SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 4038 Posts

·
Registered
Joined
·
112 Posts
Zestawienie opracowane przez los77: (stan na 4 listopada 2012 r.)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GDDKIA o/BYDGOSZCZ​
Dolna Grupa - Grudziądz - ok. 14,2 km
km. 0+000 - km. ok. 14+270


2006 09 06 - 2007 03 31 - Remont drogi krajowej nr 16 Grupa - Grudziądz na odcinku od km 0+000 do km 3+452. Wykonawca : Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3 86-100 Świecie, kwota 8 460 437,75 zł brutto.

2007 12 16 Fotorelacja - autor pmaciej7
2008 06 Fotorelacja z odcinka Dolna Grupa -Grudziądz - autor teleinformatyk2
2009 10 31 Fotorelacja z odcinka od gr.miasta do ronda Wyszyńskiego - autor teleinformatyk2


Grudziądz - gr. woj kuj-pom. – ok.26,3 km
km. ok. 14+270 - km. 40+507


2009 08 05 - 2009 12 05 "Przebudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Grudziądz - Rogóźno od km 14+270 do km 17+200". Wykonawca : Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Starogard Gdański ul. Pomorska 26a (8 933 292,97 PLN brutto)


2009 06 04 - ogłoszono przetarg na zadanie p.n. :
"Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy drogi krajowej nr 16 na odcinku Kłódka - Rogóźno - Zamek od km 17+200 do km 22+500 (dł. 5,3 km)"

Dane wyjściowe do projektu :
- klasy dróg – droga krajowa klasy GP,
- kategoria drogi - jednojezdniowa droga krajowa,
- dopuszczalne obciążenia nawierzchni – 115 kN/oś,

2009 09 10 podpisanie umowy z wykonawcą PB i PW (firma Lafrentz - Polska Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań) Wartość zadania - 695 667,18 PLN brutto
2010 12 10 - termin wykonania PB i PW

2008 01 28 Fotorelacja Grudziądz - gr. woj. kuj.-pom. - autor pmaciej7
2009 10 24 Fotorelacja - odcinek w m. Łasin - autor teleinformatyk2
2009 10 25 Fotorelacja - odcinek w m. Łasin - autor teleinformatyk2
2009 10 26 Fotorelacja - odcinek w m. Łasin - wyjazd w stronę Grudziądza - autor teleinformatyk2
2009 10 30 Fotorelacja z odcinka Łasin - Szczepanki - autor teleinformatyk2
2009 10 30 Fotorelacja z odcinka Rogóźno Zamek w stronę Grudziądza - autor teleinformatyk2
2009 10 30 Fotorelacja z odcinka Rogóźno Zamek - Dąbrówka Królewska - autor teleinformatyk2
2009 10 30 Fotorelacja z odcinka Dąbrówka Królewska - Kłódka cz.1 - autor teleinformatyk2
2009 10 30 Fotorelacja z odcinka Dąbrówka Królewska - Kłódka cz.2 - autor teleinformatyk2
2009 10 30 Fotorelacja z miejscowości Kłódka - autor teleinformatyk2
2010 01 02 Fotorelacja Łasin - Jankowice (kierunek Iława) - autor teleinformatyk2
2010 01 02 Fotorelacja Jankowice - gr. woj. (kierunek Iława) - autor teleinformatyk2
2010 01 02 Fotorelacja gr. woj. - Łasin (kierunek Grudziądz) - autor teleinformatyk2
2010 02 19 Fotorelacja Grudziądz - Owczarki - autor teleinformatyk2
2010 02 19 Fotorelacja Kłódka - autor teleinformatyk2
2010 02 19 Fotorelacja Dąbrówka Królewska - autor teleinformatyk2


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GDDKIA o/OLSZTYN​
gr. woj kuj-pom. – Iława (DW521) - ok.26,9 km
km. 40+507 - km. 50+402
16b - km. 0+000 - km. 2+438
km.53+011 - km. 67+604
SDR 2005 - 2368 pojazdów na dobę
SDR 2010 - 2837 pojazdów na dobę


2006 09 21 - 2006 11 30 - Przebudowa drogi krajowej nr 16 na odc. Sobiewola - Kisielice - Ogrodzieniec od km 45+900 do km 46+407, od km 46+853 do km 47+234, od km 48+175 do km 50+000, oraz na odc. Mózgowo - Laseczno od km 56+900 do km 59+080 i na odc. Stradomno - Iława od km 65+500 do km 67+120.Zakres robót : Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego około 40 tyś. m2. Wykonawca : Przedsiębiorstwo Budowy Dróg, Mostów i Robót Inżynieryjnych BUDROMOST Sp. z o.o., Górka , 14-100 Ostróda - Lider Konsorcjum, kwota 6.550.887,36 zł.

2009 05 19 - ogłoszono przetarg na PB i PW dla zadania p.n. :
Rozbudowy drogi krajowej nr 16 na odcinku granica województwa (Zawda) – Kisielice od km 40+507 do km 45+900 wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w km 54+027 dk przez rzekę Gardęgę

Dane wyjściowe do projektu :
- klasy dróg – droga krajowa klasy GP,
- prędkość projektowa – 100 km/h,
- dopuszczalne obciążenia nawierzchni – 115 kN/oś,
– szerokość jezdni 7 m (2x3,5 m)
- pobocza gruntowe zgodnie z normatywem
- chodniki w zależności od potrzeb w uzgodnieniu z Zamawiającym
- dodatkowe pasy ruchu na skrzyżowaniach
- pozostałe elementy zgodnie z normatywem.​
2009 06 09 - termin składania ofert

2010 03 31 - termin wykonania PB i PW


2008 01 28 Fotorelacja gr. woj. kuj. pom. - Iława - autor pmaciej7
2010 01 02 Fotorelacja gr. woj.- Kisielice (kierunek Iława) - autor teleinformatyk2
2010 01 02 Fotorelacja Kisielice - gr.woj. (kierunek Grudziądz) - autor teleinformatyk2
2010 07 16 Fotorelacja Iława (okolice Jędrychowa) - gr. woj. kuj-pom (kierunek Grudziądz) - autor teleinformatyk2

Obwodnica Iławy – 15 km
km. 67+600 do km. 74+200 (stan bez obwodnicy)
SDR 2005 - 6586 pojazdów na dobę
SDR 2010 - 6682 pojazdów na dobę


Docelowy układ dróg po wybudowaniu obwodnicy :
http://img682.imageshack.us/img682/9104/drogim.jpg

2007 03 20 - 2007 07 31 Remont nawierzchni drogi krajowej nr 16 w miejscowości Iława od km 68+735 do km 69+168. Wykonawca : Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37, 14-200 Iława, kwota 878.211,85 zł brutto.
2009 09 16 Przetarg na zadanie pn:
Rozbudowa drogi krajowej nr 16 w Iławie od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 521 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1313N
2009 11 02 - otwarcie ofert - najkorzystniejsza oferta firmy SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, z ceną brutto wynoszącą 8.837.992,91 zł
2011 07 14 Przetarg na zadanie pn:
Rozbiórka starego i budowa nowego mostu wraz ze wzmocnieniem nasypów na dojazdach, nad przesmykiem między jeziorami w m. Iława, w ciągu drogi krajowej nr 16, km 86+745.
2011 08 17 otwarcie ofert - najkorzystniejsza oferta firmy SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, z ceną brutto wynoszącą 9.095.597,58 zł

2012 07 12 - termin zakończenia budowy mostu
2014-2015 - planowana realizacja obwodnicy Iławy

2009 04 01 Fotorelacja - rondo przy zbiegu ul. Sienkiewicza, Biskupskiej i Konstytucji 3 Maja - autor Slodi
2009 11 02 Fotorelacja - szesnastka od 521 do 1313N (ul. Biskupska) - autor Slodi
2009 12 30 Fotorelacja - Iława - autor Mateusz25
2010 03 27 Fotorelacja - Iława - autor Valdec
2010 06 17 Fotorelacja - Przebudowa ul. Sienkiewicza - autor Valdec
2010 08 03 Fotorelacja - Przebudowa ul. Ostródzkiej - autor Valdec
2010 08 31 Fotorelacja Iława - Remont ul Ostródzkiej - autor Bojowy Patriota
2011 10 16 Fotorelacja - mosty w ciągu DK16 - autor Valdec
2011 10 30 Fotorelacja - Przebudowa mostu w ciągu DK 16 - ul. Konst. 3-go Maja - autor Valdec
2011 11 02 Fotorelacja - Przebudowa mostu w ciągu DK 16 - ul. Konst. 3-go Maja - autor blacha123
2012 01 08 Fotorelacja - Przebudowa mostu w ciągu DK 16 - ul. Konst. 3-go Maja - autor Slodi
2012 01 08 Fotorelacja - Przebudowa mostu w ciągu DK 16 - ul. Konst. 3-go Maja - autor Valdec
2012 01 14 Fotorelacja - Przebudowa mostu w ciągu DK 16 - ul. Konst. 3-go Maja - autor Slodi
2012 04 21 Fotorelacja - Przebudowa mostu w ciągu DK 16 - ul. Konst. 3-go Maja - autor Slodi
2012 07 09 Fotorelacja - Przebudowa mostu w ciągu DK 16 - ul. Konst. 3-go Maja - autor fragles1109
2012 07 19 Fotorelacja - Przebudowa mostu w ciągu DK 16 - ul. Konst. 3-go Maja - autor Valdec
2012 07 25 Fotorelacja - Przebudowa mostu w ciągu DK 16 - ul. Konst. 3-go Maja - autor Slodi


