SkyscraperCity banner

621 - 640 of 654 Posts

·
Registered
Joined
·
12 Posts
Dzisiaj widziałem, że oświetlenie nowego mostu już działa, dodatkowo wymalowane pasy od wjazdu od chemicznej i o godzinie 17:30 pracownik czyścił asfalt czymś ala duzy Karcher. Kostka na chodnikach też już położona więc sytuacja wygląda tak jakby w przeciągu tygodnia mieli już otwierać. :banana:
 

·
Registered
Joined
·
1 Posts
Dzieñ dobry Panie i Panowie
To mój pierwszy wpis na tym forum, wiêc wypada siê przywitaæ :)
Otwarcie mostu planowane jest na 20.12.2019r. To jest nieoficjalna informacja od jakiego¶ inspektora z zdm. Nie znam cz³owieka, po prostu spotka³em go na pobliskiej stacji orlen i zapyta³em wprost czy wie co¶ odno¶nie otwarcia mostu.
 

·
Registered
Joined
·
22 Posts
Bardzo dobra informacja bior±c pod uwagê, ¿e w okresie przed¶wi±tecznym ruch zwiêkszy siê kilkukrotnie. Normalnie podczas przebudowy staram siê raczej omijaæ t± przeprawê (je¶li siê uda :) ).
 

·
Registered
Joined
·
58 Posts
Niech już kończą :)

Zbliża się moment otwarcia północnej nitki mostu Lecha.
Pierwotnie miała ona być przejezdna do końca stycznia 2020 roku. Wszystko wskazuje jednak, że ten termin uda się przyśpieszyć. Obiekt zaliczył już próby obciążeniowe, a jeśli żadnych nieprawidłowości nie wykaże trwająca kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, to będzie można wydać zgodę na użytkowanie.
W takim układzie most byłby prawdopodobnie przejezdny jeszcze w grudniu, ale oficjalnej decyzji (i terminu) wciąż nie ma.

W weekend kierowcy mogą spodziewać się dodatkowych utrudnień. - Na noc z piątku na sobotę (z 6 na 7 grudnia) pracom konserwatorskim poddana zostanie sygnalizacja świetlna w sąsiedztwie mostu. W związku z tym przewiduje się wyłączenie sygnalizatorów świetlnych na skrzyżowaniu ul. Bałtyckiej z ul. Hlonda - informują Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Ewentualne oddanie do użytku północnej nitki nie będzie oznaczać jeszcze zamknięcia inwestycji. Pozostałe prace nie będą miały już jednak wpływu na ruch samochodów.
https://epoznan.pl/news-news-100766-na_moscie_lecha_trwa_kontrola_winb_w_weekend_konserwacja_sygnalizacji_swietlnej

Co do Gdyńskiej, to na skrzyżowaniu z Poznańską w Kozich, już dosyć rozgrzebane. No i wzdłuż samej Gdyńskiej widać, że robota się posuwa.
 

·
Registered
Joined
·
3,502 Posts
Discussion Starter #630
Umowa z projektantem wiaduktów w ciągu ulic Lutyckiej i GolęcińskiejWażny krok w kierunku budowy wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej. Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisały umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym projektantem - Sweco Consulting Sp. z o.o. z Poznania. Firma ta zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej dla wiaduktów i towarzyszącej im infrastruktury drogowej za niespełna 2,5 mln zł.

Sweco Consulting deklaruje skrócenie terminu wykonania dokumentacji o dwa miesiące, czyli w ciągu 14 miesięcy. - Zegar zaczął już tykać, bo czas liczymy od dnia podpisania umowy. Przed projektantem odpowiedzialne zadanie, bo na bezkolizyjne przejazdy czekają mieszkańcy, którzy tracą dużo czasu przed opuszczonymi szlabanami na przejazdach kolejowych w drodze do pracy czy szkoły. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej będziemy mogli ogłosić przetarg na roboty budowlane. Wstępnie zakładamy, że będzie to druga połowa 2021 r., a budowa potrwa ok. dwóch lat – mówi Justyna Litka, prezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Sweco Consulting, oprócz przygotowania projektu budowlanego i wykonawczego, zajmie się także pozyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót, a także przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Projektant będzie później sprawować nadzór autorski nad inwestycją w trakcie realizacji robót.

