SkyscraperCity banner

1 - 20 of 223 Posts

·
Unregistered User
Joined
·
4,145 Posts
Discussion Starter #1 (Edited)
De Rotterdamsebaan ‒ met deelproject Victory Boogie Woogie Tunnel ‒ moet in 2020 gereed zijn

De Rotterdamsebaan – kosten driehonderd miljoen euro – vormt een nieuwe schakel tussen de A4/A13 en de Centrumring van Den Haag. De verbindingsweg is ongeveer vier kilometer lang, waarvan 1.800 meter ondergronds, en telt tweemaal twee rijstroken. De boortunnel – twee buizen met een inwendige diameter van tien meter – passeert onder meer Voorburg-West, de archeologische vindplaats Forum Hadriani en de Binckhorsthaven.

Zonnepanelen voorzien straks deels in de energiebehoefte, fijnstof wordt afgevangen bij de tunnelmonden. En wie weet krijgt de inrichting van de Victory Boogie Woogie Tunnel, vernoemd naar het beroemde schilderij in het Gemeentemuseum Den Haag, een Mondriaansausje. BAM Infra en Wayss & Freytag Ingenieurbau verwierven de opdracht.

2016 staat vooral in het teken van het ontwerpproces, medio dit jaar wordt begonnen met het inrichten van het bouwterrein. Naar verwachting zal vlak voor kerst 2017 worden gestart met het boren van de eerste tunnelbuis. De tunnelboormachine bestaat voor een belangrijk deel uit componenten van de TBM die werd gebruikt bij de Sluiskiltunnel. Volgens de bouwcombinatie beschikt Den Haag in 2020 over de meest duurzame tunnel van Nederland.


De tunnel is straks ongeveer 4 kilometer lang en verbindt het rijkswegennet (A4/A13) met de Centrumring van Den Haag.

De tunnel begint bij het knooppunt Ypenburg. Vanaf de A4 en A13 rijdt u de tunnel op via de Laan van Delfvliet. Vervolgens loopt de weg onder knooppunt Ypenburg door richting de Vlietzone. Ook kunt u vanaf de Laan van Hoornwijck de tunnel op rijden. Bij het parkeerterrein van familiepark Drievliet verdwijnt de weg onder de grond. In de Binckhorst komt de tunnel weer boven de grond bij de Zonweg. Daar sluit de weg aan op de Binckhorstlaan en de Mercuriusweg.

Tunnel feiten

Kenmerken van de Victory Boogie Woogietunnel van de Rotterdamsebaan zijn:

 • het ondergrondse deel van de Rotterdamsebaan is ongeveer 1.860 meter lang, daarvan is het geboorde deel ongeveer 1.640 meter lang
 • de boortunnel bestaat uit 2 tunnelbuizen van circa 10 meter doorsnede
 • de buizen liggen op ongeveer 4 meter afstand van elkaar
 • de buizen zijn om de 250 meter met elkaar verbonden door dwarsverbindingen
 • de doorrijhoogte voor het verkeer is 4,70 meter
 • elke tunnelbuis heeft 2 rijstroken
 • het diepste punt van de weg ligt op ongeveer 29 meter onder de grond, ter hoogte van de volkstuinen in Voorburg-West.
Planning Rotterdamsebaan

De bouw van de Rotterdamsebaan is in 2014 gestart met het verleggen van kabels en leidingen en het opnieuw inrichten van een aantal wegen in de Binckhorst. Op 1 juli 2020 rijden de 1e auto’s door de Victory Boogie Woogie Tunnel.

Actuele planning

Periode / Actie​

 • 2016 - 2019 Bouw van de startschacht en toerit in de Vlietzone
 • 2016 - 2018 Reconstructie Laan van Hoornwijck
 • 2017 - 2019 Bouw van de ontvangstschacht en toerit in de Binckhorst
 • 2017 Aanpassingen bestaande wegen knooppunt Ypenburg
 • 2018 Boren van de Victory Boogie Woogietunnel
 • 2019 - 2020 Aanleg van het Molenvlietpark
 • 2019 Afbouwen tunnel, toeritten en aansluitingen op bestaande wegen
 • 2019 - 2020 Inbouwen installaties en testen
 • 1 juli 2020 De Rotterdamsebaan is af en wordt in gebruik genomen
Afb. 1: Centrumring en Randweg Den Haag, met nieuwe Rotterdamsebaan


