SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 869 Posts

·
Registered
Joined
·
2,029 Posts
Van www.heijmans.nl

Minister Blok geeft startsein voor grootste transformatie van Nederland

Datum: 16-12-2013

Minister Stef Blok van Wonen heeft vanmiddag in Den Haag het startsein gegeven voor de transformatie van het voormalige ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door Heijmans. In het voormalige ministerie komen 170 appartementen, 224 parkeerplaatsen, circa 1.300 m2 commerciële ruimte en ruim 13.000 m2 voor de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden gerealiseerd. De ombouw van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie is de grootste transformatie van Nederland. Deze eerste fase van de ontwikkeling van Wijnhaven wordt medio 2016 afgerond.Heijmans tekende eerder dit jaar overeenkomsten met de gemeente Den Haag en Universiteit Leiden voor de transformatie van de voormalige ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken in Den Haag. De gebouwen aan de Turfmarkt/Schedeldoekshaven worden in meerdere fases herontwikkeld en omgebouwd tot een multifunctionele versterking van de Haagse binnenstad. De Faculteit Campus Den Haag van de Universiteit Leiden maakt met een van haar vestigingen onderdeel uit van de nieuwe invulling. Syntrus Achmea Real Estate & Finance is afnemer van 132 van de 170 appartementen namens enkele pensioenfondsen.

“De ontwikkeling van het Wijnhavenkwartier zorgt ervoor dat de aansluiting van het centraal station en de binnenstad wordt verbeterd. Het gebied vormt de schakel tussen de twee deelgebieden van de binnenstand. Met het aantrekken van de ‘Faculteit Campus Den Haag’ van de Universiteit Leiden is een belangrijke stap gezet in de verlevendiging van het gebied”, aldus wethouder Marnix Norder van de gemeente Den Haag.

Heijmans ontwikkelt en realiseert niet alleen de transformatie, maar heeft ook het tijdelijk beheer en de exploitatie van het complex op zich genomen. Met de tijdelijke huisvesting van het Today Arts Festival wordt in de tijdelijke fase al invulling gegeven aan de gebiedsontwikkeling.Oude plannen:

Den Haag: Wijnhavenkwartier, Fase 2 (90 en 70 M) nu de Combitorens genoemd, niet te verwarren met deze draad:
Den Haag: Wijnhavenkwartier deel 3 (2x146 en 131.5 M)

Programma 2e fase: totaal 112.300 m2 (exclusief parkeren)
- 365 woningen (huur en koop);
- 9.000 m2 kantoorruimte;
- 12.000 m2 winkelruimte;
- 3.300 m2 horecaruimte;
- 18.000 m2 hotel en vergaderfaciliteiten;
- 3000 m2 welzijn;
- 875 parkeerplaatsen, (560 openbaar).
Oplevering: 2016-2017
Architect(en): nog niet bekend
Ontwikkelaar(s): intentieovereenkomst met Bouwfonds MAB Ontwikkeling CVG BV
Locatie: Turfmarkt
Bijzonderheden: onder andere twee torens van 70 of 90 meterOp de vrijgekomen plek van de oude ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) worden woningen, kantoren, een hotel, restaurants en voorzieningen met een cultureel karakter gebouwd.

In de komende jaren worden de bouwplannen uitgewerkt. De sloop is gepland in 2012, na oplevering van fase 1. De bouw start vervolgens in 2013 en de oplevering zal in 2016 of 2017 zijn.Het stedenbouwkundig plan voor de tweede fase bestaat uit twee bouwblokken met ieder een toren van 70 tot 90 meter. Een toren komt aan de Turfmarkt ter hoogte van de Wijnhaven en een toren komt aan de Schedeldoekshaven, dichtbij het Danstheater. Rondom de bouwblokken zullen op de begane grond stedelijke voorzieningen komen.
Bron: website Den Haag Nieuw Centrum

