SkyscraperCity Forum banner

Den Haag: Uitspraken Norder

2110 Views 11 Replies 9 Participants Last post by  EuroMaster
Ook vandaag heeft Norder weer van zich laten horen:

(www.rtvwest.nl)

Wethouder Norder wil de lucht in
(Waarschuwing: dit bericht gaat niet over hoogbouw :) )
woensdag 23 maart 2005

DEN HAAG - De gemeente Den Haag wil zich richting 2020 verder ontwikkelen als internationale stad aan zee. De plannen die de gemeente dinsdag presenteerde, zijn nog niet concreet maar wethouder Norder van ruimtelijke ordening wil in elk geval met nieuwbouw de lucht in omdat uitbreiding in de kuststad beperkt wordt door de zee.
In plaats van de gebruikelijke driehoog woningen wordt er in de toekomst vijfhoog gebouwd. Een andere optie, de omstreden plannen over bebouwing in zee, spelen nog niet mee voor 2020, benadrukte de wethouder woensdag.
Andere speerpunten zijn de kuststrook die met de vele internationale instellingen en bedrijven een chique en internationale uitstraling moet krijgen. En voor een betere bereikbaarheid komt er een ringweg, waar nu slechts een hoefijzer is, om de stad heen.
De plannen van de gemeente staan nog niet vast. Den Haag wil eerst in gesprek gaan met de provincie, het Rijk, de buurgemeenten en de eigen burgers. Voor de zomer moet er een ontwerpstructuurvisie komen. Naar verwachting neemt de gemeenteraad na de zomer een besluit over de dan concrete plannen.
1 - 12 of 12 Posts
Misschien geen hoogbouw, maar wel stedelijke verdichting. Heerlijk nieuws voor Hagenezen! Drie hoog is een rijtjeshuis in een woonwijk als 't Lien in Leidschendam of Schollevaar in Capelle a/d Ijssel.. prima plannen, ben benieuwd hoe deze zich verder ontwikkelen!
Gemeente Den Haag wil met nieuwbouw de hoogte in

De gemeente Den Haag wil zich richting 2020 verder ontwikkelen als internationale stad aan de zee. De plannen, die de gemeente deze week presenteerde, zijn nog niet concreet, maar wethouder Norder van ruimtelijke ordening wil in ieder geval met nieuwbouw de lucht in.


Ook wil hij dat de stad een symbool krijgt dat het Haagse karakter moet weergeven: een internationale stad van recht en vrede aan de zee. Uitbreiding betekent behalve een betere infrastructuur om de stad voor bedrijven aantrekkelijker te maken ook meer bebouwing. Omdat uitbreiding in de kuststad beperkt wordt door de zee en Den Haag de groenstroken in en om de stad wil behouden, moet de stad de lucht in, vindt Norder.

Vijfhoog
In plaats van de gebruikelijke driehoog woningen wordt er in de toekomst vijfhoog gebouwd. Norder heeft daarvan ‘hoogwaardige’ voorbeelden gezien in andere kuststeden als Lissabon en Cannes. Een andere optie, de omstreden plannen over bebouwing in zee, spelen nog niet mee voor 2020, benadrukte de wethouder woensdag.

Kuststrook
Andere speerpunten zijn de kuststrook die met de vele internationale instellingen en bedrijven een chique en internationale uitstraling moet krijgen. De rivierenbuurt moet omgetoverd tot een creatief centrum à la de Jordaan in Amsterdam. En voor een betere bereikbaarheid komt er een ringweg, waar nu slechts een hoefijzer is, om de stad heen.

Haagse kwaliteiten
Om de typisch Haagse kwaliteiten, de ligging aan zee en het internationale karakter, te benadrukken, wil Norder verder dat de stad een symbool krijgt. “Zoals de Erasmusbrug Rotterdam weergeeft, een symbool voor de mobiliteit en de overslagplaats die de stad is, willen we ook iets dergelijks voor Den Haag.”

Gesprek
De plannen van de gemeente zijn nog niet concreet. Den Haag wil eerst in gesprek gaan met de provincie, het Rijk, de buurgemeenten en de eigen burgers. Zo zullen er in april op diverse locaties zes stadsgesprekken zijn, waar bewoners kunnen meediscussiëren over de toekomst van hun stad. Ook kunnen Hagenaars via internet reageren op stellingen of hun mening geven aan enquêteurs die door de stad lopen.

Voor de zomer moet er een ontwerpstructuurvisie komen. Naar verwachting neemt de gemeenteraad na de zomer een besluit over de dan concrete plannen.

Bron: www.zibb.nl / 24-03-2005
See less See more
Marin said:
In plaats van de gebruikelijke driehoog woningen wordt er in de toekomst vijfhoog gebouwd. Norder heeft daarvan ‘hoogwaardige’ voorbeelden gezien in andere kuststeden als Lissabon en Cannes.
Erg goed dat ook eens over deze vorm van stedelijkheid maken uitspraken worden gedaan. De stedelijkheid van een stad wordt in grote mate gedefinieerd door de bebouwingshoogte van de 19e en vroeg 20e eeuwse wijken. Parijs is standaard 9 hoog, Amsterdam en Rotterdam 4 á 5, en Den Haag inderdaad 3.
Overigens, aan de uitspraken van Norder is ook een website verbonden:

http://www.stadsgesprekken-denhaag.nl/

Aan deze website is ook een online enquete verbonden. Een van de stellingen:

8. De hoogbouw die de afgelopen jaar is neergezet is een prachtig voorbeeld voor de toekomst.

Op dit moment is 54% het daarmee eens. Is het niet de taak van dit forum om ervoor te zorgen dat (andere) actiegroepen dit percentage niet omlaag praten?!
Op dit moment 58%...VOTE!

Het wordt nog wat met Norder! Zou ik toch nog bekeerd kunnen worden tot het (salon) socialisme? Nou, uhhh, niet te snel...laten we nog ff kijken of hij nog iets van zijn mooie ideëen en plannen in actie weet om te zetten ;)
Beetje inkoppertjes die vragen. En waarom staat bij mij alles op 4%?
64%

ghehe, 84% is het er mee eens dat er meer tunnels moeten komen
Is Eurim weer bezig geweest?
nee, nu wel. alhoewel ik later ben, kan ik er inderdaad niet tegen zijn ;) zorgt voor stedelijkheid die we in het nederlandse nog amper hebben. vaag, nu staat die teller weer op 83. dat ding over de hoogbouw valt me een beetje tegen, ik had daar wel wat meer van verwacht.
1 - 12 of 12 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top