SkyscraperCity Forum banner
1 - 12 of 12 Posts

·
Registered
Joined
·
1,035 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Zit nu sinds een aantal weken op mijn nieuwe adres op de 18e verdieping in La Fenetre en nu mijn internet eindelijk werkt kan ik dus wat eerste impressie met jullie delen.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


Worldfamous randstadrail:


Beneden:


Busplatform:


En naar binnen:


En weer naar boven:
 
1 - 12 of 12 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top