Iława - Rudzienice – 7,3 km
km. 72+300 - km. 79+600
SDR 2005 - 4379 pojazdów na dobę
SDR 2010 - 4356 pojazdów na dobę

Dane techniczne (wg SIWZ na "Przebudowa drogi krajowej nr 16 (odcinek Iława-Rudzienice) od km 71+300 do km 79+600") :
- klasa GP
- prędkość proj. 80 km/h
- przekrój poprzeczny 1*2 - szer. jezdni 8 m (w tym opaska utwardzona 0,5m)
- pobocze obustronne 1,5m (w tym 0,5m pobocza utwardzonego)
- korekta niwelety drogi w celu poprawy warunków widoczności​

2009 04 20 - otwarcie ofert ( skan z rejestru złożonych ofert) :
Najkorzystniejsza okazała się Oferta nr 1 złożona przez EUROVIA POLSKA S.A., ul. Fabryczna 20B, 53-609 Wrocław z ceną brutto: 22.400.321,12 zł.

2010 10 31 - termin wykonania zadania

2009 05 24 Fotorelacja Iława - Rudzienice cz. 1 autor Slodi
2009 05 24 Fotorelacja Iława - Rudzienice cz. 2 autor Slodi
2009 06 07 Fotorelacja Iława - Rudzienice - Samborowo autor marol80
2009 07 06 Fotorelacja Iława - Rudzienice - Samborowo autor mateusz25
2009 11 02 Fotorelacja Iława - Rudzienice cz.1(Nowa Wieś k.Iławy) autor Slodi
2009 11 02 Fotorelacja Iława - Rudzienice cz.2 autor Slodi
2009 11 02 Fotorelacja Iława - Rudzienice cz.3 (Rudzienice) autor Slodi
2010 02 24 Fotorelacja Nowa Wieś - Rudzienice cz.1 - autor Slodi
2010 02 24 Fotorelacja Nowa Wieś - Rudzienice cz.2 - autor Slodi
2010 07 17 Fotorelacja Iława - Ostróda - autor teleinformatyk2
2010 08 31 Fotorelacja Iława - Rudzienice - autor Bojowy Patriota
2011 07 15 Fotorelacja Rudzienice - Iława cz.1 - autor Slodi
2011 07 15 Fotorelacja Rudzienice - Iława cz.2 - autor Slodi
2011 07 15 Fotorelacja Rudzienice - Iława cz.3 - autor Slodi
2011 07 15 Fotorelacja Rudzienice - Iława cz.4 - autor Slodi

Rudzienice - Samborowo – 6,9 km
km. ok. 79+600 - km. ok. 86+500
SDR 2005 - 4379 pojazdów na dobę
SDR 2010 - 4356 pojazdów na dobę


2008 04 30 - 2009 08 30 "Przebudowa drogi krajowej nr 16, odcinek Rudzienice - Samborowo od km 79+600 do km 85+500". Wykonawca : EUROVIA POLSKA S.A., ul. Fabryczna 20B, 53-609 Wrocław, (21.576.636,50 zł. brutto).


2008 08 05 Fotorelacja Rudzienice - Samborowo - autor marol80
2009 05 02 Fotorelacja - autor marol 80
2009 06 07 Fotorelacja Iława - Rudzienice - Samborowo autor marol80
2009 07 06 Fotorelacja Iława - Rudzienice - Samborowo autor mateusz25
2009 11 02 Fotorelacja z okolic Rudzienic - autor Slodi
2009 11 02 Fotorelacja Rudzienice - Stanowo po remoncie cz.1 - autor Slodi
2009 11 02 Fotorelacja Rudzienice - Stanowo po remoncie cz.2 - autor Slodi
2009 11 02 Fotorelacja Rudzienice - Stanowo po remoncie cz.3 - autor Slodi
2010 07 17 Fotorelacja Iława - Ostróda - autor teleinformatyk2


Samborowo – dr.15 – ok.9 km
km. ok. 86+500 - km. ok. 95+500
SDR 2005 - 4379 pojazdów na dobę
SDR 2010 - 4356 pojazdów na dobę


2007 12 03 - wydano DŚU


Obwodnica Ostródy – ok. 14 km
km. 100+300 do km. 105+300 (aktualnie bez obwodnicy)
SDR 2005 - 10520 pojazdów na dobę
SDR 2010 - 12189 pojazdów na dobę

Strona inwestycji :
http://www.s-7.pl/index.html


Dane techniczne (wg SIWZ) :
-przekrój - 2x2
-klasa drogi - S
-obciążenie - 115kN/oś
-kategoria ruchu - KR6
-prędkość projektowa - 100km/h
-prędkość miarodajna - 110km/h
-szerokość jezdni - 2x3,50m
-szerokość dodatkowych, pasów wyłączeń - 3,50m
-szerokość pasa awaryjnego - 2,50m
-szerokość pasa dzielącego - 12,00m
-szerokość pobocza gruntowego - 1,25m lub 1,85m
- węzły drogowe :„Ostróda Zachód”(DK15-DK16), „Ostróda Południe"(DK16-DK7), "Stare Jabłonki"(DK16-DP1230N)​

Mapka z wariantami na odcinku Górka - Stare Jabłonki :
http://www.s-7.pl/Warianty DK16 na mapie topograficznej.jpg

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania do wydania DŚU (w środku również mapka) – http://www.ugostroda.24.pl/download/dokumenty/obwodnica_droga_nr16.pdf

2008 08 29 - wniosek o wydanie DŚU
2009 09 24 - postanowienie GDOŚ uzgadniające realizację inwestycji
2009 11 26 - DŚU dla Obwodnicy Ostródy w ciągu DK 16 (wariant I)
2010 06 29 - ogłoszenie przetargu ograniczonego na roboty budowlane
2010 08 10 - zakończenie przyjmowania wniosków o dopuszczenie do drugiego etapu postępowania przetargowego

2011 04 - w opracowaniu PB i PW (Arcadis Rzeszów)
2011 06 - otwarcie ofert w przetargu na roboty budowlane
2011-2013 - planowana realizacja inwestycji

2009 07 16 Fotorelacja Ostróda Kaufland - autor marol80
2009 07 28 Fotorelacja Ostróda Kaufland zakończenie prac - autor marol80

Stare Jabłonki – Gietrzwałd – ok. 11,7 km
SDR 2005 - 8086 pojazdów na dobę
SDR 2010 - 9297 pojazdów na dobę


Mapka z wariantami (wg DŚU wybrano wariant 1, na odcinku od w.Rapaty do ok. 119,500km wariant 2):
http://i38.photobucket.com/albums/e110/lkmiec/plan_orientacyjny.jpg
2012 06 18 wybrano wykonawcę dla zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 16 w m. Rapaty" link
Generalny Wykonawca:POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o., ul. Sandomierska 35, 80-051 Gdańsk.
cena brutto: 4.197.003,16 zł

2012 11 15 Termin zakończenia prac w Rapatach

2009 06 07 Fotorelacja z remontu odcinka Gietrzwałd - Rapaty autor marol80
2009 07 28 Fotorelacja z końcówki remontu odcinka Gietrzwałd - Rapaty autor marol80


Gietrzwałd - Południowa Obwodnica Olsztyna – ? km
km. 126+200 do km. 135+809 (do granicy z m.Olsztyn)
SDR 2005 - 8898 pojazdów na dobę
SDR 2010 - 10174 pojazdów na dobę


