SkyscraperCity banner

2241 - 2257 of 2257 Posts

·
Registered
Joined
·
27 Posts
https://radioostrowiec.pl/2020/02/28/rozstrzygniecie-przetargu-na-obwodnice-jednak-nie-w-lutym-wbrew-zapowiedziom-parlamentarzystow-pisu/


Na decyzję, czy rozstrzygnięty zostanie przetarg na kluczową dla Ostrowca inwestycję, czyli ‘małą obwodnicę’ miasta musimy jeszcze poczekać.

Wciąż nie ma informacji, czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach otrzyma dodatkowe środki na tę budowę. Przypomnijmy, że najtańsza oferta o ok. 5 mln. zł. przewyższa zaplanowane na ten cel środki w budżecie instytucji, czyli 48 mln.
Do końca lutego wykonawcy związani byli ofertą przetargową i, jak ustaliliśmy, dwie firmy z sześciu już zgodziły się na przedłużenie terminu związania umową. Małgorzata Pawelec, rzeczniczka GDDKiA informuje, że uzgodniono terminy do 29 kwietnia. Kolejny oferent także nie rezygnuje z udziału w przetargu, jednak dotychczas nie ustalono przez jaki czas. Z pozostałymi rozmowy są prowadzone.
Jeszcze na przełomie stycznia i lutego ostrowieccy parlamentarzyści PiS-u: poseł Andrzej Kryj oraz senator Jarosław Rusiecki zapewniali nas, że przetarg powinien zostać rozstrzygnięty do końca lutego, powołując się na rozmowy z centralą GDDKiA, premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrem infrastruktury.
Ostatnio jednak senator Rusiecki stwierdził, że wszystko zależy od GDDKiA, a rząd ‘przychylnie patrzy na wsparcie inwestycji’. Konkretów unikał.
– To jest kwestia organizatora. Sama Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musi podjąć decyzję w tej materii, a my jako parlamentarzyści nie możemy wpływać na procedury przetargowe i zbieranie informacji – tłumaczy.
Sama obwodnica Ostrowca miała powstać w ciągu 39 miesięcy od momentu podpisania umowy z wykonawcą. Pierwszy przetarg został unieważniony, na finał drugiego czekamy od pół roku.
A sama inwestycja oprócz budowy jezdni między węzłem Brezelia, a ulicą Opatowską przewiduje budowę wiaduktu nad drogą powiatową łączącą Denkówek i Jędrzejów, dwa mosty oraz rondo w miejscu włączenia nowego przebiegu drogi nr 9 w istniejącą trasę.
/bart/
 

·
Registered
Joined
·
858 Posts
Relacja z terenu przebudowy miejskich odcinków dróg krajowych nr 9 i 12

Przebudowa alei Wojska Polskiego, ulicy Zwolińskiego i odcinka ulicy Żółkiewskiego wciąż postępuje. Najwięcej prac toczy się obecnie w okolicach ronda Popiełuszki, chociaż na innych fragmentach także sporo się dzieje. Wykonawca zastrzega, że ze względu na okres zimowy roboty prowadzone są tam, gdzie pozwalają na to warunki atmosferyczne.

Na ulicy Żółkiewskiego kontynuowana jest budowa nowego kanału deszczowego pomiędzy ulicą Kozienicką i rondem Popiełuszki. Rozpoczęły się ponadto przygotowania do przejścia tym kanałem przez rondo - w celu połączenia z aleją Wojska Polskiego. Wszystkie prace są prowadzone bez całkowitego wstrzymywania ruchu kołowego, ale wiąże się to oczywiście z tymczasowymi utrudnieniami. Części poszczególnych pasów ruchu są w tym rejonie okresowo zwężane.

