SkyscraperCity banner

101 - 120 of 125 Posts

·
Registered
Joined
·
2,837 Posts

Hier ook, duidelijk geen helmen (schoeisel kan ik niet goed zien). Mag toch hopen dat er dan niks naar beneden valt..
 

·
Registered
Joined
·
8,326 Posts
Dit is den haag onwaardig, bouw dit lekker aan 1 of andere kut provincieweg in zuidwest vlaanderen ofzo. Sorry hoor. Die revis moet echt kappe nah. Want ik stem dalijk gewoon nog wijsmuller ook.
 

·
Livin' 28-high
Joined
·
1,908 Posts
Ach joh dit wordt wel geinig denk ik hoor :) Lekker 3- en 4-hoog langs de kades, met bedrijfsruimten onderin; haventje voor de deur... dit wordt een lekker levendig boeltje hier. Denk dat dit een geheel eigen karakter gaat krijgen, waar we toch wel positief naar gaan kijken.
 

·
Bart van de Velde
Joined
·
1,348 Posts
Deze zelfbouwkavels zijn volgens mij al ver voor Revis zijn tijd uitgegeven. Was toen een leuk idee om projecten van de grond te krijgen toen geen enkele partij meer wilde bouwen. Bij nader inzien had het misschien beter nog even braak kunnen liggen voor partijen die met serieuzere plannen komen
 

·
Registered
Joined
·
2,837 Posts
Sterker nog, het originele bestemmingsplan dateert uit 2007, gerevistaliseerd in 2013.. nu is er eindelijk iets in aanbouw.

Ik vind die zelfbouwkavels een positieve ontwikkeling. Ook zijn het allemaal woon-werkwoningen, dus bedrijvigheid en wonen in 1. Dan aangevuld met die grotere complexen op kavel E en D en twee torentjes en op termijn hopelijk een bruggetje, goede ontwikkeling.
 

·
Registered
Joined
·
4,002 Posts
maar heel goede argumenten #nietnogmeerwoonarkendiehetzichtophetwaterwegnemenenbergingenbouwenopdegemeenschappelijkekade

"Bij de behandeling van het concept bestemmingsplan is vanuit het Hoogheemraadschap van Delfland aangegeven dat er vooraf compenserende maatregelen genomen dienen te worden om onder andere de doorstroming en beheer van het water (tegengaan nadelen van schaduwwerking) te waarborgen. Daarnaast zijn in de directe omgeving inmiddels veel woningen gerealiseerd en is de druk op de openbare ruimte groot. De route Calandkade / Waldorpstraat wordt een belangrijke looproute waar de kwaliteit van de openbare ruimte een belangrijk aandachtspunt moet zijn. Vrij uitzicht over het water betekent kwaliteit. Door de geplande locatie van de waterkavels loopt ook een Delfluentleiding. De aanwezigheid daarvan zal verbieden om in een strook van vijf meter aan weerszijden te bouwen. Daardoor is de beschikbare ruimte voor de waterkavels beperkt."
 

·
Registered
Joined
·
8,326 Posts
Troosteloos. Ik weiger enig potentieel te zien hier. Als je hier 4 ton voor neer legt voor die gasbetonnen woninkies dan ben je niet oet.
 
101 - 120 of 125 Posts
Top