SkyscraperCity banner

661 - 680 of 692 Posts

·
Registered
Joined
·
7,559 Posts
Informacja z BZP:

Ogłoszenie nr 500239719-N-2018 z dnia 05-10-2018 r.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 15 na odcinku Miłochowice – Milicz

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Zakład Budownictwa Drogowego i Ogólnego „KWaDro-Bud”, Sławoszowice

Cena wybranej oferty/wartość umowy 397138.48 PLN
www.uzp.gov.pl
 

·
Obywatel Świata
Joined
·
7,629 Posts
Ruszają pierwsze prace na budowie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego​
12-10-2018
Już w tym roku rozpoczną się prace przygotowawcze na budowie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15. Obejmą one przede wszystkim wycinkę drzew, rozbiórkę budynków oraz rozpoznanie saperskie. Zasadnicze prace budowlane rozpoczną się wiosną 2019 r.

Szczegółowy harmonogram prac na najbliższy rok przedstawia się następująco:

1. 12.10.2018 r. – rozpoczęcie robót przygotowawczych - badania geotechniczne, rozpoznanie saperskie, zabezpieczenia środowiskowe (płotki herpetologiczne, zabezpieczenie drzew), wycinka drzew, rozbiórki i wyburzenia;

2. 02.12.2018 r. – złożenie wniosku o zmianę ZRID dla I etapu i złożenie nowego wniosku dla II etapu;

3. wiosna 2019 r. (po ustąpieniu zimy) – odhumusowanie;

4. maj 2019 r. - planowane uzyskanie ZRID;

5. po uzyskaniu ZRID - rozpoczęcie prac takich jak:
roboty ziemne;
wzmocnienia gruntów;
fundamentowanie.


Wcześniej, w 2017 r. przeprowadzone zostały archeologiczne prace wykopaliskowe. Łącznie przebadano ponad 3 ha terenu. Najciekawsze znalezisko odkryto w okolicach Krzemieniewa. Jest rozbite naczynie z epoki brązu, w którym znajdowały się ziarna pszenicy i owsa.Umowę na budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK15 podpisano 2 lutego 2018 r. Obwodnica o długości ok. 18 km ominie Nowe Miasto Lubawskie od wschodu. Będzie drogą klasy GP o przekroju 2+1. Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.Nowa droga zostanie powiązana z innymi drogami publicznymi poprzez cztery ronda na wysokości miejscowości Brzozie Lubawskie, Kacze Bagno, Nowe Miasto Lubawskie, Bratian. Wybudowanych zostanie 14 obiektów inżynierskich: 9 wiaduktów, 1 przejście dla zwierząt górne, 3 przejścia dla zwierząt dolne oraz most nad rzeką Wel.

Dzięki budowie obwodnicy zostanie z Nowego Miasta Lubawskiego wyprowadzony ruch tranzytowy, który dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Poprowadzenie ruchu przez nowo wybudowaną obwodnicę pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu. Budowa obwodnicy spowoduje skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji.Drogę o długości 18 km wybuduje konsorcjum w składzie: Lider – Porr S.A. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa oraz Partner – Porr Bau GmbH, Absberggasse 47, 1100 Wiedeń. Wykonawca zrealizuje zadanie do czerwca 2021 r. za cenę 318,2 mln zł. Wartość całej inwestycji, obejmująca oprócz robót budowlanych koszty dokumentacji i wykupy gruntów to 392,7 mln zł.

Inwestycja jest przewidziana do współfinansowania ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Zródło
 

·
Registered
Joined
·
7,559 Posts
Informacja z BZP:

Ogłoszenie nr 500303622-N-2018 z dnia 19-12-2018 r.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 15 w m. Kwieciszewo

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek, Chełm

Cena wybranej oferty/wartość umowy 231363.00 PLN
www.uzp.gov.pl
 

·
Registered
Joined
·
7,559 Posts
Informacja z BZP:

Ogłoszenie nr 510016248-N-2019 z dnia 25-01-2019 r.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu: Remont mostu przez rzekę Wrześnicę w ciągu drogi krajowej nr 15 w km 112+845 w m. Września

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A., Kalisz

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3032982.95 PLN
www.uzp.gov.pl
 

·
Piotrkowianin
Joined
·
5,590 Posts
Kilka moich fotek z wyjazdu do Ostródy 7.05.2019:

1. DK15 zaczyna się teraz na rondzie na skrzyżowaniu z południową obwodnicą Ostródy (DK16):Swoją szosą niby jest planowane przedłużenie DK16 od ronda za zachód do Wirwajdów, ale na rondzie nie zrobiono wlotu od zachodniej strony:2. Tymczasem 350 metrów na południe od tego ronda zbudowano kolejne:3. To rondo jest bardzo dziwne, bo posiada tylko 3 wloty: od południa, północy i wschodu, z czego ten ostatni jest zaślepiony:I jeszcze poglądowa mapka: https://osm.org/go/0PgY1V4s--

Kojarzy ktoś, o co chodzi z tym drugim rondem? :nuts:
Kolega, który jest kierowcą w PKS Ostróda nie wiedział.
 

·
Registered
Joined
·
15,995 Posts

·
Moderator
Joined
·
71,375 Posts
Wielkopolskie: 4 oferty na remont DK-15 Trzemeszno – Lubiń

| Leonard Dolecki ⚫ źródło: RynekInfrastruktury.pl
Poznański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad otworzył przetarg na remont drogi krajowej nr 15 na odcinku od Trzemeszna do miejscowości Lubiń. Do zamawiającego trafiły cztery oferty z czego dwie mieszczą się w budżecie zamawiającego.
Do GDDKiA trafiły oferty od firm: Colas (2,196 mln zł), Indrog (2,463 mln zł), PBD Kalisz (2,173 mln zł) oraz Kobylarnia (2,436 mln zł). Wszyscy startujący w przetargu zaproponowali realizację zadania w ciągu 63 dni oraz objęcie prac 60-miesięcznym okresem gwarancji.
Całość : https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/wielkopolskie-4-oferty-na-remont-dk15-trzemeszno--lubin--67694.html
 

·
Infrastrukturnik drogowy
Joined
·
12,039 Posts

·
Registered
Joined
·
108 Posts
Dzięki za info, że jest osobny wątek. Tyle się dzieje na dk 15, że nie było innego wyboru. Można skasować te 3 posty.
 

·
Registered
Joined
·
3,570 Posts
Lokalna prasówka. Planowana jest przebudowa skrzyżowania DK15 z DW536 w Sampławie (powiat iławski). Z racji tego, że często się zdarzają tam wypadki planowana jest budowa ronda.

Postanowiliśmy sprawdzić, co na to zarządca. Okazało się, że zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Sampławie jest w planach administratora "krajówki".

- Planujemy przebudowę drogi krajowej nr 15 na odcinku obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego (DK 15) – obwodnica Ostródy (DK 16), w ramach której uwzględniona została przebudowa skrzyżowania w Sampławie na rondo - przekazał portalowi infoilawa.pl Karol Głębocki z olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Gorsza wiadomość?

- Na razie zadanie to nie ma zapewnionego finansowania, więc nie możemy wskazać dokładnego terminu jego realizacji - przyznał przedstawiciel Generalnej Dyrekcji.
www.infoilawa.pl
 

·
Registered
Joined
·
58 Posts
Żeby być dokładnym to 6,5 km, wcześniej w tym roku było 1,5 km, a reszta nie wiadomo kiedy xD (Roboty w ramach pracy utrzymaniowych) Te koleiny to masakra jest. Powinni tą drogę rozbudować z utwardzonymi poboczami (vide DK 80 Toruń-Bydgoszcz), ale lepsza taka nakładka niż to co było...
 

·
Registered
Joined
·
7,559 Posts
Informacja z BZP:

Ogłoszenie nr 510163169-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu: Remont nawierzchni dróg krajowych na terenie Rejonu w Oleśnicy, z podziałem na zadania : Zadanie 1: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 15 w km 46+576 – 48+879, odc. Cieszków – granica województwa. Zadanie 2: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 94 w km 125+564-126+940,m.Oława

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 15 odc. Cieszków – granica województwa

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A., Kobylarnia

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1550959.90 PLN
www.uzp.gov.pl
 

·
Requiem for a dream
Joined
·
3,901 Posts
Przejazd z grudnia br. Nowy Tomyśl - Toruń. DK15 w kierunku Torunia zaczyna się od 2:00.

 
661 - 680 of 692 Posts
Top