SkyscraperCity Forum banner

[DK60/DW265] Obwodnice Gostynina

55429 Views 121 Replies 39 Participants Last post by  Rysse
Myślę, że już czas rozpocząć ten wątek, ponieważ:
W dniu 26 stycznia 2007 roku została wydana decyzja nr 12/2007 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Gostynina w ciągu drogi krajowej nr 60 odcinek od km 0 + 000,00 (km istniejący 42 + 600,00) do km 8 + 804,00 (km istniejący 51 + 404,00) ”.

Pełny dokument tutaj: http://www.bip.mazowsze.uw.gov.pl/news.php?id=8221

Czekamy teraz na ogłoszenie przetargu na budowę (jeśli dobrze kojarzę).

Chodzi o obwodnicę w ciągu DK60.
Nie udało mi się zdobyć mapy obwodnicy, jakieś pojęcie o jej przebiegu można sobie wyrobić na podstawie opisu z "Życia Warszawy":
Kierowcy jadący obwodnicą będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu w przeciwnych kierunkach i pas przemiennego wyprzedzania. Na trasie zostanie wybudowanych kilka skrzyżowań. Jadący od strony Kutna pierwszy zjazd będą mieli w miejscowości Drzewce. Drogowcy nie przewidują ustawienia sygnalizacji świetlnej na zjazdach. Przechodnie będą mogli przejść drogę w dwóch turach. Na środku trasy zostanie pobudowana wysepka. Kierowcy będą mogli skorzystać z lewoskrętów.


Drugi zjazd został zaplanowany w Kraśnicy. Podróżujący będą mogli wybrać tam drogę w kierunku Szczawina Kościelnego lub do Małej Wsi. W okolicach Legardy będzie można zjechać w kierunku Korzenia i Gaśna. Skrzyżowanie obwodnicy z obecną droga nr 60 będzie także w Majdanach. Tam ma zostać wybudowane rondo.


Ostatnie skrzyżowanie, z którego będzie można zawrócić w stronę Gostynina, będzie zlokalizowane w okolicach Rogożewka. – Nie przewidujemy na razie ustawiania sygnalizacji świetlnej w którymkolwiek miejscu – mówi Jarosław Miziołek specjalista GDDKiA ds. geodezji. – Jeżeli jednak po oddaniu obwodnicy do użytku okaże się, że pojazdy wyjeżdżające z dróg podporządkowanych, mają problemy z włączaniem się do ruchu, możemy myśleć o ustawieniu świateł tam, gdzie okażą się one rzeczywiście niezbędne.
Termin realizacji to 18 miesięcy. Szacowany koszt - ok. 83 mln zł (to już na pewno nieaktualna wycena)
1 - 20 of 122 Posts
eirik said:
Kierowcy jadący obwodnicą będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu w przeciwnych kierunkach i pas przemiennego wyprzedzania
Czy to ma być coś takiego?Czy 1x3 z pasem raz po jednej stronie raz po drugiej??
znalazłem info o ogłoszeniu przetargu na budowę obwodnicy Gostynina, ale tylko w wersji angielskiej, niemieckiej i francuskiej. Np. angielskie ogłoszenie jest tutaj
Jako termin zakończenia podano 11 czerwca.
Jakoś nie mogłem tego znaleźć na stronach GDDKiA.
To jest Wstępne Ogłoszenie Informacyjne (Prior information procedure). Właściwy przetarg jeszcze nie został ogłoszony.

pzdr
Jedyna mapka jaką udało mi się znaleźć:

Niewiele widać i w dodatku nie do końca, ale przynajmniej można sobie wyobrazić, jak to bedzie biegło.
To ta fioletowa(?) linia biegnąca z południa na północny-wschód.
Widać też 3 węzły (czwarty poza mapą):
No dobra, ronda :)
- z DK60 (początek obwodnicy)
- z DW 573 do Żychlina (wraz z drogą powiatową do m. Skrzany)
- z drogą powiatową do m. Korzeń
- z DK 60 (koniec obwodnicy)
Problem przejazdów kolejowych się sam rozwiązał, bo obwodnica będzie biegła po wschodniej stronie liniikolejowej, nie krzyżujac się z nią.
Chociaż wątek dotyczy obwodnicy w ciągu DK60, to województwo mazowieckie planuje również tzw. małą obwodnicę w ciągu DW 265 - w rzeczywistości będzie to zwykła ulica 1x2 o długości kilkuset metrów, która połączy ul. Jana Pawła II z ulicą Zamkową, omijając centrum miasta. Na początku i na końcu są przewidziane ronda.
Ogłoszono przetarg na budowę tej ulicy:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę małej obwodnicy miasta Gostynina - etap I.

