SkyscraperCity Forum banner

Dinkelpark

72925 Views 480 Replies 53 Participants Last post by  nydam
De verkoop is op 8 april van start gegaan. Nu is het een kwestie van aftellen voor de eerste paal de gron in gaat! Alvast een overzichtje. Wellicht kan ik komend weekend zelf op de plek nog wat foto's maken! De laatste foto's zijn alweer wat gedateerd!


Dinkelpark
De Zwarte Hond Architecten

53 meter

Start bouw: Zomer 2006!


Nieuwsbrief 2 april (pdf)


De achterkant (ik heb ze slechter gezien)Incl. de Slinger (rechts)De lokatie

See less See more
8
1 - 20 of 481 Posts
Blijf dit een van de leukste projecten in Groningen vinden, qua hoogbouw. De gevels zijn redelijk origineel en de gevreesde blinde muren zijn uitgebleven. Goede verdichting ook met de 'laagbouw' er bij.

Weer een 45+ update thread er bij :cheers:
Leuke toren! De zijkant is wel behoorlijk tetris voor gevorderden.
Nog een bouwkraan erbij! En dat nog wel op de plek van mijn oude school. Vind het zelf erg leuk hoe ze deze dichtheid aan woningen kunnen combineren met het groen van het park.
Vloepkleedje said:
Leuke toren! De zijkant is wel behoorlijk tetris voor gevorderden.
:D lol

De toren + het bijbehorende complex ziet er gewoon goed uit, komt op een mooie plek te staan en is dus een mooie aanvulling op de stad. Laat die update foto's maar komen
Mooi, kan ik ook eens leren hoe je updates maakt!
1.

Dit is het terrein waar dat bord bij staat:
2.


Dit is het terrein waar de toren en het begin van de slinger komen. Gezichtspunt is richting het terrein met het bord (niet te zien op de foto):
3.


Hier zal straks de nieuwe toren te zien moeten zijn:
4.


Maar waar komt die slinger nu precies? Ik kan 't plaatje niet matchen met beide terreinen. Voor mijn gevoel zou er een knik van 90 graden in moeten zitten om hem op dat eerste terrein uit te laten komen.

Wellicht past de slinger in z'n geheel op het laatste terrein, maar dan snap ik het bord bij het eerste terrein niet.
See less See more
4
Als ik het terrein nog een beetje goed in mijn geheugen heb zitten, gaan de woningen links op de laatste foto hoogstwaarschijnlijk tegen de grond. Dat is behoorlijke pauper nl. Dan past de slinger ook in de beschikbare ruimte :)
dit soort projecten kan ik altijd wel waarderen, echt jammer dat de toren niet richting de 70m gaat, past volgens mij beter bij het ontwerp.
FCG said:
Als ik het terrein nog een beetje goed in mijn geheugen heb zitten, gaan de woningen links op de laatste foto hoogstwaarschijnlijk tegen de grond. Dat is behoorlijke pauper nl. Dan past de slinger ook in de beschikbare ruimte :)
Dan moet er wel heel wat tegen de vlakte als het pand in die richting gaat slingeren. :)

Ik denk dat de toren op het terrein van foto 3 komt en dat de slinger dan doorloopt naar het terrein waar het bord staat (foto 2) en daar dan achterop (vanuit die foto gezien) terecht komt. Op het stuk op de voorgrond van foto 2 komen dan die wandelpaden en die bomen en dat loopt dan door tot aan het water. En daar voor zullen dan die huizen tegen de vlakte moeten.
See less See more
Op de onderstaande foto kijk je vanaf noordwestelijke richting, zeg maar vanaf het Emmaplein. Aan de onderkant van het midden van de foto (oude locatie Alfa college) zit de kruising met onder andere dat Rivierenstedegebouw van 10 hoog. De slinger zelf komt op het oude Gado terrein, en rechts net buiten beeld staat dat Talma huis, het al bestaande verzorgingstehuis. Deze blijft wel staan, maar volgens mij moet er inderdaad nog wat bebouwing weg als ik het zo zie, en doel ik op de bebouwing die je op de eerste foto van C ziet. Edit: die bebouwing ligt namelijk nog voor die vijver als ik me niet vergis.

See less See more
Zijn hier al bouwactiviteiten gesignaleerd? Dat kan ook nooit meer lang op zich laten wacht .. toch?
Liep er vorige week nog langs, was niks te zien.
Zijn ze al begonnen met de sloop van de rijtjeswoningen achter dat verzorgingshuis Talma (ofzo)?
Even voor de volledigheid: deze kleine slinger komt op de hoek te staan, naast het Talma HuisZijn er al meer activiteiten te bekennen eigelijk?
See less See more
^^ Het gaat om het paars-roze blok. Het oranje blokje is uiteraard de toren, blauw is de slinger en groen de Rivierenstede. De slinger word trouwens een ENORM gebouw als ik het zo nog eens bekijk. Vergelijk het maar eens met de rivierenstede, dat opzich ook al behoorlijk vors is!
See less See more
2
Een behoorlijk flink gebouw inderdaad, iets van het formaat Rokade denk ik!
Zojuist nieuwsbrief nr 3 ontvangen in mail. Post hem zo wel even. Bouw begint in de zomer van 2006. Als ik zo naar buiten kijk kan dat nog wel even duren dus.....
Nou, dat posten gaat niet lukken... pff. Hij staat nog niet op dinkelpark.nl, maar dat zal spoedig veranderen. Enkele quotes: "

Op ruim vijfentachtig appartementen zit een optie. Tientallen optanten hebben inmiddels aangegeven de koop-/aannememingsovereenkomst te gaan tekenen. Dit geldt zowel voor de huur- als de koopwoningen."

"Wij koersen aan om na de bouwvakvakantie te starten met de bouw. Let wel op dat dit een prognose is. De start van de bouw blijft afhankelijk van verschillende factoren,
zoals voldoende verkoopresultaten."

"De laatste hal op het voormalige Gadoterrein is gesloopt. Het terrein moet eerst worden gesaneerd. Daar gaan we zeer binnenkort mee beginnen. De voorbereidingen voor het bouwrijp maken zijn gestart, zoals het leggen van kabels en leidingen. Ook op het naastliggende terrein aan de Dinkelstraat bij het Talmahuis is Patrimonium gestart
met de sloop van de oude duplexwoningen.
See less See more
1 - 20 of 481 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top