2002 09 15 - 2004 11 28 - Modernizacja drogi nr 16 wokół Olsztyna, polegającej na przebudowie drogi krajowej nr 16 na odcinku Naglady – Olsztyn od km 127+000 do km 135+627,77 na odcinku ul. Sielska w Olsztynie od ulicy Kłosowej do hotelu Novotel od km 0+000 do km 1+596,97 jezdnia lewa i km 1+527,67 jezdnia prawa (w układzie lokalnym). Na odcinku granica miasta Olsztyn – Wójtowo od km 150+000 do km 153+750. Budowa 2 przejść podziemnych dla pieszych na odcinku Naglady – Olsztyn i Olsztyn – Naglady, kategoria ruchu KR 5. Przekrój poprzeczny: odcinki Naglady – Olsztyn i Olsztyn – Wójtowo 2x3,5+2x2; ulica Sielska 2x2x3,5. Wartość kontraktu: 13363.6 tyś EUR

2006 09 11 - 2008 11 11 - Rozbudowa drogi krajowej Nr 16 - etap II odcinek Gietrzwałd - Naglady i Wójtowo - Barczewo. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: - budowę jednojezdniowej drogi klasy GP z poboczami bitumicznymi; - przebudowę skrzyżowań i jednego węzła drogowego; - przebudowę dróg poprzecznych (powiatowych i gminnych); - budowę dróg dojazdowych; - przebudowę i budowę przepustów; - budowę lub przebudowę 6 obiektów mostowych; - budowę 3 przejazdów pod drogą; - remont 1 wiaduktu w ciągu istniejącej drogi; - budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska; - przebudowę i budowę odwodnienia drogi; - przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej; - przebudowę uzbrojenia terenu.
Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa PRIB Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum - kwota 133.517.116,75 zł. brutto

2008 07 13 Fotorelacja - autor Mateusz25


Południowa Obwodnica Olsztyna – 27 km
istniejący pikietaż dla m. Olsztyn km. 135+809 - km. 148+482

Strona inwestycji :
http://www.olsztyn.obwodnica.com/secms


Dane techniczne (wg DŚU) :
- klasa GP (główna ruchu przyśpieszonego)
- prędkość proj. 100 km/h
- przekrój poprzeczny 2*2 (docelowo 2*3, rezerwa w pasie rozdziału ) , pas awaryjny 2,5m, pasy ruchu 3,5m, opaska 0,5m, pas rozdziału jezdni 12 m'
- węzły drogowe :
węzeł Kudypy
węzeł Tomaszkowo
węzeł Bartąg
węzeł Szczęsne
węzeł Klebark
węzeł Wójtowo 1
węzeł Wójtowo 2

Wizualizacja Południowej Obwodnicy Olsztyna

Koncepcja programowa (plany sytuacyjne, przekroje dróg, obiekty inżynieryjne) - UWAGA 136 MB
ftp://213.73.25.186/Obwodnica_pytania_1-11.zip

28.03.2006r - podpisanie umowy na KP (wykonawca - Profil Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, cena - 2.989.000,00 zł)

2007 11 05 - termin wykonania KP (wg warunków przetargu)
2009 03 10 - decyzja GDOŚ podtrzymująca zaskarżoną DŚU
2009 11 05 - przekazanie KP
2009 11 15-30 - Posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych
2009 12 (początek miesiąca) - wysłanie protokołu ZOPI do Centrali GDDKiA
2009 12 21 ogłoszono przetarg na zadanie p.n. "Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16"
2010 03 31 - odbiór KP
2010 05 31 Wybrano projektantów obwodnicy Olsztyna, PB i PW wykona firma ARCADIS Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02 670 Warszawa za ceną brutto: 5.814.910,40 zł.


2011 1 kwartał - przetarg na zarządzanie i nadzór ( źródło http://www.mi.gov.pl/2-49b93178a0ebe-1790871-p_1.htm )
2011 10 - opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego
2011 - złożenie wniosku o wydanie decyzji zgody na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
2011-2013 - planowana realizacja inwestycji

2008 07 18 Fotorelacja DK16 rejon Olsztyn - autor marol80
2009 08 27 Fotorelacja DK16 - ul.Lubelska - autor Zbigniew Woźniak


Wójtowo – Biskupiec (dobudowa drugiej jezdni) – 25.5 km
km. ok.153+000 - km. ok. 178+500
SDR 2005 - 11757 pojazdów na dobę (odcinek Olsztyn - Barczewo)
SDR 2010 - 12689 pojazdów na dobę (odcinek Olsztyn - Barczewo)

Strona inwestycji :
http://dk16-olsztyn-biskupiec.pl/


Dane techniczne (wg SIWZ) :
- klasa GP (główna ruchu przyśpieszonego)
- prędkość proj. 100 km/h
- dopuszczalne obciążenia nawierzchni – 115 kN/oś
- przekrój poprzeczny 2*2
- obiekty inżynierskie – klasa A + Stanag 2021
- węzły drogowe : „Lęgajny” , „Barczewo” w km. ok. 161+250 km , „Kromerowo” – węzeł wykonywany w ramach budowy odcinka Barczewo - Biskupiec
- likwidacja skrzyżowań w km. około 159+340, 157+147,155+025.
- wydzielenie MOP kat.I​

2002 09 15 - 2004 11 28 - Modernizacja drogi nr 16 wokół Olsztyna, polegającej na przebudowie drogi krajowej nr 16 na odcinku Naglady – Olsztyn od km 127+000 do km 135+627,77 na odcinku ul. Sielska w Olsztynie od ulicy Kłosowej do hotelu Novotel od km 0+000 do km 1+596,97 jezdnia lewa i km 1+527,67 jezdnia prawa (w układzie lokalnym). Na odcinku granica miasta Olsztyn – Wójtowo od km 150+000 do km 153+750. Budowa 2 przejść podziemnych dla pieszych na odcinku Naglady – Olsztyn i Olsztyn – Naglady, kategoria ruchu KR 5. Przekrój poprzeczny: odcinki Naglady – Olsztyn i Olsztyn – Wójtowo 2x3,5+2x2; ulica Sielska 2x2x3,5. Wartość kontraktu: 13363.6 tyś EUR

2006 09 11 - 2008 11 11 - Rozbudowa drogi krajowej Nr 16 - etap II odcinek Gietrzwałd - Naglady i Wójtowo - Barczewo. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: - budowę jednojezdniowej drogi klasy GP z poboczami bitumicznymi; - przebudowę skrzyżowań i jednego węzła drogowego; - przebudowę dróg poprzecznych (powiatowych i gminnych); - budowę dróg dojazdowych; - przebudowę i budowę przepustów; - budowę lub przebudowę 6 obiektów mostowych; - budowę 3 przejazdów pod drogą; - remont 1 wiaduktu w ciągu istniejącej drogi; - budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska; - przebudowę i budowę odwodnienia drogi; - przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej; - przebudowę uzbrojenia terenu.
Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa PRIB Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum - kwota 133.517.116,75 zł. brutto

2008 12 30 – ogłoszenie przetargu na :
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w koordynacji z projektem pt. "Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odc. Barczewo - Biskupiec od km około 162+100 do km około 180+500", Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego (etap I i II), Koncepcji Programowej oraz Projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji: Budowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 16 na odcinku Olsztyn - Biskupiec od km około 153+000 do km około 178+500

2009 02 13 – otwarcie ofert http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=32770446&postcount=409
2009 03 30 - wybór wykonawcy STEŚ I i II, KP, PB, PW.
2009 04 10 - podpisanie umowy na STEŚ I i II, KP, PB, PW (wykonawca Scott Wilson Sp. z o.o.)
2010 04 13 - przekazano STEŚ I
2010 05 11 - przekazano STEŚ I do Centrali
2010 09 17 - przekazano STEŚ II
2010 10 28 - odebrano od projektanta STEŚ II
2010 11 03 - ZOPI


2011 03 - wprowadzanie uwag ZOPI do STEŚ II
2011 01 30 - termin wykonania STEŚ I i II, KP, PB, PW (wykonawca Scott Wilson Sp. z o.o.)
po 2013 r - planowana realizacja inwestycji (wg. strony GDDKiAo/Olsztyn)