Przetarg obejmuje:
a) Budowę drogi wojewódzkiej Nr 265 wraz z ukształtowaniem terenu i murami oporowymi w tym:
- wzmocnienie podłoża w pasie drogowym,
- przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Popiełuszki,
- budowę chodników, ścieżki rowerowej,
- budowę zjazdów na posesje,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej,
- przebudowę sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego,
b) Budowę tunelu dla pieszych pod drogą wojewódzką w raz wykonaniem instalacji oświe tlenia elektrycznego,
c) Przebudowę sieci wodociągowej,
d) Przebudowę sieci gazowej,
e) Przebudowę sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego,
f) Przebudowę sieci teletechnicznej w ul. Jana Pawła II i ul. Popiełuszki.

Otwarcie ofert zostało ustalone na dzień 24 sierpnia 2007 r.
Ogłoszone dziś na stronie GDDKiA:

Data wysłania ogłoszenia: czwartek 6 wrzesień 2007
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Warszawie
03-808 WARSZAWA
uL. MIŃSKA 25

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa obwodnicy Gostynina w ciągu drogi krajowej nr 60 odcinek od km 0+000(km istn. 42+600,00) do km 8+804,00 (km istn. 52+566,81).

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
-budowa obwodnicy na odcinku 8,8 km,
-budowa skrzyżowań skanalizowanych,
-budowa mostu MD-1 w ciągu drogi krajowej nr 60,
-budowa mostu MD-2 w ciągu drogi powiatowej nr 31343,
-budowa wiaduktów WD-1, WD-2, WD-3 w ciągu dróg lokalnych nad projektowaną obwodnicą,
-przebudowa odcinków dróg poprzecznych (gminnych i powiatowych) łącznie z budową nowych odcinków,
-rozbiórka istniejącego mostu na rzece Osetnicy (droga powiatowa nr 31343),
-;budowa odcinków dróg dojazdowych i lokalnych zlokalizowanych najczęściej równolegle do projektowanej obwodnicy po obu jej stronach,
-przebudowa istniejących rowów melioracyjnych kolidujących z projektowaną obwodnicą,
-budowa przepustów drogowych na istniejących rowach melioracyjnych,
-budowa systemu odwodnienia obwodnicy i pozostałych dróg,
-budowa urządzeń ochrony środowiska - ekran akustyczny,
-;rozbiórka istniejących obiektów kubaturowych (istniejące siedliska) kolidujących z projektowaną obwodnicą,
-przesunięcie kapliczki,
-;budowa, przebudowa i zabezpieczenie kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej,
-budowa oświetlenia na wszystkich skrzyżowaniach w ciągu projektowanej obwodnicy,
-karczowanie drzew i zieleni kolidującej z trasą projektowanej obwodnicy,
-wykonanie elementów eksploatacyjnych obwodnicy i pozostałych dróg:
-oznakowanie poziome i pionowe,
- elementy bezpieczeństwa ruchu.

Termin realizacji: 24 miesiace od daty podpisania umowy
Miejsce i termin składania ofert: 04.10.2007r, do godz. 9:30
Miejsce i termin otwarcia ofert: 04.10.2007r., godz. 10:00
^^Wreszcie doczekaliśmy się przetargu na tą obwodnicę:)
Krótkie info z płockiego wydania GW (16 września br):
Wokół Gostynina planują

[...] W środę otwarto oferty w przetargu na budowę tzw. małej obwodnicy Gostynina. Ta kilometrowa droga zaczynająca się przy skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i al. Popiełuszki ma odciążyć centrum miasta, a w przyszłości być głównym dojazdem do term gostynińskich. Prace mają się zacząć jeszcze w tym roku, a skończyć w 2008. Do przetargu stanął Strabag oraz konsorcjum firm z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego jako liderem.