Budowa bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową nr 354 łączącą Poznań z Piłą to inwestycja szczególnie istotna dla mieszkańców północnej i zachodniej części miasta. Oprócz budowy wiaduktów, obejmuje znaczne przebudowanie okolicznego układu drogowego. Inwestycja poprawi ruch tranzytowy na drodze krajowej nr 92 oraz usprawni komunikację publiczną w tym rejonie Poznania.

Ostateczna dokumentacja techniczna będzie obejmowała swoim zakresem ul. Lutycką, która zostanie przebudowana od skrzyżowania z ul. Strzeszyńską do ul. Koszalińskiej. Przebudowa czeka też ul. Golęcińską i Podolańską. Zakres dokumentacji technicznej obejmuje również m.in. zaprojektowanie przedłużenia Al. Solidarności (od ul. Dojazd do ul. Lutyckiej) oraz ul. Jasielskiej (od ul. Lutyckiej do istniejącego fragmentu). Przewiduje się również zaprojektowanie nowego zjazdu z ul. Koszalińskiej w ul. Lutycką oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Koszalińskiej z Literacką. Dodatkowo planowana jest przebudowa wiaduktu drogowego nad ul. Lutycką (w ciągu ul. Koszalińskiej), jak również zapewnienie odpowiednich rozwiązań dla pieszych i rowerzystów.

Realizacja, zakres i kolejność budowy poszczególnych odcinków inwestycji są jednak ściśle powiązane z możliwościami finansowymi Miasta Poznania. Na podstawie dokumentacji projektowej będzie można podjąć ostateczne decyzje.
Data publikacji: 09-12-2019
Aktualizacja: Paulina Nowicka
Data aktualizacji: 09-12-2019
https://pim.poznan.pl/aktualnosci/informacje-biezace/umowa-z-projektantem-wiaduktow-w-ciagu-ulic-lutyckiej-i-golecinskiej
 

·
Infrastrukturnik drogowy
Joined
·
11,959 Posts

·
Registered
Joined
·
117 Posts
Ciekawe czy rozładują się korki na Hlondla i Garbarach czy raczej znikomy to będzie procent, ale ważne, że wkońcu oddadzą i na szczęście przed świętami nie zamkną drugiej nitki
 

·
Infrastrukturnik drogowy
Joined
·
11,959 Posts
Nie zamkną, ale będzie remont dojazdów do południowej przeprawy (szczegóły w linku powyżej) ;)
 

·
LR 110
Joined
·
279 Posts
Szybkie pytanie: jadąc od strony Hlonda na nowy most (lewoskręt), skręcać będzie można z dwóch lewych czy z trzech pasów (dwa skrajne i środkowy łączący kierunek na most i na wprost w kierunku ulicy Chemicznej)?
 

·
Registered
Joined
·
117 Posts
w zdm jak zwykle burdel więc jednak dziś rozpoczęli prace powodując GIGANTYCZNE korki
Ze względu na zapowiadane dobre warunki pogodowe planowana na przyszły tydzień wymiana nawierzchni na dojazdach do południowej nitki mostu Lecha rozpocznie się już w piątek, 13 grudnia. W czwartek po obu stronach południowej nitki mostu – zarówno od strony ul. Lechickiej jak i ul. Bałtyckiej – zmieni się organizacja ruchu, by dzień później roboty mogły się rozpocząć na zewnętrznej połowie dojazdów. Ruch w tej fazie prowadzenia robót będzie odbywał się ich wewnętrzną częścią. Całość wymiany nawierzchni ma zakończyć się przed świętami Bożego Narodzenia.
Również przyłączam się do pytania jak teraz wygląda układ na krzyżówce Hlonda z Bałtycką, oczywiście zdm nawet takiej mapki nie mógł podać.
 

