Skyscraper City Forum banner
1 - 16 of 16 Posts

·
...
Joined
·
1,316 Posts
Er werd een masterplan uitgestippeld om de Diesterse stationsbuurt een nieuw elan te geven. U vindt alles over dit toch wel omvangrijke project op www.poortvandiestendemer.be. Aan de huidige stationsingang werden infopanelen bevestigd en er zijn uitgebreide infobrochures te verkrijgen.

Belangrijke opzet vormt hierbij de Demer meer te betrekken in het stadsbeeld en er voor te zorgen dat de stationsomgeving (Die nu wat afgelegen in een hoekje ligt) dichter aansluit bij het centrum van de stad. Het eindresultaat beoogt een stedelijke aansluiting waar plaats is om te wonen, werken en zich te ontspannen. Meer gedetailleerde info plaats ik hier na het inscannen van de brochure.

Nog dit: Het ontwerpbureau BUUR (BUreau URbanisme) staat in voor de ontwikkeling van dit masterplan.

www.poortvandiestendemer.be

Filmpje over de voorziene ontwikkeling:http://www.vlaamsbrabant.be/levenen...ning/ruimtelijkeordeningCONTENT.jsp?page=6516

 

·
Registered
Joined
·
614 Posts
Schitterend project voor mijn klein stadje.
Wordt gespreid over 10 jaren, ik ga zeker de werken van nabij volgen en jullie op de hoogte houden.
 

·
Registered
Joined
·
482 Posts


In opdracht van de provincie Vlaams-Brabant werkt BUUR een masterplan uit voor de stationsomgeving van Diest.

De belangrijkste troeven voor de stationsomgeving zijn het landschap, de nabijheid van het centrum en de multimodale bereikbaarheid. Deze 3 elementen vormen de rode draad in het masterplan en moeten ervoor zorgen dat het gebied transformeert tot een volwaardig deel van de stad.

Volgende krijtlijnen bepalen de verdere invulling van de stationsomgeving: een frame van publieke ruimten, een verkeersvrij stationsplein, een strip met gemengd stedelijk programma langs de sporenbundel, een nieuwe stadswijk,…

De eerste fase van dit proces is afgerond, en resulteert in de goedkeuring van een ontwikkelingsvisie. Met de gepaste flexibiliteit kan deze visie inspelen op veranderende situaties en inzichten.
 

·
...
Joined
·
1,316 Posts
Discussion Starter · #5 ·
Het project in detail

Stationsknoop

Een sleutelproject is de uitbouw van een volwaardig stationsplein met de nodige aandacht voor veilig en vlot verkeer. De stationsomgeving van Diest moet een plaats worden waar het aangenaam vertoeven is.

Het stationsplein wordt helemaal heraangelegd met een zone voor kiss&ride en een grote publieke ruimte waar evenementen kunnen plaatsvinden. Het plein krijgt vier wanden. Het busstation verhuist van het stationsplein naar de westzijde van het plein. Het wordt een volwaardig busstation met minstens acht perrons en comfortabele wachtplaatsen. Eventueel komen boven het busstation kantoren. Tussen de sporen en de Fort Leopoldlaan komt een grote pendelparking (900 wagens).Langs een nieuwe voetgangersbrug met trappen en liften kunnen ook reizigers met beperkte mobiliteit de treinperrons bereiken. De brug zal rechtstreeks toegang geven tot het busstation en de noordelijke pendelparking. De haalbaarheid van een kleinere ondergrondse autoparking wordt nog verder onderzocht. Langs beide zijden van de sporen komt een grote fietsparking.

Ten oosten van het stationsplein, tegenover het Zwartebeekplein moet de ‘kop’, de meest zichtbare plek van de stationsomgeving, vorm krijgen. Het wordt een ruimte die veel te bieden heeft voor iedereen. Er is plaats voor een jeugdhotel, polyvalente ruimten, een fietsherstel- en verhuurplaats, een fietsenstalling, horeca, een kleine supermarkt (1.500 m²)... Er wordt onderzocht een aantal stads- en gemeenschapsdiensten hier een nieuwe plek kunnen vinden. Dit moet een levendige zone worden, dicht bij de binnenstad en vlot bereikbaar.Strip langs de Turnhoutsebaan

De bestemming van de zone gelegen tussen de Turnhoutsebaan en de sporen verandert naargelang de wijzigende randvoorwaarden langs de Turnhoutsebaan.

Het gebied ten westen van het busstation is geschikt voor een combinatie van appartementen, kantoren, handel en recreatie. Op korte termijn blijft de ruimte in gebruik als pendelparking.

Het laatste deel van de strip ligt bij de bedrijvenzone en naast het bestaande parkeerterrein. Het is daarom niet meer geschikt om te wonen. Een invulling met bedrijven lijkt hier een goede schakel tussen de bedrijvenzone en de stationsomgeving. Er wordt gedacht aan een eventuele herlokalisatie van het trainingscentrum van de VDAB.


