SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 724 Posts

·
Registered
Joined
·
6,853 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Przebieg tutaj

http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=111509134&postcount=546

http://www.gddkia.gov.pl/ajax/zamowi...=19018&lang=pl

http://drive.google.com/uc?export=view&id=0B86NKv9A0bfdQzJSY0llOU00WjQ

Wykonanie Koncepcji programowej budowy obwodnicy Sanoka - Etap I w ciągu DK Nr 28 Zator - Medyka (dł. ok. 6,9km) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi

Cała obwodnica wg załącznika nr 6 ma mieć 10,8km.

I etap - od skrzyżowania DK28 i DW886 do połączenia z DK84
II etap - połączenie z DK28 w rejonie miejscowości Czerteż do skorzyżowania DK28 i DW886
III etap - od połączenia z DK84 i dalej śladem obecnej DK84 - w miejscowości Zahutyń obwodnica odbija na północ i nowym mostem na Sanie przebiega do połączenia z DK28 w rejonie granicy miasta Sanoka z miejscowością Bykowce
 

·
Registered
Joined
·
2,943 Posts
Jak wybudują, to DK84 będzie się zaczynać na skrzyżowaniu z obwodnicą, więc nie będzie biegła wspólnie z DK28.
III etap ma mieć częściowo wspólny przebieg DK28 i 84 - przynajmniej jeśli przyjąć stan obecny. Możliwe, że po wybudowaniu obwodnicy wprowadzą jakieś zmiany także w przebiegu DK84.
 

·
Registered
Joined
·
2,943 Posts
Informacja z 30.04.2014 r.:
O trzy miesiące opóźni się wydanie decyzji środowiskowej w sprawie budowy obwodnicy Sanoka – dowiadujemy się Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Decyzję o tym, który wariant budowy sanockiej obwodnicy zostanie zaakceptowany przez RDOŚ mieliśmy poznać w kwietniu. Nasi reporterzy ustalili, że poznamy ją dopiero w czerwcu. Opóźnienia jak wyjaśnia Lech Kotkowski, Dyrektor Regionalny Ochrony Środowiska w Rzeszowie, wynikają z „nadmiaru pracy”, ale jak zapewnia nasz rozmówca, nie wpłyną na opóźnienia w budowie obwodnicy. - Decyzja określi trasę przebiegu obwodnicy, która będzie najkorzystniejsza dla środowiska, zapewniam, że opóźnienia nie wpłynął na termin realizacji inwestycji – mówi. (...)
Źródło: isanok.pl
 

·
Registered
Joined
·
16,868 Posts
Umowa na wykonanie koncepcji obwodnicy Sanoka podpisana
W rzeszowskim Oddziale GDDKiA podpisano umowę na wykonanie koncepcji programowej obwodnicy Sanoka w ciągu DK28 (dł. ok. 6,9km) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Wykonawcą jest firma TRAKT Sp. z o.o. Wartość robót to 498 540 zł. Czas realizacji: 7 miesięcy.

Koncepcja programowa w sposób uproszczony przedstawi możliwości rozwiązań projektowych podczas realizacji tej inwestycji. Celem koncepcji jej będzie umożliwienie inwestorowi podjęcie decyzji dotyczących m.in. zastosowania odpowiednich technologii. Koncepcja uściśli również zakres rzeczowy i finansowy, a także określi wytyczne dla projektu budowlanego.
Źródło gddkia.gov.pl
 

·
Registered
Joined
·
35,376 Posts
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję środowiskową dla budowy obwodnicy Sanoka. Przetarg na realizację tej inwestycji prawdopodobnie odbędzie się w sierpniu.
Artykuł otwarty
Decyzję środowiskową wydała RDOŚ w Rzeszowie. Obwodnica Sanoka, na którą niecierpliwie czekają mieszkańcy miasta, powstanie w ciągu drogi krajowej nr 28 i będzie miała blisko 7 km długości. Znajdzie się tam dziewięć mostów, m. in. nad rzeką Sanoczek, Potokiem Płowieckim, rzeką San i linią kolejową.

Decyzja środowiskowa zakłada także budowę łącznika pomiędzy planowaną obwodnicą a istniejącą drogą krajową nr 28 w Sanoku.

