SkyscraperCity Forum banner

[DK5] Obwodnica Kamiennej Góry

10825 36
Witam, czy tam się coś dzieje? Pozdawiam, BW
1 - 2 of 2 Posts
Witam Ziomala :)

Też widzę same [x]
no i też zobaczyłem!
zdjęcia jak malowane - dosłownie!
Co to za efekt??
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top