2007 12 16 Fotorelacja Wójtowo- Barczewo - autor mienszewik
2008 07 08 Fotorelacja Olsztyn - Barczewo - autor marol80
2008 07 17 Fotorelacja - obwodnica Barczewa - autor marol80
2008 09 01 Fotorelacja Olsztyn - Barczewo - autor marol80
2008 09 15 Fotorelacja Olsztyn - Barczewo - autor marol80
2008 11 09 Fotorelacja z odcinka Olsztyn - Barczewo - autor projektor
2008 12 20 Fotorelacja z odcinka Olsztyn - Barczewo - autor projektor
2009 04 25 Fotorelacja z usuwania usterek w Wójtowie - autor los77
2009 05 02 Fotorelacja z odcinka Wójtowo- Barczewo - autor los77
2009 05 10 Fotorelacja po usunięciu usterek w Wójtowie - autor los77
2009 07 05 Fotorelacja z próby usunięcia usterek na odc. WOjtowo - Barczewo - autor los77
2011 06 04 Fotorelacja z odc. Wójtowo - Barczewo - autor los77


węzeł Barczewo – węzeł Biskupiec – 19,7 km
(16c) km. 11+707 - km. 13+628
km. 162+195 - km. 179+978
SDR 2005 - 7814 pojazdów na dobę
SDR 2010 - 8711 pojazdów na dobę
ODCINEK ODDANY DO RUCHUDane techniczne (wg SIWZ) :
- klasa GP (KR5) z docelowym rozwiązaniem technicznym dla klasy S
- przekrój poprzeczny 1*2, w rejonie węzłów 2*2 (docelowo całość 2*2)
- dla odcinków dwujezdniowych : szerokość jezdni 2*7m, pasów awaryjnych 2*2,5, pasa rozdziału 5m (w tym dwie opaski po 0,5m), poboczy gruntowych 2*1,75m (miejscami 2,25m)
- dla odcinków jednojezdniowych : szerokość jezdni 1*7m, szerokość poboczy utwardzonych 2*2m, poboczy gruntowych 1m i 4m (przyszły pas rozdziału), pobocz gruntowe 1,75m w miejscach lokalizacji ekranów i 2*0,75m na moście przez Wipsówkę.
- węzeł klasy WB w km 169+000 (typ karo z dwoma rondami)– skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1483N ,
- węzeł klasy WB w km 179+500 (typ karo z dwoma rondami) – skrzyżowanie z drogą DK 57.​

Generalny wykonawca – STRABAG (wartość kontraktu 342.197.965,21 PLN)

2008 08 26 - przekazanie placu budowy
2010 11 10 - zakończenie robót

Mapy dla odcinka Barczewo - Biskupiec - autor posta Białostoczanin


2008 07 09 Fotorelacja - autor marol80
2008 10 17 Fotorelacja - autor marol80
2008 10 17 Fotorelacja c.d. - autor marol80
2008 12 01 Fotorelacja z okolic w. Kromerowo - autora marol80
2009 03 05 Fotorehttp://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=45589943lacja z odcinka Barczewo-Kromerowo - autor marol80
2009 03 05 Fotorelacja z odcinka Kromerowo - Biskupiec - autor marol80
2009 03 Fotorelacja - autor Mateusz25
2009 05 01 Fotorelacja - autor los77
2009 05 05 Fotorelacja z odcinka Barczewo Kromerowo - autor marol80
2009 05 05 Fotorelacja z odcinka Kromerowo Biskupiec- autor marol80
2009 05 11 Fotorelacja z odcinka Barczewo - Kromerowo - autor Ranov
2009 05 19 Fotorelacja z odcinka Barczewo - Biskupiec cz.1 - autor meris89
2009 05 19 Fotorelacja z odcinka Barczewo - Biskupiec cz.2 - autor meris89
2009 06 11 Fotorelacja z odcinka Barczewo - Kromerowo - autor marol80
2009 06 14 Fotorelacja z węzła Biskupiec - autor los77
2009 06 28 Fotorelacja z odcinka Barczewo -Biskupiec - autor Mateusz25
2009 07 05 Fotorelacja z odcinka Barczewo -Biskupiec - autor los77
2009 07 27 Fotorelacja z odcinka Barczewo -Biskupiec - autor marol80
2009 07 30 Fotorelacja z odcinka Barczewo -Biskupiec - autor mako22
2009 08 09 Fotorelacja z odcinka Barczewo -Biskupiec - autor los77
2009 08 20 Fotorelacja z odcinka Barczewo -Biskupiec cz.1 - autor marol80
2009 08 20 Fotorelacja z odcinka Barczewo -Biskupiec cz.2 - autor marol80
2009 09 01 Fotorelacja - mur gabionowy przy jeziorze - autor strona inwestycji DK16 Barczewo - Biskupiec
2009 09 06 Fotorelacja z odcinka Barczewo -Kromerowo - autor los77
2009 09 06 Fotorelacja z węzła Kromerowo - autor los77
2009 09 06 Fotorelacja z odcinka Kromerowo - Biskupiec - autor los77
2009 09 06 Fotorelacja z węzła Biskupiec - autor los77
2009 09 15 Fotorelacja z odcinka Barczewo -Kromerowo - autor marol80
2009 11 05 Fotorelacja z odcinka Barczewo -Kromerowo - autor marol80
2009 11 05 Fotorelacja z odcinka Kromerowo - Biskupiec - autor marol80
2009 12 06 Fotorelacja z odcinka Barczewo -Kromerowo (do PG5) - autor marol80
2009 12 06 Fotorelacja z odcinka Kromerowo - Biskupiec - autor marol80
2010 03 04 Fotorelacja z odcinka Barczewo - Biskupiec cz.1 - autor marol80
2010 03 04 Fotorelacja z odcinka Barczewo - Biskupiec cz.2 - autor marol80
2010 06 06 Fotorelacja Barczewo - Kromerowo - autor los77
2010 06 06 Fotorelacja z węzła Kromerowo - autor los77
2010 06 06 Fotorelacja Kromerowo - Biskupiec - autor los77
2010 06 06 Fotorelacja z węzła Biskupiec - autor los77
2010 07 03 Fotorelacja Barczewo Biskupiec cz.1/2 - autor los77
2010 07 03 Fotorelacja Barczewo Biskupiec cz.2/2 - autor los77
2010 07 21 Fotorelacja Barczewo Biskupiec - autor Mateusz25
2010 08 08 Fotorelacja Barczewo Biskupiec - autor los77
2010 09 08 Fotorelacja Kromerowo - Barczewo - autor OldHorse
2010 10 16 Wideorelacja Barczewo Biskupiec - autor los77
2010 10 16 Fotorelacja Biskupiec - Barczewo cz.1 - autor los77
2010 10 16 Fotorelacja Biskupiec - Barczewo cz.2 - autor los77
2010 10 10 Wideorelacja Barczewo Biskupiec cz.1 - autor wojterek
2010 10 10 Wideorelacja Barczewo Biskupiec cz.2 - autor wojterek
2010 11 13 Fotorelacja Biskupiec - Barczewo cz.1 - autor los77
2010 11 13 Fotorelacja Biskupiec - Barczewo cz.2 - autor los77
2011 06 04 Fotorelacja Biskupiec - Barczewo cz.1 - autor los77
2011 06 04 Fotorelacja Biskupiec - Barczewo cz.2 - autor los77
2012 06 19 Fotorelacja Biskupiec - Barczewo MOP i przejście dla zwierząt - autor los77

węzeł Biskupiec – Borki Wielkie – 8,2 km
km. 180+300 - km. 188+513
SDR 2005 - 7828 pojazdów na dobę
SDR 2010 - 6932 pojazdów na dobę
ODCINEK W BUDOWIE
Strona inwestycji :
http://www.biskupiec-borkiwielkie.pl/

Wykonawcy :
Lider - ALPINE Bau GmbH, Alte Bundesstrasse 10, A-5071 Wals bei Salzburg, Austria
Partner - HYDROGEO – POLSKA S.A., Ul. Ryżowa 43 D, lok. 3, 02-495 Warszawa

Wartość kontraktu : 146 518 922,76 brutto

Dane techniczne (wg przetargu na roboty budowlane) :
- klasa GP (główna ruchu przyśpieszonego)
- prędkość projektowa 100 km/h
- prędkość miarodajna 110 km/h
- dopuszczalne obciążenia nawierzchni – 115 kN/oś (KR5)
- przekrój poprzeczny 2*2 (2*3,5m + pas awaryjny 2,5m, opaska 0,5m, pobocze gruntowe 0,75m (1,25m przy konieczności stosowania barier stalowych) , pas rozdziału 5m.
- obiekty inżynierskie – klasa A + Stanag 2021
- minimalny promień poziomy - 1000m
- największe dopuszczalne pochylenie niwelety 5 %
- węzeł „Borki Wlk” klasy WB w km 186+583 (typ karo z dwoma rondami)​