Więcej (troszkę).
 

·
Registered
Joined
·
2,943 Posts
Tu cały artykuł:

Obwodnica Sanoka coraz bliżej. Jest ważna decyzja
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję środowiskową dla budowy obwodnicy Sanoka. Przetarg na realizację tej inwestycji prawdopodobnie odbędzie się w sierpniu.
Decyzję środowiskową wydała RDOŚ w Rzeszowie. Obwodnica Sanoka, na którą niecierpliwie czekają mieszkańcy miasta, powstanie w ciągu drogi krajowej nr 28 i będzie miała blisko 7 km długości. Znajdzie się tam dziewięć mostów, m. in. nad rzeką Sanoczek, Potokiem Płowieckim, rzeką San i linią kolejową.
Decyzja środowiskowa zakłada także budowę łącznika pomiędzy planowaną obwodnicą a istniejącą drogą krajową nr 28 w Sanoku.
Planowana obwodnica zaczynać się będzie na skrzyżowaniu DK nr 28 i drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Sanok. Jej koniec będzie w okolicy Olchowca.
- Jesteśmy na etapie opracowywania koncepcji programowej. Zajmuje się tym firma Trakt sp. z o.o., z którą podpisaliśmy umowę w czerwcu. Wartość jej prac to ponad 498 tys. zł - mówi Bartosz Wysocki. Koncepcja ma umożliwić inwestorowi podjęcie decyzji dotyczących m.in. zastosowania odpowiednich technologii.
- Uściśli również zakres rzeczowy i finansowy, a także określi wytyczne dla projektu budowlanego - precyzuje Bartosz Wysocki.
Budowa pierwszego etapu obwodnicy realizowana będzie w systemie projektuj-buduj. Ogłoszenie przetargu zaplanowane jest na sierpień.
Źródło: gazeta.pl

Wiadomość bardzo dobra. Autor artykułu trochę pomieszał fakty. Bo jeśli ma być niespełna 7 km, to będzie tylko I etap obwodnicy - bez mostu na Sanie. Jeśli z mostem na Sanie to byłoby 11 km - I i II etap.
 

·
Registered
Joined
·
2,943 Posts
Jako materiał poglądowy - w tym miejscu ma kończyć się I etap obwodnicy. Będzie się ona łączyć z DK84 - wylot w kierunku Leska. II etap ma przebiegać obecnym śladem DK84 przez około 1 km w stronę Leska i następie obwodnica będzie odbijać w kierunku północnym i dalej będzie wybudowany wiadukt nad linią kolejową i most na Sanie, następnie połączenie z obecnym przebiegiem DK28 - wylotówka w kierunku Przemyśla.

 

·
Registered
Joined
·
33 Posts
Decyzja jest na całość, ale wybudują na razie tylko do Lipinskiego.
Dodatkowo miasto będzie musiało wybudować łączniki z obwodnicą.
Jeśli faktycznie za niedługo będzie przetarg, to będziemy na 99% pewni, że obwodnica powstanie.
Zastanawiam się jak faktycznie wpłynie ona na południowe tereny Sanoka. Czy będzie takim 'kopem' inwestycyjnym jak obwodnica Rzeszowa? Czy zwykłym objazdem w szczerym polu, jak np. w Bieczu?
Teren pod porządny sklep wielkopowierzchniowy, stacje paliw, fabryki itp. jest wymarzony...

Obwodnica Sanoka, będąca jedną z ważniejszych inwestycji prorozwojowych, powstanie w ciągu drogi krajowej nr 28 i będzie miała ok. 7 kilometrów długości. Znajdzie się tam dziewięć mostów m.in. nad rzeczką Sanoczek, nad potokiem Płowieckim, a także nad rzeką San i linią kolejową nr 108. Wyjaśniając to, Bartosz Wysocki, rzecznik prasowy rzeszowskiego oddziału GDDKiA mówi:

Decyzja środowiskowa dotyczy całego zakresu planowanej obwodnicy Sanoka, a więc wariantu 8B w wersji ze skrzyżowaniami. Cały zakres obejmuje budowę m.in. 9 mostów, w tym nad rzeką San i linią kolejową nr 108. Jednak w pierwszej kolejności realizowany będzie odcinek od początku obwodnicy (na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 28 i drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Sanok) do skrzyżowania z drogą krajową nr 84. Właśnie dla tego odcinka trwają prace przygotowawcze. Decyzja środowiskowa zakłada także budowę łącznika pomiędzy planowaną obwodnicą a istniejącą drogą krajową nr 28, a nawet dwóch łączników (z rondem Beksińskiego i ul. Okulickiego), przy czym będą one realizowane przez Miasto.

