aangezicht van Den haag lijkt het.....:banana:
Hoe vaak zijn die gebouwen op die plek al gefotografeerd ....ook een toplocatie natuurlijk...:nuts::nuts:
^^ Ik zou dan gaan voor foto 13 als hét aangezicht...
Mooie serie,toppertjes allemaal.......bedankt :cheers:
Een kinderhand is snel gevuld.
Leuke fotoserie van een stad met een indrukwekkende skyline!
Fraai gedaan: bedankt! :eek:kay: Wat was er op foto 11 aan de hand?
Foto 13 is toch echt een van de mooiste shots die je in Nederland kan maken op hoogbouw-gebied. Internationale allure.
Fraai gedaan: bedankt! :eek:kay: Wat was er op foto 11 aan de hand?
Er was volgens mij niks aan de hand. Mischien is het gewoon toeval dat er veel politie te zien is?
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top