Na południowej jezdni ulicy Żółkiewskiego (budowanej od podstaw w śladzie dotychczasowej drogi) skończyło się już wykonywanie tak zwanych przykanalików i wpustów drogowych. Dobiegła tam też do końca przebudowa wodociągu - teraz prowadzone są między innymi próby jego szczelności. Po otrzymaniu pozytywnych wyników wodociąg zostanie przepięty na nową nitkę. Następne w kolejności są prace drogowe na wspomnianej jezdni. Już widać tam podbudowę drogi, a niebawem rozpocznie się stawianie krawężników. Kolejność wykonywania robót musi zawsze być taka sama, czyli najpierw instalacje podziemne, a dopiero potem konstrukcja jezdni. Tymczasem niektórzy przejeżdżający drogą kierowcy zarzucają wykonawcy, że prace rzekomo postępują zbyt wolno, bo… "mógł od razu wziąć się za krawężnik".

Na alei Wojska Polskiego została zakończona budowa kanału deszczowego wraz z przykanalikami oraz wpustami na skrzyżowaniu ze wschodnim wlotem ulicy Odrodzenia (od strony Lotniczej). Takie same prace zaczęły się ostatnio na zachodniej jezdni południowego dojazdu do wiaduktu nad torami kolejowymi. Trwa stawianie słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami oraz oprawami LED na południowym dojeździe do wspomnianej przeprawy, a także przy drodze zbiorczej pomiędzy ulicami Odrodzenia a Lubelską. Trwają też następne prace przy wykonywaniu murów oporowych. Na samym wiadukcie nad torami są wykonywane roboty odwodnieniowe. W momencie poprawienia się pogody będą prowadzone niezbędne prace - polegające na zabezpieczaniu żywicami powierzchni betonowych obiektu mostowego.

Sukcesywnie postępuje budowa zachodniej jezdni alei Wojska Polskiego na odcinku od placu Matki Bożej Fatimskiej aż do ulicy Ogrodniczej, czyli w miejscu starej drogi. Prowadzone są tam roboty konstrukcyjne i brukarskie. Również na połączeniu ulicy Lubelskiej z łącznicami tras krajowych nr 9 i 12 trwają obecnie prace polegające na budowie nowych chodników i wymianie krawężników. Przy wschodniej jezdni - na całym odcinku pomiędzy ulicami Lubelską a Beneta - wykonywane są umocnienia i "humusowanie" skarp. Kontynuowane są także prace związane z powiększaniem ronda Popiełuszki. Na ulicy Zwolińskiego (wylotówce na Lublin) budowane są natomiast nowe nasypy pod przyszłe jezdnie.
źródło

1. Budowa kanału na Żółkiewskiego.


2. Prace ziemne przy Żółkiewskiego.


3. Podbudowa pod przyszłą jezdnię.


4. Maszyny obok ronda Popiełuszki.


5. Kruszywo potrzebne do budowy.


6. Prace w rejonie ulicy Kozienickiej.


7. Zatoka przy alei Wojska Polskiego.


8. Wschodnia jezdnia za wiaduktem.


9. Powiększanie ronda Popiełuszki.


10. Południowy dojazd do wiaduktu.


11. Połączenie jezdni z wiaduktem.


12. Dylatacja na nowej przeprawie.


13. Asfalt na dojeździe do wiaduktu.


14. Przepust dla Potoku Północnego.


15. Jezdnia pod bocznicą kolejową.


16. Nowy mur oporowy pod bocznicą.


17 .Trwa umacnianie stromych skarp.


18. Prace w okolicach ulicy Lubelskiej.


19. Budowa jezdni obok Odrodzenia.


20. Nowy zieleniec między jezdniami.


21. Roboty na alei Wojska Polskiego.
 

·
Registered
Joined
·
4,867 Posts
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu 10 lutego 2020 r. decyzji Wojewody Podkarpackiego, znak: N-VIII.7820.1.25.2019, udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 9 w km 188+475 ÷ 188+915 w m. Rudna Mała”
https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/pozostale-informacje/udzial-spoleczenstwa-w-podejmowaniu-decyzji/obwieszczenie-o-wniesieniu-odwolania-od-wydanej-w-dniu-10-lutego-2020-r-decyzji-wojewody-podkarpackiego-znak-n-viii-7820-1-25-2019-udzielajacej-generalnemu-dyrektorowi-drog-krajowych-i-autostrad/
 

·
Registered
Joined
·
858 Posts
Zostało pół roku do końca przebudowy. Co się dzieje na al. Wojska Polskiego?

