SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 141 Posts

·
Registered
Joined
·
15,854 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Budowa Obwodnicy Głogowa w ciągu DK12 - dokumentacja STEŚ
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/28484/Budowa-Obwodnicy-Glogowa-w-ciagu-DK12
22-02-2018

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała potwierdzenie finansowania na rozpoczęcie prac projektowych na opracowanie dokumentacji STEŚ (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe) Obwodnicy Głogowa. Jeszcze w tym kwartale planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na dokumentację projektową STEŚ.

Droga krajowa nr 12 przebiega obecnie przez centrum miasta Głogowa oraz okoliczne miejscowości: Dankowice, Nielubia i Serby. Na terenie miasta Głogowa ma przebieg uliczny i jest nieprzystosowana do przenoszenia istniejącego natężenia ruchu, w tym ruchu ciężarowego i tranzytowego. Wzmożony ruch samochodów ciężarowych związany jest z przemysłowym charakterem miasta. Głównym celem inwestycji jest poprawa przepustowości układu komunikacyjnego, która ma stanowić fragment połączenia drogi krajowej nr 12 z nowo wybudowaną drogą ekspresowych S3 na terenie województwa dolnośląskiego.

Celem STEŚ Obwodnicy Głogowa jest opracowanie projektowe, które ma wstępnie określić zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia, ustalić jego efektywność i uściślić przebieg tras poszczególnych wariantów, a także ostatecznie ustalić typy i parametry techniczne obiektów budowlanych. Ma także umożliwić uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Nowo wybudowana obwodnica pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego na terenie miasta Głogowa, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta.

Planowane parametry techniczne Obwodnicy Głogowa
Przewidywane parametry techniczne odcinka:

długość odcinka około 20 km
klasa techniczna drogi GP
przekrój 2+1
prędkość projektowa 80 km
szerokość pasa ruchu 3,5 m
szerokość pasa poboczy 1,5 m
obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

Wartość inwestycji jaką jest Budowa Obwodnicy Głogowa szacuje się na ok. 750 mln. złotych. Zadanie ma być realizowane w systemie „projektuj i buduj”. Prace budowlane planowane są w latach 2022-2025. Zadanie umieszczone w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014 - 2023.

 

·
Registered
Joined
·
15,854 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Oczywisty błąd - zgłoszone do poprawki.
 

·
Registered
Joined
·
612 Posts
WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GŁOGOWA I NIE TYLKO.
Pamiętacie Państwo nasze ogromne zaangażowanie i aktywność w Konsultacjach Społecznych na rzecz wpisania OBWODNICY I MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 12? Te starania wspierane przez ówczesnego Starostę, obecnego Prezydenta Rafaela Rokaszewicza, Zarząd Powiatu, Wójtów: Żukowic, Kotli, Pęcławia, Gminy Wiejskiej Głogów i samorządowców Jerzmanowej, lokalne stowarzyszenia, media i mieszkańców Głogowa sprawiły wpisanie tej od lat oczekiwanej inwestycji do Krajowego Programu. Mimo sporego opóźnienia i przekładania terminu rozpoczęcia prac mam dla Państwa dobrą informację. W tym kwartale ( z najnowszy informacji, po kolejnej zmianie w drugim) ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego tej inwestycji, które rozpocznie niezbędne prace przygotowawcze do BUDOWY OBWODNICY GŁOGOWA!
Determinacja i wspólne działania dają efekty. Brawo My!
Na dowód moje ostatnie z wielu pism do GDDKIA i odpowiedź Dyrektora Oddziału Pani Lidii Markowskiej.
Źródło facebook Ewy Drozd
 

·
Infrastrukturnik drogowy
Joined
·
12,641 Posts
Bardzo ważna obwodnica, dająca możliwość szybszego transferu S5<->S3.
Swoją drogą Bunkrownik tyle "nawalczył" o obwodnicę i stracił możliwość założenia wątku ;)
 

·
Autostrady Polska
Joined
·
9,563 Posts
Właśnie patrzyłem ostatnio na nasze drogi jak będą wyglądały po wybudowaniu wszystkich esek. Jak dla mnie to chyba najbardziej będzie brakowało takiego łącznika prowadzącego od węzła Krzyżowa do Leszna. A żeby zmniejszyć koszty to taki łącznik wg mnie powinien łączyć Głogów z Lesznem. Wtedy cały Pomorze, Warmińsko - Mazurskie, Kujawy i Wielkopolska mają jak gdyby bezpośrednie połączenie z A4 i południowo - zachodnią Europą. Wiem że ta droga to marzenie. Ale bez niej trzeba będzie jadąc od strony Poznania do powiedzmy Zgorzelca kombinować A2 + S3 + A4 lub S5 + A4.