Mapa odcinka Biskupiec - Borki Wielkie

Mapa węzła Borki Wielkie

2005 11 30 – DUL dla dwóch jezdni
2006 12 20 – DŚU dla jednej jezdni
2008 06 08 – otwarcie ofert na opracowanie dokumentacji PB (II jezdni wraz z DŚU dla drugiej jezdni)
2008 08 26 – podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji PB (II jezdni wraz z DŚU dla drugiej jezdni)
2008 12 10 - termin wykonania projektu na drugą jezdnię (wykonawca Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów "DROMOS" Sp. z o.o. ul. Polna 1 "b"/10, 10-059 Olsztyn, cena brutto : 834.162,80 zł)
2008 12 29 – postanowienie w sprawie konieczności sporządzenia ROŚ
2009 03 03 – przekazano ROŚ do uzgodnienia dla Centrali GDDKiA
2009 03 25 - pismo DŚR o konieczności poprawienia ROŚ
2009 04 24 - uzgodnienie przez DŚR poprawionego ROŚ
2009 04 29 – przekazanie poprawionego ROŚ do organu wydającego DŚU
2009 05 05 - pismo Burmistra Biskupca o wznowieniu zawieszonego postępowania o wydanie DŚU
2009 06 12 - postanowienie PPIS uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia
2009 07 14 DŚU dla dwóch jezdni
2009 11 27 ogłoszono przetarg na roboty budowlane
2009 12 29 złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2010 07 02 Zestawienie ofert na budowę odcinka
2010 11 17- podpisanie umowy z wykonawcą robót
2010 11 29 - rozpoczęcie robót
2010 12 01 - przekazanie placu budowy
2011 05 18 - podpisanie umowy z wykonawcą2013 03 18 - termin wykonania inwestycji

2009 07 15 Fotorelacja z odcinka Biskupiec - Borki Wielkie - wycinka drzew - autor marol80
2009 12 09 Fotorelacja z odcinka Biskupiec - Borki Wielkie - przed rozpoczęciem prac - autor marol80
2010 10 16 Wideorelacja Biskupiec - Borki Wielkie - autor wojterek
2011 04 03 Fotorelacja z odcinka Biskupiec - Borki Wielkie - przed rozpoczęciem prac - autor jimpor
2011 06 04 Wideorelacja Biskupiec - Borki Wielkie - autor los77
2011 06 26 Fotorelacja z odcinka Biskupiec - Borki Wielkie - rozpoczęcie prac - autor jHohlick W-M
2011 10 06 Fotorelacja z odcinka Biskupiec - Borki Wielkie - autor los77
2012 03 16 Wideorelacja Biskupiec - Borki Wielkie - autor los77
2012 06 19 Fotorelacja z odcinka Biskupiec - Borki Wielkie cz.1 - autor los77
2012 06 19 Fotorelacja z odcinka Biskupiec - Borki Wielkie cz.2 - autor los77
2012 07 24 Fotorelacja z odcinka Biskupiec - Borki Wielkie cz.1 - autor los77
2012 07 24 Fotorelacja z odcinka Biskupiec - Borki Wielkie cz.2 - autor los77

Borki Wielkie – Mrągowo – ok. 16,0 km
km. 189+000 - 206+600
SDR 2005 - 7828 pojazdów na dobę, 8334 pojazdów na dobę (odcinek miejski 204+000 - 206+600)
SDR 2010 - 6932 pojazdów na dobę, 9644 pojazdów na dobę (odcinek miejski 204+000 - 206+600)
ODCINEK NA ETAPIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Strona inwestycji :
http://www.arcadis.pl/dk16.borki-mragowo/

Dane techniczne (wg SIWZ na KP) :
- klasa GP o wysokich parametrach technicznych
- prędkość proj. 100 km/h
- dopuszczalne obciążenia nawierzchni – 115 kN/oś
- przekrój poprzeczny 2*2 (pas awaryjny 2,5m, opaska wewnętrzna 0,5m)
- obiekty inżynierskie – klasa A + Stanag 2021
- odległość między węzłami drogowymi – min. 5 km.
- węzły Sorkwity, Bagienice (w wariancie 1B nie występuje), Marcinkowo​

Szkic obwodnic Mrągowa - autor marol80
WARIANTY DROGI

2006 09 07 - 2006 10 07 Odnowa nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 16 odc. Olsztyn - Mrągowo od km 200+660 do km 201+600 m. Marcinkowo ( 6 311,40 m2 ).Wykonawca : Warmińsko Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. Gutkowo 49, 11-041 Olsztyn, kwota 520 317,25 zł brutto
2007 11 16 - termin wykonania PB i PW (wykonawca PROFIL Sp. z o.o., wartość kontraktu 1.805.600,00 zł )
2008 11 13 – odebrano ROŚ
2008 12 30 – pismo DŚ o konieczności poprawienia ROŚ
2009 03 30 - otrzymano z DŚR uwagi do ROŚ
2009 05 28 - przekazano ROŚ do uzgodnienia do Centrali
2010 10 27 - ogłoszono przetarg na aktualizację STEŚ II i ROŚ
2010 11 08 - unieważnienie przetargu (brak ofert)
2010 11 16 - ponowne ogłoszenie przetargu na aktualizację STEŚ II i ROŚ
2010 12 06 - otwarcie ofert na aktualizację STEŚII i ROŚ
2010 12 - podpisanie umowy z wykonawcą aktualizacji STEŚII i ROŚ


2011 03 - aktualizacja STEŚ II I ROŚ
2011-2013 - planowana realizacja inwestycji (wg strony GDDKiA o/Olsztyn)
2 kwartał 2010- 2 kwartał 2012 - planowana ralizacja inwestycji (źródło: http://www.gddkia.gov.pl/article/re...fc84c/id_art/d32dc4fb131b370352c355a75effd9a3)

2009 05 19 Fotorelacja - rondo w Mrągowie - autor marol80
2009 11 21 Fotorelacja - Mrągowo cz.1 - autor wojterek
2009 11 21 Fotorelacja - Mrągowo cz.2 - autor wojterek
2009 11 21 Fotorelacja - Mrągowo cz.3 - autor wojterek
2010 07 21 Fotorelacja Mrągowo - autor Mateusz25


Mrągowo – Orzysz – 54,9 km
km. 206+600 - km. 261+500
SDR 2005 - 2791 pojazdów na dobę (Mrągowo - Mikołajki km. 229+900), 1769 pojazdów na dobę (Mikołajki - Orzysz)
SDR 2010 - 2857 pojazdów na dobę (Mrągowo - Mikołajki km. 226+900), 2120 pojazdów na dobę (Mikołajki - Orzysz)
Strona inwestycji :
http://www.mragowo-orzysz.pl/

Dane techniczne (wg SIWZ na KP) :
- klasa GP o wysokich parametrach technicznych
- prędkość proj. 100 km/h
- dopuszczalne obciążenia nawierzchni – 115 kN/oś
- przekrój poprzeczny 2*2 (pas awaryjny 2,5m, opaska wewnętrzna 0,5m)
- obiekty inżynierskie – klasa A + Stanag 2021
- odległość między węzłami drogowymi – min. 5 km.​

Preferowany przez projektantów wariant nr 3

2006 08 22 - 2006 11 30 Przebudowa drogi krajowej nr 16 w miejscowości: Zełwągi od km 221+278 do km 222+278 do km 222+238, Woźnice od km 234+610 do km 235+370 i tunelowe przejście dla pieszych w nasypie kolejowym w km 226+840 w Mikołajkach. Zakres robót : Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego około 12 tyś. m2 oraz tunel przejścia podziemnego dla pieszych w nasypie kolejowym. Wykonawca : Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o., ul. Bałtycka 20, 11-400 Kętrzyn - Lider, kwota 4.733.600,00 PLN
2009 03 30 - podpisanie umowy na opracowanie dodatkowych wariantów do STEŚ I (wykonawca firma Pracownia Projektowo-Konsultingowa Budowy Dróg i Mostów DROMOS)
2009 11 - odebrano STEŚ I
2011 02 – w opracowaniu materiały do STEŚ II (wg standii GDDKiA)
2012-2014 - planowana realizacja inwestycji (wg strony GDDKiA o/Olsztyn)
3 kwartał 2013 - 4 kwartał 2015 - planowana realizacja inwestycji (źródło: http://www.gddkia.gov.pl/article/re...fc84c/id_art/d32dc4fb131b370352c355a75effd9a3)

2009 07 17 Fotorelacja z Mikołajek - autor Mr X
2010 08 06 Fotorelacja Orzysz - Olszewo cz.1 - autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja Orzysz - Olszewo cz.2 - autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja Orzysz - Olszewo cz.3 - autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja Orzysz - Olszewo cz.4 - autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja Orzysz - Olszewo cz.5 - autor wojterek


Orzysz – Ełk – ok. 28,3 km
km. 261+500 - 289+800
SDR 2005 - 4116 pojazdów na dobę (miasto Orzysz do km. 265+800), 3098 pojazdów na dobę (Orzysz - Ełk)
SDR 2010 - 4510 pojazdów na dobę (miasto Orzysz do km. 265+800), 3726 pojazdów na dobę (Orzysz - Ełk)
Strona inwestycji :
http://www.orzysz-elk.pl/

Dane techniczne (wg. http://www.orzysz-elk.pl/) :
- prędkość projektowa 100 km/h
- prędkość miarodajna 110 km/h
- nośność 115 kN/oś
- przekrój poprzeczny 2x2
- minimalny promień łuku poziomego 1000 m
- minimalny promień łuku pionowego:
-wypukły 7000m
-wklęsły 3000m
- maksymalne pochylenie podłużne 5%
- kategoria ruchu KR5​

Preferowany przez projektantów wariant nr 3

2006 06 23 - 2007 07 31 - Przebudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km 263+063 do km 269+800 w m. Wierzbiny. Zakres robót : Wykonanie nawierzchni z SMA około 47.000 m2. Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o., ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk, kwota 14.299.463,10 zł.