__________________________________________________________________

Laatste nieuws (24 april 2007):
Ontwikkeling fase 2
Medio 2007 wordt weer gestart met de uitwerking van de plannen voor de locatie van de huidige ministeries (Wijnhavenkwartier fase 2). Dit wordt opgepakt in samenhang met een studie naar de verbetering van de bebouwing rondom het Spuiplein.
De Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn heeft een projectleider aangesteld voor de studie naar de toekomst van het culturele cluster rondom het Spuiplein, in het kader van de publicatie ‘Topprioriteiten van Den Haag – een podium voor de wereld’. Het Spuiplein wordt in deze publicatie genoemd als topprioriteit; het wordt het sluitstuk van Den Haag Nieuw Centrum. Het Spuiplein kan worden getransformeerd tot een cluster van cultuur en kennis.
Bron: Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Wat ik hieruit meen op te maken is dat de Fase 2 zich vooral gaat richten op het Spuiplein. Kent iemand de inhoud van de onderstreepte publicatie verder?

__________________________________________________________________

Tot 2016(!) moeten we het dus doen met de nog niet vrijgegeven ontwerpen voor dit gebied en de kleine renovatie aan de Dr. Anton Philipszaal.

Muziekzaal kleurt van roze naar rood
Door HERMAN ROSENBERG

DEN HAAG - Na jaren van uitstel en vertraging begint in april de renovatie van de Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater aan het Haagse Spuiplein. De opvallendste ingreep is dat de ‘doos’ van de muziekzaal een rode kleur krijgt.

„Rood is de kleur van het theater, dus dat leek ons wel mooi,’’ zegt Saskia Kriekhaus, directeur van de zalen. Niels Veenhuijzen, directeur van het Residentie Orkest, is blij met de aangekondigde werkzaamheden. „Het is echt nodig, zowel voor ons publiek als voor onszelf, de gebruikers.’’ De wijziging van de kleur - ooit was de doos roze - heeft de instemming van de ontwerper van de zaal, Van Mourik Vermeulen Architecten.

Tussen april en oktober wordt het achterstallig onderhoud van jaren weggewerkt. Daken en gevels worden gedeeltelijk vernieuwd. De onderste rand van de glazen pui van de Philipszaal krijgt onbreekbaar glas. Tevens wordt de glazen wand voorzien van vitrines en een lichtkrant.

In de zomer gaan de aannemers binnen aan het werk, wat betekent dat de zalen van 21 juni tot begin september gesloten zijn. De klimaatinstallaties, die nog maar voor de helft werken, worden vervangen. Verder zijn aanpassingen nodig rond de podia en in de toneeltoren van de danszaal, in verband met de Arbo-eisen. Ook de houten dansvloer wordt opgeknapt.

De gemeente steekt 5,5 miljoen euro in de zalen. Met het oog hierop heeft Den Haag vorig jaar de gebouwen overgenomen van de oorspronkelijke eigenaren, het Residentie Orkest en het Nederlands Dans Theater. Al in 2001 was duidelijk wat er allemaal diende te gebeuren, maar de juridische uitwerking heeft jarenlang geduurd. Dat kwam mede door meningsverschillen tussen de directie van de zalen en de beide gezelschappen, die hun belangen veilig wilden stellen.
Bron: het AD van 5 maart 2007.

Inmiddels zijn de steigerbouwers aan de slag gegaan:
 

·
Bart van de Velde
Joined
·
1,401 Posts
dat is idd de overkapping van het busplatform. Dit zal echter pas gebeuren als het hele station verbouwd is (dus incl. 2e fase met glazen overkapping).

Voorlopig nog even geduld dus :p En bovendien nog maar zeer de vraag of dat er echt komt...
 

·
Registered
Joined
·
2,029 Posts
Discussion Starter · #10 ·
Onderstaand artikel werd al genoemd in de draad over het Spuikwartier, maar ik vond het hier beter op z'n plek.

Nieuwbouw Danstheater Den Haag
Door onze redacteur Kasper Jansen

Amsterdam, 8 juni. De gemeente Den Haag werkt aan een plan om het Lucent Danstheater en de Dr. Anton Philipszaal aan het Spui te vervangen door nieuwbouw.

De vaste bespelers van deze zalen, het Residentie Orkest en het Nederlands Danstheater, gaan hun nieuwe onderkomen straks delen met het Koninklijk Conservatorium, dat verhuist naar het Spui.