Stationsbuurt

Om de stationsomgeving een echt deel van de stad te maken, moet er meer gewoond worden. Daarom komen er woonerven tussen de Demer en de Turnhoutsebaan. Zo wordt het groen rond de Demer toegankelijk en zichtbaar vanaf de Turnhoutsebaan. Een echt stationswoonerf zal de schakel vormen tussen het station en de binnenstad.

Het Zwartebeekplein wordt daarbij een belangrijke verblijfplaats. Het zal ook de toegang vormen tot een nieuwe fietsroute langs de Demer. Het wonen langs de Turnhoutsebaan wordt hier afgewerkt met een kopgebouw voor de stationsomgeving.
Langs de woonerven is ruimte voor woningen. De zone langs de Demer is groener en stedelijker en leent zich uitstekend voor appartementen.


Het westelijk deel van de stationswijk krijgt een groene berm als buffer met de elektriciteitscentrale. Langs de Demer komen appartementen. Ook woonvormen voor ouderen kunnen hier binnen de stationsbuurt een plaats krijgen.


Koudijs

De stationsomgeving krijgt een nieuwe westelijke ontsluiting vanaf de Citadellaan, langs een nieuwe op- en afrit. Daarmee kan de Koudijssite verder uitgroeien als een volwaardig bedrijventerrein. De open ruimte rond de elektriciteitscentrale wordt versterkt als groene buffer tussen de bedrijvigheid op Koudijs en de woningen in de Stationsbuurt.

De bedrijvenzone blijft dus behouden. Om de ontwikkelingen in de stationsbuurt mogelijk te maken, moeten een aantal bedrijven geherlokaliseerd worden naar de Koudijssite. De overblijvende ruimte kan ingenomen worden door streekgebonden bedrijvigheid.Nijverheidslaan

Het gebied tussen de Nijverheidslaan en de Demer is bestemd voor grootschalige stedelijke functies, waarvan de bestaande school al een goed voorbeeld is. Extra bruggen over de Demer kunnen het gebied op termijn rechtstreeks met het station verbinden. Ook hier worden de oevers van de Demer als groene ruimte ingericht.

www.poortvandiestnaardemer.be
 

·
Registered
Joined
·
482 Posts
Diest : Ezeldijk

Bouwheer: Ezeldijk NV
Privaat stadsvernieuwingsproject gelegen binnen de vesten en nabij het Begijnhof en het centrum van Diest. Enerzijds omvat het project een zorgprogramma bestaande uit een rusthuis en service flats, anderzijds een ruim residentieel aanbod van ongeveer 300 wooneenheden verspreid over diverse woonvormen zoals lofts, luxe appartementen, urban villa's en grondgebonden woningen.


Locatie: Voormalige Euro Shoe Site
Periode: 2008 - 2013
Architect: AWG: Bob Van Reeth ism Libost Groep, Popocini & Lootens, Rimanque, PcP Architecten, ELD Partnership, Pascale Francois, HUB Architecten, MSB, Holistic Architecture
Stedenbouwkundige: AWG

 

·
D S - 15 05 2009
Joined
·
373 Posts
Die waterkant is de Demer. In Diest is die momenteel nog volledig overwelft, maar men is hem terug aan het openleggen.
 

·
Registered
Joined
·
482 Posts
Diest : Ezeldijk

Dynamische stad
Ezeldijk is een privaat stadsvernieuwingsproject dat, gesteund door de Stad, zich zal ontwikkelen tot een dynamisch en toch betaalbaar stukje Diest waarrond je de diverse stads-functies van wonen, onderwijs, cultuur, diensten en shopping terugvindt. Met dit project zullen plusminus 1000 inwoners aangetrokken worden, niet in het minst omdat het een betaalbaar alternatief zal zijn voor steden als Hasselt en Leuven.

Te midden van stadsfuncties
Ezeldijk is een woonproject in het stadscentrum. Dit geeft de toekomstige inwoners onmiddellijk aansluiting op onderwijs, shopping, diensten, cultuur en openbaar vervoer. Door de onmiddellijke nabijheid van zowel bus- en treinstation als van autosnelwegen, is Ezeldijk tegelijkertijd een perfecte uitvalsbasis voor mobiele mensen.

Wonen in ’t groen
In deze hectische tijden heeft men steeds meer behoefte aan groene omgevingen om tot rust te komen. Daarom wordt in het project Ezeldijk enorm veel belang gehecht aan de groenvoorzieningen, zowel op de bebouwde als niet bebouwde open ruimtes.

