SkyscraperCity banner

1 - 20 of 331 Posts

·
Registered
Joined
·
1,429 Posts
Discussion Starter #1
W związku z tym że wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują że coś wreszcie w tej sprawie się ruszy pozwalam sobie założyć temat dotyczący budowy obwodnicy miasta Zator. Niewielkie miasto, od jakiegoś czasu borykające się z dużymi problemami komunikacyjnymi, zwłaszcza od momentu powstania kilku parków rozrywki oraz strefy aktywności gospodarczej.

www.zator.pl
Już od 2015 roku rozpocznie się budowa obwodnicy Zatora. Po wielu latach starań, kilkunastu wizytach w Warszawie i Krakowie, Burmistrz Zatora wywalczył budowę kluczowej arterii komunikacyjnej tj. obwodnicy Zatora łączącej drogę krajową nr 28 Zator - Medyka z drogą krajową nr 44 Gliwice - Kraków.Rada Ministrów podjęła decyzję o budowie obwodnicy Zatora w latach 2015-2020 i w tym celu zabezpieczono na jej realizację w budżecie państwa 46 milionów złotych.

Nowa droga odciąży Al. 1 - Maja, ul. Oświęcimską, ul. Wadowicką, ul. Tadeusza Kościuszki, a przede wszystkim Centrum i Zatorski Rynek. Wówczas będą mogły zostać podjęte kolejne działania społeczno – gospodarcze, w tym przede wszystkim przejęcie przez Gminę Zator od GDDKiA rynku, a następnie jego modernizację i rewitalizację.

Obwodnica będzie jednojezdniową drogą o szerokości pasa drogowego ok. 30 m i klasie „GP” tj. głównej przyspieszonej. Droga będzie miała prawie 2,5 km długości. Na początku i na końcu obwodnicy zostaną wybudowane ronda, z czego pierwsze z nich, przy Al. 1 - Maja powstanie już w przyszłym roku. Gmina Zator widząc pilną potrzebę nowych rozwiązań komunikacyjnych zleciła budowę ronda w pasie drogi krajowej nr 44 w terminie do końca listopada 2015 r. Pierwsze rondo powstanie przy współfinansowaniu przedsiębiorców ze Strefy Aktywności Gospodarczej oraz właściciela Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia. Drugie rondo powstanie w pasie drogowym drogi krajowej nr 28 nieopodal stacji paliw przy ul. Wadowickiej.

Pierwszy etap budowy obwodnicy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje rozpocząć już w marcu przyszłego roku. Wtedy, też zostanie ogłoszony pierwszy przetarg. O postępach prac budowy obwodnicy Zatora będziemy Państwa informować na bieżąco.


Całość oraz mapka http://www.zator.pl/pl/10643/141451/46_milionow_zlotych_na_obwodnice_Zatora.html
 

·
Czekfra
Joined
·
1,153 Posts
Mam nadzieję, że nie będzie to martwy wątek, że będziesz tu stosunkowo często wstawiał informacje i fotorelacje :)
 

·
Registered
Joined
·
1,500 Posts
Witajcie
Mała fotorelacja obejmująca ok 1/3 - 1/2 zakresu budowy; odcinek przechodzący przez Strefę Aktywności Gospodarczej:

1. Zaczynamy od planowanego ronda na DK 44, które będzie budowane już w przyszłym roku; powstanie między tablicą na drodze dojazdowej a tablicą na DK 44:


2. Obrót w stronę osiedla Królewiec (docelowo Wadowice), widoczna rezerwa między budynkami:


3. A tutaj już zdjęcie z SAG, rezerwa pod obwodnicę, kierunek północ (docelowo Chrzanów):


4. Obrót o 180 stopni, w tle osiedle Krolewiec, obwodnica odbije nieco w prawo, omijając osiedle:


5. Ulica Bugajska, planowane skrzyżowanie, widok na północ:


Cdn ...
 

·
Registered
Joined
·
1,500 Posts
6.


7. Na południe:


8. Dodatkowo zdjęcia z kierunkiem na Zator:


9. A także na osiedle Bugaj:


10. Czyżby jakieś pierwsze pomiary?


Ogolnie niepokoi mnie nieco to skrzyżowanie z Bugajską, jest tam na tyle miejsca, że można by pomyśleć minimum nad rondem, albo inną formą węzła.
Pozdrawiam

Fotorelacja wstawiona automatycznie.

PS
Proponuję zmianę nazwy tematu na [DK28] Obwodnica Zatora - DK 44 zostaje bez zmian.
 