De huidige zalen op het Spui werden twintig jaar geleden gebouwd door de architecten Rem Koolhaas (Danstheater) en Dick van Mourik (Philipszaal) voor het zeer geringe bedrag van 28 miljoen gulden. Inmiddels voldoet het destijds veel te krap opgezette complex bouwkundig en functioneel niet meer aan de eisen van de tijd, vinden de gezelschappen, samen met de gemeente.

De plannen verkeren nog in een pril stadium, maar in september willen de Haagse burgemeester Deetman en cultuurwethouder Kleinsma een eerste aanzet daarvoor op papier hebben. De combinatie met het Koninklijk Conservatorium heeft het voordeel dat de opleidingen voor muziek en dans dan dichtbij de professionele beroepspraktijk worden gehuisvest. Het Conservatorium is nu gevestigd in een dertig jaar oud gebouw aan de Utrechtse Baan.

De Dr. Anton Philipszaal moet in de nieuwe plannen zeker worden gesloopt. Wellicht kan de bestaande zaal van het Lucent Danstheater in het nieuwe complex worden opgenomen. De zaal van Koolhaas is wat betreft akoestiek en zichtlijnen een van de beste in Nederland.

Den Haag wil met de nieuwbouw, die rond 2012 klaar zou kunnen zijn, een voor een grote stad eigentijdse en passende huisvesting bieden aan muziek en dans. Dat moet ten goede komen aan de eigen bevolking, maar ook aan de meer dan 30.000 buitenlanders die in de stad werken bij het corps diplomatique en de vele internationale organisaties in Den Haag, zoals van de VN en Europol.

Hoeveel een nieuw complex zou gaan kosten is nog geheel onduidelijk. In Utrecht kost de verbouwing en uitbreiding van het Muziekcentrum Vredenburg met vier zalen die binnenkort begint, 100 miljoen euro. Deze zomer wordt op het Haagse Spui eerst nog voor 5,5 miljoen euro achterstallig onderhoud uitgevoerd.

Voor een veel groter complex aan het Spui ontstaat ruimte, wanneer nieuwe huisvesting is gerealiseerd voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie.
Bron: nrc.nl
 

·
Skyscraperfan
Joined
·
1,251 Posts
Komen er in dat gebied nog meer gebouwen! Als dit allemaal gerealiseerd wordt dan krijgen ze een echte top-skyline.
 

·
Moderator
Joined
·
50,608 Posts
Ik heb deze post van stevendh maar even hier heen gehaald.
Van www.denhaag.nl:

Den Haag wil in 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa zijn met een nieuw Internationaal Dans- en Muziekcentrum aan het Spuiplein. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de voorbereiding van deze plannen.

Nederland is samen met Malta in 2018 aan de beurt om een Culturele Hoofdstad van Europa te leveren. Nederlandse steden die zich kandidaat willen stellen, moeten in 2012 een plan indienen bij het rijk

‘Voor onze uitstraling als internationale stad is het hartstikke belangrijk dat Den Haag de Culturele Hoofdstad van Europa wordt,’ zegt wethouder Jetta Klijnsma (Cultuur). ‘We hebben hier in Den Haag zoveel mooie dingen en en we willen graag dat mensen van heinde en ver daar op afkomen.’
‘Het culturele aanbod van Den Haag is een van de best bewaarde geheimen,’ voegt wethouder Frits Huffnagel (Citymarketing) daar aan toe. ‘Dit is goed voor onze internationale profilering en de werkgelegenheid.’

Conservatorium aan het Spuiplein
Een belangrijke voorwaarde voor de kandidatuur van Den Haag is nieuwbouw of grondige vernieuwing van de huidige zalen aan het Spuiplein: het Lucent Danstheater en de Dr. Anton Philipszaal. In 2007 hebben deze zalen een facelift gekregen voor een beperkt aantal jaren, maar voor de toekomst is meer nodig. ‘De Culturele Hoofdstad kan alleen dan gestalte krijgen als de boel aan het Spui er **** en span bijstaat,’ zegt Klijnsma.
‘De zalen zijn niet zo heel oud, maar wel heel erg gedateerd. En we willen heel graag dat het Conservatorium ook een plek krijgt aan het Spuiplein.’

