SkyscraperCity banner

1 - 20 of 654 Posts

·
Registered
Joined
·
3,502 Posts
Discussion Starter #1 (Edited)
2019:

Umowa z projektantem wiaduktów w ciągu ulic Lutyckiej i GolęcińskiejWażny krok w kierunku budowy wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej. Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisały umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym projektantem - Sweco Consulting Sp. z o.o. z Poznania. Firma ta zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej dla wiaduktów i towarzyszącej im infrastruktury drogowej za niespełna 2,5 mln zł.

Sweco Consulting deklaruje skrócenie terminu wykonania dokumentacji o dwa miesiące, czyli w ciągu 14 miesięcy. - Zegar zaczął już tykać, bo czas liczymy od dnia podpisania umowy. Przed projektantem odpowiedzialne zadanie, bo na bezkolizyjne przejazdy czekają mieszkańcy, którzy tracą dużo czasu przed opuszczonymi szlabanami na przejazdach kolejowych w drodze do pracy czy szkoły. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej będziemy mogli ogłosić przetarg na roboty budowlane. Wstępnie zakładamy, że będzie to druga połowa 2021 r., a budowa potrwa ok. dwóch lat – mówi Justyna Litka, prezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Sweco Consulting, oprócz przygotowania projektu budowlanego i wykonawczego, zajmie się także pozyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót, a także przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Projektant będzie później sprawować nadzór autorski nad inwestycją w trakcie realizacji robót.

Budowa bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową nr 354 łączącą Poznań z Piłą to inwestycja szczególnie istotna dla mieszkańców północnej i zachodniej części miasta. Oprócz budowy wiaduktów, obejmuje znaczne przebudowanie okolicznego układu drogowego. Inwestycja poprawi ruch tranzytowy na drodze krajowej nr 92 oraz usprawni komunikację publiczną w tym rejonie Poznania.

Ostateczna dokumentacja techniczna będzie obejmowała swoim zakresem ul. Lutycką, która zostanie przebudowana od skrzyżowania z ul. Strzeszyńską do ul. Koszalińskiej. Przebudowa czeka też ul. Golęcińską i Podolańską. Zakres dokumentacji technicznej obejmuje również m.in. zaprojektowanie przedłużenia Al. Solidarności (od ul. Dojazd do ul. Lutyckiej) oraz ul. Jasielskiej (od ul. Lutyckiej do istniejącego fragmentu). Przewiduje się również zaprojektowanie nowego zjazdu z ul. Koszalińskiej w ul. Lutycką oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Koszalińskiej z Literacką. Dodatkowo planowana jest przebudowa wiaduktu drogowego nad ul. Lutycką (w ciągu ul. Koszalińskiej), jak również zapewnienie odpowiednich rozwiązań dla pieszych i rowerzystów.

Realizacja, zakres i kolejność budowy poszczególnych odcinków inwestycji są jednak ściśle powiązane z możliwościami finansowymi Miasta Poznania. Na podstawie dokumentacji projektowej będzie można podjąć ostateczne decyzje.
Data publikacji: 09-12-2019
Aktualizacja: Paulina Nowicka
Data aktualizacji: 09-12-2019
https://pim.poznan.pl/aktualnosci/informacje-biezace/umowa-z-projektantem-wiaduktow-w-ciagu-ulic-lutyckiej-i-golecinskiej2018:

Most Lecha - przygotowanie do realizacji budowy nowego mostu zgodnie z wcześniej założonymi planami


Spółka PIM informuje, że przygotowanie do realizacji budowy nowego mostu Lecha przebiega zgodnie z wcześniej założonymi planami. Jutro, tj. 28.06. 2018 r. podpisana zostanie umowa na realizację robót budowlanych o wartości 52,9 mln zł, a 2 lipca przekazany zostanie wykonawcy plac budowy. Zatem już w lipcu 2018 r. wykonawca robót rozpocznie prace związane z realizacją umowy na budowę mostu.

Wcześniej, tj. 9 kwietnia br. rozpoczęły się prace związane z usunięciem kolizji teletechnicznych. Zostały one już zakończone i nie powstały z tego tytułu żadne opóźnienia dla rozbiórki i budowy nowego mostu Lecha.

Spółka zwraca uwagę, że przekazanie placu budowy nie jest jednoznaczne z zamknięciem dla ruchu samochodowego obiektu przeznaczonego do rozbiórki. Wykonawca zgodnie z warunkami umowy może wyłączyć most z ruchu w momencie, w którym przystąpi bezpośrednio do jego rozbiórki. Powodowane to jest dbałością o użytkowników obiektu poprzez jak najdłuższe uniknięcie zbędnych utrudnień w ruchu.

