SkyscraperCity banner

1 - 20 of 983 Posts

·
Registered
Joined
·
2,005 Posts
Discussion Starter #1 (Edited)
Sonate: torens Adagio-Bolero-Cantate

Naast het OCC zijn drie commerciële torens gepland. Adagio (A), Bolero (B) en Cantate (C), waarvan van A en B eind dit jaar de bouw start. Na de oplevering van het OCC en de afbraak van de toneeltoren van het NDT, start de bouw van toren C.

Binnenkort begint ontwikkelcombinatie Sonate met de bouw van twee woontorens: één aan de Schedeldoekshaven en één aan de Turfmarkt tussen het onderkomen van de Universiteit Leiden en het occ. De torens, die naar verwachting in 2021 worden opgeleverd, krijgen een hoogte van ca. 90 meter. Ze gaan onderdak bieden aan ruim 450 woningen, zowel koop als (sociale) huur, een hotel en commerciële voorzieningen op de begane grond. Op de plek waar nu nog het Nederlands Dans Theater zit, komt uiteindelijk een derde toren.
Bron: spuikwartier.nl.Met hun hoofdvorm, hun gevelontwerp en architectonische uitwerkingen worden de torens een vanzelfsprekend onderdeel van de reeks hoogbouw tussen Den Haag Centraal en het Spui. De Bolero-toren door in architectuur en kleur aan te sluiten bij de al aanwezige torens, de Adagio-toren geeft met een meer eigen uitstraling vorm en betekenis aan zijn bijzondere positie en richting.
Beide torens zijn alzijdig, op straatniveau en als onderdeel van de skyline van Den Haag. Binnen de forse maat zijn de torens gedeeld in een basement, een lijf en een kroon waarmee zij op alle niveaus in de stad een passende betekenis hebben. Binnen het ontwerp van de gevels is sprake van een ritme en een geleding, die de torens schaal geven, maar ook een duidelijk object maken.
De voorgestelde materialen en kleuren vormen per toren een overtuigend palet.
Bron: Kwartaalrapportage_Spuikwartier-Q12018, blz. 10Met dank aan RHJ voor het uploaden.
 

·
Registered
Joined
·
2,005 Posts
Discussion Starter #2

·
Registered
Joined
·
2,005 Posts
Discussion Starter #3
De locatie voor Adagio (links) en Bolero (boven):
De bouw is aanstaande, de voorbereidingen worden getroffen:
Inrit parkeergarage Stadhuis verandert
Gepubliceerd: 13 augustus 2018 Laatste wijziging: 12 september 2018
De inrit van parkeergarage Stadhuis aan de Schedeldoekshaven gaat dicht. De parkeergarage is vanaf 17 augustus 2018 bereikbaar via de inrit aan de kant van de Ammunitiehaven.

Het verkeer wordt vanaf het kruispunt met de Nieuwe Haven/Turfhaven over de busbaan geleid richting Amsterdamse Veerkade. De gewijzigde situatie duurt naar verwachting tot eind 2020.

Werkzaamheden aan de Schedeldoekshaven
Er wordt hard gewerkt aan het nieuwe onderwijs- en cultuurcomplex op het Spuiplein. Eind 2018 begint ontwikkelcombinatie Sonate Spuikwartier met de bouw van 2 woontorens. Ter voorbereiding moeten alle ondergrondse kabels en leidingen worden verlegd. Hierdoor wijzigt de verkeerssituatie aan de Schedeldoekshaven en sluit de inrit van de parkeergarage.
Bron: www.denhaag.nl.
 

·
Registered
Joined
·
809 Posts
Adagio blijft het oude ontwerp in mijn ogen 10x mooier en veel beter passen in de Skyline zoals deze er nu al is al zou het dan wel heel veel van hetzelfde worden. Ben niet zo heel negatief over deze ontwerpen eerlijk gezegd.
 

