SkyscraperCity banner

941 - 956 of 956 Posts

·
Registered Abuser
Joined
·
4,872 Posts
Volgens Regio15 zijn er kennelijk ook meerdere personen daar aangetroffen. Nu weet ik dat een dakloze zich de laatste maanden ophield bij het PostNL pand. Daar kan hij nu niet meer terecht dus wellicht is hij met zijn vrienden naar de overkant vertrokken.
 

·
Livin' 28-high
Joined
·
1,800 Posts
Volgens mij is zijn er 2 nieuwe renders van The Grace, op de eigen website (link > 2e foto bovenaan = interieur; halverwege pagina = nieuwe top?). Kan ze hier helaas niet insluiten.
 

·
Registered
Joined
·
904 Posts

·
Registered
Joined
·
142 Posts

Van mij mogen ze hem laten branden ^
Van mij ook. Bij het Maanplein op de Stella locatie brak vorige maand ook brand uit. Binnen een dag zijn de krakers het pand uitgezet en zijn de voorbereidingen voor de sloop begonnen🙌
 

·
Registered
Joined
·
5 Posts
And there he goes........

Den Haag, 9 juli 2020
Beste leden van de Haagse VVD!
Het was in 2005 dat jullie, tijdens de ledenvergadering over de lijst, mij (van 23 naar plek 15!) de kans gaven onze partij te vertegenwoordigen in de lokale politiek. Het is twaalf jaar geleden dat ik in 2008 toetrad tot de gemeenteraad. Twee jaar later mocht ik Anne Mulder opvolgen als fractievoorzitter. Bijna acht jaar lang heb ik onze stad Den Haag mogen dienen als wethouder, nadat onze Sander Dekker naar het kabinet ging. Twee keer was ik jullie lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen. Iedere dag van die hele periode heb ik me met veel plezier en meer dan honderd procent ingezet voor onze partij en de stad. Met als hoogtepunt de verkiezingsuitslag in 2018: eindelijk, na 20 jaar, hebben we weer lokale verkiezingen gewonnen. We zijn nu de tweede partij, maar we zijn er helemaal klaar voor de grootste partij van Den Haag te worden!
Een jaar geleden, in de zomer van 2019, heb ik mezelf voorgenomen te gaan nadenken over mijn toekomst. Dat proces was nog in volle gang toen het in oktober nodig was alle zeilen bij te zetten om onze stad en het stadsbestuur door een indringend najaar te helpen. Ik heb dat met volle overtuiging prioriteit gegeven. Tegelijkertijd werd voor mij steeds duidelijker dat ik niet nogmaals als lijsttrekker de Haagse VVD wil gaan leiden. Om na die verkiezingen, na -dan- tien jaar wethouderschap, nog fris aan een periode te beginnen is voor mezelf, de stad en de partij veel gevraagd.
Nu er een nieuwe coalitie is, een vastgestelde begroting en een nieuwe burgemeester, wil ik jullie, de fractie en de leden van de Haagse VVD, de tijd en ruimte geven. Tijd en ruimte deze zomer om na te denken over mijn opvolging en daarna over de voorbereiding op historische gemeenteraadsverkiezingen. Want die gaan we winnen!
Mijn besluit om te stoppen neem ik met gemengde gevoelens. Ik hou van onze stad. Het dienen van de stad als wethouder is eervol en iedere dag weer mooi om te doen; ik zou het nog een hele tijd met plezier kunnen volhouden. Toch realiseer ik mij dat aan deze functie per definitie een beperkte tijdsduur verbonden is. Ik ga mij richten op een nieuwe mooie uitdaging als directeur terreinbeheer & ontwikkeling bij Staatsbosbeheer waar ik per 1 oktober in dienst zal treden.
Vooruitlopend op het afscheid in september, wil ik jullie nu al heel erg bedanken. Ik heb me altijd gesteund gevoeld, vanaf die ene ledenvergadering in 2005 tot nu. In goede en ook in slechte tijden. We zijn een sterke en veerkrachtige club en jullie hebben mij enorm goed gesteund, geïnspireerd en geadviseerd. Dat geldt ook voor de verschillende fracties en hun leden in de afgelopen drie periodes. Ik weet dat we als krachtige en saamhorige vereniging de uitdaging aangaan om onder nieuw leiderschap de komende verkiezingen te winnen. Ik doe graag mee in de belangrijkste rol die er is: lid van de Haagse VVD!
Ik wens jullie allemaal een mooie zomer en tot gauw!
Boudewijn
 