Samen met de directies van het Koninklijk Conservatorium (KC), het Nederlands Dans Theater (NDT), het Residentie Orkest (RO) en de Stichting Gastprogrammering(GP) gaat de gemeente nader onderzoek doen naar de nieuwe huisvesting aan het Spuiplein. Het Internationaal Dans- en Muziekcentrum moet in elk geval vóór 2018, het jaar waarin Den Haag Culturele Hoofdstad van Europa wil zijn, gereed zijn.
Het culturele cluster rond het Spuiplein krijgt nu definitieve vormen. Met toch wel een snelle sloop van de twee zalen, zeker na de renovatie van vorig jaar. Dan mogen ze er nu wel echt iets mooi gebouw voor in de plaats zetten.
 

·
Registered
Joined
·
254 Posts
Bedankt voor het herplaatsen! Ik zag deze thread niet meer staan.
Het AD heeft ondertussen ook een artikel hierover.

Met nieuwe muziekzalen cultuurstad in 2018
Door HERMAN ROSENBERG
DEN HAAG - Met de stichting van een groot, nieuw cultureel centrum aan het Spui wil Den Haag in 2018 culturele hoofdstad van Europa worden.
afbeelding vergroten Bij het nu nog kille Spuiplein moet een nieuw cultureel centrum verrijzen.
Het college van b en w stelt de gemeenteraad voor een studie te doen naar de verhuizing van het Koninklijk Conservatorium naar een nieuw gebouw aan het Spui waarin ook het Residentie Orkest zijn nieuwe zaal krijgt.
Of ook het Lucent Danstheater, een vroege schepping van Rem Koolhaas, wordt vervangen, is nog onderwerp van nader onderzoek. Het nieuwe complex moet zowel de huisvestingsproblemen van de gezelschappen en het conservatorium oplossen, als een nieuw toekomst bieden aan het nog altijd kale en kille Spuiplein.

De bouw van het nieuwe cultuurcentrum en de kandidatuur als culturele hoofdstad wordt door speciale projectteams van de gemeente voorbereid. Alles bij elkaar - culturele hoofdstad en nieuwbouw - kunnen de kosten oplopen tot 200 miljoen euro.
Den Haag rekent op steun van het rijk, de provincie, fondsen en sponsors. Het aantal toeristen groeit in 2018 naar schatting met twaalf procent.

Den Haag wil in 2017 alles oplossen

Als het doorgaat is het een van de grootste ingrepen in het hart van de stad die ooit zijn uitgevoerd. Met de bouw van een ‘internationaal dans- muziekcentrum’ op het Spuiplein hoopt Den Haag in één klap een reeks stedenbouwkundige en culturele problemen op te lossen. De hefboom om alles in beweging te krijgen is de poging te worden uitgeroepen tot culturele hoofdstad van Europa voor 2018.

Het Spuiplein in 2017. Verdwenen is de onherbergzame ruimte met de weinig aantrekkelijke gebouwen. Naast het stadhuis staat een spectaculair gebouw, waarin het de hele dag wemelt van de muziekstudenten, artiesten en publiek. Op de begane grond zorgt een café met groot terras voor gezelligheid; op het dak bevindt zich een restaurant met balkon. In de vier dans- en muziekzalen die het complex telt is altijd wat te doen.

Deze impressie is ontleend aan de plannen die de wethouders Klijnsma en Huffnagel gisteren presenteerden in aanwezigheid van een groot aantal vertegenwoordigers van de culturele sector. „Als we culturele hoofdstad van Europa willen worden moet het culturele hart in het Spuikwartier er **** en span bij staan,’’ aldus Jetta Klijnsma (PvdA, cultuur)

Of Den Haag het wordt, staat niet vast. Dat Nederland en Malta elk een stad leveren is al wel door de EU vastgelegd. In Nederland zijn verder Utrecht, de Noord-Brabantse steden en Maastricht in de race. De regering maakt de keuze in september 2013. De kosten van een ‘hoofdstadschap’ bedragen gemiddeld 37 miljoen euro. Daarvan komt minimaal 7,6 miljoen voor rekening van de gemeente.

