SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts
G

·
Discussion Starter · #1 ·
Om 20.25 uur is op dinsdag 2 mei op Ned 3 in "Het uur van de wolf" een programma over de Turning Torso (Calatrava / Malmo).
 

·
Captain
Joined
·
3,358 Posts
Dat gans Nederland er maar naar mag kijken. Misschien zien ze dan eindelijk de meerwaarde van het wonen in een wolkenkrabber. Hoewel Turning Torso nu niet echt het meest sublieme voorbeeld van een woonwolkenkrabber is. Maar dat is grotendeels te wijten aan de omgeving waarin die staat.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top