SkyscraperCity Forum banner

Den Haag: Monarch IV | 70m | planning

49884 Views 249 Replies 61 Participants Last post by  Eric Offereins
De bouw vordert goed en de volgende, laatste fase van Monarch lijkt ook weer een stapje dichterbij.

Want waar het de houten toren betreft is de site van PLP daarop aardig bijgewerkt: Zie: http://www.plparchitecture.com/oakwood-timber-tower-2.html

Naam: Oakwood Timber Tower 2, The Lodge.
Hoogte: 130 meter.
Met sky bar...

Status is “Feasability” en Provast wordt er nu ook als opdrachtgever genoemd. Mogelijk eigen thread binnenkort?

Ook een filmpje: http://www.plparchitecture.com/oakwood-timber-tower-2.html
1 - 20 of 21 Posts
Houtworm zou in deze toren een bitch zijn.

Neoterrorisme: een blik houtwormen
125 meter hoogte? Bezuidenhout zal bast willen vasthouden aan de 70 meter van het bestemmingsplan. Wordt het handjeklap voor 90 meter?
Het vrijgeven van de bouwhoogte in Den Haag is niet iets officieels. Het is een wens van een wethouder dan wel college van B&W. Volgens mij heeft de gemeenteraad er ook niet mee ingestemd. Het lijkt mij dat daarvoor alle bestemmingsplannen zouden moeten worden gewijzigd. Daarin wordt immers de maximale bouwhoogte vastgesteld voor een buurt e.d.

Overigens hoop ik dat die 125 meter wel door kan gaan.
Het is wel een beetje een IKEA ontwerp.
:toilet:
the Dutch developer of innovative and sustainable housing, Provast
Het gaat bij woningvoorraad altijd om de balans tussen toevoeging en onttrekking aan de woningmarkt. Je kan 10.000 woningen bouwen, maar als je er 9.000 sloopt om ruimte voor nieuwbouw te maken, is het resultaat dus slechts + 1.000. Er spelen ook factoren mee als woningsplitsing en woningsamenvoeging en transformaties van kantoren/bedrijfsruimte tot woningen en omgekeerd.

Afgelopen jaar zijn er in Den Haag 1.590 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad (BAG),terwijl er (per saldo) 3.618 huishoudens bij zijn gekomen.

Tussen 2008 en 2018 zijn er in Den Haag 18.213 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad terwijl er (per saldo) 24.403 huishoudens bij zijn gekomen.

Zie gegevens per jaar op: Buurtmonitor Den Haag
Neen, er wordt helemaal niet zat gebouwd. De bouw blijft enorm achterlopen op de marktontwikkelingen, waardoor aanhoudende schaarste aan beschikbare woningen tot ontwrichtende situaties leidt. In Den Haag zijn in 2017 slechts 2.385 nieuwbouwwoningen opgeleverd (zie onderstaande bron). Je zou eens moeten zien wat voor vormen de bouwspurt in het buitenland aanneemt, en dan heb ik het niet eens over wereldsteden.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/04/hoogste-aantal-nieuwbouwwoningen-in-acht-jaar
Is het nu duidelijk of die toren er echt gaat komen?
Omdat het volgens mij dezelfde locatie betreft als Oakwood Tower en daarvoor geen definitief ontwerp
is gekomen - tot nog toe. Hopelijk blijft dit bij een hypothetisch plan en gaat de houten toren door.

Dit ontwerp is gepubliceerd op 24 november 2018.


Maar als het hier niet hoort kan het ook worden verplaatst.

Kruispunt Prinses Beatrixlaan - J.P. Coenstraat

Hypothetisch ontwerp natuurinclusief bouwen.

± 100 meter hoog.

Het ontwerp gaat uit van een holistische aanpak van een duurzame inzet van programmering om
de lokale biodiver*siteit te vergroten. Deze programmering is direct gekoppeld aan de nota "Haagse
hoogbouw: Eyeline en Skyline" waar diverse typologieën worden omschreven die direct gerela*teerd
staan aan de bouwhoogte en volume. Een stapeling van deze volumes zorgt voor een dakland*schap
waar ook diverse biotopen kunnen ontstaan afhanke*lijk van de hoogte. Het daklandschap vormt een
cascade wat resulteert in een circulair watersysteem waarin hemelwater wordt vertraagt, vasthoudt
en eventueel wordt hergebruikt voor bijvoorbeeld irrigatie van de flora in en om het gebouw. Ook zal
het daklandschap zorgen voor reductie van hitte middels intensieve en extensieve groendaken.

Lees verder: Atelier Pro

Afb. 01:


Afb. 02:


Afb. 03:


Afb. 04:


Afb. 05:
Met een vogelhuisje, een vetbol, een insectenkasje en een plant op het balkon is een woning al aardig natuurinclusief.
  • Like
Reactions: peterdrijver
Gelukkig is het maar een
Hypothetisch ontwerp
Oakwood Timber Tower zou een trekpleister voor spechten kunnen worden. lol
Ze mogen wat betreft Oakwood Timber Tower wel zoetjes aan met een definitief plan komen, zodat ze aan de slag kunnen zodra de eerste torens klaar zijn.
Waarom zou iemand NU met een nieuw bouwplan komen? Alles ligt stil.
De toren is al een flinke tijd van Cellnex:
KPN toren verhogen naar 275 meter incl. Restaurant etc op grote hoogte, dan kan dit project zonder moeite naar 40 etages ;)
Het ziet er uit als een ontwerp voor een kantoorgebouw.
Het zou een nieuw paleis van justitie kunnen worden, ware het niet dat ik denk dat het plot te klein is voor goede beveiliging.
Bij nader inzien: De render betreft een 'structuurontwerp' of 'case study' gemaakt door architect Gijs Joosen van Royal HaskoningDHV. Er staat óók: 'Opdrachtgever en ontwerp: Rijksvastgoedbedrijf'. Dus er kan best nog een geheel ander ontwerp komen lijkt mij. Het Rijksvastgoedbedrijf kiest doorgaans niet voor uiterlijk maar voor prijs/m2. We zullen dus moeten afwachten.
876997
Jammer dat de kans om het hier verder te verlevendigen met woningen niet wordt gepakt. De Beatrixlaan is buiten kantooruren zo dooood!
Misschien een touw-klim-paradijs hangen onder de netkous. o_O
1 - 20 of 21 Posts
Top