SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 40 Posts

·
Registered
Joined
·
54 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Witam,
korzystając z okazji przedstawiam fotorelację z DK38, która dotychczas nie miała swojego wątku na forum. Droga znajduje się w woj. opolskim. Można nią dojechać z Kędzierzyna-Koźla, przez Głubczyce do granicy państwa w Pietrowicach a stamtąd do miasta Krnov znajdującego się juz po czeskiej stronie.
Fotorelację przygotowałem poruszając się w kierunku przeciwnym, to jest od granicy w kierunku Kędzierzyna-Koźla. Kto zainteresowany jak to wygląda u naszych sąsiadów, może sobie sprawdzić na google street view, począwszy od granicy


1. Rozpoczynamy jeszcze na terenie Republiki czeskiej. Po lewej stronie budynek straży granicznej, położony w całości na terenie Czech. Przed wejściem do strefy Schengen było tu zadaszenie, szlabany i budki strażników/celników. Jeszcze do obejrzenia w street view.


2. Krnov żegna, Opolszczyzna wita. Zmiana nawierzchni ukazuje przebieg granicy.


3. Tablica odległościowa, przy czym DK38 nie dociera do samego Kędzierzyna-Koźla, kończąc się na skrzyżowaniu z DK45 (Racibórz - Opole - Złoczew) w miejscowości Reńska Wieś, kilka kilometrów od Kędzierzyna-Koźla


4. Nasz przyjazny i intuicyjny "witacz". Niestety zakaz zatrzymywania się uniemożliwa zapoznanie się z treścią znaku.


5. Pietrowice


6. Od razu niespodzianka, w Pietrowicach frezują


7. Raptem kilkaset metrów ale zawsze. Na stronie GDDKIA brak informacji o prowadzonych pracach


8.


9. Rodzinka na spacerku


10. Prawdopodobnie zmierzali tu
 

·
Registered
Joined
·
54 Posts
Discussion Starter · #2 ·
11. Mokre Kolonia


12. Tu też sfrezowali, do tego położono nowe krawężniki, po prawej stronie jedziemy nowym asfaltem


13. Również kilkaset metrów remontu, w ciągu miejscowości


14.


15. W prawo na Ciermięcice


16. Wokół same pola, ale na zwierzęta dzikie uważać trzeba


17. Niemal do samych Głubczyc droga biegnie prosto niczym z bicza strzelił.


18. Zopowy Osiedle wśród pól i lasków


19. SDR na tym odcinku DK38 to 4070 pojazdów w roku 2010


20. Nowe Gołuszowice
 

·
Registered
Joined
·
54 Posts
Discussion Starter · #3 ·
21.


22. Wreszcie zakręt


23. Głubczyce


24.


25. Przejazd typu "wybijazębyprzy5kmh" przez nieużywanę linię kolejową


26. W prawno na Racibórz, również DW418...


27. co potwierdza tablica kierunkowa


28. Rzut oka za plecy. Co ciekawe przy wylocie z ronda mamy znak informujący, że dalej niż 14,4 km samochodem o DMC> 3,5 tony nie pojedziemy. Na kontynuacji DK38 ale już za czeską granicą obowiązuje ograniczenie do 3,5 t.


29. 200m za rondem odbijamy w prawo


30.
 

·
Registered
Joined
·
54 Posts
Discussion Starter · #4 ·
31. Wbrew pozorom wciąż na DK38 co potwierdza znak ze zjęcia 30


32.


33. Mniej reprezentacyjna część Głubczyc


34. Za skrzyżowaniem droga będzie ponownie wyglądać jak krajówka


35.


36.


37. Głubczyce żegnają


38. Grobniki


39.


40.
 

·
Registered
Joined
·
54 Posts
Discussion Starter · #5 ·
41. Specyficzne poczucie humoru mieszkanców Grobników (Grobnik?)


42. Kolejna niespodzianka


43. Wg GDDKIA dłubią od 15 maja, a wyrobią się do drugiego 2 lipca (czyli za 3 dni). Do startu, gotowi...


44. Niecierpliwy/głupi kierowca Golfa. Najwyraźniej zasugerował się odwołaniem zakazu ale nie zauważył lini ciągłej oraz dojazdu do szczytu wzniesienia.


45. Ponownie ładny kawałek droga biegnie w linii prostej...


46. ...ale w terenie pagórkowatym, co może stanowić pewną niedogodność dla entuzjastów wyprzedzania.


47. Ze szczytu pagórka roztacza się Widok o czym informuje znak E-17a


48.


49.


50. Wciąż prosto...
 

·
Registered
Joined
·
54 Posts
Discussion Starter · #6 ·
51. W prawo Dziećmarów 2, Baborów 7


52.


53.


54. Nawierzchnia, mimo że pozbawiona większych ubytków jest dosyć nierówna, zupełnie jakby od gorąca rozjechało się to ciasto pod asfaltem.


55.


56. Ucieszków - koniec długiej prostej


57.


58.


59.


60.
 

·
Registered
Joined
·
54 Posts
Discussion Starter · #7 ·
61. Pawłowiczki


62.


63.


64.


65.


66. Lewo Gościęcin, w prawo Gierałtowice


67. Kolejna droga do Gierałtowic


68. Na tym odcinku asfalt gdzieniegdzie asfalt popłynął w trawę.


69.


70. Pod linią WN nie zatrzymujemy się
 

·
Registered
Joined
·
54 Posts
Discussion Starter · #8 ·
71.