·
Registered
Joined
·
245 Posts
Als alles er staat (ooit, in 2078 ofzo), dan is dat deel van de stad toch behoorlijk opgeknapt en aardig stedelijk geworden. De Turfmarkt is ook beter gelukt dan waar ik ooit bang voor was.

Dit als verlenging naar de binnenstad met het OCC erbij.. dat wordt best leuk.
 

·
Registered
Joined
·
4,005 Posts
dit en het vorig college heeft net als de welstand of de ontwikkelaar ooit durven te laten zien hoe dee torens te zien zijn vanaf Vijverberg, Kneuterdijk, Plaats, Rijswijkseplein, Uilebomen of Utrechtsebaan. Voor hoogbouwbeleid in een ambitieuze stad is dat een schande: boekhouders en juristen bepalen bouwhoogte niet een afgewogen compositie van het een en het ander!
 

·
Registered
Joined
·
541 Posts
Hoeveel kans is er denk je nog om de bouw van de huidige Sonate toren te boycotten en de oude terug te halen?
Suggesties: brief schrijven aan de gemeente, boze brief schrijven aan de huidige architect om te zeggen dat het lelijk is, huis van de huidige architect opzoeken met fakkels en hooivorken, vastketenen aan de betonnen kern, een guerilla constructie plannen om zelf het oude ontwerp te bouwen (Peter Drijver als bouwmeester). Andere suggesties zijn welkom...
 

·
Registered
Joined
·
245 Posts
dit en het vorig college heeft net als de welstand of de ontwikkelaar ooit durven te laten zien hoe dee torens te zien zijn vanaf Vijverberg, Kneuterdijk, Plaats, Rijswijkseplein, Uilebomen of Utrechtsebaan. Voor hoogbouwbeleid in een ambitieuze stad is dat een schande: boekhouders en juristen bepalen bouwhoogte niet een afgewogen compositie van het een en het ander!
Zijn die schetsen/renders ergens te zien eigenlijk?
 

·
Registered
Joined
·
4,005 Posts
15 juli 2018

Het oprichten van 2 woontorens met commerciële ruimten, bergingen en fietsenstallingen op het braakliggende terrein tussen de Turfmarkt en de Schedeldoekshaven (project SONATE, toren Adagio en Bolero, inclusief fase I van het stadsbalkon)
Ons kenmerk: 201802108, gepubliceerd 18 juni, besluit 13 juni 2018


ondergetekenden tekenen hierbij namens de Stichting SOS Den Haag bezwaar aan tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het oprichten van een tweetal woontorens op het braakliggende terrein tussen *de Turfmarkt, Turfhaven, Schedeldoekshaven en Spui Den Haag.

De bezwaren zien op het ongemotiveerd ophogen van de bebouwing zoals bedoeld in het ter plaatse van kracht zijnde onherroepelijk vastgestelde bestemmingsplan, het inhoud geven aan de door een raadsmeerderheid gevraagde méérwaarde van ophoging in relatie tot zon- en windhinder en de bestaande historische stad. Afgezien van de instructie door het hoofd stedenbouw was er voor de Welstand en Monumentencommissie geen ruimte gelaten omdat hier sprake zou zijn van een ‘stedenbouwkundige’ afweging die buiten competentie van de Welstandscommissie zou vallen. Zo deelde de voorzitter ons desgevraagd mee. Het is evident dat de tekst in de vrijstellingsmogelijkheid van het bestemmingsplan iets anders bedoelt dan een ambtelijke instructie zoals ook mag blijken uit de unaniem aangenomen (!) motie Grinwis blijkt die ten grondslag ligt aan de wijziging van het bestemmingsplan.

