SkyscraperCity Forum banner

;_)

1 - 5 of 5 Posts

·
Wal się ciapku.
Joined
·
1,773 Posts
Trochę mi to zaciąga fotka "samotnosć" od In Seula...ale duzo gorzej nie podoba mi się sory ale tylko 5/10
 

·
3D
Joined
·
9,177 Posts
Discussion Starter · #5 ·
Trochę mi to zaciąga fotka "samotnosć" od In Seula...ale duzo gorzej nie podoba mi się sory ale tylko 5/10
Fotke zrobiłem rok temu, no ale spoko. Poza tym wolałbym na przyszłość nie być przedstawiany ( czy raczej moje zdjecie ) jako gorsza wersja czegoś...
Jeszcze długo nie będę robił takich zdjęć jak Koreańczyk, ale fota jest indywidualna i chciałbym abyś oceniał ją pod takim kątem.

Leshchoo: dzięki, tak ścięte nogi to moje niedopatrzenie, na a dużo elementów...z jednej strony ciężko tego uniknąć, a z drugiej to chciałem ich tak wiele, ale za to wszystkie dosyć uporządkowane ( tak jak Berlin... :_) )
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top