SkyscraperCity banner

61 - 69 of 69 Posts

·
Registered
Joined
·
105 Posts
Wrzucałem filmik z DK29 od Krosna Odrzańskiego do Słubic już do wątku o lubuskiej infrastrukturze drogowej, to wrzucam i tu :) :
 

·
Intelekt
Joined
·
1,531 Posts
Wszystko wskazuje na to, że ostatecznie obwodnica Krosna Odrzańskiego ominie miasto od północy i od wschodu, a nie tak jak wcześniej planowano - od zachodu:
KROSNO ODRZAŃSKIE: Wariant przebiegu obwodnicy prawie pewny. Trzeba dogadać się z wojskiem
27 grudnia 2019

Podczas ostatniej sesji krośnieńskiej rady burmistrz Marek Cebula przedstawił szczegóły związane z budową obwodnicy wraz z prawdopodobnym przebiegiem potężnej inwestycji.

Burmistrz nawiązał do ostatniego spotkania w sprawie obwodnicy. Mówił o nim wcześniej dyrektor zielonogórskiego oddziału GDDKiA, Marek Langer.
- Omawialiśmy i przedstawialiśmy trzy warianty przebiegu trasy. Była też wstępna ocena każdej z opcji - opowiadał. - Wciąż są pewne uwagi do tego wariantu i musimy je przeanalizować. Jeśli chodzi o termin zakończenia prac nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym, to mamy czas do połowy 2021 roku. Burmistrz Marek Cebula podzielił się szczegółami ze wspomnianego spotkania.
- Ta mapa jest już państwu znana - zwracał się do gości na sesji włodarz, prezentując mapę. - Przedstawione są na niej trzy warianty przebiegu obwodnicy. Po konsultacjach prawie wszystkie zaproszone instytucje opowiedziały się za wariantem drugim.

[...]

Jak tłumaczy burmistrz, opisywany wariant jest najbardziej optymalny pod każdym względem. - Najmniej narusza też nasze interesy. Mamy możliwość dalszego rozwoju miasta m.in. w kierunku Łochowic - informował M. Cebula. Są inne argumenty, przemawiające za wariantem drugim. Jest tam najmniej kolizji środowiskowych. Przede wszystkim jest to najtańsze rozwiązanie.

Wojsko również przedstawiło swoje uwagi

Krośnieński burmistrz wspomniał, że prawie wszystkie instytucje zaopiniowały pozytywnie wariant drugi. Jedna miała uwagi. Chodzi o wojsko.
- Drugi i trzeci wariant przecinają tereny wyłączone dla wojska - wyjaśniał podczas sesji M. Cebula. - Czasami z batalionu saperów żołnierze muszą dostać się na strzelnicę piechotą, ale nie tylko. Przewożony jest tam również sprzęt wojskowy z zaopatrzeniem, który nie jeździ po drogach publicznych.

Jak jednak podkreśla M. Cebula, nie jest to duży problem. Przedstawiciele firmy Transprojekt z Gdańska, którzy przygotowali wszystkie warianty, mają spotkać się z wojskiem, aby uzgodnić przejścia pod obwodnicą. Jeśli się uda, to wojsko również zaakceptuje wariant drugi. Obecnie przychyla się do realizacji pierwszego, ponieważ ten nie koliduje w żaden sposób z terenami wojskowymi. Ale ta opcja nie pomoże Krosnu Odrzańskiemu.
- To zupełnie bezsensowny wariant, ponieważ samochody, które jadą z Gubinka w kierunku na północ i na autostradę A2 będą musiały przejechać przez miasto - wyjaśniał burmistrz.

Nie ma jednak obaw, że ta opcja zostanie przeforsowana, ponieważ projektanci powinni dojść do porozumienia z wojskiem, które po prostu ma swoje wymogi. Ponadto wiele różnych dróg przebiega przez tereny wojskowe. Do tego wszystkie pozostałe instytucje, wliczając w to również centralę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad czy samych wykonawców, skłania się do realizacji wariantu drugiego.
- Podczas spotkania oddział GDDKiA w Zielonej Górze był połączony z centralą GDDKiA w Warszawie, która za pomocą telekonferencji śledziła dyskusję na temat krośnieńskiej obwodnicy - opowiadał burmistrz Cebula.

W przyszłym roku dokumentacja, a potem...