Afb. 2: Overzicht gehele traject


Afb. 3: Overzicht Binckhorst


Afb. 4: Overzicht Vlietzone


Afb. 5: Overzicht Ypenburg

Victory Boogie Woogie

De tunnel wordt vernoemd naar het schilderij Victory Boogie Woogie van de Nederlandse kunstschilder Piet Mondriaan (1872-1944), vervaardigd te New York tussen juni 1942 en januari 1944. Victory Boogie Woogie werd in 1997 door de Nederlandse Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit voor 82 miljoen gulden (€ 37 miljoen) gekocht, en is tegenwoordig te zien als deel van de collectie van het Haagse Gemeentemuseum.

<<< Afbeedling: Piet Mondriaan [Public domain], via Wikimedia Commons >>>

Archeologie in het traject van de Rotterdamsebaan

De afdeling Archeologie van de Gemeente Den Haag is sinds 2014 bezig met archeologisch onderzoek op de plaats waar de Rotterdamsebaan wordt aangelegd. In de afgelopen periode is heel veel nieuwe informatie over het verleden naar boven gekomen, in het bijzonder over de Romeinse tijd en de late middeleeuwen. Bij haar onderzoek maakt de afdeling Archeologie gebruik van moderne technieken, waaronder een drone om het gebied in kaart te kunnen brengen.

Vondsten tot nog toe:​

 • Romeinse schat: In totaal zijn 107 zilveren denarii (munten), 6 armbanden, een gigantische verzilverde fibula (mantelspeld) en de restanten van een ketting in een beker aangetroffen.
 • Middeleeuwse trouwring: Archeologen vonden een zilveren vingerring. Deze middeleeuwse trouwring draagt aan de buitenkant een inscriptie: AMO(R) TI VITA, Latijn voor 'Liefde jij leven', ofwel 'Ik hou van je mijn leven lang'. Door de vorm van de letters is de ring te dateren tussen 1300 en 1425 na Christus.
 • Zegelstempel: In de gracht rondom een adellijk huis vonden de archeologen een ruim 5 centimeter hoge zegelstempel van brons, vermoedelijk uit de 14de eeuw. Er is duidelijk een wapen te herkennen met een lage ‘keper’ (omgekeerde V) en een naam waarvan het eerste deel te lezen is: Willem.
 • Romeinse dakpannen: In juni 2015 vonden de archeologen van de gemeente Den Haag in het weiland naast familiepark Drievliet een verzameling Romeinse dakpannen, niet ver van een eerdere, Rijswijkse vindplaats. Het gaat om 2 soorten: platte dakpannen (tegulae) en halfronde (imbrices).
 • Monumentaal gebouw: Inmiddels hebben de archeologen een 3e hoeveelheid aangetroffen. Dit keer gaat het niet om enkele tientallen dakpannen, maar om honderden! Opnieuw zijn alle dakpannen vergelijkbaar. Het lijkt er dan ook op, dat er nabij deze vindplaatsen en een oudere nabijgelegen vindplaats, een gebouw heeft gestaan met een monumentale uitstraling. Want dat gaf een pannendak in de Romeinse tijd. Voor zover bekend kregen alleen de belangrijkste gebouwen zo’n dakbedekking. Deze vondst vertelt dus dat hier misschien wel een villa, een tempel of een grote herberg gestaan heeft.

Bronnen:
Gemeente Den Haag: Ontwerp Rotterdamsebaan Laatste wijziging: 04 februari 2016
Gemeente Den Haag: Website Rotterdamsebaan/Victory Boogie Woogie Tunnel
Gemeente Den Haag: Route Rotterdamsebaan Laatste wijziging: 22 februari 2016
Gemeente Den Haag: Planning Rotterdamsebaan Laatste wijziging: 19 februari 2016
Gemeente Den Haag: Boortunnel Rotterdamsebaan Laatste wijziging: 22 februari 2016
Gemeente Den Haag afdeling Archeologie: Archeologie in het traject van de Rotterdamsebaan Laatste wijziging: 26 oktober 2015
BAMInfra: BAM scoort met duurzame tunnel Datum: 23 maart 2016
Wikipedia: Victory Boogie Woogie
 

·
Registered
Joined
·
250 Posts
Het project vind ik zeer interessant. En ik ben benieuwd wat dit uiteindelijk voor effect gaat hebben op de bereikbaarheid van Den Haag en voor de ontwikkeling van de Binckhorst. Ik gruwel wel van de naam die de tunnel heeft gekregen. Maar misschien ben ik wel gewoon een zeikerd. Behalve dat dit gratis reclame voor het gemeentemuseum is, heeft dit niets met Den Haag of de omgeving van de tunnel te maken.

