SkyscraperCity Forum banner

[DK26] Obwodnica Myśliborza

29806 Views 113 Replies 23 Participants Last post by  Fish1976
Obwodnica Myśliborza DK 26

Budynek po PKP.
See less See more
2
  • Like
Reactions: 5
1 - 20 of 114 Posts

P.s. Proszę dodać TAG "obwodnica", "DK26", "Myślibórz"


najważniejsza rzecz z filmiku:
^^Zgodnie z życzeniem.
Dziękuje :)
See less See more
  • Like
Reactions: 3
^^Zgodnie z życzeniem.
Realny budżet chyba, bo wyceny "ciasne" i zbliżone do możliwości inwestora.
14.05.2019.Podpisanie umowy z wykonawcą Obwodnicy Myśliborza(DK26)firmą Maldrobud.


See less See more
  • Like
Reactions: 2
Obwodnica Myśliborza - przekazanie placu budowy

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w ubiegłym tygodniu w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie odbyło się protokolarne przekazanie placu budowy pod obwodnicę Myśliborza. W spotkanie uczestniczyli burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski, wiceburmistrz Przemysław Klityński, wicedyrektor GDDKiA Grzegorz Dziedzina oraz prezes firmy Maldrobud Łukasz Malinowicz. W ciągu kilku najbliższych dni rozpoczną się prace budowlane na wysokości wjazdu na obwodnicę od strony węzła zjazdowego z S3 i będą poruszać się w kierunku wiaduktu nad rzeką Myślą, w drugim etapie roboty będą przesuwać się w kierunku docelowego ronda łączącego dwie drogi krajowe nr 23 i 26 (skrzyżowanie ulic I Maja, Piłsudskiego i Królewieckiej). Zgodnie z przyjętym harmonogramem obwodnicą Myśliborza pojedziemy w 2021 roku.
http://mysliborz.pl/aktualnosc-628-obwodnica_mysliborza_przekazanie_placu.html
See less See more
  • Like
Reactions: 2
Obwodnica Myśliborza.Coś się wreszcie ruszyło,wycinka drzew.

See less See more
2
  • Like
Reactions: 5


Pierwsze prace ziemne...Obwodnica My¶liborza [DK 26]
See less See more
2
  • Like
Reactions: 4

Przysz³e rondo jest zawsze wykoszone...;) [DK26/DK23]
See less See more
  • Like
Reactions: 3
Największa inwestycja drogowa w dziejach Myśliborza...obwodnica.DK26See less See more
3
  • Like
Reactions: 5
1 - 20 of 114 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top