Co istotne, do sierpnia przyszłego roku powinna być gotowa ostateczna dokumentacja. W projekcie jest też wykup gruntów.
- Po raz pierwszy w historii planowania obwodnicy zostały przeprowadzone prace związane z rozpoznaniem, wszystkimi badaniami - wymienia dyrektor zielonogórskiego oddziału GDDKiA, M. Langer. - Taki etap wcześniej nie został osiągnięty, a koncepcje były tylko rysowane palcem po mapie. Teraz mamy wiele konkretów, ale to wszystko musi potrwać. Obecnie mieścimy się w terminach. To po prostu bardzo długi proces.

Przypomnijmy, że harmonogram prac, który został przygotowany w 2017 roku, obejmuje zadania, które zostaną zrealizowane do 2025 roku (ewentualne opóźnienia mogą sprawić, że realizacja przedłuży się o rok). Proces, który ruszył w 2017 roku, mógł już się rozpocząć 10 lat wcześniej, ale zadanie zostało zamrożone. Gdyby wtedy wszystko ruszyło, to krośnianie cieszyliby się obwodnicą już od dobrych kilku lat...
źródło: Gazeta Lubuska

W ramach przypomnienia = wariant II to ten czerwony:


Długość wariantu II to 11,8km, natomiast długość obecnego przebiegu drogi krajowej pomiędzy początkiem i końcem planowanej obwodnicy to 10,3km. Oznacza to że nowy przebieg DK29 będzie dłuższy o około 800 metrów. Wariant I miał mieć niecałe 9 kilometrów.
 

·
Intelekt
Joined
·
1,531 Posts
Znalazłem nagranie z sesji rady miasta (do której nawiązuje artykuł, który wczoraj umieściłem) na której burmistrz przedstawił najnowsze ustalenia w sprawie obwodnicy Krosna Odrzańskiego, oraz przebieg wariantu II.

Właściwy fragment od 14:55 do 25:11

Link do youtube


Widać że burmistrz jest bardzo zaangażowany w całą sprawę i wie o czym mówi. Gratuluję mieszkańcom kompetentnego włodarza :)
 

·
Intelekt
Joined
·
1,531 Posts
Remontów w Krośnie Odrzańskim ciąg dalszy...
Droga krajowa w Krośnie Odrzańskim wciąż wymaga remontów. Kto i kiedy załata dziury?
Remontów w Krośnie Odrzańskim w ostatnim czasie było co nie miara. I te wciąż trwają, jednak w ciągu drogi krajowej, przebiegającej przez miasto, wciąż jest wiele dróg i ulic, których stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Nie ma wątpliwości, że potrzebne są kolejne naprawy. Ale kiedy i kto je wykona?

Burmistrz Marek Cebula nie ukrywa, że jednym z istotnych zadań do zrobienia jest naprawa drogi krajowej nr 29, przebiegającej przez Krosno Odrzańskie. - Mamy zrobioną w tej chwili ulicę Chrobrego. Jednak jak pojedziemy dalej, to zaczyna się tragedia – mówi M. Cebula. – Mówię nie tylko o przejeździe przez stare miasto, ale również część Bohaterów Wojska Polskiego oraz Traktu Książęcego. Nawierzchnia jest w fatalnym stanie - dodaje włodarz.
[...]
Kto zrobi ten remont i kiedy?
Priorytetem jest budowa obwodnicy. Po jej powstaniu droga krajowa zostanie najpewniej przekazana w zarząd powiatowi bądź gminie. Burmistrz przyznaje, że samorząd może nie udźwignąć remontów tak szerokiej drogi. – Pocieszające jest to, że mniejsza kategoria dróg nie będzie musiała spełniać takich wymogów jak krajowa. Będzie np. mogła być węższa i możliwe będzie wybudowanie ścieżek rowerowych. Do tego będziemy dążyć, bo obecnie bardzo tych ścieżek brakuje – mówi M. Cebula.
Podkreśla jednak, że nie będzie chciał przejąć drogi w tak złym stanie. Więc czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje kolejne naprawy w ciągu DK29 w Krośnie Odrzańskim? Zapytaliśmy Marka Langera, dyrektora zielonogórskiego oddziału GDDKiA. - W drugiej połowie roku planujemy zakończyć prace na moście Elizy i na placu św. Jadwigi Śląskiej. – mówi M. Langer.
Dyrektor podkreśla również, że w tym roku realizowana będzie jeszcze jedna inwestycja. - Pod koniec tego roku planujemy rozpocząć prace przy skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego, które będzie polegać na rozbiórce mostu drogowego i budowie nowego obiektu – wyjaśnia Langer. – Podczas prac planowane jest zamknięcie dla ruchu drogi krajowej nr 29 w obrębie budowy i wprowadzenie objazdu poprzez drogę krajową nr 32 oraz drogę powiatową 1148F (ul. Gubińska i ul. Wojska Polskiego).
Najważniejsza sprawa pozostaje jednak niezmienna. - Oczywiście cały czas trwają intensywne prace przygotowawcze związane z obwodnicą Krosna Odrzańskiego – zaznacza M. Langer. - Dodatkowo wszelkie pozostałe prace, które będą wynikać z bieżącego utrzymania, będą również niebieżąco realizowane.
źródło: Droga krajowa w Krośnie Odrzańskim wciąż wymaga remontów. Kto i kiedy załata dziury?
 

