SkyscraperCity banner

1 - 20 of 310 Posts

·
Moderator
Joined
·
16,852 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim. Trasa inwestycji przebiega na kierunku północ – południe przez tereny gmin Szczawno Zdrój i Wałbrzych.
Przedmiotowy odcinek rozpoczyna się w śladzie ul. Łączyńskiego w rejonie wiaduktu kolejowego. W dalszym przebiegu trasa obwodnicy przebiega przez istniejące rondo na skrzyżowaniu ulic Łączyńskiego, Długiej i Szczawieńskiej a następnie estakadą nad skrzyżowaniem ul. Wyszyńskiego i Chopina. Środkowy odcinek obwodnicy prowadzony jest w śladzie nieukończonej drogi w kierunku południowym. W okolicach km 6+000 obwodnica przecina osiedle mieszkaniowe w rejonie ulic Oczki i Św. Kingi. W dalszym odcinku obwodnica swoim przebiegiem włącza się w ślad istniejącej ul. Kolejowej. Przedmiotowy odcinek kończy się za skrzyżowaniem ul. Kolejowej z ul. Wysockiego oraz ul. Sikorskiego.

Podstawowe parametry techniczne dla projektowanej drogi krajowej nr 35 przedstawiają się następująco:
• klasa techniczna – G,
• przekrój normalny – 2x2,
• prędkość projektowa – Vp=60 km/h,
• prędkość miarodajna – Vm=70 km/h,
• pasy ruchu o szerokości 3,5 m,
• szerokość jezdni zależnie od przekroju od 7,0 m do 14,30 m,
• wysokość skrajni – 4,60 m,
• spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym 2%,
• obustronne chodniki o szerokości minimalnej 2,5 m na odcinku od km 2+350 (początek zakresu opracowania)
do km około 2+950 oraz od km około 7+580 do km do km 8+250 (koniec zakresu opracowania),
• pas dzielący o szerokości minimalnej 2,0 m.

Na odcinku poprowadzonym nowym śladem (km około 2+700 do km około 7+700) droga będzie w pełni bezkolizyjna.
We wrześniu 2017 podpisano umowę na dofinansowanie budowy
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 4.2). Dofinansowanie unijne wynosi prawie 297 mln zł.
https://dziennik.walbrzych.pl/bedzie-obwodnica-walbrzycha-wszystkie-umowy-juz-podpisane/

13 czerwca 2018 ogłoszono przetarg na budowę

Link do TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:252120-2018:TEXT:PL:HTML&src=0

Dokumentacja dostępna pod poniższymi linkami:
http://bip.zdkium.walbrzych.pl/public/?id=119404
http://zdkium.walbrzych.pl/gosc5/
 

·
Moderator
Joined
·
16,852 Posts
Discussion Starter · #2 ·

·
Registered
Joined
·
1,517 Posts
We wrześniu 2017 podpisano umowę na dofinansowanie budowy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 4.2). Dofinansowanie unijne wynosi prawie 297 mln zł.
Z uwagą, że jest to projekt duży więc wymaga również zgody komisji europejskiej w zakresie zgody na realizację jak i ostatecznej kwoty dofinansowania (decyzja nie została jeszcze podjęta).
 

·
Registered
Joined
·
1,517 Posts
Przetarg zakłada rozliczenie obmiarowe inwestycji (kilkaset milionów) na podstawie złożonego kosztorysu ofertowego. Gdzieś w Polsce zrealizowano duży kontrakt drogowy według tej formuły?
 

·
Registered
Joined
·
226 Posts
Przetarg zakłada rozliczenie obmiarowe inwestycji (kilkaset milionów) na podstawie złożonego kosztorysu ofertowego. Gdzieś w Polsce zrealizowano duży kontrakt drogowy według tej formuły?
Zanim nastąpiła era systemu Zaprojektuj i Zbuduj budowało się w Polsce duże kontrakty rozliczane kosztorysowo. Z ostatnich chyba S-5 wokół Leszna.