Daarnaast zien de bezwaren op de armelijke kwaliteit van de openbare ruimte op het ‘stadsbalkon’, de armelijke kwaliteit van de openbare ruimte aan de Turfhaven, aan de ontoegankelijkheid van het stadsbalkon waar zich winkels en toegangen bevinden eea in afwijking van de ITS eisen en in strijd met de aanbevelingen van de minister terzake. Daarbij moet worden aangetekend dat het bleke programma van woningen een enkele verhuurbare ruimte aan het stadsbalkon en een horeca in de plint van de Adagio-toren een weinig aantrekkelijke en sociaal gecontroleerde omgeving vormt aan de zijde van Turfhaven en Schedeldoekshaven.
Tenslotte zien de bezwaren op de ondeugdelijke onderbouwing van verdeling van de aanwezige parkeercapaciteit op eigen terrein en in de directe omgeving, de slagschaduwen van de torens op de zonnepanelen van de belending die energieopbrengst en daarmee de BREEAM score van het OCC in gevaar* brengen en de gebrekkige toetsing aan het bouwbesluit mbt de daglichttoetreding van de verblijfsruimtes in de woningen en de toepassing van de haagse bezonningsnorm voor de belendende woningen.
Een deel van onze bezwaren zijn eerder ingediend bij onze inspraak bij de Welstandscommissie, zie bijlagen.

We zullen deze bezwaren aanvullen en verduidelijken op de hier genoemde punten tbv uw hoorzitting.

vriendelijke groetbijlagen:
*omgevingsvergunning aangevraagd 180208 ‘bekendmaking ‘180202’
* omgevingsvergunning verleend 180618 ‘bekendmaking 180613’
* besluit omgevingsvergunning 180613
* SOS den haag inspraak welstandscommissie 180110
* SOS den haag brief aan raad mbt welstandsbehandeling torens en behandeling nota Eyeline Skyline op 180111
* Moties amendenementen en initiatieven motie en stemming motie Grinwis mbt bouwhoogte bestemmingsplan Wijnhavenkwartier en Spuiplein
 

·
Moderator
Joined
·
45,974 Posts
Vroeger bouwde de personen en organisaties met het meeste geld de hoogste toren, zonder te letten op de compositie van de skyline. Opvallen, dat was juist de bedoeling.

Dat is natuurlijk nu wel anders, het gaat tegenwoordig om rendabiliteit en niet zozeer om ego. Soms is het resultaat dat torens niet te zien zijn, soms is het resultaat dat ze juist opvallen. Je kan eigenlijk niet zeggen dat dit ooit anders is geweest. Of het goed is voor de compositie van een skyline is nooit echt iets geweest waar rekening mee is gehouden.

De enige manier om het oude ontwerp terug te krijgen is om zelf een hotel keten te beginnen en met een hele grote zak geld bij de ontwikkelaar aan te kloppen. Succes.
 

·
Unregistered User
Joined
·
4,231 Posts
Boycot de telefooncel! Ik wil de 'prancing pony' terug in het plan! :)
 
  • Like
Reactions: Beholder

·
Registered
Joined
·
862 Posts
Daar kan ik helaas niet in mee ;)

Ik vond de oude Adagio juist wel een prettig torentje. Maar als ik het voor het zeggen had: zet de Grotiustorens op de hoek i.p.v. Adagio en Bolero, skip Cantate en gooi het Pullman tegen de vlakte. Lekker wat pleinruimte om het OCC heen met meer vrij zicht, zoals je mag verwachten bij een 'eyecatcher' als dit (vooralsnog maar even tussen aanhalingstekens). Beter dan het zo weg te proppen.

Dan mogen deze torens langs de Utrechtsebaan, of hier naar Leidschenveen-Ypenburg. :)
 

·
Moderator
Joined
·
45,974 Posts
Adagio mist goede hoeken, waar deze ook zou worden gebouwd. Dat is eigenlijk het enige wat echt mis is met deze toren.
 

·
Registered
Joined
·
4,429 Posts
Zow ziet er echt goed uit vind ik! Ik had deze over het hoofd gezien. Bij een vlugge telling kwam ik bij beide torens uit op ongeveer 30 verdiepingen, dan kom je toch gauw uit op een goede 100 meter. Lekker hoor:)

Ontwerpen vind ik er ook goed uitzien. Wanneer beginnen ze?
 
1 - 20 of 983 Posts
Top