SkyscraperCity Forum banner

;)

1 - 6 of 6 Posts
Właściwie skopałeś sprawę. Dlaczego? Bo gdybyś uciał ten spichlerz to bym tu jeszcze siedział i siedział zastanawiając się co to jest :D
Nie rozumiem tytułu. Inna sprawa, że niewiele widzę na zdjęciu, za ciemno mi tam.
Pewnie w nawiazeniu do tego zeby cos wstawic, chocby dozynki.
Nie rozumiem tytułu. Inna sprawa, że niewiele widzę na zdjęciu, za ciemno mi tam.
Rozjaśnij nieco monitor - u mnie widać dobrze :)
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top