SkyscraperCity banner

2201 - 2220 of 2257 Posts

·
Registered
Joined
·
103 Posts
^^
Już są otwartę po 2 pasy z każdej strony od wiaduktu do rond. Póki co jest tylko oznaczenie poziome tymczasowe i niektórzy są jeszcze zagubieni.
no jeżdżę tam codziennie, to żółte oznakowanie nie przebija się zwłaszcza w nocy.... dochodzi do dziwnych sytuacji..... proponuję szybko coś z tym zrobić!....
 

·
Requiem for a dream
Joined
·
3,888 Posts
Co z tymi drogami?

Ostrowieccy przedsiębiorcy, którzy jeszcze w 2018 r. zwrócili się do premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz budowy dwujezdniowej drogi krajowej nr 9 i drogi nr 42, łączącej Ostrowiec Świętokrzyski z systemem dróg ekspresowych w Polsce, nadal nie mogą czuć się zadowoleni.
Teraz część z nich podnosi kwestie potrzeby licznych remontów na pobliskich „krajówkach”, a także ich zdaniem słabych parametrów obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego, na rozstrzygnięcie której przetargu czekają wszyscy.
– Często jeżdżę DK9 i w województwie podkarpackim jest bardzo dobra nawierzchnia – mówi jeden z nich. Po przejechaniu ronda w Łoniowie zaczyna się inny świat. Najgorszy jest odcinek od Łoniowa do Lipnika. W powiecie ostrowieckim za Kunowem też ta droga prosi się o remont. Prawda jest taka, że jeśli nikt się nie upomina i nie chodzi za tym, to czego się tutaj spodziewać. Biorąc pod uwagę skalę inwestycji w drogi krajowe w Polsce i patrząc na tę drogę, gdzie są tylko remonty polegające na załataniu dziur albo maksymalnie wylaniu kilkudziesięciu metrów nakładki, to naprawdę jesteśmy tzw. trzecim światem. Najbardziej krytyczny odcinek kilkudziesięciu metrów w Kunowie przed rondem został wykonany dopiero po piśmie przedsiębiorców do premiera.
– O kolejności remontów na spójnej dla całego kraju sieci dróg krajowych decydują przede wyniki diagnostyki stanu nawierzchni w zestawieniu z natężeniem ruchu na ciągach drogowych, oceną potencjalnego ryzyka czy planowanymi działaniami inwestycyjnymi – mówi Małgorzata Pawelec -Buras, główny specjalista ds. komunikacji GDDKiA Oddział w Kielcach. Plan remontów ustalany jest na bieżąco w danym roku dla poszczególnych ciągów drogowych bez podziału na powiaty. Na przykład w ubiegłym roku wyremontowane zostały odcinki administrowanej przez kielecki Oddział GDDKiA drogi krajowej nr 9 o łącznej długości ponad 8 km, w tym odcinek ulicy Opatowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim i skrzyżowanie tej ulicy z ul. Sandomierską i Zygmuntówką, a także odcinek w Kunowie, nie prowadzono natomiast takich działań na drodze 42. Rok wcześniej wyremontowanych zostało 8 km drogi nr 9.
Sporo pytań budzi też obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego, o której jak na razie jest głośno z powodu przetargów.
– Koncepcja programowa ogłoszonej w przetargu obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego zakłada budowę drogi jednojezdniowej o szerokości 7 m – opowiada nam kolejny przedsiębiorca. Przewidziane są obustronne pobocza gruntowe o szerokości minimum 1,5 m. Koncepcja zakłada również obustronne opaski bitumiczne o szerokości po 0,70 m. Dlaczego nie zastosowano zmiennego przekroju o 3 pasach ruchu (2+1). Takie rozwiązanie z kolei znajdzie zastosowanie w ramach budowy obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9, która będzie powstawała w podobnym czasie, jak obwodnica Ostrowca. W tym standardzie powstała również obecna obwodnica Kraśnika w ciągu drogi krajowej nr 74. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że nowym odcinkiem będzie poruszał się ruch tranzytowy, transport ciężki – obsługa zakładów przemysłowych, a także ruch lokalny składający się na dojazd do pracy i miejsc zamieszkania.
Budując drogi trzeba mieć na uwadze przyszłość. Dlaczego w tym przypadku zdecydowano o minimalnym standardzie?
– Parametry techniczne drogi opracowane w ramach koncepcji programowej są wynikiem analizy między innymi: warunków ruchowych, prognoz ruchu, struktury ruchu, uwarunkowań terenowych i środowiskowych na etapie opracowywania wariantów ujętych we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w konsekwencji są wynikiem zapisów wydanej decyzji, która wskazuje na wariant przebiegu drogi i jej podstawowe parametry (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 06.09.2017) – odpowiada Małgorzata Pawelec-Buras z kieleckiej GDDKiA. Rozwiązania techniczne poprzedzone były zatem szeregiem prac projektowych, badań i analiz, które potwierdziły zasadność parametrów dla tej konkretnej trasy o długości około 2,5 km. Dla każdej inwestycji przyjmuje się parametry techniczne dostosowane do rzeczywistych potrzeb ruchowych na danym odcinku, a nie oparte na porównaniach z parametrami dróg o innych uwarunkowaniach ruchowych i terenowych na odcinkach dwa, a nawet trzy razy dłuższych.
Zdaniem ostrowieckiego biznesu powracają kwestie związane z jak najszerszym lobbingiem na rzecz dróg krajowych w powiecie ostrowieckim.
https://ostrowiecka.pl/2020/01/03/co-z-tymi-drogami/