72. Zbliżamy się do końca/początku DK38


73. STOP za 300m.


74. Na tym skrzyżowaniu DK 38 kończy/zaczyna swój bieg. Do Kędzierzyna-Koźla jesteśmy kierowani w lewo, w stronę stosunkowo niedawno ukończonej obwodnicy Kędzierzyna Koźla. Mimo to miejscowi niemal napewno pojadą prosto przez Reńską Wieś.


75. W lewno na Opole DK45, w prawo Racibórz DK45, na Kędzierzyn-Koźle, wbrew temu co sugeruje oznakowanie - prosto.


Dziękuję za uwagę i wspólną podróż po mniej uczęszczanych rubieżach woj. opolskiego.
Za wszelkie błędy przepraszam i obiecuję poprawić się przy okazji ewentualnej kolejnej fotorelacji :)
 

·
Requiem for a dream
Joined
·
4,042 Posts
Średniej jakości krajówka, widać wiele łat. Ten spływający asfalt... yyyy co to ma być? Po czeskiej stronie rewelacji też nie ma, aczkolwiek nawierzchnia jest raczej lepsza.
 
  • Like
Reactions: marttin1988

·
Registered
Joined
·
9,037 Posts
Informacja z Biuletynu Zamówień Publicznych:

Opole: Remont nawierzchni na drodze krajowej nr 38 na odcinku skrzyż. na Łężce - m. Reńska Wieś od km 37+900 do km 41+900
Numer ogłoszenia: 208759 - 2012; data zamieszczenia: 01.10.2012

ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3305520,3 PLN

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo M+ Sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle

Cena wybranej oferty: 2534819,92 PLN
Źródło - www.uzp.gov.pl
 

·
Registered
Joined
·
9,037 Posts
Informacja z Biuletynu Zamówień Publicznych:

Opole: BUDOWA PRZEPUSTU ZLOKALIZOWANEGO W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ nr w km 18+315 w m. GROBNIKI
Numer ogłoszenia: 160979 - 2015; data zamieszczenia: 05.11.2015

ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 553719,71 PLN

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, Głubczyce

Cena wybranej oferty: 492017,34 PLN
Źródło - www.uzp.gov.pl
 

·
Registered
Joined
·
9,037 Posts
Informacja z Biuletynu Zamówień Publicznych:

Opole: Wykonanie remontu nawierzchni drogi krajowej nr 38 na terenie działania Rejonu Kędzierzyn-Koźle Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie do dnia 31.12.2019 r.
Numer ogłoszenia: 147456 - 2016; data zamieszczenia: 20.09.2016

ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów nawierzchni drogi krajowej nr 38 na terenie Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie do dnia 31.12.2019 r. 2. Zamówienie obejmuje: Remont nawierzchni bitumicznych polegający na wykonaniu remontów nawierzchni betonem asfaltowym na gorąco bezpośrednio z otaczarni, mieszanki SMA, remontów w technologii powierzchniowego utrwalenia oraz grysami, a w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych masą z recyklera lub masą na zimno. Zamówienie obejmuje również wykonanie frezowania, ułożenie siatki wzmacniającej podłoże, regulację urządzeń obcych (włazy, studnie, zawory), wymianę górnej i dolnej warstwy podbudowy, oraz inne roboty - zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej i przedmiarem robót. Zakres robót obejmuje także remont nawierzchni przedmiotowych dróg na całej szerokości jezdni. W zakres robót każdorazowo wchodzi: 1. Zorganizowanie i zabezpieczenie robót, w tym oznakowanie. 2. Rozbiórka warstw konstrukcji lub nawierzchni mechanicznie lub przez frezowanie na wymaganą przez Inżyniera głębokość. 3. Obcięcie i odkucie krawędzi. 4. Oczyszczenie i skropienie krawędzi i dna pod ułożenie nowej warstwy konstrukcji. 5. Ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych, w szczególności nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego lub SMA itp, z transportem masy z wytwórni. 6. Remonty interwencyjne z masy z recyklera, masy na zimno mas mineralno-emulsyjnych z transportem materiału. 7. Wykonanie podbudowy bitumicznej oraz podbudowy z kruszywa przy wykonywaniu remontów nawierzchni. 8. Wyrównanie istniejących konstrukcji masą bitumiczną i wykonanie warstw wiążących. 9. Wzmocnienie istniejących konstrukcji geosiatkami. 10. Załadunek, transport i wbudowanie frezowin w pobocze z zagęszczeniem w odległości do 20 km od miejsca wykonywanego remontu lub odwóz frezowin na składowisko wskazane przez Zamawiającego na odległość do 20 km. 11. Utylizacja wszelkich odpadów pochodzących z remontów. 12. Wykonanie oznakowania poziomego cienko lub grubowarstwowego po wykonaniu remontów nawierzchni jezdni. 13. Regulacja urządzeń obcych z wymianą elementów. 14. Przywrócenie terenu do użytkowania. Zamawiający przewiduje prowadzenie robót w godzinach wieczornych i późnowieczornych w terenie ścisłej zabudowy z uwagi na duże natężenie ruchu uniemożliwiające prowadzenie robót w porze dnia. Prowadzone roboty nie mogą jednak zakłócać ciszy nocnej. Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego Wykonawca powinien przewidzieć możliwość prowadzenia robót w porze wieczornej i nocnej. 3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie również do: - opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, - wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz rozbiórki po zakończeniu robót, - opracowanie PZJ, - zrealizowania wszelkich czynności, robót i prac koniecznych do prawidłowego, zgodnego z przepisami wykonania robót

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3021017,50 PLN

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek , Gogolin
VIAPOL Sp. z o.o., Gogolin

Cena wybranej oferty: 3126414,00 PLN
Źródło - www.uzp.gov.pl
 

·
Moderator
Joined
·
84,280 Posts
1 - 20 of 40 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top