SkyscraperCity Forum banner
241 - 260 of 855 Posts

·
Siła spokoju
Joined
·
1,125 Posts
Dziś nie będę pisał o samym moście, ale o jego istniejącym jeszcze poprzedniku (w pewnym sensie). Ten rok będzie prawdobodobnie ostatnim rokiem kursowania promu przez Wisłę w Korzeniewie. Zanim więc pojedziemy nowym mostem, warto wybrać się na rejs promem, a to co zobaczymy zachować dla przyszłości...;)

Prom przez Wisłę w Korzeniewie w ciągu DK90

Zdjęcia z 11.09.2011.

M
 

·
Registered
Joined
·
3,059 Posts
^^ Już niedługo będzie można przejść 'suchą nogą', co prawda na razie tylko przez pracowników budowy ;)


^^DK90 będzie miała połączenie z A1 poprzez węzeł Kopytkowo (Kwidzyn) w ciągu DW231 :)
Moim zdaniem DK90 powinna kończyć się na węźle z autostradą. To autostrady i drogi ekspresowe mają być podstawową siecią drogową, a ruch na równoległych trasach 'przez wioski' powinien być subtelnie ograniczany (poprzez zachęty do jazdy autostradą, a nie poprzez zakazy). Czytelniejszy układ, łatwiej to oznakować drogowskazowo, zachęta do jazdy autostradą, no i lokalny zarząd dróg wojewódzkich nie wprowadzi ograniczenia tonażowego 'bo nam TIR-y drogę rozjeżdżają'. Podobnie jest z DK60, która powinna być przedłużona od DK1(91) do węzła z A2.
 
241 - 260 of 855 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top