SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 45 Posts

·
Mikausho Mikali
Joined
·
285 Posts
Sijafuatilia kwa ukaribu miradi inayofanyika Dodoma lakini town planners wamefikiria mahitaji ya miaka 100 ijayo(barabara pana,reli,vyuo ,hospitali kubwa).Ingekuwa ni mm ningeshauri Dodoma ya sasa iachwe kama ilivyo halafu tutengeneze mji pembezoni kwake.CBD iwekwe sehemu kama Chamwino pale
 

·
Registered
Joined
·
332 Posts
Discussion Starter · #17 ·
Sijafuatilia kwa ukaribu miradi inayofanyika Dodoma lakini town planners wamefikiria mahitaji ya miaka 100 ijayo(barabara pana,reli,vyuo ,hospitali kubwa).Ingekuwa ni mm ningeshauri Dodoma ya sasa iachwe kama ilivyo halafu tutengeneze mji pembezoni kwake.CBD iwekwe sehemu kama Chamwino pale

Yote hayo yamezingatiwa kaka,
Government City (wizara zote na balozi) zinajengwa eneo la Ihumwa/Mtumbwa, about 17 kms away from city centre. Lakini miradi mikubwa inasukumiwa eneo la mtumba, vikonje, kikombo hadi chamwino, lengo likiwa kuachana na CBD ya sasa.


Barabara kuu zina reserve kubwa pamoja na buffer zone, hivyo zinaweza kupanuliwa kwa kiwango kikubwa. Kwa sasa kuna ujenzi wa inner ring road yenye urefu wa km 39 (dual carriageway), na pia kutakuwa na ujenzi wa outer ring road yenye urefu wa km 100.
 
1 - 20 of 45 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top