·
Intelekt
Joined
·
1,531 Posts
Dzisiaj zakończył się remont mostu Elizy nad kanałem Odry w Krośnie Odrzańskim. Wykonawca miał czas do końca czerwca. Prace trwały od sierpnia 2019.

[Krosno Odrzańskie] Koniec remontu mostu Elizy. Zniknęła sygnalizacja świetlna. Przeprawa w końcu otwarta
Remont mostu Elizy w Krośnie Odrzańskim miał zakończyć się w tym miesiącu. I tak się stało, nawet szybciej niż można było się spodziewać. Ruch obustronny został przywrócony w piątek, 5 czerwca.
W piątek, 5 czerwca sygnalizacja świetlna zniknęła sprzed remontowanej przeprawy. Pojazdy mogą się już przemieszczać po obu stronach jezdni.


źródło+więcej zdjęć: Krosno Odrzańskie. Koniec remontu mostu Elizy. Zniknęła sygnalizacja świetlna. Przeprawa w końcu otwarta
 

·
Piotrkowianin
Joined
·
5,847 Posts

·
Registered
Joined
·
10,877 Posts

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone w trybie Międzynarodowego przetargu nieograniczonego (International Competitive Bidding – ICB) jednoetapowego bez prekwalifikacji zgodnie z Instrukcją Banku Światowego pt. „Zamówienia towarów, robót i usług niekonsultingowych realizowane przez pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (MBOiR) oraz kredytów i grantów Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (MSR)” Styczeń 2011 ze zmianami z lipca 2014 na zadanie pod nazwą: OVFMP-1B.1/1(b) Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z dojazdami.


Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych i usług towarzyszących związanych z wykonaniem Zadania pn.: Kontrakt 1B.1/1(b)„Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z dojazdami” obejmującego przebudowęistniejącego mostu drogowego przez Odrę w km 53+067 drogi krajowej nr 29 w Krośnie Odrzańskim (km 514+100 rzeki Odry) w celu zapewnienia minimalnego prześwitu pod obiektem i umożliwienia skutecznego prowadzenia akcji lodołamania na Odrze oraz dostosowanie obiektu mostowego do warunków stawianych przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Minimalny wymagany prześwit pod obiektem, ponad Najwyższą Wodę Żeglowną (WWŻ), powinien wynosić 5,25 m i musi być zachowany na całej szerokości toru wodnego dla klasy Va drogi wodnej tj. na odcinku równym 50,0 m. Do celów projektowych poziom WWŻ został wskazany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na poziomie 41,150 m n.p.m. NN. Ponadto Kontrakt obejmuje lokalną przebudowę i dostosowanie infrastruktury drogowej do przebudowywanego mostu drogowego. W związku z koniecznością zapewnienia ciągłości ruchu na drodze krajowej nr 29, na czas przebudowy istniejącego obiektu mostowego wybudowany zostanie w ramach Kontraktu most tymczasowy.
 

·
Intelekt
Joined
·
1,531 Posts
^^ trochę zejdzie z tym przetargiem. Ale na wiosnę może już zaczną działać :) Ciekawe czy burmistrz wynegocjował już pozostawienie mostu tymczasowego do czasu otwarcia obwodnicy?
 
61 - 69 of 69 Posts
Top