Czy rzeczywiście DK9 w świętokrzyskim jest tak zaniedbana? Odcinek od Łoniowa do Lipnika jest taki zły?
 

·
Registered
Joined
·
15,176 Posts

·
Registered
Joined
·
1,424 Posts
Czy rzeczywiście DK9 w świętokrzyskim jest tak zaniedbana? Odcinek od Łoniowa do Lipnika jest taki zły?
Nawierzchnia wszędzie jest ok ale...
Od Łoniowa do Lipnika jest wąsko. Brak tam utwardzonych poboczy. Na tym odcinku ta droga przypomina drogą wojewódzką o słabym standardzie niż krajową.

Ale to i tak są małe problemy w porównaniu z 3 największymi bolączkami tej drogi, czyli z Opatowem, Ostrowcem i Iłżą a konkretnie brakiem obwodnic tych miast. W Ostrowcu potrzebna jest prawdziwa obwodnica omijająca miasto od południowego zachodu. a nie jakieś nie wiadomo co prowadzące dalej przez miasto tylko coraz większym zygzakiem. Tu potrzebna jest prawdziwa duża obwodnica. Najlepiej jeszcze w klasie S 1x2. Bez tego jakość DK nie poprawi się znacząco choćby nie wiem jak poprawić nawierzchnię.
 

·
Registered
Joined
·
3,732 Posts
Nawierzchnia wszędzie jest ok ale...
Od Łoniowa do Lipnika jest wąsko. Brak tam utwardzonych poboczy. Na tym odcinku ta droga przypomina drogą wojewódzką o słabym standardzie niż krajową.
Od siebie dodam - kilka ostrych podjazdów na zakrętach, a na nich w sezonie ciągnik miejscowego sadownika a za nim załadowany "TIR" i robi się nie to, że mało komfortowo, ale po prostu powoli.
 

·
Registered
Joined
·
50 Posts
no jeżdżę tam codziennie, to żółte oznakowanie nie przebija się zwłaszcza w nocy.... dochodzi do dziwnych sytuacji..... proponuję szybko coś z tym zrobić!....
Ja też tam jeżdżę codziennie i jak szybko coś nie zmienią to będzie nieciekawie. Widziałem już kilka sytuacji, w których tylko jakimś cudem nie doszło do wypadku - część kierowców jeździ po białych, a część po żółtych, a to jest kolizyjne...
 

·
Registered
Joined
·
165 Posts
Przykro mi:

[https://www]

[https://www]

PARTNERZY SERWISU:

[https://www]

[https://www]

[https://www]

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego: Miasta dawnego COP-u są marginalizowane infrastrukturalnie

Franciszek Wolski ⚫ 27.12.2019 ⚫ skomentowano 7 razy ▶

[https://www]

fot. Jakub Hałun, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org

– Podróżując po Polsce obserwujemy imponujący rozwój infrastruktury. Można nawet mówić o powstających dysproporcjach rozwojowych i wykluczeniu komunikacyjnym pojawiającym się między naszą lokalizacją a pozostałą częścią Polski – mówi w rozmowie z portalem „RynekInfrastruktury.pl”, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, Jarosław Górczyński.

