SkyscraperCity Forum banner
121 - 140 of 385 Posts

·
Registered
Joined
·
1,488 Posts
Na razie milczenie, co gorsza, nie liczyłbym że ostatnie wydarzenia w jakikolwiek sposób przyśpieszą pracę nad obwodnicą Zatora w ciągu DK28 (bo o tej obwodnicy mam rozumieć rozmawiamy?). Same obwodnice też nie poprawią sytuacji - problem leży m.in. w małej ilości parkingów (z drugiej strony, dlaczego nie można stworzyć dobrego połączenia PLK?)
Ostatnie spowolnienia w zakresie budowy dróg nie wróżą niczego dobrego. PBDKiA też szacował zakończenie na lata do 2021-2022 (jak się mylę poprawcie mnie).
 

·
Registered
Joined
·
878 Posts
Dzięki - jeśli chodzi o Koleje Małopolskie, bo one raczej tylko dają szanse na sprawne połączenie do Zatora, to na razie po nieco nieudanym eksperymencie nic nie wskazuje, że pociągi SKA wrócą na linię do Oświęcimia przez Skawinę i Zator (w grudniu będzie linia do Skawiny po otwarciu łącznicy w Krakowie).

Warto byłoby jednak lobbować, bo moim zdaniem ta linia do Oświęcimia przez Zator ma potencjał.
 

·
Registered
Joined
·
51 Posts
Dzięki - jeśli chodzi o Koleje Małopolskie, bo one raczej tylko dają szanse na sprawne połączenie do Zatora, to na razie po nieco nieudanym eksperymencie nic nie wskazuje, że pociągi SKA wrócą na linię do Oświęcimia przez Skawinę i Zator (w grudniu będzie linia do Skawiny po otwarciu łącznicy w Krakowie).

Warto byłoby jednak lobbować, bo moim zdaniem ta linia do Oświęcimia przez Zator ma potencjał.
Gdyba czas połączenia pomiędzy Oswięcimiem a Krakowem przez Zator i Skawinę spadł do 60 minut to wtedy takie połaczenie byłoby rentowne. Oczywiście kwestia taboru- małe kilkudziesieciowe składy.
 

·
Registered
Joined
·
878 Posts
Pewnie nie spadnie do 60 minut, biorąc pod uwagę przystanki, ale ok. 70 minut jest dość prawdopodobne.

Przy czym dla ruchu turystycznego nie ma to aż tak dużego znaczenia, dla aglomeracyjnego istotne są miejscowości po drodze - wydaje mi się, że czas do 90 min z Krakowa Głównego do Oświęcimia nadal byłby akceptowalny (no może 80 min) i dość łatwy do osiągnięcia.

Tabor powinien zostać dostosowany do potoków pasażerskich, więc pewnie będzie jeździć najpierw coś małego, potem nieco większe jednostki, jeśli uda się stworzyć tę trasę (idealnie z taktem choć co 60 min).
 

·
Registered
Joined
·
28 Posts

·
Registered
Joined
·
28 Posts
Powoli, do przodu...
We wtorek odbyło się pierwsze spotkanie Wykonawcy z mieszkańcami (Podolsza), podobno chodziło o składowanie ziemi, wyceny wstępne gruntów. Na razie tyle.
Wykonawca na spotkaniu prosił właścicieli działek odcinka od ulicy Zielonej do Jagodowej aby udostępnili ten odcinek od listopada. Ponieważ grunt tam jest bardzo zły na tym odcinku i należy zrobić odpowiedni drenaż który musi stać przez 3 miesiące po wykonaniu i na tym im bardzo zależy. Pozwolenie będą mieli dopiero od stycznia i wtedy o nic nie muszą pytać. Opóźnienia są spowodowane nowa decyzją środowiskową w związku z nowym połączniem z ulicą Zieloną. Zakończenie planowane jest koniec 2018 lub początek 2019.
Jednak nikt nie wie z właścicieli działek którędy będzie przebiegać droga na ich działce ponieważ geodeci tego jeszcze nie wytyczyli w terenie i trudno było wyrazić jakieś decyzje.
 