Przebudowa alei Wojska Polskiego w Radomiu powinna zakończyć się we wrześniu. Na budowie widać już m.in. zarys nowego ronda kozienickiego. W niektórych miejscach zaczęły się już roboty wykończeniowe, jak urządzanie zieleni. Ale w innych trwają jeszcze prace ziemne. Co już wykonano a co zostało do zrobienia? Zobaczcie naszą fotorelację z placu budowy
źródło


Ulica Żółkiewskiego
- Na południowej jezdni ulicy Żółkiewskiego (budowanej od podstaw w śladzie dotychczasowej drogi) skończyło się już wykonywanie tak zwanych przykanalików i wpustów drogowych. Dobiegła tam też do końca przebudowa wodociągu - teraz prowadzone są między innymi próby jego szczelności - wylicza Dawid Puton, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.

Kierowcy obecnie jeżdżą tu w obu kierunkach po jednej nowej jezdni.


Na fragmencie Żółkiewskiego między rondem kozienickim a Kozienicką kierowcy muszą być szczególnie ostrożni. Tu teraz toczą się najbardziej intensywne prace.

- Są one prowadzone bez całkowitego wstrzymywania ruchu kołowego, ale wiąże się to oczywiście z tymczasowymi utrudnieniami. Części poszczególnych pasów ruchu są w tym rejonie okresowo zwężane - ostrzega Dawid PutonRondo kozienickie
Na Żółkiewskiego budują nowy kanał deszczowy a niebawem będą go przeprowadzali pod samym rondem.

Od strony alei Wojska Polskiego widać już zarys nowego ronda kozienickiego. Można już na żywo porównać o ile zostanie powiększone. Średnica centralnej wyspy będzie podobna do tej na rondzie warszawskim.

Wojska Polskiego od ronda kozienickiego do wiaduktu nad torami
Na Żółkiewskiego między rondem kozienickim a wiaduktami nad torami dzieje się aktualnie niewiele. Rzecznik MZDiK zastrzega, że roboty teraz toczą się tam, gdzie pozwalają na to warunki pogodowe. Na jezdni wschodniej od jakiegoś czasu leży już asfalt, na zachodniej ciągle prace ziemne.

Wojska Polskiego - wiadukty nad torami
Na samym wiadukcie jest podobnie, na jego szczycie nie ma nawierzchni także na jezdni po wschodniej stronie. Ta jezdnia, zgodnie z zapowiedziami byłego już wiceprezydenta Konrada Frysztaka miała być otwarta dla kierowców w połowie ubiegłego roku.

- Na samym wiadukcie nad torami są wykonywane roboty odwodnieniowe. W momencie poprawienia się pogody będą prowadzone niezbędne prace polegające na zabezpieczaniu żywicami powierzchni betonowych obiektu mostowego - informuje MZDiK.


Kiedy zerkniemy na wiadukty nad torami od strony ulicy Lubelskiej zobaczymy, że na wschodniej przeprawie z tej strony trwa układanie nawierzchni. Na jezdni zachodniej do zrobienia jest jeszcze sporo. Tu zaczęły się prace nad budową kanału deszczowego.


 

·
Registered
Joined
·
858 Posts
Wojska Polskiego od wiaduktu nad torami do Lubelskiej
Na fragmencie Wojska Polskiego między wiaduktami a ulicą Lubelską roboty są najbardziej zaawansowane. Tu najważniejsze roboty drogowe już się zakończyły a wykonawcy pracują obecnie już nad wykończeniem - trwa np. obsadzanie zielenią skarp.