Had de tunnel dan vernoemd naar Van Gogh, die in Den Haag woonde en deze tekening maakte aan het einde van het tracé, de hoek Herengracht/Prinsessegracht:

Bron: http://www.vangoghmuseum.nl/nl/collectie/d0372V1968

Of een vernoeming naar Jan van Goyen die op de plek waar de tunnel uitmondt in 1651 dit 'Gezicht op Den Haag' schilderde:

Bron: https://www.haagshistorischmuseum.nl/collectie/gezicht-op-den-haag-vanuit-het-zuidoosten
 

·
Registered
Joined
·
250 Posts
Kan je het beter Mondriaantunnel noemen.

Mondriaan heeft geen enkele relatie met Den Haag. Dat was eigenlijk mijn punt. Hij heeft hier niet gewoond en gewerkt. Door een innige vriendschap van de voormalig directeur van het gemeentemuseum met de grootste verzamelaar van Mondriaans werk heeft het gemeentemuseum na zijn dood zijn collectie verkregen. Als je dan een duur infrastructureel project wil vernoemen, doe het dan naar iemand die in de stad geleefd heeft en/of veel voor de stad heeft betekend. Maar goed, dat zal dan wel weer de muggenzifter in mij zijn, die dat vindt.
 

·
Unregistered User
Joined
·
4,145 Posts
Discussion Starter #5
Als je dan een duur infrastructureel project wil vernoemen, doe het dan naar iemand die in de stad geleefd heeft en/of veel voor de stad heeft betekend.
Te bedenken dat de VVD fractie in de gemeenteraad de tunnel wilde vernoemen naar Ronald Reagan, een buitenlands politicus die nooit in Den Haag is geweest, voor zover ik me kan herinneren. Ach, honderd jaar geleden was het nog normaal als een nieuw infrastructureel- of waterwerk werd vernoemd naar de verantwoordelijk bestuurder. Eerlijk gezegd prefereer ik door geografie bepaalde vernoemingen. Vliet Tunnel had gekund, maar weinig aansprekend. Binckhorst Tunnel was een mooie kandidaat. Haagse kunstenaars vernoemen had ook gekund. Je beland dan snel bij de Haagse School (schilderskunststroming). Dus: Israëls Tunnel, Mesdag Tunnel, Maris Tunnel. Of zeventiende-eeuwse schilder Jan Antonisz. van Ravesteyn. Maar ook Haagse School (architectuurstroming) architect Co Brandes was een Hagenaar. En waarom niet een historisch persoon uit de Haagse geschiedenis ? Zoals Constantijn of Christiaan Huygens ? Of een Spinoza Tunnel ? (Baruch Spinoza vluchtte naar Den Haag wegens de intolerantie in Amsterdam en publiceerde belangrijke werken over o.m. internationaal recht) Of bijvoorbeeld Simon Carmiggelt of Dolf Brouwers alias Sjef van Oekel ? En waarom geen Golden Earring Tunnel ? Levende mensen vernoemen mag niet, maar niets verbiedt de vernoeming van een bekende Haagse rockband.

Op Wikipedia staat een lange Lijst van Hagenaars waaruit geput had kunnen worden.
 

·
Frans Woerden
Joined
·
27,680 Posts
^^
Dan gelijk een mooie tunnelingang als Bobbi Eden en dat je dan tussen haar benen zo de tunnel inrijdt. De auto`s zijn dan zogenaamd het zaad :)
 

·
Registered
Joined
·
250 Posts
Gezien de Haagse geschiedenis met het bouwen van tunnels moet dit dan wel een vochtige tunnel worden. Inkoppertje
 

·
Unregistered User
Joined
·
4,145 Posts
Discussion Starter #10
Rotterdamsebaan-app voor mobiel en tablet

Sinds 26 mei 2016 heeft het project de Rotterdamsebaan een eigen app: de Rotterdamsebaan-app.
Volg de laatste ontwikkelingen op uw mobiel of tablet.
In de app vindt u algemene informatie over de Rotterdamsebaan, zoals:
 • het laatste nieuws
 • actuele bouwinformatie
 • bewonersbrieven
 • informatie over duurzaamheid
 • foto's
 • contactgegevens
Gratis downloaden

De app Rotterdamsebaan is gratis te downloaden in de App Store en en Google Play Store.

