SkyscraperCity Forum banner

[DK5] Obwodnica Kamiennej Góry

10827 Views 36 Replies 19 Participants Last post by  Mateusz
Witam, czy tam się coś dzieje? Pozdawiam, BW
1 - 7 of 7 Posts
Jak ostatnio tamtędy przejeżdzałam to kładli piasek pod asfalt. W najbliższym czasie można sie spodziewać wylewania asfaltu. Jak będę miał czas to porobię tam kilka fotek.
Przeszedłem się do Przedwojowa i cyknąłem kilka fotek nowej obwodnicy.

^^^^
Pomiędzy Jelenią Górą a Wałbrzychem.
Pojutrze wrzucę kilka fotek z 18 sierpnia.
Fotki przez przypadek skasowały mi się z dysku a obwodnica zostanie otwarta za miesiąc.
A więc obwodnica została otwarta około miesiąca temu, o ile mnie pamięć nie myli chyba 15 listopada.
Fotki są tutaj:

http://www.tvkg.net/~jartul/html/teraz/droga-nr-5/droga-nr-5.html
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top