Droga w moim odczuciu poprawi przejezdność Wałbrzycha tylko w niewielkim stopniu, nadal przed i za obwodnicą kierowcy wpadną w korki.
 

·
Registered
Joined
·
1,517 Posts
W odniesieniu do rozwiązań i przebiegu drogi nazwa "Obwodnica Wałbrzycha" jest myląca, bo bardziej spełnia rolę obwodnicy śródmiejskiej niż typowa obwodnica miejscowości. Nie bez wpływu jest to, że realizowany ma być tylko odcinek środkowy. Zgadzam się, że przejezdność poprawi się dla części mieszkańców, a inni i tak będą stali w korku z uwagi na niezrealizowanie pozostałych newralgicznych odcinków "obwodnicy".
 

·
Registered
Joined
·
504 Posts
Oczywiście że ta obwodnica nie usprawni przejazdu przez Wałbrzych w sposób istotny ,ale należy pamiętać że tranzyt przez miasto na linii Północ- południe prawie nie występuje! , ta droga ma dwa kluczowe powody:
1. Połączenie dwóch największych dzielnic mieszkaniowych z centrum miasta, gdzie do tej pory cały ruch odbywał się ulicą jednopasmową bez możliwości poszerzenia, która jest praktycznie ciągle zakorkowana.
2. Dodatkowo na tej ulicy znajduje się niski wiadukt kolejowy o prześwicie 3,6m który z powodów terenowych nie ma możliwości przebudowy, więc praktycznie pół miasta z centrum nie ma legalnego i dogodnego dojazdu samochodów ciężarowych, tak wiem że tiry jeżdżą po tym wiaduktem ale ograniczenie po coś jest.
 

·
Registered
Joined
·
1,517 Posts
... , ta droga ma dwa kluczowe powody:
1. Połączenie dwóch największych dzielnic mieszkaniowych z centrum miasta, gdzie do tej pory cały ruch odbywał się ulicą jednopasmową bez możliwości poszerzenia, która jest praktycznie ciągle zakorkowana.
Część mieszkańców dzielnicy Piaskowa Góra do centrum będzie jeździła po staremu, bo nie przewidziano wjazdu na obwodnice od strony ul.Kusocińskiego (jest zjazd z kierunku centrum) chyba, że będą chcieli dojeżdżać aż do ronda w Szczawnie.

W projekcie wykonawczym zrezygnowano (w stosunku do zapisów koncepcji i decyzji środowiskowej) z prowadzenia drogi z rezerwą pod wykonanie w przyszłości (w II etapie) estakady nad rondem w Szczawnie dla ciągu głównego obwodnicy.

Pozostawienie bez rozbudowy ul.Wieniawskiego (ruch będzie większy) to proszenie się o wypadki z udziałem pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu.
 

·
Registered
Joined
·
504 Posts
Część mieszkańców dzielnicy Piaskowa Góra do centrum będzie jeździła po staremu, bo nie przewidziano wjazdu na obwodnice od strony ul.Kusocińskiego (jest zjazd z kierunku centrum) chyba, że będą chcieli dojeżdżać aż do ronda w Szczawnie.

W projekcie wykonawczym zrezygnowano (w stosunku do zapisów koncepcji i decyzji środowiskowej) z prowadzenia drogi z rezerwą pod wykonanie w przyszłości (w II etapie) estakady nad rondem w Szczawnie dla ciągu głównego obwodnicy.

Pozostawienie bez rozbudowy ul.Wieniawskiego (ruch będzie większy) to proszenie się o wypadki z udziałem pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu.
Zgadzam się z tobą , ulica Wieniawskiego będzie musiała być przebudowana (likwidacja skrzyżowań z ul Ogrodową i Forteczną oraz wjazdu do Auchan, likwidacja mniejszych zjazdów, budowa drogi prostopadłej w celu umożliwienia dojazdów, budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z Ul Podwale). Brak pełnego węzła z Ul Kusocińskiego i estakady na rodzie Tesco to też wielki ból , ale pewnie wygrały względy finansowe.
 