W czerwcu br. GDDKiA – Oddział Rzeszów podpisała z firmą „Trakt” sp. z o.o. umowę na wykonanie koncepcji programowej obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 (dług. ok. 6,9 km). Wartość prac opiewa na kwotę 498 tys. zł. Koncepcja uściśli zakres rzeczowy i finansowy,a także określi wytyczne dla projektu budowlanego. Ogłoszenie przetargu na budowę pierwszego etapu obwodnicy Sanoka, realizowanego w systemie „projektuj - buduj” planowane jest w III kwartale br. Czy wszystko przebiega zgodnie z opracowanym harmonogramem? Czy decyzja środowiskowa, która miała ujrzeć światło dzienne w kwietniu br., a ukazała się w lipcu, nie spowodowała jakichś opóźnień? Zapytany o to rzecznik prasowy GDDKiA

– Oddział w Rzeszowie Bartosz Wysocki mówi: – Nieco późniejsze otrzymanie decyzji przez GDDKiA nie będzie miało wpływu na realizację przyjętego harmonogramu. Można powiedzieć, że na razie wszystko przebiega zgodnie z planem. Przygotowanie inwestycji do realizacji potrwa do połowy roku 2016 roku, w lipcu 2016 r. budowa ma ruszyć i zakończyć się na przełomie sierpnia – września 2018 roku.
Źródło Tygodnik sanocki 29/2014
 

·
Registered
Joined
·
2,943 Posts
Zastanawiam się jak faktycznie wpłynie ona na południowe tereny Sanoka. Czy będzie takim 'kopem' inwestycyjnym jak obwodnica Rzeszowa? Czy zwykłym objazdem w szczerym polu, jak np. w Bieczu?
Teren pod porządny sklep wielkopowierzchniowy, stacje paliw, fabryki itp. jest wymarzony...
Myślę, że w Sanoku budowa obwodnicy będzie impulsem do rozwoju południowej części miasta. Sanoka nie można porównywać z prawie 10-krotnie mniejszym Bieczem. Poza tym sanocki odcinek DK28 i dalej DK 84 w kierunku Bieszczadów jest o wiele bardzie obciążony niż DK28 w Bieczu. Miasto już rozpoczęło przygotowania do uzbrajania nowych terenów przemysłowych przy Okulickiego, do których nowa obwodnica zapewni dobre skomunikowanie, gdyż będzie tam zlokalizowany dwupoziomowy bezkolizyjny węzeł. Ruch na obwodnicy Sanoka będzie mniej więcej 3 x większy niż na obwodnicy Biecza zatem zachęci to na pewno także inwestorów, którzy chcieliby wybudować stacje benzynowe czy jakieś motele/hotele. Pod sklep wielkopowierzchniowy też będzie to dobra lokalizacja.
 

·
Registered
Joined
·
2,943 Posts
Wystarczy popatrzeć na Krosno i jej obwodnicę kiedyś a dziś.
Dokładnie.
W Krośnie miasto "wchłonęło" obwodnicę i stała się ona raczej "trasą średnicową".
Myślę, że w Sanoku będzie podobnie, choć obwodnica Sanoka ma być budowana w standardzie drogi GP o przekroju 2+1 co siłą rzeczy będzie skutkowało zmniejszeniem ilości zjazdów z drogi. Inaczej niż było to w Krośnie, gdzie obwodnicę budowano w końcu lat 70-tych - jako drogę jedno-jezdniową ze sporą ilością skrzyżowań i wjazdów.
Jednak w przypadku sanockiej obwodnicy skomunikowanie z terenami przez które będzie ona przebiegać ma zapewnić sieć dróg serwisowych, których długość z tego co pamiętam ma być większa niż długość samej obwodnicy.
 
1 - 20 of 724 Posts
Top