·
Registered
Joined
·
878 Posts
Wygląda to na dobre wiadomości:

Wkrótce rusza budowa obwodnicy
Region, Zator, Gospodarka, Wiadomości, 26.10.2017 09:00, red


W ciągu niespełna roku wybudowana zostanie trzykilometrowa obwodnica Podolsza k. Zatora. Początek prac zaplanowano w drugim tygodniu listopada.

Nowy odcinek będzie miał swój początek na rondzie obok Energylandii a zakończony zostanie w rejonie mostu na Wiśle, w kierunku powiatu chrzanowskiego. Oprócz jezdni zaplanowano 4 mosty, 1 wiadukt, 12 przepustów oraz urządzenia naprowadzające dla zwierząt. Wybudowane zostanie także oświetlenie i system odwadniający, zamontowane będą również bariery drogowe i ekrany akustyczne.


Inwestorem budowy jest gmina Zator, która pozyskała na ten cel dużą dotację z funduszy Unii Europejskiej. Koszt inwestycji wyniesie 19,5 mln złotych. Projekt będzie realizowany przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z którego pochodzić będzie aż 15,5 mln zł dofinansowania. Z budżetu Województwa Małopolskiego przeznaczono 3 mln zł, a pozostałą kwotę zabezpieczył Zator.

- Nowa droga wyprowadzi znaczną część ruchu tranzytowego z Zatora, zmniejszy korki w centrum miasta oraz usprawni ruch na drodze wojewódzkiej nr 781. Bezpieczniej poczują się też mieszkańcy osiedli przy drodze Chrzanów-Zator-Wadowice, którzy byli narażeni na wzmożony ruch pojazdów – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa (lider) i Przedsiębiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. Białystok.

Droga ma powstać do połowy września 2018 roku.
źródło: http://www.mamnewsa.pl/gospodarka/wkrotce-rusza-budowa-obwodnicy
 

·
Registered
Joined
·
827 Posts
Na interpelację posła Zbigniewa Biernata w sprawie obwodnicy Zatora w ciągu drogi DK28 odpowiada hetman polskich dróg - Chodkiewicz M.

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 15825 Pana posła Zbigniewa Biernata w sprawie budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28, przedstawiam następujące informacje i wyjaśnienia.

Uprzejmie informuję, iż przedmiotowa inwestycja polega na budowie obwodnicy miejscowości Zator w ciągu drogi krajowej nr 28 klasy GP na długości 2,066 km, w województwie małopolskim.

Projektowana inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu w korytarzu dróg DK 28 i DK 44 oraz poprawi układ komunikacyjny. Realizacja inwestycji spowoduje przeniesienie ruchu tranzytowego poza obszary zabudowane oraz wpłynie na poprawę warunków ekologicznych osób mieszkających w korytarzu ww. dróg.

Inwestycja ujęta została w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) w ramach limitu 135 mld zł i będzie realizowana w systemie „projektuj i buduj”. Aktualnie realizowany jest proces przygotowawczy dla ww. inwestycji. W ramach tych prac w dniu 28 kwietnia 2016 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Decyzja ta stała się ostateczna w dniu 16 sierpnia 2016 r.

Odpowiadając na pytania Pana posła informuję, iż dla ww. inwestycji planowane jest:

- uzyskanie Koncepcji Programowej w IV kwartale 2017 r.,

- wszczęcie postępowania przetargowego na realizację inwestycji – w IV kwartale 2017 r.,

- podpisanie umowy z wykonawcą – w IV kwartale 2018 r.,

- uzyskanie decyzji ZRID – zezwalającej na realizację inwestycji – w IV kwartale 2019 r.,

- rozpoczęcie robót – w I kwartale 2020 r.,

- zakończenie realizacji inwestycji – w IV kwartale 2021 r.

Z wyrazami szacunku,

Marek Chodkiewicz

Podsekretarz Stanu
 
121 - 140 of 385 Posts
Top