SkyscraperCity Forum banner
121 - 140 of 221 Posts

·
Illustrateur
Joined
·
13,181 Posts
zet in op behoud!

Waarom zou de huidige constructie niet te integreren zijn in het nieuwe gebruik van appartementen. Het vergt inderdaad extra aandacht maar je krijgt er een interessanter stukje stad voor terug. Nu wordt er weer voor de vervangingstruc gekozen, en die kennen we ondertussen wel. De goedkoopste opties zijn op lange termijn de meest dure.

Los van het feit of een theater hier wel of niet gewild is vind ik Helmond steeds een interessantere stad worden door zijn diverse gewaagde stedelijke experimenten en de wil verder te kijken dan het meest gangbare.

Is een kleine markthal op deze plek een goed idee? Het ligt in gunstig in de stad voor een dagelijkse aankoop! Die ruimtes van een kerk zijn natuurlijk waanzinnig voor dergelijke functies.

Hier het voorbeeld van de leegstaande Maria Kerk in Helmond:

theateradvies.nl
 

·
Moderator
Joined
·
49,632 Posts
In september 2011 heeft nog iemand van de werkgroep voor de herbestemming van de kerk hier gepost. Zij waren de initiatiefnemers van het originele ontwerp van de toren midden in de kerk waarvan de afbeeldingen helaas niet meer te zien zijn.

Het zou leuk zijn als we nog iets van hen zouden kunnen horen. De vraag is of ze nog actief zijn nu de projectontwikkelaar voor sloop-nieuwbouw heeft gekozen. Zij hebben waarschijnlijk wel inzicht waarom een herbestemming uiteindelijk niet is gelukt.

Er zal natuurlijk vooral een financiele achtergrond hebben, maar uiteindelijk heb je voor een herbestemming met een andere functie dan woningen ook mensen nodig die hier ook echt iets willen gaan doen met de ruimte.
 

·
Moderator
Joined
·
49,632 Posts
Het nieuwe plan is vorige maand al bij de welstand ingediend, die direct een voorlopig akkoord hebben gegeven voor het ontwerp.

Adviezen 17 december 2014:
http://www.denhaag.nl/web/file?uuid...4b&owner=4e1ad826-bc21-4639-9f4d-88be539e7ddf

1. Apeldoornselaan 240 en 242
Wcie 20141217/MRE201419854
Bouwen (beginselaanvraag): het bouwen van een woongebouw met 19 appartementen,
detailhandel en parkeren (Theresiatoren) ter plaatse van de te slopen percelen
Apeldoornselaan 240 en 242.
Toelichters: Dhr. D. Voskuil (KOW Concept Design Development)
Dhr. F. Wissen (Kavel Vastgoed)

Akkoord
De commissie heeft het beginselplan getoetst aan het onderdeel ‘Karaktergebied
Planmatige vroeg twintigste-eeuwse stadsuitbreidingen (c.a. 1920-1940)’ van de
Welstandsnota.
De commissie kan instemmen met de positionering en volumeopbouw van het
voorgestelde woongebouw, zij acht het gebouw een sympathieke vervanging voor de
kerk. Het gebouw komt op een stedenbouwkundig belangrijke locatie. De uitgevoerde
analyse acht de commissie zorgvuldig en de verwerking van de kerk in deze analyse zeer
positief.
Vooruitlopend op de bouwaanvraag maakt de commissie de volgende opmerkingen:
- De commissie pleit voor een helder onderscheid tussen de toren en de plint,
waarbij de toren een zelfstandig element is, dat duidelijk op de grond staat;
- De commissie vraagt aandacht voor de uitstraling van de inrit naar de expeditie
en het parkeerdek. Zij pleit voor een hoogwaardige vormgeving, zodat de inrit
een duidelijk onderdeel van de plint wordt. Hierdoor wordt de ‘symmetrie’ van
het bouwblok versterkt en de aansluiting van de nieuwbouw op de bestaande
belending verbeterd.
 

·
Moderator
Joined
·
49,632 Posts
Ik ben gewoon een keertje naar binnen gegaan in de kerk die nu als kringloopwinkel wordt gebruikt (alleen op vrijdag en zaterdag geopend).


