SkyscraperCity banner

1501 - 1520 of 1524 Posts

·
Registered
Joined
·
7,458 Posts
Informacje z Biuletynu Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 500006226-N-2017 z dnia 31-07-2017 r.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie: Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 17 Zamość – Tomaszów Lubelski na odcinku w km: 204+255 ÷ 205+050

ZAMAWIAJĄCY:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zamościu Sp. z o.o., Zamość

Cena wybranej oferty/wartość umowy 637320.26 PLN
i

Ogłoszenie nr 500008834-N-2017 z dnia 04-08-2017 r.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie: Remont dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie z podziałem na 4 części

ZAMAWIAJĄCY:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Rejon w Chełmie – remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej Nr 17 Krasnystaw - Tuligłowy od km 146+100 do km 146+875 m. Krasnystaw

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Zamość

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1003135.29 PLN
Źródło - www.uzp.gov.pl

Źródło - www.uzp.gov.pl
 

·
Registered
Joined
·
21 Posts
Tymczasem na DK17 w okolicy Tarnawatki Tartak wymieniano nawierzchnię na odcinku około kilkuset metrów (w tym i na moście na rzece Wieprz) oraz ponownie zsunęła się po opadach deszczu ziemia na zakrętach między Polanówką a Reformą Łabunie, przez co zamknięto jeden pas w kierunku Tomaszowa Lub. prawdopodobnie do VII 2018 r.
 

·
Ach ten C-330...
Joined
·
116 Posts
^^ Przejeżdżałem tamtędy ostatnio i starałem się znaleźć jakiś pozytywny element sytuacji zaistniałej po przebudowie tego odcinka drogi.

I znalazłem.

Linowa bariera rozdzielająca pasy ruchu.
 

·
Registered
Joined
·
7,458 Posts
Informacja z BZP:

Ogłoszenie nr 500116989-N-2018 z dnia 25-05-2018 r.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie: Budowa przepustu przez rów bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 17 w m. Łabunie

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: DURA Sp. z o.o., Lublin

Cena wybranej oferty/wartość umowy 446178.32 PLN
www.uzp.gov.pl
 

·
Moderator
Joined
·
70,786 Posts

·
Registered
Joined
·
7,458 Posts
Informacja z BZP:

Ogłoszenie nr 500231613-N-2018 z dnia 26-09-2018 r.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie: Remont dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie z podziałem na 7 części

CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Część 7 – Rejon w Zamościu – DK nr 17 odc. Stary Zamość – Sitaniec od km 163+000 do km 164+200

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sadex” Janusz Sadlik, Kolonia Sitno

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1611904.24 PLN
www.uzp.gov.pl
 

·
Chief Executive Słoik
Joined
·
1,539 Posts
Na całym odcinku z pewnością nie była kładziona ostatnio nowa nawierzchnia. Remontowany był krótki odcinek z mostem, którego najazdy od momentu ukończenia osiadają i kilkukrotnie wykonywano nakładki. Na samym moście ustawione jest też ograniczenie prędkości bodaj 50/60.
 

·
Registered
Joined
·
2,708 Posts
najgorszy odcinek tej trasy Izbica - Krasnystaw Oby budowę S17 rozpoczęto właśnie od obwodnicy Krasnegostawu - ale biorąc pod uwagę ze najbardziej potrzebną obwodnicę Kołbieli mimo kilkunastu lat planowania rozpoczęto na samym końcu to i tu czarno to raczej widzę :-(stacja Orlenu w Krasnymstawie

charakterystyczne dla tego rejonu plantacje chmielu

 

·
Keczup Włocławek
Joined
·
1,639 Posts
1501 - 1520 of 1524 Posts
Top