Voor de bebouwde open ruimtes wordt er bij het vormgeven van pleinen en straten veel aandacht besteed aan beplanting en groenstroken. In de niet bebouwde open ruimte zal de monumentale tuin als parkzone fungeren waar een fiets- en wandelroute doorheen zal lopen. Op die manier creëert men een oase van groen. Voor de individuele bewoner kunnen verschillende vormen van buitenruimten en tuinen worden gecreëerd: privé-tuinen, collectieve tuinen, terrassen, patio’s , …

Wonen aan ’t water
Water is rustgevend. Het is daarom dat binnen het project Ezeldijk voldoende waterpartijen voorzien worden. Met een monumentaal park met vijver wordt Ezeldijk een groene long binnen de stad. De Demer wordt opnieuw opengewerkt en waterdoorvoerend gemaakt. Als levensader van het project zal de rivier het ‘Wonen aan het water’ een andere dimensie geven. Tegelijkertijd worden via de fiets- en wandelpaden langs de oevers, groene uitvalspoorten gecreëerd die de verbinding met de stad leggen.

Stand van zaken
De aankoop van de gronden en gebouwen van Euro Shoe werd in 2007 gerealiseerd. Momenteel is de afbraak volop aan de gang. Die moet voltrokken zijn tegen augustus 2008. Een klein perceel vervuilde grond werd inmiddels gesaneerd.

Een archeologisch onderzoek zal voor aanvang der werken worden uitgevoerd.

De vergunningsverlenende overheden hebben ondertussen hun goedkeuring gegeven over het masterplan (inrichtingsplan ). Dit laat de ontwikkelaars nu toe om de bouwaanvragen voor de eerste fasen in te dienen. In de eerste fase ( 2009 – 2010 ) worden een 30-tal stadswoningen en 28 appartementen gerealiseerd.

De eerste steenlegging is voorzien voor begin 2009 waarna het hele project gefaseerd zal uitgevoerd worden tussen 2009 en 2014.
nog beeldmateriaal

doet een beetje veel awg-achtig aan, Bob van reeth dus, de rest heeft zich wat moeten wegcijferen denk ik...
 

·
Registered
Joined
·
670 Posts
Diest : openleggen Demer

Van de Standaart 24 december 2007 :

Demer terug door binnenstad
DIEST - De plannen om de Demer opnieuw door Diest te laten stromen, hebben vorm gekregen. In 2010 starten de twee jaar durende werken aan de waterloop. Voor het project wordt 8,5 miljoen euro uitgetrokken. Ook de Verversgracht wordt misschien opengelegd. Schepen Geert Cluckers: 'Ook de horeca zal er wel bij varen.'
Wie heeft foto's, schetsen of extra uitleg? SkyView?:D
 

·
Cosa dire cosa fare
Joined
·
3,439 Posts
Belang van Limburg, 19 november 2009

Nieuwe toegangsweg naar station van Diest

Diest - Het station van Diest krijgt een nieuwe toegangsweg aan de westzijde. Zo kunnen Limburgers ook langs deze kant het station bereiken.

Wie vanuit Beringen of Halen naar het station van Diest rijdt, kan dat alleen langs de oostzijde bereiken. "De nieuwe toegangsweg komt er via een afrit van de westelijke ring, die ook een oprit van de stationsomgeving krijgt", legt schepen van Openbare Werken Bart Stals uit. "De werken moeten in juni 2010 klaar zijn."
"De nieuwe toegangsweg ontsluit ook de industriezone Koudijs", vult gedeputeerde voor Europese zaken Monique Swinnen (CD&V) aan. "Het vrachtverkeer hoeft dan niet meer over het stationsplein. Dat gaat investeringen in het bedrijventerrein - en zo dus de tewerkstelling - stimuleren. Daarom komt het project ook in aanmerking voor Europese steun - 315000 € of 40% van de totale kostprijs van 735000 €."

Busstation
De aanleg van de nieuwe toegangsweg is een eerste stap in de complete herinrichting van de stationsomgeving. In totaal wordt aan het station van Diest een gebied van 100 ha hertekend. Gepland zijn een parkeercomplex voor 900 auto's, een fietsenstalling voor 500 tweewielers, 400 woongelegenheden, een verkeersvrij stationsplein en een nieuw busstation. De werken voor het parkeerterrein starten in 2011, de aanleg van een busstation en de vernieuwing van het stationsplein in 2012.
 

·
Registered
Joined
·
11 Posts
De stationsomgeving biedt nog veel ruimte. Hopelijk houdt men het station goed bereikbaar voor mensen die niet in de onmiddellijke omgeving wonen, zowel voor wagens als bussen. Hopelijk wordt het ook niet te duur voor mensen die de combinatie wagen/trein maken.
Lessen kunnen getrokken worden uit de miskleunen Brussel-Zuid en Leuven.
 
1 - 16 of 16 Posts
Top