Binnen is het ineens een enorme ruimte binnen, vooral het midden van de kerk met aan alle 4 de zijden bescheiden schepen. De buitenwanden van de schepen zijn ook de enige rechte muren binnen in de kerk.

Als je hier iets mee wil doen moet het echt iets zijn wat heel veel volume nodig heeft en ook niet verwarmd hoeft te worden.

De eerste plannen voor een toren in het midden van de kerk waren misschien wel het beste idee voor hergebruik.


IMG_3083 by Momo1435, on Flickr


IMG_3081 by Momo1435, on Flickr


IMG_3079 by Momo1435, on Flickr
 

·
Livin' 28-high
Joined
·
2,044 Posts
Verrassend ruim, inderdaad. Hiervoor zou inderdaad veel beter een mooie herbestemming of transformatie moeten plaatsvinden dan sloop + appartementen...
 

·
Unregistered User
Joined
·
5,215 Posts
Nieuwbouwplannen plek Teresiakerk aangepast na kritiek buurt

Maar kerk zal wel tegen de grond gaan

De nieuwbouwplannen in Rustenburg-Oostbroek, voor de plek waar nu nog de Teresiakerk staat, zijn door de projectontwikkelaar aangepast na kritiek uit de buurt. Ook is een nieuwe artist impression gemaakt.

Floris van Wissen van Kavel BV laat aan Den Haag FM weten dat één bouwlaag is geschrapt. “Zodat het gebouw lager wordt dan de hoogte van de kerktoren aan de Apeldoornselaan nu.” Van Wissen is verbaasd over aantijgingen uit de buurt dat er geen overleg zou zijn geweest. “Ik heb gesproken met de bewonersorganisatie BORO, de Rosa-school, het kinderdagverblijf en met de werkgroep Teresiakerk.”

Desalniettemin verzet een deel van de buurt zich tegen de sloop van de kerk. Zij willen een herontwikkeling van het gebouw.

Nieuwe ontwerp:


Bronnen:
Kavel Vastgoed: Teresiatoren
Den Haag FM: Nieuwbouwplannen plek Teresiakerk aangepast
Werkgroep Nieuw Hart voor de Wijk: geen sloopkogel door de Teresiakerk!
 

·
Registered
Joined
·
1,022 Posts
Gelukkig komt er weer een symmetrisch gebouw aan het einde van de Escamplaan. Wel mooi klassiek ontwerp, maar door de verlaging zijn de verhoudingen wat zoek. Die plint is nu veel te pompeus. Het liefst zie ik er twee of drie lagen bij op, dan klopt het weer.
 

·
Moderator
Joined
·
49,632 Posts
Dat er vanuit de wijk nu pas actie ondernomen gaat worden is wel erg laat, als ze eerder van zich hadden laten horen dan hadden deze mensen vast ook mogen aanschuiven bij het buurt overleg. Als ze echt betrokken waren dan hadden ze al veel eerder actief moeten zijn met het aandragen voor reële initiatieven voor een functie van het kerkgebouw. Alleen maar roepen is in dit geval niet genoeg. Ik acht de kans nu erg klein dat er nog iets tegen de sloopplannen kan worden gedaan.


Er komt dus een Hoogvliet in de plint, die zijn de laatste tijd wel sterk aan het groeien in Den Haag. Daar zal de AH aan de andere kant van de weg ook niet heel erg blij mee zijn.
 

·
Unregistered User
Joined
·
5,215 Posts
ADVIEZEN – Welstands- en Monumentencommissie I, 7 september 2016:

Apeldoornselaan 240 en 242

Bouwen: het bouwen van een woongebouw met 16 appartementen, detailhandel en parkeren (Theresiatoren)
ter plaatse van de te slopen kerk Apeldoornselaan 240 en 242.

Toelichter: D. Voskuil (KOW)

Niet akkoord


Eerder heeft de commissie in beginsel ingestemd met de positie en volumeopbouw van het voorgestelde woongebouw in
de zichtlijn van de Apeldoornselaan. Architectonisch wordt er gerefereerd aan stijlkenmerken uit de Haagse School. De
commissie onderschrijft deze keuze. Zij heeft echter – op onderdelen – bezwaar tegen de architectonische uitwerking.