·
Registered
Joined
·
1,517 Posts
Wieniawskiego to powinien być priorytet jak Wrocławska i de Gaulle'a które to ulice doczekały się rozbudowy i remontu (inna sprawa, że "obeszli" przy tych robotach zapisy decyzji środowiskowej dla obwodnicy i nie wykonano elementów ochrony w niej wskazanych). Niestety nic nie wskazuje na to, że w najbliższych latach ul.Wieniawskiego doczeka się przebudowy w zakresie o którym napisałeś, aby odpowiadała parametrom drogi głównej w ciągu obwodnicy.
 

·
Registered
Joined
·
504 Posts
Myślę że po oddaniu obwodnicy, miasto będzie musiało to zrobić ze swoich środków, w przeciwnym razie będzie to odcinek z korkami i bardzo niebezpieczny.
 

·
Registered
Joined
·
1,254 Posts
W tym momencie ul.Wieniawskiego w godzinach szczytu jest niebezpieczna.Co prawda miasto realizuje przebudowę wiaduktu w ciągu ul.de Gaulle'a ale to tylko dla tego że był on już mocno zniszczony a skoro ma tam poruszać się tranzyt to musieli.A korkować się będzie na skrzyżowaniu ul.Kolejowej x Wysockiego(światła) na rondo Tesco(też mają być tam światła) i oczywiście na skrzyżowaniu Al.Podwale x Lelewela(również światła).No i oczywiście na drugim wlocie w Al.Podwale gdzie nie ma świateł.

PS.Dziękuje za umieszczenie fotografie mojego autorstwa z "obwodnicy" postaram się tam zaglądać jak ruszą pracę :)
 

·
Registered
Joined
·
1,254 Posts
Łącznie planowany budżet 397 mln zł,jak dla mnie chyba realne.Ale jak pokazała obwodnica Boguszowa+przebudowa 1-go Maja i Zachodniej oby nie okazało się że jest to za mało.Miejmy nadzieje że jeżeli będzie nawet więcej to w kwocie 400 mln zł się zamknie inwestycja.
 

·
Registered
Joined
·
1,517 Posts
^^ Te 397 mln to wszystkie wydatki które można było "wrzucić" w inwestycję, te już poniesione (projekty, wykup gruntów, przetargi związane z inwestycją np. wyburzenia budynków które zrealizowono) jak i przyszłe (nadzór, budowa).
Znając przepisy i będąc kreatywnym można np. w koszty wrzucić zakup komputerów - na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej - co uczyniono.

W planie postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok podano orientacyjną wartość zamówienia dla tej inwestycji (samej budowy) około 270 mln. Sądzę, że planowane wydatki na samą budowę (w okresie składania wniosku o dofinansowanie) oszacowano na około 300 mln.

Póki co oferenci składają zapytania do przetargu i min. pojawiają się zapytania o możliwość optymalizacji (szczególnie obiektów inżynierskich). Niestety przetarg jest w formule "buduj" i zamawiający odpowiada negatywnie.
 

·
Registered
Joined
·
1,517 Posts
Unieważniono przetarg (drugi) na roboty polegające na uzdatnieniu podłoża pod przyszłą obwodnicę. Tym razem wpłynęła jedna oferta (około 50% kosztorysu), ale odrzucono ją z uwagi na niespełnienie zapisów SIWZ (chodziło o przekroczenie o 0,1% wartości kosztów dla których zamawiający określił ich maksymalną wartość).

Wcześniej w przetargu na budowę obwodnicy zostało uwzględnione przez KIO odwołanie Strabag na zapisy SIWZ.
 

·
Registered
Joined
·
1,517 Posts
Unieważniono przetarg na nadzór inwestorski inwestycji.
Uzasadnienie: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający stwierdził, że w chwili obecnej nie ma możliwości zwiększenia kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia.

Budżet: 5.500.000
Najkorzystniejsza oferta: 5.673.756

źródło: http://bip.zdkium.walbrzych.pl/public/?id=120264
 
1 - 20 of 310 Posts
Top