Na wykonawcę czeka też duża obwodnica Gostynina, przetarg zostanie rozstrzygnięty na początku października.
Ciekawe, czy faktycznie rozstrzygną w tym terminie.
Na razie przesunięto termin na 12 października...
W materiałach przetargowych udało mi się znaleźć (wreszcie!) dokładną mapkę przebiegu obwodnicy:

Wygląda na to, że będą dwa etapy, z tym, że drugi to tylko dodatkowe skrzyżowanie, praktycznie przed obwodnicą. Nic mi nie wiadomo, żeby drugi etap nie miał być realizowany razem z pierwszym.
Będzie tylko jedno rondo, na początku obwodnicy (jadąc od Płocka). Pozostałe skrzyżowania (w liczbie 3 plus 1 w drugim etapie) będą "normalne", z lewo- i prawoskrętami, ale bez pasów włączenia z dróg podporządkowanych. Ja tam się nie znam, ale wydaje mi się, że najwięcej kierowców zjeżdżających z obwodnicy (wjeżdżających na nią) będzie zjeżdżać (wjeżdżać) na skrzyżowaniu S03 "Legarda" (sam już się widzę oczyma wyobraźni na tym skrzyżowaniu), ewentualnie na S02 "Kraśnica" (wiadukt kolejowy zamiast przejazdu), a nie na rondzie, bo tędy jest najbliżej do miasta. Ale zakładam, że projekt jest mocno przemyślany.
Fajnie, że ciągniesz ten wątek! :)
W Gostyninie obwodnica nie musi przechodzić nad torami, więc jest dzięki temu tańsza. Szkoda, że nie wykorzystali WD3 do zrobienia węzła - trzeba by podnieść standard drogi lokalnej i nie trzeba by robić ronda. Tak myślę :)
Kolejne (drugie) presunięcie terminu - 19.10.2007.
Mamy trzecie przesunięcie terminu. Tym razem aż o 11 dni - 30.10.2007.
Przypominam, że to tylko 8 km drogi. Żadna tam autostrada czy ekspresówka. Żadnych węzłów.
Czwarte przesunięcie - tym razem na 5 listopada.
Inwestycja nawiązuje do chlubnych tradycji A4. Myślę, że powoli zbliża się do czołówki listy przebojów najwięcej razy przesuwanych terminów. A gdyby liczyć ilość przesunięć / długość albo wartość, byłaby niezagrożonym liderem.
Ta inwestycja jakaś faktycznie pechowa.
Wyglada na to, że tym razem udało się otworzyć. Oczywiście, żadnej informacji o złożonych ofertach. Jeśli ktoś ma "dojścia" do oddziału warszawskiego, to poprosimy.
Wyglada na to, że tym razem udało się otworzyć. Oczywiście, żadnej informacji o złożonych ofertach. Jeśli ktoś ma "dojścia" do oddziału warszawskiego, to poprosimy.
Z tego co wiem najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny złożyła firma Polimex Mostostal S.A.

II miejscie - Strabag
III miejsce - Budimex Dromex
W takim razie:
1. Czy najtańsza oferta nie przekracza kosztorysu?
2. Czy będą protesty (Strabag i wszystko jasne).
W takim razie:
1. Czy najtańsza oferta nie przekracza kosztorysu?

2. Czy będą protesty (Strabag i wszystko jasne).
Ad 1. Oferta nie przekroczyła ceny kosztorysu to pewne
Oferta z II miejśca jest droższa o ok 8 mln a z III miejsca o 9 mln w porównaniu z Polimexem

Ad 2. Odpowiedziałeś sobie sam na to pytanie :)
Narazie tylko plotki słyszałem o proteście... ale podejrzewam że to prawda...
Czy coś wiadomo w sprawie Obwodnicy , jakieś protesty te sprawy??
1 - 20 of 122 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top