SkyscraperCity Forum banner
1 - 16 of 16 Posts

·
Moderator
Joined
·
22,346 Posts
Als er geen gebruikt wordt gemaakt van stoplichten dan is er voor auto's en andere voertuigen geen doorkomen meer aan volgens mij...
 

·
Registered
Joined
·
299 Posts
Het enige kruispunt in Nederland dat door voetgangers diagonaal mag worden overgestoken. Het werd op 27 november 1977 geopend in Vlaardingen, op de kruising Cronjéstraat, Veerplein, Korte Hoogstraat, Gedempte Biersloot. Of klopt het niet en zijn er meer diagonale zebra's?
Ik ken wel diagonale fietsoversteken. Die heb of had je in Amstelveen (op de Oranjebaan) en in Hilversum.
 

·
Moderator
Joined
·
58,434 Posts
Je hebt inderdaad her en der verkeerslichten waarbij de fietsers in alle richtingen tegelijk groen krijgen, en dus ook diagonaal oversteken. Maar dat werkt alleen bij relatief kleine kruispunten met fietsstroken ipv vrijliggende fietspaden.
 

·
Moderator
Joined
·
55,188 Posts
Volgens mij heeft zo'n oplossing ook alleen zin als er sprake is van een sterke diagonale voetgangersstroom.
Ook alleen als het een relatief rustige weg is, wat in Vlaardingen het geval is.

In Vlaardingen zou het misschien ook wel een ontmoediging zijn voor automobilisten om hier niet langs te rijden, dus als het langer duurt is dat alleen maar de bedoeling.

Voor de kruising in Tokyo is de stroom voetgangers een heel stuk groter tussen het station aan de ene kant en de winkel straten aan de andere kant. Daar kan je als automobilist wel lang wachten, zeker omdat het de cyclus in vieren is gedeeld. Eerst de ene diagonaal voor de auto's (alleen rechtdoor en linksaf, dus geen kruisend verkeer op het kruispunt) dan de voetgangers, dan de andere diagonaal en dan weer de voetgangers.

Het is een leuk verschijnsel, vooral om er zelf over heen te lopen in de drukte. Maar er moet wel een reden voor zijn, het moet vooral niet worden toegepast om er als stad bij te horen of om een andere drogredenen.
 

·
Bas
Joined
·
27,107 Posts
Een hele aardige, maar ook omstreden diagonale oversteek voor fietsers en voetgangers is te vinden in Stiens: Brédyk-Nylansdyk-Uniawei-Moundyk (bij de molen). Staat niet op Maps, maar wel in Streetview bij Google.

Het rare verschijnsel op deze `Ovonde` is het enige echte diagonale oversteekpunt hier in de omgeving. Maar eigenlijk is iedere binnenstad met grachten en voetgangerszones, waar ook auto`s 30 km/u moeten rijden, één grote diagonale oversteekplek. Op Gouverneursplein, Waagplein en Voorstreek hier in Leeuwarden dwarrelen alle verkeersdeelnemers meestal door elkaar heen. Heeft wel eens een lichte aanrijding tot gevolg.
 

·
Registered
Joined
·
4,424 Posts
Een hele aardige, maar ook omstreden diagonale oversteek voor fietsers en voetgangers is te vinden in Stiens: Brédyk-Nylansdyk-Uniawei-Moundyk (bij de molen). Staat niet op Maps, maar wel in Streetview bij Google.

Het rare verschijnsel op deze `Ovonde` is het enige echte diagonale oversteekpunt hier in de omgeving. Maar eigenlijk is iedere binnenstad met grachten en voetgangerszones, waar ook auto`s 30 km/u moeten rijden, één grote diagonale oversteekplek. Op Gouverneursplein, Waagplein en Voorstreek hier in Leeuwarden dwarrelen alle verkeersdeelnemers meestal door elkaar heen. Heeft wel eens een lichte aanrijding tot gevolg.
Tegenwoodig heb je op de weg van Sneek naar Leeuwarden ook zo'n ding even boven Scharnegoutum. Wat het nut van dat ding is vraag ik mij nog steeds af.
 
1 - 16 of 16 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top