Wejście na plac budowy wiąże się z wieloma czynnościami jakie ciążą na wykonawcy robót. Konieczne jest osiągnięcie pełnej mobilizacji wykonawcy oraz wykonanie szeregu prac przygotowawczych i uzgodnień (np. czasowa organizacja ruchu) włącznie z zabezpieczeniem terenu oraz przygotowaniem obiektu do rozbiórki. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami rozpoczęcie prac na początku lipca staje się faktem.

Zamknięcie północnego obiektu wstępnie planowane jest w drugiej połowie lipca br. O ostatecznej dacie zamknięcie spółka poinformuje z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Pragniemy w tym miejscu zaznaczyć, że data zamknięcia północnej jezdni mostu Lecha nie ma żadnego wpływu na czas zakończenia realizacji nowego obiektu. Zgodnie z warunkami przetargu, a w związku z tym umową łączącą od jutra Miasto Poznań z wykonawcą robót, przejezdność po nowym moście powinna nastąpić na koniec stycznia 2020 roku, a zakończenie wszystkich prac budowlanych (nie mających wpływu na ruch samochodowy po nowym obiekcie) na koniec czerwca 2020 roku.
http://pozim.pl/aktualnosci/biezace/most-lecha-przygotowanie-do-realizacji-budowy-nowego-mostu-zgodnie-z-wczesniej2015:

W związku z budową spalarni śmieci powstanie nowy układ drogowy, a przede wszystkim: rozbudowa do dwóch jezdni ulicy Bałtyckiej oraz rozbudowa do dwóch jezdni ulicy Gdyńskiej wraz z wiaduktem nad torami.

Przetarg:
29 stycznia 2015

POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn. Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych (ITPOK) - ulica Gdyńska na odcinku od ulicy Bałtyckiej do granic miasta Poznania ORAZ ULICA BAŁTYCKA NA ODCINKU OD MOSTU LECHA DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ SYRENIĄ

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: a) wykonanie robót budowlanych instalacyjnych wraz z uzyskaniem zgody na włączenie nowo wybudowanego odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - zakres Aquanet S.A - do 30 marca 2016, b) wykonanie pozostałych robót budowlanych - do 30 września 2016, z zastrzeżeniem pkt. c) c) WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH BUDOWĘ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH T-2A ORAZ T-2B, W TERMINIE LICZONYM W TYGODNIACH - OKREŚLONYM PRZEZ WYKONAWCĘ W ZŁOŻONEJ OFERCIE (ROZPOCZĘCIE ORAZ ZAKOŃCZENIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ OBIEKTÓW ZOSTANIE ODNOTOWANE WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY POTWIERDZONYM PRZEZ NADZÓR INWESTORSKI; WYKONANIE ROBÓT WE WSKAZANYM ZAKRESIE OBEJMUJE WYKONANIE OBIEKTÓW W ZAKRESIE OKREŚLONYM PROJEKTEM WYKONAWCZYM - BRANŻA MOSTOWA - TUNEL T-2 POD PROJEKTOWANĄ ULICA GDYŃSKĄ W KM OK. 1+534 ORAZ WŁAŚCIWYM PRZEDMIAREM ROBÓT-OFERTA) - NIE DŁUŻEJ NIŻ DO DNIA 30 CZERWCA 2016r d) zakończenie przedmiotu umowy - do 30 listopada 2016r.
http://pozim.pl/zamowienia-publiczne/21

mmjp said:
Natomiast tak wygląda całe założenie. Droga do spalarni to ten niebieski odcinek na wschód od Gdyńskiej. Obecny przetarg obejmuje zakres na czerwono. Czekają nas więc przynajmniej dwa dodatkowe przetargi na Bałtycką wraz z skrzyżowaniem z Gdyńską oraz na Gdyńską w Koziegłowach. Tyle że tą ostatnią będzie realizować chyba Aquanet.
http://i.imgur.com/dEkbiCz.jpg[duży format]
---------
2008:

Będzie nowa Lechicka

ostatnia aktualizacja: Sobota, 2008.10.11 14:38
Już w listopadzie rozpocznie się remont ulicy Lechickiej. Jedna z najważniejszych stref tranzytowych w Poznaniu zostanie w końcu powiększona.
W godzinach szczytu ul. Lechicka bardzo trudno przejechać. Stojące ciągle w korku zarówno samochody jak i tiry, znacznie utrudniają przetransportowanie się przez miasto. Teraz ma się to zmienić. Ulica Lechicka zostanie poszerzona. Pod koniec przyszłego roku ulica składać się będzie dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu.
Remot przeprowadzony zostanie na odcinku od ulicy Serbskiej do Naramowickiej. Jest główny odcinek łączący Winogrady i Piątkowo z mostem Lecha. Ponadto, ulica Lechicka krzyżuje się z ulicą Wilczak, z której najczęściej wyjeżdżają samochody egzaminacyjne WORD oraz nauka jazdy. Poporawa komunikacji na tym odcinku jest więc niezbędna, dla zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich kierowców.
W określonych miejsca ulicy mają zostać również zbudowane specjalne kładki dla pieszych, co wyeliminuje zzakorkowanie ruchu wywołane sygnalizacją świetlną a także ochroni okolicznych mieszkańców.
Jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty prawidłowo, prace mają ruszyć już w listopadzie. Remont potrwa około roku. Przez cały czas ul. Lechicka będzie przejezdna, jednak ruch ten będzie znacznie utrudniony.
http://www.epoznan.pl/index.php?section=news&subsection=news&id=11016

Lechicka szersza, ale nie cała
Lech Bojarski
2008-09-08, ostatnia aktualizacja 2008-09-08 18:58

Tuż przed skrzyżowaniem z ul. Naramowicką trasa będzie zwężona do jednego pasa

Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć przebudowa ul. Lechickiej na odcinku od mostu Lecha do Naramowickiej. Drogowcy chcą przede wszystkim poszerzyć ulicę do dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu.

Projekt zakłada też budowę kładki dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Wilczak, budowę sygnalizacji świetlnej na krzyżówce z ul. Obrońców Tobruku oraz ekranów akustycznych oddzielających ruchliwy fragment drogi krajowej nr 92 od osiedla Wilczy Młyn. Wzdłuż przebudowanej Lechickiej powstanie też ścieżka rowerowa. Cała inwestycja ma się zakończyć w listopadzie 2009 r.

Po tym jak kilka dni temu opisaliśmy plany drogowców, alarm podnieśli Czytelnicy. "Ulica Lechicka zaraz przed skrzyżowaniem z Naramowicką będzie się zwężać do jednego pasa! Nie będzie nawet prawoskrętu! Co to oznacza? To, że nic się nie zmieni. Nadal będą korki w tym miejscu nawet w soboty i niedziele. Po co więc wydawać pieniądze i poszerzać ulicę, skoro nic to nie zmieni!?" - pyta w liście do redakcji pan Michał.

Niestety, jak się okazuje, nasz Czytelnik ma rację. - Projekt przebudowy ul. Lechickiej nie obejmuje przebudowy skrzyżowania z ul. Naramowicką - przyznaje Tomasz Libich, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich. Drogowcy tłumaczą, że wspomniane skrzyżowanie zostanie przebudowane w wielki węzeł podczas budowy tzw. Nowej Naramowickiej. - Trwa już analiza pięciu ofert w przetargu na zaprojektowanie ul. Nowej Naramowickiej i związanego z nią układu komunikacyjnego - mówi Libich. Budowa wielkiego węzła (roboczo nazwanego "Lechicka") umożliwi wprowadzenie na krzyżówkę co najmniej dwóch pasów ruchu ul. Lechickiej od strony ul. Naramowickiej. Sęk w tym, że ta inwestycja rozpocznie się najwcześniej w 2010 r. i zakończy w 2012 r. - Tak krawiec kraje jak mu materiału staje, mamy już pieniądze na Lechicką, a nie mamy jeszcze na Nową Naramowicką. Nie będziemy jednak z tego powodu czekać z rozpoczęciem pierwszej inwestycji - tłumaczy Tomasz Libich.

