SkyscraperCity banner

261 - 280 of 344 Posts

·
Registered
Joined
·
97 Posts
W odległości do 3 km z każdej strony
Intencją było zapewne 3 km wzdłuż obwodnicy, a nie wzdłuż torów, jak to interpretuje PKP PLK. Po pierwsze, nie ma to sensu, po drugie, gdyby faktycznie o to chodziło napisano by ,,w promieniu 3 km''.

wybudowanego skrzyżowania wielopoziomowego
Ewidentnie, PKP podciąga pod to także wiadukty nad torami i tunele pod nimi.

nie mogą znajdować się przejazdy kolejowo-drogowe
Znowu, intencją były zapewne skrzyżowania drogi z torami w jednym poziomie. PKP nadinterpretuje, wciągając pod to tunele i kładki nad torami. W Zatorze na szczęście takowych nie ma...


Zastanawiam się, co miał na myśli autor rozporządzenia? Jeżeli chodziło o uniknięcie sytuacji, gdy nowa obwodnica/droga przekracza linię kolejową wiaduktem, po czym zatyka się kilometr dalej z powodu zamkniętych szlabanów, to rozumiem. Tu mam wrażenie, że nadgorliwie i błędnie odczytano zapisy, co skutkuje ,,pacyfikacją'' lokalnej komunikacji i paraliżem projektowym.
 

·
Registered
Joined
·
28 Posts
Właśnie ukazało się pismo z Urzędu Małopolskiego że zawiesza wydanie decyzji ZRID w sprawie obwodnicy Podolsza. Bez podania przyczyny.
Czyli nie dostarczono brakujących uzgodnień w wyznaczonym terminie. Tak mi sie wydaje. W takim tempie to i za dwa lata tej obwodnicy nie bedzie.
 

·
Registered
Joined
·
13,317 Posts
Oficjalny komunikat GDDKiA:

Otwarcie ofert w przetargu na projekt i budowę obwodnicy Zatora, w ciągu DK28
13-02-2019

Otwarto oferty złożone ramach postępowania przetargowego na projekt i budowę obwodnicy Zatora, w ciągu drogi krajowej nr 28. Oferty złożyło 6 wykonawców, przy czym różnica pomiędzy ofertą najmniej i najbardziej kosztowną jest duża. Koszt inwestycji zaproponowany przez firmę Mota-Engil Central Europe wynosi ponad 69 mln 670 tys. zł, natomiast IMB-Podbeskidzie wyceniło swoje prace na ponad 103 mln 628 tys. zł. Z kolei połowa wykonawców wyceniła koszty na ponad 70 mln zł (ponad 72 mln, 74 mln i 78 mln). Rozpoczyna się sprawdzanie ofert.

GDDKiA Zaprojektować i wybudować trzeba drogę o przekroju jednojezdniowym, długości ok. 2,1 km wraz z obiektami inżynierskimi i infrastrukturą towarzyszącą. Dokumentacja projektowa ma być przygotowana dla wszystkich branż wraz z niezbędnymi opracowaniami. Wykonawca musi także uzyskać pozwolenia i decyzje dla budowy oraz użytkowania obwodnicy, po jej wybudowaniu.

Obwodnica będzie drogą klasy GP (główna przyspieszona) z jedną jezdnią. Oprócz budowy samej obwodnicy w ciągu DK28, przebudowany zostanie także odcinek drogi wojewódzkiej DW781, klasy G. Powstanie 5 obiektów inżynierskich , w tym dwa wiadukty, most i dwa przepusty, skrzyżowania, drogi dojazdowe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, zieleń ochronna, przejścia dla zwierząt, ogrodzenie naprowadzające).

Projekt i budowa mają zostać zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do terminu na etapie projektowania wliczane będą okresy zimowe, natomiast w przypadku realizacji robót do terminu realizacji już nie będzie wliczany okres zimowy (od 15 grudnia do 15 marca).

Obwodnica Zatora w ciągu DK28 realizowana będzie z wykorzystaniem technologii i standardu BIM. Building Information Modeling jest nowoczesną technologią, w której stosuje się trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów, uwzględniające wszystkie niezbędne informacje, do wykorzystania na każdym etapie inwestycji: od projektu przez realizację po odbiór prac. Oddział GDDKiA w Krakowie pod koniec 2017 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu projektu pilotażowego z zastosowaniem BIM.

 

·
Registered
Joined
·
842 Posts
Tu jeszcze krótki tekst z "Rynku Infrastruktury":

Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad unieważnił przetarg na projekt i budowę obwodnicy Zatora w ciągu dróg krajowych nr 28 i 44. Powodem tego działania był brak ofert mieszczących się w przewidzianym budżecie. Najtańsza propozycja przewyższała zakładaną kwotę o ponad 20 mln zł.
Według planu GDDKiA miała przeznaczyć na realizację tego zadania 48,023 mln zł. Niestety wśród sześciu ofert otrzymanych w postępowaniu nie znalazła się taka, która byłaby chociaż zbliżona do tej kwoty. Zamawiający otrzymał propozycje w przedziale cenowym od 72,5 do 103,6 mln zł. Oznacza to, że aby podpisać kontrakt należałoby dołożyć co najmniej 21,647 mln zł.

Taka sytuacja poskutkowała unieważnieniem postępowania. Zamawiający nie poinformował jeszcze czy planuje ponowić przetarg.

Realizacja obwodnicy Zatora miała być projektem pilotażowym dla technologii BIM (ang. Building Information Modeling) w Generalnej Dyrekcji. Świadczyły o tym m.in. kryteria, które były brane pod uwagę przy ocenie ofert. Prezentowały się one następująco: cena (40%), powiązanie modeli BIM z harmonogramem robót (4%), obieg informacji w środki CDE (10%), przedmiarowanie z modelu BIM 3D (10%), sprzęt wykonawcy (6%), personel wykonawcy (10%), równość podłużna nawierzchni (10%) oraz przedłużenie okresu gwarancji (10%).

Trasa, która była przedmiotem przetargu to ok. 2,1 łącznika dróg krajowych nr 44 i 28, który od strony południowo-zachodniej miał ominąć miejscowość Zator. Zadanie miało obejmować sporządzenie projektu drogi, uzyskanie zezwolenia na jej realizację, budowę infrastruktury oraz zdobycie pozwolenia na jej użytkowanie.
źródło: https://www.rynekinfrastruktury.pl/...c680DBpSCvPxnVlvmfI6jqz1sshK93hFWjBABnMHCOqZI
 

·
Registered
Joined
·
316 Posts
Czy są może jakieś plany obwodnicy Zatora w ciągu drogi nr 44 ?. Niby odcinek przez miasto nie jest długi ale ruch spory.
 

·
Registered
Joined
·
16,605 Posts
Nie znam tych terenów, więc się zapytam. Jak wygląda tam teren pod tą obwodnicą? 36 mln za jeden km to sporo, skąd się wzięła taka kwota? Dużo prac ziemnych, konieczność wzmacniania gruntów, sporo obiektów??
 

·
Registered
Joined
·
32 Posts
Nie występują u nas pylaste gleby, co najwyżej iły, cieków wodnych jest maks 2-3 i to maks 1m.Ciężkim miejscem może być wyrobisko byłej cegielni. Głównym problemem jest to ze większość jest na nasypie do tego wiadukt nad ulica Bugajska + 2lub 3 przejścia dla zwierząt.


W ostatnim tygodniu została złożona interpelacja posła Sowy do Ministra Infrastruktury zobaczymy może coś wskóra.
 
261 - 280 of 344 Posts
Top