2008 01 29 Fotorelacja Ełk - Orzysz - autor Białostoczanin
2008 01 29 Fotorelacja Orzysz - Ełk - autor Białostoczanin
2008 01 29 Fotorelacja po remoncie - autor Białostoczanin
2010 08 06 Fotorelacja Ełk - Orzysz cz.1 - autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja Ełk - Orzysz cz.2 - autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja Ełk - Orzysz cz.3 - autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja Ełk - Orzysz cz.4 - autor wojterek
2010 10 28 Wideorelacja HD 720 Ełk - Orzysz - autor nieznany

po 2013r - planowana realizacja inwestycji


Obwodnica Ełku (etap III i IV) – 4,6 km
km. 289+774 - km. 291+615
(16a) km. 0+000 - km. 2+181
km. 294+509 - km. 296+983
SDR 2005 - 7880 pojazdów na dobę
SDR 2010 - 12903 pojazdów na dobę
Strona inwestycji :
http://www.obwodnica-elku.pl/
ODCINEK ODDANY DO RUCHUEtap III -dane techniczne (wg przetargu na roboty budowlane) :
- klasa GP (parametry jak dla S)
- prędkość proj. 70 km/h, prędkość miarodajna 90 km/h
- dopuszczalne obciążenia nawierzchni – 115 kN/oś
- przekrój poprzeczny 2*2 , docelowo 2*3 (pas ruchu 3,5m, pas awaryjny 2,5m , pas dzielący jezdnie 12,0m)
- kategoria ruchu KR6
- węzeł drogowy "Ełk - Zachód" typ WB (km 2+279,20)
- węzeł drogowy "Ełk - Północ" typ WB (km 4+131,86)​

Etap IV -dane techniczne (wg przetargu na roboty budowlane) :
- klasa GP
- prędkość proj. 60 km/h, prędkość miarodajna 70 km/h
- dopuszczalne obciążenia nawierzchni – 115 kN/oś
- przekrój poprzeczny 1*2 (pas ruchu 3,5m)
- kategoria ruchu KR6​

Mapy :
Obwodnica Ełku etap III i IV
Obwodnica Ełku etap III i IV -poprzedni wariant

2006 10 12 - 2006 12 12 Remont nawierzchni bitumicznych dróg krajowych Nr 16 i 65 w m. Ełk (DK16 odcinek od km 292+357 do km. 292+541). Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk, kwota 449 940,87 zł brutto.

2010 11 24 - 2012 06 15 (oddanie do ruchu 2012 07 23)"Budowa obwodnicy Ełku (etap III i IV) w ciągu drogi krajowej nr 16 i 65" Generalny Wykonawca : MIRBUD S.A., ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice
Partner - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A, ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów
Partner - Zakład Robót Mostowych „MOSTMAR” Marcin i Grzegorz Marcinków Sp. jawna, ul. Łęgowa 1, 34-326 Pietrzykowice, Zarzecze
Partner - Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Międzyrzec Podlaski S.A., ul. Radzymińska 11, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Cena: 128.836.509,89 zł brutto


2009 06 29 - DŚU dla etapów III i IV (ostateczna 2009 08 04)
2009 12 18 - ogłoszono przetarg na zadanie p.n. "Budowa obwodnicy Ełku (etap III i IV) w ciągu drogi krajowej nr 16 i 65"


2010 08 06 Fotorelacja Ełk - autor wojterek
2011 01 12 Wideorelacja z rozpoczęcia prac przy ul. Koloni - autor The Worm
2011 01 13 Fotorelacja Ełk -węzeł Ełk Zachód - autor Tarantoga
2011 01 19 Fotorelacja Ełk -ogródki działkowe - autor Tarantoga
2011 01 20 Fotorelacja Ełk -węzeł Kolonia - autor Tarantoga
2011 01 29 Fotorelacja - autor Tarantoga
2011 02 06 Fotorelacja - autor Tarantoga
2011 02 22 Fotorelacja - autor Tarantoga
2011 02 23 Fotorelacja - autor Tarantoga
2011 03 01 Fotorelacja - autor RefereeELK
2011 03 29 Fotorelacja - autor grzesiek30
2011 04 30 Fotorelacja - autor mako22
2011 05 05 Fotorelacja - cz 1/2 - autor NELi
2011 05 05 Fotorelacja - cz 2/2 - autor NELi
2011 06 23 Wideorelacja - autor TV EŁK
2011 07 01 Fotorelacja - autor RoboD7
2011 07 04 Fotorelacja - autor piko70
2011 08 03 Fotorelacja - autor RoboD7
2011 08 14 Fotorelacja - cz. 1/2 - autor mako22
2011 08 14 Fotorelacja - cz. 1/2 - autor mako22
2011 08 21 Fotorelacja - autor RoboD7
2011 08 24 Wideorelacja - autor rolekelk
2011 08 28 Fotorelacja - autor grzesiek30
2011 09 08 Wideorelacja - autor TV EŁK
2011 09 19 Wideorelacja - autor TV EŁK
2011 11 11 Fotorelacja - autor reaping
2011 11 20 Fotorelacja - autor kadym81
2012 02 12 Fotorelacja - autor reaping
2012 02 12 Fotorelacja - cz. 1/3 - autor RefereeELK
2012 02 12 Fotorelacja - cz. 2/3 - autor RefereeELK
2012 02 12 Fotorelacja - cz. 3/3 - autor RefereeELK
2012 02 29 Fotorelacja - autor reaping
2012 03 25 Fotorelacja - autor reaping
2012 04 07 Fotorelacja - autor RoboD7
2012 04 18 Fotorelacja - cz. 1/8 - autor Lotnik54
2012 04 18 Fotorelacja - cz. 2/8 - autor Lotnik54
2012 04 18 Fotorelacja - cz. 3/8 - autor Lotnik54
2012 04 18 Fotorelacja - cz. 5/8 - autor Lotnik54
2012 04 18 Fotorelacja - cz. 6/8 - autor Lotnik54
2012 04 18 Fotorelacja - cz. 7/8 - autor Lotnik54
2012 04 18 Fotorelacja - cz. 8/8 - autor Lotnik54
2012 05 04 Fotorelacja - autor RoboD7
2012 05 13 Fotorelacja - autor reaping


Ełk– Augustów – (26,2 km do gr. woj.)
km. 296+983 - km. 323+234
SDR 2005 - 3242 pojazdów na dobę
SDR 2010 - 3900 pojazdów na dobę
Strona inwestycji :
http://www.dk16-elk-augustow.pl/

Dane techniczne (wg SIWZ na STEŚ) :
- klasa GP
- prędkość proj. 100 km/h lub 120 km/h
- dopuszczalne obciążenia nawierzchni – 115 kN/oś
- przekrój poprzeczny 2*2 (docelowo 2*3) (pas awaryjny 2,5m, opaska wewnętrzna 0,5m)
- obiekty inżynierskie – klasa A + Stanag 2021
- odległość między węzłami drogowymi – min. 5 km.​

2006 03 30 - 2006 09 30 - Przebudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Ełk-Sędki od km 296+526 do km 303+050 wraz z wykonaniem projektu wykonawczego przebudowy przepustu w km 301+757. Zakres robót : Wykonanie nawierczhni bitumicznej - SMA około 45668 m2 wraz z zaprojektowaniem i przebudową przepustu. Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku sp. z o.o., ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk, kwota 7.205.648,66 zł.
2007 06 28 - 2008 10 31 Przebudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Sędki-Wysokie od km 303+050 do km 309+600. Wykonawca : Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o., 19-300 Ełk, ul. Kolonia 1, kwota 14.962.141,67 zł.
2008 04 25- ogłoszony przetarg na STEŚ
2008 06 17 - otwarcie ofert na STEŚ
2008 08 07 - podpisanie umowy z wykonawcą STEŚ I (Ove Arup & Partners International Ltd, 13 Fitzroy Street, W1T 4 BQ London, 851.560,00 zł. brutto)
2009 01 07 - termin wykonania STEŚ I
2009 04 07 - termin wykonania STEŚ II
2009 06 07 - termin dostarczenia materiałów do DŚU

po 2013r - planowana realizacja inwestycji przez GDDKiA/o_Olsztyn

2010 08 06 Fotorelacja gr. woj. - Ełk cz.1 - autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja gr. woj. - Ełk cz.2 - autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja gr. woj. - Ełk cz.3 - autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja gr. woj. - Ełk cz.4 - autor wojterek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GDDKIA o/BIAŁYSTOK​
gr. woj. warm. maz. - Augustów – Ogrodniki - gr. państwa - ok. 65,8 km
km. 323+234 - km. 389+016​

2006 11 03 - 2007 03 30 Odnowa nawierzchni bitumicznej na drodze krajowej Nr 16 na odc. Rutki - Augustów od km 325+834 do km 330+450 o łącznej długości 4,616 km. Wykonawca : Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe Spółka Akcyjna, ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów, kwota 4 222 271.04 zł brutto.