Czy zatem kierowcy, mimo poszerzenia ul. Lechickiej są skazani na korki? Czy sytuacji nie poprawiłoby ustawienie przed zwężeniem znaku "jazda na suwak", o którym piszemy od kilku dni? - Trudno powiedzieć, to zależy jak daleko od skrzyżowania ze światłami jezdnia będzie się zwężać - mówi Jerzy Nawrocki, miejski inżynier ruchu. - Jazda na suwak upłynnia ruch pod warunkiem, że nic go nie wstrzymuje. A tu na skrzyżowaniu będą przecież światła. Może więc się zdarzyć, że samochody będą stały w kolejce przed światłami, więc o wzajemnym wpuszczaniu się nie będzie mowy - dodaje.
Źródło: Gazeta Wyborcza Poznań

POZNAŃ ul. Lechicka wyniki przetargu
________________________________________
1. Skanska S.A. 30 017 967,00
2. Intercorr + M. Siedslecki 30 560 941,19
3. Pooldróg Piła+ Gotowski+ Podhorecki 30 617 343,68
4. Colas+Strabag 32 212 317,03
5. Eurovia Polska S.A. 34 574 675,25
6. Apriva+PBG+HB9+Kobylarnia 35 255 558,87

KI 38 000 000,00
https://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=26671738&postcount=1869mapki lokalizujące inwestycję :
źródło www.mapgo.pl i www.poznan.pl

zdjęcia lotnicze terenu inwestycji :

źródło www.poznan.pl , www.geoportal.gov.pl
 

·
Infrastrukturnik drogowy
Joined
·
11,959 Posts
Zrzuty z projektu:

miejsce, gdzie będzie kładka dla pieszych (blękitna linia):


jedyne skrzyżowanie ze światłami z Obrońców Tobruku:


i gwóźdź programu...:


Jakoś nie cieszy mnie ta inwestycja.
 

·
Infrastrukturnik drogowy
Joined
·
11,959 Posts
^^2x2 (pas rozdziału od 1,6 do 6,8 m.).

edit: ok 120 metrów od końca przebudowy.
 

·
Registered
Joined
·
31 Posts
Zatem wszystkie [L]-ki z WORD będą jechać Wilczakiem w kierunku Serbskiej? :eek:hno: Omijać szerokim łukiem.
 

·
Infrastrukturnik drogowy
Joined
·
11,959 Posts
Z ZDM:
ul. Lechicka - od ul. Naramowickiej do ul. Serbskiej - od 2008-12-08 do 2009-02-28
wykonawca: SKANSKA S.A.
opis: Przebudowa układu drogowego ulicy - wycinka drzew w poboczu.
W końcu poznaliśmy wykonawcę.
 

·
Echter Posener
Joined
·
1,926 Posts
Aparaty w dłoń!

Fotorelacja z wycinki drzew :)

1. Tak wygląda obecnie krzyżówka z Naramowicką:2. W kierunku Wilczego Młyna mamy już znaki drogowe ostrzegające o wycince drzew

3. Pierwsze efekty wycinki:

Oznaczenia na drzewach po północnej stronie drogi (którą ja zresztą na początku szedłem)Karczowisko po drugiej stronie widziane z bliskaPaliki wyznaczające kierunek oczyszczania terenu (pasa drogowego ?)I dalsze paliki - bardzo blisko ogrodzeniaOkolice skrzyżowania z Obrońców Tobruku (drzewa do wycinki)I samo skrzyżowanie

wlot:3. Skrzyżowanie z HawelańskąZ tym strumykiem też będzie trochę pracy - zwykły przepust, a może most gruntowo-powłokowy? (OT: dużo piany i śmierdział środkami chemicznymi)

4. W stronę krzyżowki z Wilczakiem wygląda tak - pooznaczane drzewa, skarpy do splanowania...A to już w stronę SerbskiejPo "mojej" - południowej stronie drogi: kilka palikówI po drugiej stronie też nieliczne paliki5. Skrzyżowanie z Sebską - tu na razie cisza.

:cheers:

6. A teraz schodzimy do doliny Warty pod most LechaI idziemy w kierunku wylotu na ulicę Lechicką (na zdjęciu prace geotechniczne, pewnie zw. z funkcjonowaniem Lewobrz.Oczyszcz.Ścieków)

Na szczycie nasypu widać znaki drogowe informujące o wycince drzew

Wycinka drzew na nasypieI wyjazd na Lechicką - widać 2 na żółto oznaczone paliki8. Zaś z poziomu jezdni kierowcy widzą tyle

Znak przy znaku :)
I to by było na tyle :)
 

·
Echter Posener
Joined
·
1,926 Posts
^^ Najpierw zostanie poszerzona ulica Lechicka - odcinek który poruszamy w tym wątku. Modernizacja mostu to już inna sprawa i, raczej, te dwie inwestycje nie będą realizowane równolegle.
Coś na pewno się stanie ze skarpą, na której koszona jest roślinność. Nie uważam jednak, aby to akurat miało związek z późniejszą modernizacją mostu, tylko przebudową skrzyżowania Serbska/Lechicka - wszak będzie 2x2.
A co do samego obiektu mostowego, to przeszedłem się po nim, chociaż nie powinienem, bo ścieżką rowerową (no ale jakoś musiałem dojść na przystanek ;) ). Ścieżki są zamknięte dla ruchu rowerowego - tutaj zacytuję swój post z wątku o drogach rowerowych:

Z tego wynika, że oba pasma drogi dla rowerów są zamnknięte(...)

