SkyscraperCity Forum banner
1 - 7 of 7 Posts

·
Banned
Joined
·
798 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)

[DK28/DK77] Zachodnia obwodnica Przemyśla

Materiały w ramach akcji informacyjnej:
Materiały w ramach akcji informacyjnej :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny

- - -

Link bezpośredni do planu orientacyjnego zawierającego proponowane 4 warianty drogi:
https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/m/materialy-w-ramach-akcji-informa_41682/Przemyśl_SK - rys_1 - Plan orientacyjny.pdf

- - -

Od 13 do 15 lipca 2021 roku odbędą się spotkania informacyjne w Rudołowicach, Rokietnicy, Radymnie i Przemyślu:
https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/m/materialy-w-ramach-akcji-informa_41682/01_Obw_Przemyśla - Ogłoszenie - prasa internet.pdf

- - -
Poniżej "mapki" 4 wariantów wraz z legendą:
1740729


W wariancie 1 droga rozpoczyna się w pobliżu węzła Jarosław Wschód autostrady A4:
1740486W wariancie 2 droga rozpoczyna się na południe od węzła Przemyśl autostrady A4 i biegnie na zachód od istniejącej DK77:
1740510Zakończenie wariantu 1 i wariantu 2:
1740548Początek wariantów 1A, 1B, 2B, 2B, widoczne proponowane lokalizacje mostu na Sanie:
1740720Warianty drogi na zachód i południe od Przemyśla, widoczne skrzyżowania z obecną DK28 oraz DW855:
1740734Warianty drogi na wschód od Przemyśla:
1740751
 

·
Banned
Joined
·
798 Posts
Discussion Starter · #4 · (Edited)
Prawdopodobnie zostanie zrealizowany wariant 3 i 3A, nie sądzę żeby tak długie warianty jak 1 od węzła Jarosław Wschód na A4 czy wariant 2 od węzła Przemyśl, czyli drogie, miały szanse.
 

·
Registered
Joined
·
175 Posts
Artykuł na temat konsultacji:
Zaproponowane warianty zachodniej obwodnicy Przemyśla budzą dużo kontrowersji

W Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z mieszkańcami miasta w sprawie przebiegu zachodniej obwodnicy miasta. Pojawia się strach przed utratą domów, działek oraz stratami na wartości nieruchomości, w związku z planowaną inwestycją, która ma przebiegać m.in. przez osiedle Lipowica, ul. Węgierską, dalej w pobliżu ul. Rosłońskiego oraz Kruchel Wielki.

- Podstawowym zadaniem obwodnicy jest ominięcie obszaru miejskiego, tak aby ruch tranzytowy był jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców. Proponowane warianty 2, 3 i 4 obwodnicy przebiegają w poprzek osiedla domów jednorodzinnych. Budowa obwodnicy w tej lokalizacji sprawi, że wielu mieszkańców będzie mieć ją bardzo blisko istniejących już domów, co zdecydowanie stanie się uciążliwe. Miasto kończy się zaledwie kilkaset metrów dalej, a planowana trasa wariantu I omija wszelkie zabudowania i związaną z nimi infrastrukturę dodatkową, w tym ścieżki rowerowe, trasy piesze, mniejsze ciągi komunikacyjne itp. Dodatkowo obwodnica w wariancie 1 jest oddzielona lasem od najbliższych zabudowań, co stanowi naturalną barierę od hałasu przejeżdżających samochodów. Niestety brak tego w propozycjach 2, 3 i 4 - wręcz przeciwnie, w całości odcinka miejskiego Lipowica biegnie wzdłuż zabudowań jedno i wielorodzinnych. Przecięcie z ulicą Wysockiego będzie sąsiadowało z blokami mieszkalnymi oraz nowopowstałymi osiedlami domów jednorodzinnych. Przecięcie z ulicą Wołodyjowskiego sąsiaduje z domami jednorodzinnymi, planowanymi inwestycjami budowlanymi i działkami zakupionymi w celach budowlanych. Obwodnica w wariancie 1 mniej ingeruje w skupiska ludzkie - uważa Elżbieta Gaweł, która reprezentuje mieszkańców dzielnicy Lipowica.

Stop obwodnicy w gminie Krasiczyn
- Zachodnie obwodnica Przemyśla przebiegająca przez Gminę Krasiczyn (warianty 1b, 2b, 3b) to rażące naruszenie przepisów prawa. Zgodnie z nim można prowadzić inwestycje na terenie Natura 2000 pod warunkiem, że nie ma innych możliwości. W przypadku obwodnicy Przemyśla te możliwości są, dlatego też rekomendujemy trasy 2a oraz 4. Warianty 1b, 2b i 3b są najgorszym wyborem ze względów ekonomicznych, środowiskowych, transportowo-ruchowych i przestrzenno-społecznych - czytamy.

Pod koniec września zostanie przedstawiony raport z konsultacji. W marcu 2022 roku ruszy II etap akcji informacyjnej, w ramach którego zostaną przedstawione trzy warianty uwzględniające opinie mieszkańców oraz szczegółowe analizy.

Na rok 2029 planowane jest oddanie drogi do użytku.

Nowa, zachodnia obwodnica Przemyśla
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zachodniej obwodnicy Przemyśla w ciągu dróg krajowych nr 28 i 77. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Obwodnica Przemyśla to nowe zadania, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Inwestycja obejmie swoim zakresem powstanie nowych odcinków dróg krajowych klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) wraz ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi (ronda), odcinkami dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, obiektami inżynierskimi i ochrony środowiska, a także urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Źródło: naszemiasto.pl
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top