Bron: Gemeente Den Haag - Rotterdamsebaan-app voor mobiel en tablet (26 mei 2016)
 
 • Like
Reactions: EPA001

·
Unregistered User
Joined
·
4,145 Posts
Discussion Starter #11
Ellen ten Damme beschermvrouwe Rotterdamsebaan

De Nederlandse artieste Ellen ten Damme verbindt zich de komende jaren aan de Rotterdamsebaan.
Op geheel eigen wijze gaat zij de taak van beschermvrouwe vervullen.

Bij boorprojecten is het een gewoonte om een beschermvrouwe te hebben die de aardse vertegen-
woordiging is van de heilige Barbara oftewel een tunnelpatin. De tunnelpatin brengt geluk voor de
mensen die aan de tunnel bouwen. Daarom heeft de Rotterdamsebaan sinds 26 mei 2016 een
eigen tunnelpatin: zangeres en actrice Ellen ten Damme.

Zie ook:
Wikipedia - Barbara van Nicomedië
Wikipedia - Ellen ten Damme

Ellen ten Damme:

Photo by Danny Ellinger (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)
or CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],
via Wikimedia Commons


Bron: Gemeente Den Haag - Ellen ten Damme is beschermvrouwe Rotterdamsebaan (27 mei 2016)
 
 • Like
Reactions: EPA001

·
Registered Abuser
Joined
·
5,293 Posts
Mooi, zouden ze gewoon de goedkoopste BN'ster die ze konden vinden gevraagd hebben of er is een andere reden waarom iemand die 0 binding heeft met Den Haag deze 'eer' te beurt valt?
 

·
Registered
Joined
·
2,017 Posts
Ik lees dat de tunnelpatin van de Noord/Zuid-lijn in Amsterdam een 24 jarige studente was die lekkere appeltaarten bakte, geen idee waarom ze hier bij Ellen ten Damme zijn uitgekomen maar men wilde blijkbaar hoe dan ook een bekende Nederlander. Zal wel een leuk marketing-dingetje zijn.
 

·
Unregistered User
Joined
·
4,145 Posts
Discussion Starter #17
Start werkzaamheden startschacht en toerit Vlietzone

Op maandag 5 september 2016 start de Combinatie Rotterdamsebaan met de aanleg van de bouwkuip die nodig is voor de startschacht en toerit van de tunnel. De bouwkuip is in april 2017 klaar. Het werkterrein in de Vlietzone is daarvoor al ingericht.

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen de golfvereniging Leeuwenbergh en familiepark Drievliet. Op het terrein komt een 250 meter lange en, op het diepste punt, 18 meter diepe bouwkuip. Het deel van de bouwkuip aan de kant van de golfbaan wordt de startschacht, waar de tunnelboormachine in 2018 begint met boren. De hele bouwkuip wordt de toerit van de tunnel.

Uitvoering en planning
 • Maandag 5 september 2016 starten de werkzaamheden voor de aanleg van de bouwkuip met de aanvoer van materialen en de heistellingen.
 • Vanaf vrijdag 9 september 2016 worden buispalen en damwanden in de grond getrild.
 • In december 2016 start het heien van betonpalen.
De werkzaamheden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 16.30 uur. Incidenteel kan het voorkomen dat er tot 19.00 uur of op zaterdag wordt doorgewerkt.


Bron: Gemeente Den Haag - Start werkzaamheden startschacht en toerit Vlietzone
 
 • Like
Reactions: EPA001

·
Registered
Joined
·
984 Posts
Vandaag

Hier zal de tunnel ongeveer beginnen


Werkzaamheden in Binckhorst


Voormalig P+R terrein aan de Laan van Hoornwijck. Hier komt een verdiepte bak


Helaas is het terrein in de Vlietzone erg afgeschermd van de openbare weg, dus dichterbij dan dit kun je niet komen. Hier zal straks de boor de grond in gaan.
 

·
Gay love is love too
Joined
·
11,784 Posts
Goeie zoom heb jij op je camera. Ik dacht dat die eerste foto vlak achter Centraal genomen was maar je staat gewoon een heel eind voorbij de Karwei op de Binckhorst. :D
 
1 - 20 of 223 Posts
Top