SkyscraperCity banner

21 - 40 of 331 Posts

·
Registered
Joined
·
1,500 Posts
Parę zdjęć z niedzieli, z 20 grudnia. Zapraszam!

1.


2.


3.


4.


5.


6.


Niestety, bardzo prawdopodobne jest to, że przesunięty termin nie będzie terminem ostatecznym (mowa jest o końcówce lipca 2016 roku, wstępnie mieliśmy jeździć tym rondem już w tym, 2015, roku...). (Prawdopodobna) przyczyna blokady inwestycji:
Zakończenie budowy ronda na drodze krajowej nr 44 w Zatorze będzie opóźnione osiem miesięcy. Najpierw trzeba wyciąć rosnące tam stare lipy, a w nich żyją sobie chrząszcze pachnicy dębowej
Cały artykuł: KLIK (źródło - Gazeta Krakowska). Z artykułu można wyczytać, że przeniesienie robaczka może odbyć się tylko w kwietniu.


Fotorelacja wstawiona automatycznie.
 

·
Registered
Joined
·
1,500 Posts
Przerwa zimowo-techniczno-problemowo...
Z finansowaniem były jakieś komplikacje, z projektem podobno też, doszedł okres zimowy, a na to wszystko nałożyła się sprawa pachnicy dębowej w lipach. Sprawa o tyle ciekawa, że w poprzednich latach nie było problemu z usunięciem lip w złym stanie.

UWAGA

znak DZ-6220.5.2015 Zator, dnia 01-02-2016rOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) oraz art. 74 ust.3 w związku z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

Burmistrz Zatora zawiadamia, że:

w dniu 9.11.2015r. Inwestor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie wykonując postanowienie Burmistrza Zatora znak DZ-6220.5.2015 z dnia 03-08-2015 przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy w miejscowości Zator w ciągu drogi krajowej nr 28”.
obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z raportem oraz aktami sprawy z dotychczasowego przeprowadzonego postępowania można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Zatorze (pok. nr 107). (...)
Źródło (UMG Zator) oraz pozostała część wiadomości:
LINK 1
LINK 2
 

·
Registered
Joined
·
337 Posts
Powstanie obwodnica Podolsza

Gwoli kronikarskiego obowiązku:
ZATOR. Powstanie obwodnica Podolsza

W dniu 18.02.2016 r. Mariusz Makuch pełniący funkcję Burmistrza Zatora podpisał umowę z Województwem Małopolskim w sprawie budowy obwodnicy Podolsza (od ronda budowanego na Alei Lipowej w Zatorze do mostu na Wiśle.

Tym samym uwieńczone zostały starania władz gminy o wyprowadzenie z Podolsza ciężkiego ruchu kołowego i zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców sołectwa. Inwestycja usprawni komunikację na kierunku Chrzanów – Babice – Podolsze – Zator eliminując korki i utrudnienia w ruchu drogowym.

Szacunkowa wartość inwestycji (wraz z kosztami wykupu nieruchomości) to 36 200 000,00 zł. W tym planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 30 770 000,00 zł. natomiast udział Gminy Zator zaplanowano na 622.054,89 zł, tj. 1,72 % kosztów całkowitych. Pozostałe środki zabezpieczono w budżecie krajowym.

Zgodnie z zawartą umową inwestorem zadania jest Województwo Małopolskie, a zakończenie inwestycji zaplanowane jest na rok 2018.

Zarząd Dróg Wojewódzkich zamierza ogłosić przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy inwestycji już w najbliższych dniach.
:cheers:
 

·
Registered
Joined
·
1,500 Posts
Fotorelacja z postępów prac przy budowie ronda (DK 44).
Zapraszam.

1. Budowa ronda widziana z przedłużenia ulicy Sosnowej:


2. Zoom:


3. Skrzyżowanie DK44/przedłużenie Sosnowej:


4. Szybki skok na drugą stronę, widok na pas do skrętu bezpośrednio na ul. W.Grabskiego (pytanie czy te drzewa nie muszą być wycięte?):


5. Parę kroków w głąb placu budowy; mała panorama:


Cdn ...
 

·
Registered
Joined
·
1,500 Posts
16. Zdjęcia z ulicy Grabskiego:


17.


18. Wszędzie wykopki:


19. Od strony południowej drogi, obok ronda, planowana jest zatoka autobusowa, stąd zapewne spore ilości ziemi:


Pytanie, czy wszystkie niezbędne lipy zostały wycięte, skoro jeszcze 2 drzewa są opisane. Na ewentualne poprawki wykonawca ma jeszcze około miesiąca.
Jeżeli pogoda się poprawi, to możliwe że wykonam fotorelację z przebiegu planowanej obwodnicy Podolsza i Zatora w ciągu DW 781.
Dziękuję za uwagę.

Fotorelacja wstawiona automatycznie.
 

·
Registered
Joined
·
1,500 Posts
Świeżutkie jeszcze „zdzisie”, zapraszam do oglądania :)

1. Widok od przedłużenia ulicy Sosnowej:


2. Skok na drugą stronę DK 44, przyszły pas do bezpośredniego skrętu na strefę oraz do parku rozrywki, przekładka instalacji:


3. Nieco dalej, nowy rów do odprowadzenia wody:


4. Jedna z dwóch, pozostałych do wycięcia, lip. Czas leci, a drzewa nadal stoją... :


5. Zachodnia strona ronda, widok w kierunku zachodnim:


Cdn ...
 

·
Registered
Joined
·
1,500 Posts
16.


17. Trochę błota było, ale co tam ;) Zdjęcie gdzieś z połowy odległości między zjazdami SAG-obwodnica Zatora w ciągu DK 28:


18. Zoom, najprawdopodobniej między lipami będzie zlokalizowany zjazd na obwodnice Podolsza i Zatora (DW 781):


19. Nieco dalej, widok na plac budowy z przyszłej obwodnicy Zatora:


20. Zjazd na obwodnicę:


Cdn ...
 
21 - 40 of 331 Posts
Top