SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 63 Posts

·
Registered
Joined
·
9,054 Posts
Informacja z Biuletynu Zamówień Publicznych:

Zielona Góra: REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 32 NA ODCINKU OD KM 41+000 DO KM 42+000
Numer ogłoszenia: 311732 - 2014; data zamieszczenia: 19.09.2014

ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 801015,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
HEILIT+WOERNER Sp. z o.o., Wysoka

Cena wybranej oferty: 699848,08 PLN
Źródło - www.uzp.gov.pl
 

·
Registered
Joined
·
9,054 Posts
Informacja z Biuletynu Zamówień Publicznych:

Poznań: Remont drogi krajowej nr 32 w m. Wolsztyn od km 107+251 do km 110+450 dł. 3,199 km
Numer ogłoszenia: 334236 - 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014

ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1275323,50 PLN

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Colas Polska Sp.zo.o., Palędzie

Cena wybranej oferty: 1690848,85 PLN
Źródło - www.uzp.gov.pl
 

·
Registered
Joined
·
9,054 Posts
Informacja z Biuletynu Zamówień Publicznych:

Zielona Góra: REMONT DRÓG KRAJOWYCH NR 12, 32, 92 NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Numer ogłoszenia: 155869 - 2015; data zamieszczenia: 26.10.2015

ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

Część NR: 2
Nazwa: Remont drogi krajowej nr 32 na odcinku Leśniów Wlk. - Zielona Góra od km 52+000 do km 55+780

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3713967,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o., Wysoka

Cena wybranej oferty: 1869961,85 PLN
Źródło - www.uzp.gov.pl
 

·
Registered
Joined
·
9,054 Posts
Informacja z Biuletynu Zamówień Publicznych:

Poznań: Przebudowa drogi krajowej nr 32 na odc. Granowo - Strykowo od km 146+503 do km 149+071, długości 2,568 km
Numer ogłoszenia: 103741 - 2016; data zamieszczenia: 24.06.2016

ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3767776,87 PLN

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie

Cena wybranej oferty: 2519843,13 PLN
Źródło - www.uzp.gov.pl
 

·
Registered
Joined
·
9,054 Posts
Informacja z Biuletynu Zamówień Publicznych:

Poznań: Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 32 z drogą wojewódzką nr 431 i drogą powiatową w m.Granowo
Numer ogłoszenia: 139392 - 2016; data zamieszczenia: 01.09.2016

ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2925241,52 PLN

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
COLAS Polska Sp.zo.o., Palędzie

Cena wybranej oferty: 1847349,93 PLN
Źródło - www.uzp.gov.pl
 

·
Moderator
Joined
·
5,131 Posts
DK32 ze swoim SDR na poziome 8-9 tyś to idealna droga na przekrój 2+1. Przede wszystkim należałoby jednak wybudować obwodnice miejscowości wzdłuż całej trasy + bezpośrednio połączyć ZG (Trasa Płn) z Kargową z nowym mostem nad Odrą.
 

·
Registered
Joined
·
9,054 Posts
Informacja z Biuletynu Zamówień Publicznych:

Poznań: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 32 w województwie wielkopolskim na odcinku Granowo - Strykowo - Stęszew - budowa ciągu pieszo - jezdnego od km 143+100 do km 146+100.
Numer ogłoszenia: 149166 - 2016; data zamieszczenia: 27.09.2016

ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1858500,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
SKANSKA S.A., Warszawa

Cena wybranej oferty: 1481497,49 PLN
Źródło - www.uzp.gov.pl
 

·
***
Joined
·
4,148 Posts
DK32 ze swoim SDR na poziome 8-9 tyś to idealna droga na przekrój 2+1. Przede wszystkim należałoby jednak wybudować obwodnice miejscowości wzdłuż całej trasy + bezpośrednio połączyć ZG (Trasa Płn) z Kargową z nowym mostem nad Odrą.
Totalnie bez sensu po zakończeniu rozbudowy S3 do dwóch jezdni. Powinno się wtłaczać ruch na drogi wyższej kategorii, a nie robić równoległe z nimi, skracające trasę zaledwie o kilka km. Zwłaszcza jeżeli ruch w okolicy Kargowej jest mniejszy niż w Wielkopolsce, a połączenie przez Sulechów obsługuje DW304 zdejmującą dużą część ruchu.
 

·
Registered
Joined
·
9,054 Posts
Informacja z Biuletynu Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 102166 - 2017 z dnia 2017-06-29 r.
Zielona Góra: REMONT WĘZŁA SULECHÓW NA ODCINKU: S3a W KM 176+568 – 176+689, S3 W KM 272+356 – 272+650, DROGI KRAJOWEJ NR 32a W KM 0+250 – 3+919, DROGI KRAJOWEJ NR 32 W KM 71+567 – 72+000

ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT2820176.27 PLN

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., Kobylarnia

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3468816.81 PLN
Źródło - www.uzp.gov.pl
 

·
Registered
Joined
·
3,735 Posts
Informacja z Biuletynu Zamówień Publicznych:poznań: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 32 w województwie wielkopolskim na odcinku Granowo - Strykowo - Stęszew - budowa ciągu pieszo - jezdnego od km 143+100 do km 146+100.
Numer ogłoszenia: 149166 - 2016; data zamieszczenia: 27.09.2016
ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1858500,00 PL
NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
SKANSKA S.A., Warszawa
Źródło - www.uzp.gov.pl
Obwieszczenie
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 32 na odcinku Granowo-Strykowo-Stęszew (od km 143+100 do km 146+100), w zakresie budowy dodatkowej jezdni dla obsługi ruchu z terenów przyległych do pasa drogowego, realizowanej w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 32 w województwie wielkopolskim na odcinku Granowo-Strykowo-Stęszew. Budowa ciągu pieszo-jezdnego od km 143+100 do km 146+100”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
źródło i Decyzja
 

·
Registered
Joined
·
9,054 Posts
Informacja z BZP:

Ogłoszenie nr 500275699-N-2018 z dnia 19-11-2018 r.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu: Remont dk 32 na odc. Grodzisk Wlkp-Ptaszkowo

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: COLAS Polska Spółka z o.o., Palędzie

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4316323.06 PLN
www.uzp.gov.pl
 
1 - 20 of 63 Posts
Top