Kolor niebieski - wersja "na bogato" - Połączenie węzła Krzyżowa (A4 x A18) z Głogowem (S3 x S12)
Kolor czerowny - do zastanowienia w ciągu najbliższych 10 - 15 lat. Połączenie Głogowa (S3 x S12) z Lesznem (S5 X S12)

 

·
Registered
Joined
·
397 Posts
Wzmożony ruch samochodów ciężarowych związany jest z przemysłowym charakterem miasta.
Cały ruch towarowy z okolic Leszna kierujący się w stronę Zgorzelca jeździ DK12, aż do Szprotawki, a za nią odbija na DW297 do A4 (lub niektórzy jak ja zjeżdżają na A18 i na węźle Krzyżowa dopiero wpadają na A4). Innej sensownej drogi i szybszej dla pojazdów ciężarowych nie ma. Z Leszna do MOP Żarska Wieś się dochodzi z reguły w 2:30h-2:50h. Przepisowo, nie wiem ja długo :troll:
 

·
Registered
Joined
·
33 Posts
Pytanie od laika. Jeżeli droga będzie projektowana jako GP z prędkością projektową 80km/h to w przypadku podjęcia decyzji w przyszłości o budowie ekspresowego łącznika Leszno-Głogów-Krzyżowa jak duża byłaby przebudowa tej drogi? Czy wystarczyłoby dobudować druga jezdni, czy jednak byłoby potrzebne przebudowanie tej drogi?
Jak zobaczyłem nazwę wątku to pomyślałem, ze ktoś się jednak zreflektował i będzie to S-ka. Skoro nie można było zmienić przebiegu S3 aby biegła blisko granic Głogowa to taki łącznik byłby najbardziej odpowiedni
 

·
Registered
Joined
·
247 Posts
Właśnie patrzyłem ostatnio na nasze drogi jak będą wyglądały po wybudowaniu wszystkich esek. Jak dla mnie to chyba najbardziej będzie brakowało takiego łącznika prowadzącego od węzła Krzyżowa do Leszna.
Też o tym jakiś czas temu myślałem. Idealnie uzupełniłoby to siatkę na południowym zachodzie.
Poniżej fragment mapy z generalnego pomiaru ruchu 2015

 

·
Registered
Joined
·
7,282 Posts
Koszt to około 750 mln złotych
Obwodnica Głogowa - to inwestycja, która znacznie rozładowałaby ruch w mieście. Na dzisiejszej (22.02) konferencji zorganizowanej w GDDKiA poznaliśmy szczegóły inwestycji, która ma zostać w całości zrealizowana do 2025 roku.*

Do końca I kwartału br. zostanie ogłoszony przetarg na STEŚ, czyli rozpoczynamy to, co nie udawało się od początku lat 90., czyli realizujemy na poważnie projekt budowy obwodnicy dla miasta Głogowa - mówi wojewoda dolnośląski, Paweł Hreniak.

Szczegóły techniczne i założenia dokumentu STEŚ, który ma powstać w ciągu najbliższych 4 lat, przedstawił zastępca dyrektora do spraw inwestycji GDDKiA, Michał Soroko. - Jak sama nazwa wskazuje, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe w skrócie STEŚ, uszczegóławia przyjęte możliwe korytarze do poprowadzenia obwodnicy. Na tym etapie projektowania przewidziane jest uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz koncepcja programowa, czyli komplet dokumentacji, który w kolejnym etapie będzie mógł być skierowany do przetargów w systemie "projektuj i buduj" - mówi. Obwodnica ma mieć około 20 km długości, szerokość pasa ruchu wyniesie 3,5 metra a poboczy - 1,5 metra.
miedziowe.pl
 

