SkyscraperCity banner

901 - 902 of 902 Posts

·
Registered
Joined
·
7,493 Posts
Informacja z BZP:

Ogłoszenie nr 510074600-N-2020 z dnia 30-04-2020 r.
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie: „Zaprojektowanie i budowa dwóch obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 79 w miejscowości Chrzanów i w ciągu drogi krajowej nr 44 w miejscowości Palczowice.

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Zaprojektowanie i budowa mostu na potoku Luszówka w miejscowości Chrzanów w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 383+730
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Primost Południe Sp. z o. o.; Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., Sosnowiec
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2332617.42 PLN
www.uzp.gov.pl
 
901 - 902 of 902 Posts
Top