·
Registered
Joined
·
1,429 Posts
Discussion Starter #5

·
Registered
Joined
·
1,500 Posts
Mam nadzieję że w wyniku przetargów ostaną się jakieś oszczędności i za maks. rok będziemy mieć parę dodatkowych przetargów, takich jak np. obwodnica Zatora i Podolsza w ciągu DW 781… Po wybudowaniu obwodnicy Zatora w ciągu DK 28 skrzyżowanie DK 44 i DW 781 przejmie dodatkowo ruch z DK 28. Wtedy to korki do mostu na Wiśle staną się codziennością, nie mówiąc już o takich kwiatkach jak dostawczena wąskich uliczkach w Zatorze, Palczowicach czy Podolszu…
 

·
Registered
Joined
·
538 Posts
Zakładano 160 mln.
Po wybudowaniu obwodnicy Zatora w ciągu DK 28 skrzyżowanie DK 44 i DW 781 przejmie dodatkowo ruch z DK 28.
Mam pytanie. Jak to wymyśliłeś? Jak po wybudowaniu obwodnicy to skrzyżowanie (DK44 i DW 781) przejmie dodatkowo ruch z DK28? Jakiś absurd? Wybudowanie obwodnicy właśnie odciąży to skrzyżowanie z samochodów jadących DK28 (oczywiście z wyłączeniem tych, które jadą w stronę DW 781)...
 

·
Registered
Joined
·
1,500 Posts
Witajcie ;)
Artykuł z ostatniego wydania "Życia Zatora", jakość taka sobie, jednak jeżeli będzie chęć, mogę zrobić zdjęcia.
Dwie mapki - obwodnica Zatora oraz obwodnica Podolsza i Zatora (ta po prawej) wraz z wariantami.
Oświęcimianin - spokojnie, bez nerwów ;) Sytuacja wygląda teraz tak, że jeżeli jedziesz z Wadowic DK 28 na Kraków, to odbijasz zaraz za Rynkiem w prawo, na DK 44. Po wybudowaniu obwodnicy, pojedziesz DK 44 już od ronda, dociążając skrzyżowanie DK 44/DW 781, i na odwrót. Absolutnie masz rację co do relacji DK 28/DW 781, ale nie o nią mi chodziło, bo właśnie wybudowanie obwodnicy Podolsza wykluczy ten ruch.

1.


Fotorelacja wstawiona automatycznie.

PS
Czyżby na ul. Bugajskiej w Zatorze szykował się wiadukt?
 

·
Registered
Joined
·
538 Posts
Gdzie TY widziesz moje nerwy :) Wydaje mi się, że nawet po wybudowaniu obwodnicy jak ktoś będzie chciał od strony DK 28 jechac w stronę Skawiny (bo raczej na Kraków lepiej jechac przez Podolsze Alwernię) to pojedzie prosto przez Rynek, nie korzystając z obwodnicy... Wiec nie bedzie dodoatkowo dociążał poruszanego wcześniej skrzyżowania...

Moim zdaniem powinno się zmienić tytuł tego wątku. Obwodnica łączy DK28 i DK44
 

·
Registered
Joined
·
1,500 Posts
Trochę spóźniona informacja sprzed tygodnia, ale zawsze jakiś promyk nadziei:
- rondo na DK 44 koło strefy ma być budowane przez wakacje, koniec prac przewidziano na jesień, ma być bypass od strony strefy i parku,
- obwodnica Zatora - ponoć formuła ZIZ, DŚ ma być na jesień.
Z nowego studium uwarunkowań dla gminy Zator można wywnioskować, iż Generalna zażyczyła sobie rezerwę w rejonie przecięcia z DW 781 (węzeł?).
 

·
Registered
Joined
·
1,500 Posts
Newsy ze strony www.zator.pl KLIK

Najciekawsze fragmenty:

Z informacji dołączonej przez Inwestora wynika, że planowane przedsięwzięcie

polegać będzie na budowie obwodnicy miejscowości Zator – nowej drogi klasy GP, w ciągu drogi krajowej nr 28. W ramach inwestycji przewiduje się:

budowę jednojezdniowej drogi klasy GP o długości ok. 2,2 km,
przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej o długości około 0,5 km,
budowę skrzyżowania typu rondo na włączeniu do drogi krajowej nr 28,
budowę systemu kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi,
przebudowę urządzeń infrastruktury nad- i podziemnej kolidującej z projektowanymi odcinkami dróg,
budowę dróg dojazdowych,
budowę ekranów akustycznych,
budowę oświetlenia ulicznego,
budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
przebudowę linii wysokiego napięcia i innych sieci.