·
Registered
Joined
·
7,282 Posts
Według studium korytarzowego miało być 2x1, coś w stylu obwodnicy Nowej Soli przed dobudową 2 nitki, 2x2 na pewno nie będzie. Koszt podniosą na pewno wiadukty kolejowe w wariancie północnym wychodzi ich 4 lub 5 (zależy czy Dankowice obejmie obwodnica), no i węzły drogowe - 3. Chyba że wybiorą jednak wariant południowy wygodniejszy dla głogowian z łatwym dojazdem do obwodnicy, ale za to przez bardziej górzysty teren wzgórz Dalkowskich i niestety z problematycznym ominięciem Ruszowic lub Jaczowa i Naturą 2000 w dolinie Odry, zaleta mniej wiaduktów kolejowych.


Gorszą sprawą jest planowany gruntowny remont mostu nad Starą Odrą.

Zbudują objazd na "Starej Odrze"
Drugi most wyłączą z ruchu na czas remontu

Jeszcze w tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosi przetarg na wykonanie remontu mostu betonowego nad starym korytem Odry w Głogowie. Obiekt jest już w złym stanie technicznym i wymaga kompleksowej naprawy.

- Remont będzie polegać m.in. na wymianie nawierzchni jezdni, chodników, balustrad oraz innych elementów mostu.
Inwestycję rozłożyliśmy na dwa lata. Remont będzie odbywał się przy całkowitym zamknięciu ruchu na obiekcie, a obok mostu po dnie koryta starorzecza Odry zaprojektujemy i wykonany objazd tymczasowy - mówi Magdalena Szumiata z GDDKiA.

Plan zakłada, że w tym roku wyłoniony wykonawca opracuje i uzgodni projekt. W roku 2019 po wybudowaniu objazdu wykonany zostanie remont przeprawy nad starym korytem Odry
miedziowe.pl
 

·
Registered
Joined
·
402 Posts
Kiedyś sądziłem, że najlepszym wariantem jest ten południowy. Kierowcy od strony Polkowic nie wjeżdżaliby w miasto, a kierowali się od razu na Leszno. No właśnie. Tylko na Leszno. Dobrze wiemy, że największy sajgon zaczyna się w sumie już w maju, a nastepnie w wakacje kiedy to zaczyna się tragedia ze strony Sławy. Południowy wariant byłby ok, gdyby dalej pociągnięto go północno wschodnimi obrzeżami Serbów do DW319. Również pracownicy huty zza Głogowa (obojętnie czy na północ czy na południe od miasta) wjeżdżaliby na węzeł przy hucie i omijali miasto albo w stronę Sławy i Leszna albo w stronę węzła Głogów Zachód na budowanej S3. Mając wybierać wybrałbym wariant czerwony wraz z ominięciem Dankowic.
 

·
Registered
Joined
·
7,282 Posts
Jakbym mia? wybiera? wybra?bym wariant po?udniowy z obej?ciami Nielubii, Dankowic i Dro?owa, b?dzie ?atwy dost?p do w?z?ów od strony miasta, a je?li wariant pó?nocny wybieram niebieski bo umo?liwi g?ogowianom jad?cym w kierunku Szprotawa wjazd na obwodnic? przed Nielubi?. Wariant czerwony jest dobry wy??cznie dla tranzytu. Mogliby przy okazji budowy obejscia Serbów zrobi? i obejscie Wilkowa.

Wariant pó?nocny b?dzie ta?szy bo przebiega na du?ym odcinku po dzia?kach KGHMu, wojska i nadle?nictwa.
 

·
szydlow
Joined
·
254 Posts
Też uważam, że połączenie Krzyżowa-Głogów-Leszno powinno powstać, ale na zachód od linii Przemków-Chocianów-Chojnów jest tyle Parków Krajobrazowych, Obszarów Chronionego Krajobrazu i obszarów Natura 2000, ze nie ma na to szans. Droga musiałaby przebiegac mniej więcej tak:

1.
 
1 - 20 of 141 Posts
Top