Trwają też następne prace przy wykonywaniu murów oporowych.

- Trwa stawianie słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami oraz oprawami LED na południowym dojeździe do wiaduktu - mówi rzecznik MZDiK.
Widok na węzeł Wojska Polskiego i Lubelskiej. To właśnie tutaj kierowcy będą zjeżdżali na lotnisko w Radomiu. Tu budowa jest najbardziej zaawansowana.

- Na połączeniu ulicy Lubelskiej z łącznicami tras krajowych nr 9 i 12 trwają obecnie prace polegające na budowie nowych chodników i wymianie krawężników - wylicza Dawid PutonWojska Polskiego od Lubelskiej do Słowackiego
Na odcinku od Lubelskiej do Odrodzenia kierowcy jeżdżą jeszcze starą jezdnią a na nowej zakończyła się budowa kanalizacji deszczowej.


W rejonie skrzyżowania Wojska Polskiego z Odrodzenia ruch jest przerzucany już na nową, gotową jezdnię.

Przy wschodniej jezdni - na całym odcinku pomiędzy ulicami Lubelską a Beneta - wykonywane są umocnienia i "humusowanie" skarp - informują drogowcy


Jezdnia wschodnia od Odrodzenia do Ogrodniczej wygląda właściwie na gotową, podobnie jak droga odbarczająca obok. Tu brakuje przede wszystkim części znaków pionowych i oznakowania poziomego.


Ciekawostką są niskie latarnie w rejonie lotniska.


Zbudowane jest rondo przy Wojska Polskiego, niedaleko ul. Ogrodniczej. Na rondo jest zjazd z alei Wojska Polskiego. Ono będzie rozprowadzało ruch lokalny w drogi techniczne, ale stąd będzie też dojazd do lotniska i na parking długoterminowy.

Na jezdni zachodniej prowadzone są tam roboty konstrukcyjne i brukarskie


- Sukcesywnie postępuje budowa zachodniej jezdni alei Wojska Polskiego na odcinku od placu Matki Bożej Fatimskiej aż do ulicy Ogrodniczej, czyli w miejscu starej drogi.


 

·
Registered
Joined
·
157 Posts
"Widok na węzeł Wojska Polskiego i Lubelskiej. To właśnie tutaj kierowcy będą zjeżdżali na lotnisko w Radomiu. Tu budowa jest najbardziej zaawansowana."

I jest sens dla czterech osób zjazd budować ;-)
 

·
Registered
Joined
·
858 Posts
Przebudowa alei Wojska Polskiego i ul. Żółkiewskiego przebiega zgodnie planem

Mimo epidemii koronawirusa prace przy przebudowie miejskich odcinków dróg krajowych nr 9 i 12 idą pełną parą. - Jak zapewnił mnie dziś kierownik budowy, roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem i obecnie nie jest zagrożony wrześniowy termin zakończenia inwestycji. Mam nadzieję, że taki stan utrzyma się, chociaż wszyscy mamy świadomość jak dynamiczna jest sytuacja. Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest najważniejsze - mówi prezydent Radosław Witkowski.

Na alei Wojska Polskiego gotowe są konstrukcje obu wiaduktów nad torami kolejowymi. Na jednym z nich jest już ułożona asfaltowa nawierzchnia, a przy drugim trwa budowa muru oporowego. Równocześnie trwają intensywne prace przy budowie nowych jezdni, w tym brakującego fragmentu drugiej nitki ulicy Żółkiewskiego. Dużo dzieje się też przy rondzie ks. Popiełuszki, gdzie drogowcy wykonują przepięcia kanalizacyjne. Postępy prac widać także przy budowie odcinka drogi od ronda Matki Bożej Fatimskiej do ulicy Odrodzenia. Obecnie trwają tam roboty brukarskie.
źródło

51519

51521
51522
51523
51524
 
2241 - 2257 of 2257 Posts
Top