Volgens wethouder Frits Huffnagel (VVD, city marketing) kan Den Haag als culturele hoofdstad zijn internationale naamsbekendheid vergroten. „We zijn dan een jaar lang hoofdrolspeler op het Europese podium. Dat leidt tot meer bezoekers en een verbetering van het vestigingsklimaat.’’

Wil Den Haag een kans maken op de titel culturele hoofdstad dan moet in 2017 het nieuwe cultuurcentrum op het Spuiplein klaar zijn. De gemeente heeft samen met het Residentie Orkest, het Nederlands Dans Theater, het Koninklijk Conservatorium en de directie van de Philipszaal en het Lucent Danstheater een uitgebreide ‘startnotitie’ opgesteld over het project. Uitgangspunt is dat de concentratie van functies ‘meer bezoekers, meer levendigheid, en meer (internationale) uitstraling’ oplevert.

In de inleiding van de notitie wordt het eindbeeld heel aanstekelijk neergezet (zie het begin van dit stuk), maar in werkelijkheid is nog lang niet duidelijk wat er precies gaat gebeuren. Twee dingen staan vrijwel vast. Het Koninklijk Conservatorium verhuist naar het Spuiplein en de Dr. Anton Philipszaal wordt vervangen. Discussiepunt is nog of dat laatste ook gebeurt met het Lucent Danstheater of dat deze op zichzelf goed functionerende zaal wordt gehandhaafd. Het zou dan moeten worden opgenomen in een nieuw complex.

Ook wordt onderzocht of het mogelijk is de muziekinstrumentencollectie van het Gemeentemuseum Den Haag in het complex onder te brengen. Een andere ‘extra’ is het laten verhuizen naar het Spui van het Nederlands Muziek Instituut met zijn grote collectie bladmuziek. Nu is deze instelling gehuisvest bij de Koninklijke Bibliotheek.

De gemeente werkt nog dit jaar twee varianten uit voor het nieuwe cultureel centrum: één voor een compleet nieuw complex voor de drie instellingen en één voor een nieuw gebouw met daarin de bestaande danszaal. De totale kosten liggen tussen de 115 en 168 miljoen euro. Een deel van het geld moet komen van het rijk, de provincie, fondsen en sponsors.

Als het allemaal doorgaat begint de bouw van het nieuwe cultuurcentrum in 2012. Residentie Orkest (RO) en Nederlands Danstheater zullen dan voor een paar jaar moeten uitwijken naar vervangende zalen. Voor het orkest wordt gedacht aan de voormalige Prins Willem-Alexanderzaal (World Forum Theatre), waar het gezelschap vóór 1987 jarenlang heeft gespeeld. „Dat zou een goede optie zijn,’’ volgens RO-directeur Niels Veenhuijzen.

De Philipszaal hoopt andere activiteiten te kunnen onderbrengen in de Nieuwe Kerk en het Theater aan het Spui. Mogelijk komt ook het Circustheater in beeld, al is het moeilijk daar in te breken in het drukke musicalprogramma. „Het is van groot belang dat we goede locaties regelen omdat we ons publiek vast willen houden,’’ zei Saskia Kriekhaus, directeur van de Spuizalen, gisteren. Het schrikbeeld van de gezelschappen is de situatie in Utrecht,waar muziekcentrum Vredenburg ingrijpend wordt verbouwd. De tijdelijke zaal buiten de stad functioneert niet goed, waardoor het publiek afhaakt.
 

·
Registered
Joined
·
4,846 Posts
Nadat de ministerietorens zijn gesloopt krijg je daar natuurlijk ruimte zat. Ik zou zeggen: maak er iets meer van dan de wat fors aangeklede verhuizing van het conservatorium (waar dit plan toch feitelijk op neer komt) en betrek ook de Appel, en de KB/Letterkundig Museum hierbij. Als je een echt cultuurcluster gaat opzetten moet je het ook goed doen.
 
1 - 20 of 869 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top