 • De commissie is van mening dat het woongebouw onvoldoende alzijdig is vormgegeven
 • Ten aanzien van het middenrisaliet, georiënteerd op de stedenbouwkundige hoofdas, acht de commissie de plint
  en beëindiging stijlzuiver uitgewerkt maar de middenbouw onvoldoende passend binnen de stijlkenmerken van de
  Haagse School. Er is sprake van teveel ingrepen in de voorgevel, dit past niet binnen de ingetogen architectuur van
  de Haagse School. De balkons lijken in het frontale beeld “ aangeplakt”. Integratie van de balkons binnen het hoofd-
  volume levert een hoogwaardig en stijlvast beeld op. Dit geldt tevens voor de balkons in de zijgevel. De commissie
  begrijpt de toepassing van staanders hier niet. Ook de toepassing van Franse balkons is a-typisch binnen de beoogde
  architectuurstijl.
 • De commissie kan niet instemmen met de positie en vormgeving van de voorgestelde luifel. De luifel is in vormgeving
  onvoldoende gerelateerd aan de hoofdbebouwing. De Commissie vraagt een eventuele luifel integraal onderdeel te
  maken van de plint en rijker vorm te geven of de gevel ter plaatse van de winkelentree iets terug te leggen.
 • De commissie onderschrijft de keuze de gevel met ontsluiting naar het achterterrein in contrast met het woongebouw
  vorm te geven. Zij kan echter niet instemmen met de vormgeving van de speedgate en garagedeur.
 • De toepassing van plaatmateriaal in de achtergevel is onvoldoende hoogwaardig.
 • De commissie stelt vraagtekens bij de inrichting van het parkeerdek. Zij pleit voor een geïntegreerd verlichtingsplan.
  Eventuele lantaarns op het dak spelen een te grote rol in het gevelaanzicht.
 • Ten aanzien van de detaillering kan de commissie niet instemmen met het boven detail van de kozijnen in de plint
  (detail 31). De toepassing van rollagen in combinatie met stalen lateien is onvoldoende hoogwaardig. Negges zijn niet
  steenachtig uitgevoerd. De commissie mist detaillering van de inrit naar het achterterrein. De kleurstelling RAL 9010 is te
  hard in het exterieur. De voorgestelde toe te passen stenen acht de commissie onvoldoende passend in de omgeving.
 • De zone boven de puien in de plint wordt ingevuld met kunst. De commissie krijgt deze invulling graag ter nadere
  goedkeuring voorgelegd.
Afb. 01:


Afb. 02:


Afb. 03:


Afb. 04:


Afb. 05:


Bron afbeeldingen: KOW Architecten
 

·
Gay love is love too
Joined
·
15,586 Posts
Ik kan me zowaar eens vinden in de kritieken van de commissie.

Dat parkeerdek verklaart ook meteen waarom het niet stapsgewijs omhoog gaat (vanuit de flanken naar de toren) - iets wat de kerk en de parochiewoningen nu met diverse gevel- en daklijnen eigenlijk wel doen:Ik vind het dan ook nogal tegenvallen...

De symmetrie wordt ook zo drastisch om zeep geholpen. Het HEMA gebouw rechts is (begin deze eeuw dacht ik) ontworpen om de parochiewoningen te weerspiegelen en de symmetrie juist te behouden.
 

·
Registered
Joined
·
390 Posts
Het verdwijnen van religieuze symbolen uit het straatbeeld lijkt mij alleen maar een positieve ontwikkeling. Dat is niet meer iets van deze tijd.
 

·
Registered
Joined
·
4,810 Posts
Ik kan me zowaar eens vinden in de kritieken van de commissie.

Dat parkeerdek verklaart ook meteen waarom het niet stapsgewijs omhoog gaat (vanuit de flanken naar de toren) - iets wat de kerk en de parochiewoningen nu met diverse gevel- en daklijnen eigenlijk wel doen:Ik vind het dan ook nogal tegenvallen...

De symmetrie wordt ook zo drastisch om zeep geholpen. Het HEMA gebouw rechts is (begin deze eeuw dacht ik) ontworpen om de parochiewoningen te weerspiegelen en de symmetrie juist te behouden.
heel goed gezien, chapeau!
 
121 - 140 of 221 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top