SkyscraperCity banner

741 - 742 of 742 Posts

·
Registered
Joined
·
7,313 Posts
Ogłoszenie nr 510048660-N-2020 z dnia 17-03-2020 r.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach: Budowa mostu przez ciek bez nazwy w ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 193+836 w m. Andruszkowice
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
PPU KAWECKI s.c. Lucjan Kawecki Jacek kawecki, Ćmińsk
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2246366.84 PLN
www.uzp.gov.pl
 
741 - 742 of 742 Posts
Top