Centralny Okręg Przemysłowy (COP) był jednym z największych projektów gospodarczych II Rzeczy Pospolitej. Miał on zwiększyć ekonomiczny potencjał polski, a na jego terenie znajdowały się takie miasta jak Radom, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Przemyśl, Lublin, Zamość, Rzeszów czy Tarnów.

Przedsięwzięcie upadło jednak wraz z wybuchem II Wojny Światowej. Dziś tamtejsze miasta borykają się m.in. z problemami braku odpowiedniej infrastruktury drogowej. Przykładem jest Ostrowiec Świętokrzyski, który zgodnie z planami ma otrzymać obwodnicę (więcej na ten temat pisaliśmy tutaj).

Portal „RynekInfrastruktury.pl: GDDKiA obecnie prowadzi przetarg na projekt i budowę obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Jakie jeszcze inwestycje drogowe w regionie są potrzebne aby poprawić skomunikowanie miasta?

Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego: Dużą szansą dla rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego jest planowana droga ekspresowa S74, która będzie przebiegać 15 km od granic miasta. Ten korytarz transportowy połączy nas z autostradą A1 w Piotrkowie Trybunalskim oraz autostradą A4 w Rzeszowie oraz drogą ekspresową S19 w Nisku. Niestety, dopiero rozpoczęły się prace projektowe związane z poszczególnymi odcinkami tej drogi. Myślę, że będzie można przejechać całym odcinkiem tej trasy dopiero po 2025 roku.

Obecnie najważniejsza jest dla nas budowa drogi krajowej nr 9 i 42 w standardzie drogi dwujezdniowej (2x2). Ten ciąg komunikacyjny połączyłby spójnym korytarzem transportowym drogę ekspresową S7 w Skarżysku Kamiennej oraz planowaną S74 w Opatowie, będąc swoistą drogą życia dla dawnych miast Centralnego Okręgu Przemysłowego – Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic, Skarżyska Kamiennej. Przypomnę, że na potrzeby powstania tego szlaku komunikacyjnego powstała częściowa dokumentacja projektowa, w tym wariant przebiegu dwujezdniowej drogi nr 42 i 9 na odcinku Brody – Opatów wraz z obwodnicą Ostrowca Świętokrzyskiego. W 2014 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał dla wymienionego przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Nowa, dwujezdniowa droga o długości 27 km ma być właściwą obwodnicą Ostrowca Świętokrzyskiego łącząca miasto z planowaną obwodnicą Opatowa w ciągu przyszłej drogi ekspresowej S74.

A jak wygląda sytuacja miasta pod kątem transportu kolejowego?

Na dostępność komunikacyjną Ostrowca Świętokrzyskiego oraz północnej części województwa świętokrzyskiego ma wpływ infrastruktura kolejowa. Aktualnie trwa modernizacja linii kolejowej nr 25 przebiegającej przez miasto. Niestety opracowania projektowe oraz zakres inwestycji nie uwzględniły budowy wiaduktu nad torami kolejowymi oraz skrzyżowaniem z drogą krajową nr 9. Obecna sytuacja powoduje duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu oraz prowadzi do powstawania korków. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji drogowych miasta o łącznej wartości około 50 mln zł. Są to inwestycje, na które mamy wpływ i należą do naszych kompetencji, natomiast nie powinniśmy godzić się na sytuację, w której samorząd będzie wyręczać państwo w inwestycjach.

Dziś dużo mówi się o wykluczeniu komunikacyjnym. Dotyczy to także braku dostępu do odpowiedniej infrastruktury transportowej. Jak wygląda sytuacja Ostrowca Świętokrzyskiego w porównaniu z innymi regionami Polski?

Podróżując po Polsce obserwujemy imponujący rozwój infrastruktury. Można nawet mówić o powstających dysproporcjach rozwojowych i wykluczeniu komunikacyjnym pojawiającym się między naszą lokalizacją a pozostałą częścią Polski. Przykro to mówić, ale miasta dawnego COP-u są marginalizowane infrastrukturalnie, do tego stopnia, że zwykły remont krajowej 9 jest problemem i ogranicza się do łatania dziur

Wklejam tekst z wywiadu.
 