·
Registered
Joined
·
261 Posts
Directeur terreinbeheer & ontwikkeling bij Staatsbosbeheer...
Van Malieveld tot Marlot….Dat gaat een behoorlijke wijk worden
 

·
Registered
Joined
·
904 Posts
Nee!!!!!!!! Revis, wat doet je nou??? De eerste Revisbouw moet nog gebouwd gaan worden maar de kapitein verlaat het schip vroegtijdig. Stelt me echt teleur, had ik niet verwacht.

Nu maar zien wat we er voor terug krijgen, al verwacht ik niet dat de lijnen die nu al uit zijn gezet nog substantieel gaan wijzigen, de overheid moet een betrouwbare en rechtlijnige partner zijn voor de markt.
 

·
Registered
Joined
·
2,445 Posts
Nee!!!!!!!! Revis, wat doet je nou??? De eerste Revisbouw moet nog gebouwd gaan worden maar de kapitein verlaat het schip vroegtijdig. Stelt me echt teleur, had ik niet verwacht.

Nu maar zien wat we er voor terug krijgen, al verwacht ik niet dat de lijnen die nu al uit zijn gezet nog substantieel gaan wijzigen, de overheid moet een betrouwbare en rechtlijnige partner zijn voor de markt.
Ach, hij heeft hele mooie ideeën maar ik denk dat z'n positie onhoudbaar werd door z'n financiële (wan)beleid. Vorig jaar was er al een structureel tekort van 70 miljoen en daar komt de coronacrisis nog eens dik overheen. Aan dat laatste kan ie natuurlijk niets doen maar het lag wel op z'n bordje. Ik snap wel dat hij het rustgevende groen gaat opzoeken. Hij zal waarschijnlijk wel gaan pleiten voor zo hoog mogelijke bomen.;)
 

·
Registered
Haagse Hoogbouw
Joined
·
2,253 Posts
Laakpoort/‘The Grace’
Op de huidige locatie van het ‘Glaspaleis’ aan de Rijswijksewegontwikkelt Includedeen complex met twee woontorens van 150 en 180 meter hoog(RIS 301941, Nota van Uitgangspunten Haagvlietpoort). In het complex komen circa 1450 woningen, waarvan 30% sociaal, 3.000 m2kantoor en 2.000 m2commerciële ruimtes. Omwonenden en belanghebbenden zijn tijdens verschillende bijeenkomsten over deze plannengeïnformeerd.Op dit moment is de beginselaanvraag in behandeling. Dit is de voorloper van de aanvraag voor een uitgebreide omgevingsvergunning.Na de indiening van de omgevingsvergunningaanvraag zaldit planworden voorgelegd aan de raad in het kader vande specifieke verklaring van geen bedenkingen.Daarnaast wordt ook een anterieure overeenkomst opgesteld.met ontwikkelaar Included. Op onderdelen wordt een aantal zaken nog bestudeerd. De geplande bouwtijd is 3,5 jaar.

 

·
Registered
Haagse Hoogbouw
Joined
·
2,253 Posts

Heuj, de volgende stap in de ontwikkeling.

Anterieure grondexploitatieovereenkomst bij een buitenplanse ontheffing project Laakpoort The Grace, gronden gelegen tussen de Rijswijkseweg, Bontekoestraat en Bontekoekade te Den Haag

Burgemeester en wethouders hebben conform artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) een anterieure overeenkomst gesloten. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de financiële bijdrage aan de grondexploitatie door ontwikkelaar voor de gemeente en de verrekening van eventuele schade die op grond van artikel 6:1 Wro voor vergoeding in aanmerking zou komen, voortvloeiende uit de ontwikkeling die de ontwikkelaar wenst te realiseren.
 
941 - 956 of 956 Posts
Top