Tak to wygląda z perspektywy skrzyżowania Bałtycka/Chemiczna/HlondaŻółta tablica po lewej stronie zezwala na korzystanie przez rowerzystów z chodnika, zaś ta środkowa i ta po prawej stronie - przy przystanku autobusowym - zabrania wjazdu [czy też wyjazdu] na ścieżkę. (...)
Nic praktycznie nie stoi na przeszkodzie, aby rowerzysta mógł korzystać z mostu. Oprócz zakazu wjazdu. Tylko kiedy "remont" się rozpocznie, tego nie wiem. Jedyna nowa rzecz to żółta farba na barierach mostowych.
 

·
Twierdza Doznań™
Joined
·
447 Posts
Czy ktoś posiada plany lub chociaż wie jak będzie rozwiązana krzyżówka z ul. Hawelańską oraz dojazd do Fortu 4a?
 

·
Infrastrukturnik drogowy
Joined
·
11,959 Posts
Czy ktoś posiada plany lub chociaż wie jak będzie rozwiązana krzyżówka z ul. Hawelańską oraz dojazd do Fortu 4a?
^^Proszę bardzo:
 

·
Drogowy Marzyciel
Joined
·
332 Posts
Dobrze, że nareszcie jakieś znaczące konkrety w sprawie "wąskiego gardła" na obwodnicy północnej. Szkoda, że nie zaczynamy od węzła Lechicka/Naramowicka, bo to główny hamulcowy, a zrobienie tam dwóch poziomów zdecydowanie poprawiłoby przepustowość nawet przy obecnej 1x2. Ale jak się nie ma co się lubi, bo się lubi co się ma. Grunt że do przodu.
 

·
Echter Posener
Joined
·
1,926 Posts
(...) Szkoda, że nie zaczynamy od węzła Lechicka/Naramowicka, bo to główny hamulcowy, a zrobienie tam dwóch poziomów zdecydowanie poprawiłoby przepustowość nawet przy obecnej 1x2.
Prawda, ale budowa dwupoziomowego skrzyżowania z pozostawieniem starego układu drogowego byłaby czystym nonsensem, jednak najbardziej wkurzający jest ciągły brak jakichkolwiek konkretnych decyzji ws. III ramy - ciągle tylko plany i plany...eh! Wraz z odcinkiem północnym zostanie wybudowany dwupoziomowy węzeł (Nowa)Naramowicka / Lechicka(w tunelu).

Ale jak się nie ma co się lubi, bo się lubi co się ma.(...)
Hm, interesujący spójnik implikacji :)
 

·
Registered
Joined
·
192 Posts
Co do rozwiązania Lechicka/Nowa Naramowicka także ostatnio szukałam informacji. Dokumentacja Nowej Naramowickiej obecnie jest tworzona, ale jak III rama przebiega dalej...ktoś wie?

Co do Lechickiej - zmiana organizacji ruchu podczas prac wykonawczych, spowoduje potężne utrudnienia - czytaj omijać z daleka:)
 

·
Infrastrukturnik drogowy
Joined
·
11,959 Posts

·
Twierdza Doznań™
Joined
·
447 Posts
Wraz z odcinkiem północnym zostanie wybudowany dwupoziomowy węzeł (Nowa)Naramowicka / Lechicka(w tunelu).
To Naramowicka będzie w tunelu, Lechicka pójdzie górą.
Co do rozwiązania Lechicka/Nowa Naramowicka także ostatnio szukałam informacji. Dokumentacja Nowej Naramowickiej obecnie jest tworzona, ale jak III rama przebiega dalej...ktoś wie?
Pozwolę sobie dorzucić tutaj mapkę w/w węzła:
 

·
Twierdza Doznań™
Joined
·
447 Posts
Zapytam po raz kolejny, czy jest opracowany taki plan dla węzła Połabska? Szukałem na MPU i nie znalazłem. Jeśli ktoś ma - proszę wrzucić tutaj :)
 
1 - 20 of 654 Posts
Top