Link do przetargu na projekt rozbudowy skrzyżowania w Poćkunach :
http://www.hm7.biz/przetargi/2009/51056.html
2009 04 17 - podpisanie umowy z wykonawcą projektu (DROTECH Sp. z o.o. ul. K. Ciołkowskiego 90 15-516 Białystok, 319 640,00 zł brutto)
2010 03 15 - termin wykonania projektu

2009 07 10 - ogłoszono przetarg na zadanie p.n. : Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi krajowej Nr 16 na odcinku od km około 388 + 000 do km 389 + 016 w Ogrodnikach (do granicy państwa z Litwą) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zmianą stałej organizacji ruchu na odcinku poprzedzającym opracowanie ( likwidacja pasa postojowego ).
2009 07 24 - termin składania ofert
2010 01 11 - termin wykonania projektu
2012 06 05 - podpisanie umowy na "Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km 386+910 do km 389+009,82 w Ogrodnikach ( granica państwa z Litwą ) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz rozbiórka mostu i budowa przepustu w km 386+900" - Generalny Wykonawca - STRABAG - wartość brutto 9 960 640,72 zł.
2012 11 30 - termin zakończenia rozbudowy w Ogrodnikach

2009 07 12 Fotorelacja Augustów - Ogrodniki - gr.państwa - autor esce
2009 07 Fotorelacja z przejścia granicznego Ogrodniki - autor RefereeELK
2010 08 06 Fotorelacja z przejścia granicznego Ogrodniki - autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja Ogrodniki - Augustów cz.1 - autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja Ogrodniki - Augustów cz.2 - autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja Ogrodniki - Augustów cz.3 - autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja Ogrodniki - Augustów cz.4 - autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja Ogrodniki - Augustów cz.5 - autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja Augustów - autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja Augustów - gr. woj. cz.1- autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja Augustów - gr. woj. cz.2- autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja Augustów - gr. woj. cz.3- autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja Augustów - gr. woj. cz.4- autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja Augustów - gr. woj. cz.5- autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja Augustów - gr. woj. cz.6- autor wojterek
2010 08 06 Fotorelacja Augustów - gr. woj. cz.7- autor wojterek
 

·
Registered
Joined
·
14,926 Posts
miroj said:
GDDKiA przeprowadza konsultacje dotyczące budowy drogi expresowej S16 na odcinku Ostróda - Augustów. Nikt z GDDKiA nie pomyślał o odcinku Ostróda - Grudziądz dającym połączenie całego regionu z A1 i dalej na południe Polski, a także poprzez planowaną S5 z zachodem Polski oraz Europy.

Prognozy ruchu na planowanej S7 na południe od Olsztynka są porównywalne do ruchu na A18.
Budowa drogi S16 do Grudziądza odciążyłaby S7 o kierowców jadących z Mazur do Centralnej Polski a także jadących na Śląsk... Ale czy GDDKiA na to wpadnie? Nie sądzę, prognozując ruch na drogach na kolejne lata nie wpadli na pomysł, że budowa korzystnego połączenia drogowego zachęci kierowców do korzystania z niego...
Nie wpadnie bo ta droga nie prowadzi z warszawy czy do warszawy. Dla nich wazne jest by ze stolicy pojechac sobie wygodna droga na mazury a to czy mieszkancy tych mazur moga jezdzic to ich nie obchodzi. Wszak tam tylko turuysci wiec niech pilnuja pensjonatow a nie podrozuja i interes zaniedbuja. ;)

A co do potrzeby takiej drogi to sie w pelni zgadzam
 

·
Banned
Joined
·
1,923 Posts
Bartas2004 said:
Nie wpadnie bo ta droga nie prowadzi z warszawy czy do warszawy. Dla nich wazne jest by ze stolicy pojechac sobie wygodna droga na mazury a to czy mieszkancy tych mazur moga jezdzic to ich nie obchodzi.
Masz jakiś problem z Warszawą? Może chcesz porozmawiać o tym... Bo ja jakoś nie mam wrażenia warszawocentryzmu. Bo drogi budują się wokół Warszawy a w innej części PL wcale? Ja mam dokładne wrażenie że jest odwrotnie.

Bartas2004 said:
A co do potrzeby takiej drogi to sie w pelni zgadzam
Potrzeby... każdy ma potrzebę aby być pieknym, bogatym i szczęśliwym. Ale trzeba budować S-16 Grudziądz-Olsztyn tylko kosztem czego? Może zrezygnuj z A1 Stryków-Pyrzowice, może być? Choć ruch tam jest 4 razy większy niż na Mazurach. Poświęć się dla dobra Mazur... ok?
 

·
Registered
Joined
·
420 Posts
glicek said:
Masz jakiś problem z Warszawą? Może chcesz porozmawiać o tym... Bo ja jakoś nie mam wrażenia warszawocentryzmu. Bo drogi budują się wokół Warszawy a w innej części PL wcale? Ja mam dokładne wrażenie że jest odwrotnie.
Spokojnie, ja już się przyzwyczaiłem do komentarzy kolegi Bartasa2004... Obojętnie jaki wątek, czy to o autostradach w Niemczech, czy o kanalizacji w Krakowie, zawsze się znajdzie jakiś pretekst by oskarżyć za wszelkie nieszczęścia świata Warszawę i Warszawiaków... :yes:
 

·
Registered
Joined
·
475 Posts
glicek said:
Potrzeby... każdy ma potrzebę aby być pieknym, bogatym i szczęśliwym. Ale trzeba budować S-16 Grudziądz-Olsztyn tylko kosztem czego? Może zrezygnuj z A1 Stryków-Pyrzowice, może być? Choć ruch tam jest 4 razy większy niż na Mazurach. Poświęć się dla dobra Mazur... ok?
To akurat jest czysta demagogia. Przecież Stryków-Pyrzowice ma być budowana przez prywatnego inwestora.
 

·
jester
Joined
·
2,398 Posts
Ja również uważam S16 za bardzo dobry pomysł, nawet w wymiarze 2x2. Jedyny problem to tranzyt towarów z państw bałtyckich- S16 wydaje się krótszą drogą niż S8 + A2 w drodze do płn-zach Europy na czym bogate w walory turystyczne tereny Mazur mogą sporo stracić...
 

·
Registered
Joined
·
112 Posts
Discussion Starter · #7 ·
jester said:
Jedyny problem to tranzyt towarów z państw bałtyckich- S16 wydaje się krótszą drogą niż S8 + A2 w drodze do płn-zach Europy na czym bogate w walory turystyczne tereny Mazur mogą sporo stracić...
Trochę w tym prawdy, ale i tak teraz DK 16 używana jest przez kierowców tirów z Litwy, Łotwy i Estoni jadących np do Gdańska... oni przecież i tak do Gdańska nie pojadą przez Warszawę... ani tym bardziej przez Obwód Kaliningradzki...

Połączenie przez Warmię i Mazury rzeczywiście wydaje się o kilkadziesiąt kilometrów krótsze, ale czy to ma być przeszkodą w rozwojowi regionu?

Rozwiązanie absurdalne:
Można przecież wykopać zasieki w poprzek drogi i zakazać poruszania się samochodami po szczególnie cennych obszarach (Zielone Płuca Polski) żeby zachować przyrodę. Czy budowa dróg naprawdę niszczy przyrodę? Lepsze drogi = mniejszy hałas, mniejsze zanieczyszczenie powietrza = lepszy stan środowiska.

Rozwiązanie kontrowersyjne:
Opłaty za przejazd S16 (np z Augustowa do Ełku) dla kierowców TIRów z krajów nadbałtyckich.

