SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 46 Posts

·
Registered
Joined
·
851 Posts
Discussion Starter · #3 · (Edited)
Ja... Ben hier 2 jaar niet meer geweest, maar ik heb ernaar gezocht... Niets kunnen vinden! :(

Op Bob's site staat toch echt dat dit voor Den Haag is... Afijn... :)

EDIT:

Ja 2 jaar zeg... En nog steeds zijn ze niet begonnen met het wijnhavenkwartier... Jezus!!!
 

·
Wereldburger
Joined
·
847 Posts
Interessante toren!
 

·
Illustrateur
Joined
·
13,195 Posts
Laat maar komen, een gewijzigd hoogbouwbeleid. De Bickhorst is een ideal locatie om in Den Haag richting de 200 meter hoogte te gaan! Geen gezeik met zichtlijnen, koppeling van Beatrixkwartier (Utrechtse Baan) en het gebied rond het Centraal Station. Ik neem aan dat die 140m hoogte limiet is bedoeld om een evenwichtige skyline te vormen, zodat er niet uitschieters komen die niet in verhouding zijn tot de rest. Prima, maar op de langere termijn moet je voorkomen dat je een 'dak' krijgt die een hoogte heeft van 140 meter. Kijk maar eens naar alle projecten met die hoogte. Nu nog geen probleem, maar in de toekomst dus iets om op te letten. Koppeling van de twee belangrijkste gebieden door een nieuw uitbreidingsgebied is dan ook een goede zaak. de Binkhorst en omliggende gebieden zullen voor compact Den Haag (Centrum) het nieuwe walhalla kunnen worden waar zonder veel problemen grootstedelijke ambities kunnen worden verwezenlijkt. Hoogbouw richting en over de 200 meter is dan mogelijk. Wel moet er dan dus het een en het ander gewijzigd worden in de toekomst wat betreft het starre hoogbouwbeleid. Zo'n beleid heeft de functie de ontwikkelingen van hoogbouw te coordineren, maar niet om te beperken en te belemmeren.
 
1 - 20 of 46 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top