Rozpatruje się trzy warianty realizacji obwodnicy miejscowości Zator. Warianty obwodnicy mają wspólny początek (droga krajowa nr 44, ulica Oświęcimska) i koniec (droga krajowa nr 28, ulica Wadowicka). Elementem różniącym warianty przedsięwzięcia jest sposób włączenia drogi wojewódzkiej 781:

wariant 1 przewiduje włączenie DW781 do projektowanej obwodnicy łącznikiem skierowanym na południowy wschód poprzez rondo na połączeniu DK28 i projektowanej obwodnicy,
wariant 2 przewiduje włączenie DW781 do projektowanej obwodnicy poprzez łącznik skierowany na północny wschód i skrzyżowanie skanalizowane typu „T” w odległości
600 m od ronda na końcu odcinka obwodnicy,
wariant 3 przewiduje poprowadzenie wschodniego odcinka DW781 nowym śladem nad projektowaną obwodnicą bez połączenia i włączenie jej do istniejącej DK28.

Wariantem preferowanym przez inwestora jest wariant 2.

Na trasie obwodnicy w wybranym wariancie 2 zaprojektowano następujące obiekty mostowe:

km 0+778 - wiadukt w ciągu projektowanej obwodnicy nad istniejącą drogą powiatową,
km 1+213 - przejście dla małych zwierząt i płazów,
km 1+546 - przejście dla pieszych pod projektowaną obwodnicą,
km 1+593 - przepust zintegrowany z przejściem dla zwierząt średnich, małych i płazów,
km 1+775 - przejście dla zwierząt średnich, małych i płazów.


Teren przewidziany pod budowę obwodnicy Zatora obecnie zajęty jest przede wszystkim przez pola uprawne. Na początkowych 800 m trasy nie występują żadne zabudowania mieszkalne, ani gospodarcze, a jedynie zabudowa przemysłowa – hale związane z rozwijającą się Strefą Aktywności Gospodarczej. Obecnie zabudowa rozwija się przede wszystkim po wschodniej stronie projektowanej drogi.

Projektowana obwodnica przetnie istniejące drogi lokalne: ul. Jana Pawła II (droga powiatowa nr 951), ul. Bugajską, ul. Gen, Józefa Hallera, oraz drogę wojewódzką nr 781. Zabudowa znajduje się przy ul. Gen Józefa Hallera, przeważnie w postaci zabudowy zagrodowej.
W km 1+075 trasy głównej znajduje się budynek gospodarczy, który przewidziano do wyburzenia (w ramach wszystkich wariantów obwodnicy).

Na północnej i środkowej części projektowanej obwodnicy nie występują zadrzewienia ani krzewy. Pojawiają się one dopiero w miejscu przecięcia istniejącego przebiegu DW781. Na końcowym odcinku obwodnicy znajduje się niewielki zagajnik (teren nieczynnego wyrobiska cegielnianego), a za nim zakład zajmujący się dystrybucją materiałów budowlanych. Po przekroczeniu zagajnika i znajdującej się za nim drogi gruntowej prowadzącej do zabudowań usługowych, projektowana obwodnica połączy się z drogą krajową nr 28.
 

·
Registered
Joined
·
1,500 Posts
Zależy jak się zorganizują, w sumie dobre pytanie ;)
Bardzo mnie natomiast dziwi brak w projekcie skrzyżowania z Jana Pawła II-Bugajską. Chyba że takowe będą pomijane? Mamy przejścia, wiadukty, super, ale czy z przebudową będzie budowany odcinek DW 781? Za dużo pytań, trzeba chyba skrobnąć jutro/pojutrze maila do Generalnej ;)
 

·
Registered
Joined
·
1,500 Posts
Nie widziałem w sumie gdzie załączyć tę fotorelację, więc ląduje tutaj. Etap „0” obwodnicy Zatora (Podolsza w ciągu DW 781 również), budowa ronda na DK 44, łączącego tę drogę z planowanymi obwodnicami oraz strefą gospodarczą i parkiem rozrywki Energylandia.

1. Widok z przedłużenia ulicy Sosnowej:


2. Zdjęcia z ulicy W.Grabskiego:


3.


4.


5. Planowane rondo będzie przesunięte na południe. Celem takiego zabiegu jest ochrona lip należących do założenia zabytkowego - pomnika przyrody - Alei Lipowej w Zatorze (i Przeciszowie):


6. O, gdzieś tam będzie rodno ;) :


7.


8.


Inwestycja ma kosztować około 3 mln złotych, pochodzących z budżetu gminy Zator, składek od inwestorów ze strefy oraz wsparcia powiatu oświęcimskiego. Pierwotnie rondo miało być wybudowane do końca tego roku, teraz mówi się o przełomie czerwca i lipca 2016 roku.

Dziękuję za uwagę.

Fotorelacja wstawiona automatycznie.
 
1 - 20 of 331 Posts
Top