Rozwiązanie w stylu Niemieckim(zakaz poruszania się TIRów po wybranych autostradach w soboty podczas wakacji):
Kompletny zakaz poruszania się TIRów po drodze na w/w odcinku.

Pytanie retoryczne:
Czy Warmia i Mazury jako jedyny region w kraju powinny pozostać bez połączenia z Europą?
 

·
jester
Joined
·
2,398 Posts
miroj said:
Połączenie przez Warmię i Mazury rzeczywiście wydaje się o kilkadziesiąt kilometrów krótsze, ale czy to ma być przeszkodą w rozwojowi regionu?
Rozwiązanie w stylu Niemieckim(zakaz poruszania się TIRów po wybranych autostradach w soboty podczas wakacji):
Kompletny zakaz poruszania się TIRów po drodze na w/w odcinku.
To rozwiązanie wydaje się najbardziej "na miejscu": przy czym zakaz mógłby obowiązywać w weekendy lub piątek-niedziela
 

·
Senior Member
Joined
·
1,534 Posts
Całym sercem popieram pomysl budowy S16. Bylaby znakomitym lacznikiem Via Baltici z A1. Obecnie przejazd z jednej drogi na druga jest mocno utrudniuny ze wzgledu na niskie, poniemieckie wiadukty na odcinku miedzy Orzyszem a Mrągowem. Ciezko sie tam jezdzi samochodem osobowym a TIRy nawet nie maja mozliwosci przejazdy tedy przez co musza nadkladac kilkadziesiat km omijajac jezioro Śniardwy. Poza tym stan drogi jest karygodny, tak czy siak wymaga przebudowy. Na odcinku od Orzysza do Ełku sa 2 miejsca gdzie spod asfaltu wyłazi poniemiecka kostka a szerokość drogi zwęza sie do okolo 5 metrow. O zerwanie zawieszenia nietrudno :bash: . Poza tym droga zdecydowanie 'przyblizy' Olsztyn do Ełku. Obecenie ten 160km odcinek pokonuje sie w sporo ponad 2 godziny.
 

·
Registered
Joined
·
146 Posts
title

Całym sercem popieram pomysl budowy S16. Bylaby znakomitym lacznikiem Via Baltici z A1. Obecnie przejazd z jednej drogi na druga jest mocno utrudniuny ze wzgledu na niskie, poniemieckie wiadukty na odcinku miedzy Orzyszem a Mrągowem. Ciezko sie tam jezdzi samochodem osobowym a TIRy nawet nie maja mozliwosci przejazdy tedy przez co musza nadkladac kilkadziesiat km omijajac jezioro Śniardwy. Poza tym stan drogi jest karygodny, tak czy siak wymaga przebudowy. Na odcinku od Orzysza do Ełku sa 2 miejsca gdzie spod asfaltu wyłazi poniemiecka kostka a szerokość drogi zwęza sie do okolo 5 metrow. O zerwanie zawieszenia nietrudno :bash: . Poza tym droga zdecydowanie 'przyblizy' Olsztyn do Ełku. Obecenie ten 160km odcinek pokonuje sie w sporo ponad 2 godziny.
Fakt, do Białegostoku z Ełku jest o wiele lepsza droga iż do Olsztyna.
 

·
Registered
Joined
·
81 Posts
dk 15 i dk16

nie dalej jak wczoraj pisałem w poscie na tym forum dotyczącym inwestycji w drogi warmii i mazur > o obwodnicach lubawy i nml oraz brodnicy i planach zmiany numeracji dk 15 torun ostroda w dk16 (zamiast kisielice ostroda). polecma tam ten temat , bo nie chce mi się kopiowac
 

·
Senior Member
Joined
·
1,534 Posts
Fakt, do Białegostoku z Ełku jest o wiele lepsza droga iż do Olsztyna.
Jest nieporownywalnie lepsza choc rowniez parametrami nie powala. Na szczescie ruch specjalnie duzy nie jest jednak zdecydowanie przydaloby sie moim zdaniem odcinek Ełk-Grajewo i kilkanascie kilometrow odcinka wjazdowego do Białegostoku poszerzyc do tych 11 metrow.
 

·
Registered
Joined
·
357 Posts
Ja również z całego serca jestem za budową S-16 i to jak najszybszą. Jechałem ok 2 lat temu DK-16 i ani trochę nie przypomina ona nawet przeciętnej drogi krajowej. Na wielu odcinkach nie było nawet namalowanych pasów osi jezdni. Na dodatek droga bardzo wąska prowadząca poprzez aleje drzew. Gdybym nie wiedział, że to krajówka pomyślałbym, że to droga lokalna. Jeśli S-16 nie powstanie to region Warmii i Mazur nie będzie miał szansy na rozwój turystyki i opuszczenia niechlubnej listy najbiedniejszych regionów UE. Zobaczcie na mapę planowanych dróg na lata 2007-2020. Mazury to na tej mapie biała plama. Jest to po prostu skandal i przykład krótkowzroczności.
 

·
Senior Member
Joined
·
1,534 Posts
No coż, S16 to podstawa dla wojewodztwa ale puki co to ponad 100mln E odsunieto z budzetu wojewodztwa na jej remont. Pozostaje sie cieszyc, ze w zasadzie co roku przebudowuje sie kilka(nascie) kilometrow trasy, trwaja prace nad projektowaniem docelowego przebiegu S16 miedzy Orzyszem a Mragowem czyli obecnie odcinka o zdecydowanie najgorszych parametrach jednak mimo to jako takie warunki jazdy na tej trasie zostana zapewnione, przypuszczam, w przeciagu nie krotszym niz 7-8 lat.
 

·
Registered
Joined
·
146 Posts
obwodnica lubawy w ciągu DK15

Nie ma tu wątku o dk15, więc wrzucam go tutaj.

wm.pl >> LUBAWA
Ciężarówki miną miasta
2007-02-16

--------------------------------------------------------------------------------

"Krajową piętnastką" w ciągu godziny przetacza się około 400 pojazdów
Fot. Stanisław R. Ulatowski
Droga krajowa nr 15 "wzbogaci" się o liczącą 17 kilometrów obwodnicę. Nowa trasa pozwoli ruchowi tranzytowemu minąć Lubawę i Nowe Miasto Lubawskie.

Informację, że w ciągu drogi krajowej nr 15 wybudowana będzie obwodnica, przywiózł do Nowego Miasta Lubawskiego Adam Supeł, ówczesny wojewoda warmińsko-mazurski. Było to pod koniec ubiegłego roku. Potem, po odejściu Supła ze stanowiska, pojawiły się głosy, że z obwodnicą możemy się też pożegnać. Plotki okazały się nieprawdziwe, co potwierdził niedawno Mirosław Nicewicz, dyrektor olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.


Wyciągnęli wnioski po pomiarach ruchu

- W 2005 roku przeprowadziliśmy pomiary ruchu pojazdów na drogach krajowych nr 15 i 16. Z badań wynika, iż "piętnastka" od Ostródy jest bardziej obciążona ruchem, szczególnie pojazdów wielkogabarytowych. Wzięliśmy ten fakt pod uwagę i wyciągnęliśmy wnioski - powiedział Mirosław Nicewicz na spotkaniu w Nowym Mieście Lub.

Pierwsza procedura związana z inwestycją została już uruchomiona. Jest to przetarg na koncepcję programową obwodnic. Do końca 2008 roku ma być wydana decyzja lokalizacyjna i wówczas będzie wiadomo, jakim korytarzem przebiegać będzie nowa trasa. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowano natomiast na 2011 rok. Mówi się jednak, że rozpoczęcie robót będzie możliwe już rok wcześniej.

Kosztowna inwestycja

Szacunkowy koszt budowy obwodnicy określono na 160 do 200 milionów złotych. Taką kwotę podał dyrektor Mirosław Nicewicz. Wojewoda Adam Supeł podczas ubiegłorocznej wizyty w Nowym Mieście mówił natomiast, że wartość inwestycji może sięgnąć aż 360 milionów. Fundusze będą pochodziły z programu Polska Wschodnia, a trasa ma mieć parametry drogi głównej przystosowanej do ruchu przyspieszonego.

Z obliczeń administratorów krajowej "piętnastki" wynika, że w ciągu godziny drogą przejeżdża około 400 pojazdów.Stanisław R. Ulatowski
[email protected]
 

·
Registered
Joined
·
112 Posts
Discussion Starter · #17 ·
Najniebezpieczniejsze drogi w Polsce

są właśnie na Warmii i Mazurach. Ginie tu najwięcej ludzi (proporcjonalnie do liczby mieszkańców). Dlaczego mnie to nie dziwi:bash:
 
1 - 20 of 4038 Posts
Top