·
Registered
Joined
·
3,502 Posts
Discussion Starter #638
W piątek rozpoczną się prace w okolicach mostu Lecha
W piątek rozpoczną się prace związane z wymianą nawierzchni na dojazdach do południowej nitki mostu Lecha.

W czwartek oficjalnie otwarto północną nitkę, rozpoczęto jednak przygotowania do prac w rejonie nitki południowej, gdzie trzeba wymienić zniszczoną nawierzchnię. Poznańskie Inwestycje Miejskie podały szczegóły tego remontu, który ma ruszyć już po porannym szczycie komunikacyjnym.

- Prace rozpoczną się od frezowania zewnętrznych pasów dojazdu do- i zjazdu z południowej nitki obiektu. W związku z tym od skrzyżowania z ul. Serbską do skrzyżowania z ul. Hlonda ruch na tej nitce mostu, a także na dojeździe i zjeździe z niego zostanie zawężony do wewnętrznego pasa ruchu. Zjeżdżający z mostu będą mogli jechać zarówno na wprost, jak i skręcić w prawo, w ul. Hlonda - informują PIM.

Po kilku dniach drogowcy przeniosą się na wewnętrzne pasy, a ruch zostanie przeniesiony na zewnętrzne. Dokładny termin ma być podany z wyprzedzeniem i będzie zależny głównie od warunków pogodowych. Wszystkie roboty związane z wymianą nawierzchni na dojazdach do nitki południowej mają zakończyć się przed Bożym Narodzeniem.

https://epoznan.pl/news-news-100978-w_piatek_rozpoczna_sie_prace_w_okolicach_mostu_lecha
 

·
Registered
Joined
·
350 Posts
^^
Taka organizacja ruchu to tragedia.

Wcześniej był jeden most, więc cudów nie dało się zrobić.

Ale skończyli budowę, zostawili udostępnione 4 pasy ruchu, więc naturalny byłby podziała 2 i 2. A oni walnęli 3 pasy w jedną i 1 pas w drugą, przecież to jest absurd.:nuts:
 

·
Registered
Joined
·
1 Posts
Na pocz±tku tygodnia kolejne zmiany w okolicy mostu Lecha

Na pocz±tku kolejnego tygodnia wprowadzone zostan± kolejne zmiany w organizacji ruchu w rejonie mostu Lecha.
W pi±tek rozpoczê³y siê prace zwi±zane z remontem nawierzchni na wje¼dzie i zje¼dzie z po³udniowej nitki. Kolejne zmiany maj± zostaæ wprowadzone w nocy z poniedzia³ku na wtorek (16 na 17 grudnia). Zmiany dotycz± po³udniowej nitki mostu, któr± odbywa siê ruch od strony Naramowic i Winograd w kierunku skrzy¿owania ul. Ba³tyckiej i Hlonda.

- Zmian nale¿y spodziewaæ siê od wjazdu na most, czyli skrzy¿owania ul. Lechickiej i Serbskiej. Kierowcy z ul. Serbskiej bêd± mogli skrêciæ w prawo na most Lecha jak i w lewo w ul. Lechick±. Jeden z dwóch prawoskrêtów (lewy) na ul. Serbskiej zostaje wy³±czony z ruchu przed przej¶ciem dla pieszych. Z kolei od ul. Lechickiej na most Lecha prowadzi³ bêdzie tylko lewy pas, natomiast prawy pos³u¿y wy³±cznie do skrêtu w prawo w ul. Serbsk± - informuj± Poznañskie Inwestycje Miejskie.

Na po³udniowej nitce przejezdny bêdzie tylko skrajny pas prawy. Natomiast kierowcy zje¿d¿aj±cy z mostu przed skrzy¿owaniem ul. Ba³tyckiej i Hlonda bêd± mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu: do jazdy na wprost oraz do skrêtu w prawo w ul. Hlonda.

Prace zwi±zane z remontem nawierzchni maj± zakoñczyæ siê przed Bo¿ym Narodzeniem.

https://epoznan.pl/news-news-101016-uwaga_kierowcy_na_poczatku_tygodnia_kolejne_zmiany_w_okolicy_mostu_lecha
 
621 - 640 of 654 Posts
Top