·
Registered
Joined
·
103 Posts
poszerzenie dziewiątki przy rondach do A4 zdaje egzamin moim zdaniem... korków większych brak - w sensie to co się działo przed..... Ale kiedy będzie wreszcie to oznakowanie? chociaż tabliczka UWAGA NA ZMIANĘ ORGANIZACJI RUCHU!?... no ja przejeżdżam jak na szpilkach bo wiem że jadę według żółtego oznakowania ale czy ten obok też wie? to ja nie wiem.... bo żółte oznakowanie ginie w szumie tych kresek!....
 

·
pogromca drzew
Joined
·
1,021 Posts
W ramach przebudowy ul. Wojska Polskiego powstaje również droga dla rowerów. Pod wiaduktem bocznicy kolejowej prowadzącej do Portu Lotniczego Radom chodnik i drogi dla rowerów zostanie poprowadzona wyżej niż jezdnia. Dzięki czemu będzie nie tylko bezpieczniej, ale i wygodniej, bo rowerzyści będą pokonywali mniejszą różnicę poziomów niż kierowcy. 

·
Registered
Joined
·
858 Posts
^^ No to masz jeszcze więcej :D
Pogoda dopisuje, więc na alei Wojska Polskiego nie ma zimowej przerwy

Zimy praktycznie nie ma, więc roboty przy przebudowie radomskich odcinków dróg krajowych nr 9 i 12 wciąż trwają. Prace prowadzone są zarówno na alei Wojska Polskiego, jak również na odcinku ulicy Żółkiewskiego oraz w rejonie ronda Popiełuszki. Postęp tej wielkiej inwestycji został w trakcie ostatniej sesji zaprezentowany radomskim radnym.

Na alei Wojska Polskiego zakończyły się prace związane z budową kanalizacji deszczowej, polegające na wykonaniu tak zwanych przykanalików wraz z wpustami na odcinku zachodniej jezdni od placu Matki Bożej Fatimskiej aż do ulicy Odrodzenia. Zakończona została również budowa kanału deszczowego na skrzyżowaniu z ulicą Odrodzenia. Ruszyła natomiast budowa podobnego kanału od strony ulicy Lotniczej. Kontynuowane jest stawianie słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami LED. Trwają roboty przy wykonywaniu murów oporowych po obu stronach nasypu na południowym dojeździe do nowego wiaduktu nad torami kolejowymi. Od północy podobny mur już jest gotowy, a pod bocznicą kolejową do lotniska powstaje następny. Na wspomnianym wiadukcie wykonywane są kapy chodnikowe na jezdni zachodniej wraz z granitowymi krawężnikami. Kontynuowany jest też montaż tak zwanych desek gzymsowych.

Jeśli chodzi o roboty drogowe, to trwa budowa jezdni zachodniej na odcinku od placu Matki Bożej Fatimskiej do ulicy Ogrodniczej oraz jezdni wschodniej pomiędzy ulicami Lotniczą a Lubelską. Widać już poza tym zarys powiększonego ronda Popiełuszki, nazywanego potocznie kozienickim. Obok pobliskiego fragmentu ulicy Żółkiewskiego trwa budowa kanału deszczowego. Na ukończeniu są prace związane z przebudową wodociągu. Rozpoczęła się rozbiórka dawnej jezdni od ulicy Holszańskiej do Kozienickiej. Przy ulicy Zwolińskiego budowane są nowe nasypy pod przyszłe jezdnie.

Firmy Budromost-Starachowice i Mosty-Łódź mają czas na zakończenie budowy w całości do 30 września 2020 roku.
źródło


1. Roboty przed położeniem asfaltu.


2. Widok z wiaduktu na Lubelskiej.


3. Prace obok bocznicy kolejowej.


4. Trwa budowa muru oporowego.


5. Wiadukt nad torami kolejowymi.


6. Maszyny na przeprawie nad torami.


7. Piaskowanie na nowym wiadukcie.


8. Powiększanie ronda Popiełuszki.


9. Budowa wjazdu na stację paliw.


10. Dojazdy do firm na Gołębiowie.


11. Roboty przy ulicy Żółkiewskiego.


12. Ruch odbywa się nową jezdnią.
 

·
Moderator
Joined
·
69,799 Posts
2201 - 2220 of 2257 Posts
Top